Библиография фантастики: 1991

Problemy psychologizmu w literaturach wschodniosłowianskich. – Zielona Góra, 1991.