Станислав ЛЕМ: Библиография: 1987

(на польском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Fiasko / Projekt okładki Władysław Targosz; Redaktor Irena Smorąg. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1987. – 383 s. Nakład 100.000 + 283 egz. ISBN 83-08-01697-9.
Wyd. I.

     

Lem Stanisław. Pokój na ziemi / Okładkę projektował Władysław Targosz; Redaktor Irena Smorąg. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1987. – 272 s. Nakład 100.000 + 283 egz. ISBN 83-08-01605-7.
Wyd. I.

     

Polska nowela wspólczesna. 2 / Wybór, wstęp i noty Tadeusz Bujnicki, Jacek Kajtoch; Okładkę projektował Zbylut Grzywacz; Redaktor Lidia Timofiejczuk. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1987. – 512 s. Nakład 50.000 + 350 egz.
Wydanie III rozszerzone

  Spis treści:

   S. 311-320: Lem Stanisław. Bajka o królu Murdasie: Z tomu Bajki robotów

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

     

Bereś Stanisław. Rozmowy ze Stanisławem Lemem / Okładkę projektował Władysław Targosz; Słowo wstępne (S. 5-6); Redaktor Irena Smorąg. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1987. – 403 s. Nakład 10.000 + 350 egz. ISBN 83-08-01656-1.
Wyd. I

     

Lem Stanisław. Drogi Panie Danielu: [Daniel Mróz ukończył 70 lat] // Przekrój (Kraków). – 1987. – 8 lutego (Nr. 2174). – S. 11. – (Mróz).

Lem Stanisław. Poznanie i zło // Nowy Dziennik (New York). – 1987. – 5 lutego.

Znawca P. Czy mamy życzyć Gorbaczowowi powodzenia? // Kultura (Paris). – 1987. – Nr. 4. – S. 73-86.

Литература о жизни и творчестве

     

Kowalska Aniela. Od utopii do antyutopii / Autor okładki Zenon Porada. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – 86 s. ISBN 83-02-02595-X.

  Spis treści:

   S. 79-86: Stanisław Lem: Między utopią a antyutopią

     

Niewiadowski Andrzej. Polska fantastyka naukowa: Przewodnik 1945-1985 / Opracowanie graficzne Tadeusz Łuczejko; Redaktor Mirosław Kowalski. – Warszawa: Iskry, 1987. – 108 s. Nakład 9750 + 250 egz.
Wydanie I.
Lem Stanisław: S. 11, 14-15, 18-19, 21-22, 26, 41, 43, 48, 50-52, 69-70, 80, 84, 87-93, 96-98, 104-105.

     

Autorzy naszych lektur: Szkice o pisarzach współczesnych / Pod red. Włodzimierza Maciąga. – Wrocław: Ossolineum, 1987. – 544 s. ISBN 83-04-01910-8.

  Spis treści:

   S. 282-295: Krywak Piotr. Stanisław Lem, czyli odkrycie granic poznania

A.H. Lem nawet w operze // Fantastyka (Warszawa). – 1987. – Nr. 3. – S. 64. – (SF na świecie).
„Cyberiada”, opera komiczna, Wuppertal. Felieton z „Frankfurter Allgemeine” przełożył Mieczysław Dutkiewicz.

Alibi. „Katar” czyli kichnięcie losu // Antena (Warszawa). – 1987. – Nr. 16. – S. 4.
Zapowiedź „Kataru” w cyklu PR. Codziennie Powieść w Wydaniu Dźwiękowym.

Bereś Stanisław. Fantastyka: azyl czy kostium? // Fantastyka (Warszawa). – 1987. – Nr. 7. – S. 51-53. – (Krytycy o fantastyce).

Hollanek Adam. ...3...2...1... // Fantastyka (Warszawa). – 1987. – Nr. 3. – S. 2.
„Moje życie”.

Hollanek Adam. ...3...2...1... // Fantastyka (Warszawa). – 1987. – Nr. 6. – S. 2.
„Fiasko”.

Jarzębski Jerzy. Stanisława Lema podróż do kresu fabuły / Wstęp: (an) // Fantastyka (Warszawa). – 1987. – Nr. 9. – S. 54-56. – (Krytycy o fantastyce).

Kapuściński Witold Julian. Postulaty humanizmu wobec cywilazacji współczesnej // Chrześcijanin a Współczesność (Wrocław). – 1987. – Nr. 2. – S. 16-23.

Korkozowicz Jerzy. Pan na wysokim zamku // Głos Nauczycielski (Warszawa). – 1987. – Nr. 51/52. – S. 16.

Kot Radosław. Rozdziobią nas roboty i cyborgi // Gazeta Poznańska (Poznań). – 1987. – Nr. 165. – S. 11.

Rottensteiner Franz. Nowe książki o Lemie // Fantastyka (Warszawa). – 1987. – Nr. 3. – S. 64. – (SF na świecie).

Skarpetki Bilba // Fikcje (Katowice). – 1987. – Nr. 50 (Grudzień). – S. 3. okł..
Z dużym niepokojem stwierdzamy, że incydent w Zurychu dotyczący srebrnej łyżeczki, którego ofiarą padł Ijon Tichy, zawiera w sobie głębsze podteksty, niż mogłoby się wydawać...

Tierney John. Fanatyk domowej kuchni / Przełożył Arkadiusz Nakoniecznik; Wstęp: Adam Hollanek // Fantastyka (Warszawa). – 1987. – Nr. 8. – S. 51-53. – (Spotkanie z pisarzem).
[Tierney John. A Mundane Master of Cosmic Visions]

Wenzlawski Alfred. Poszukiwane przez Lema utwory znalazły się w tapczanie // Gazeta Olsztyńska (Olsztyn). – 1987. – Nr. 110. – S. 1, 3.
Pani Brzozowska miała w Olsztynie druki z lat 40, pierwsze utwory drukowane w prasie katowickej, Lem ich szukał, bo nie zachpwał rękopisów.

Wójcik Andrzej. Wizjonerzy i szarlatani: T. 1. – Warszawa: KAW, 1987.

Постановки и экранизации. Литература о них

Pieńkowski Grzegorz. Proza Lema i jej ekranizacje // Fantastyka (Warszawa). – 1987. – Nr. 8. – S. 60-61. – (Film i fantastyka).


(на русском языке)

Художественные произведения

     

Лем Станислав. Солярис; Магелланово Облако: Романы / Пер. с пол.; Предисл. Э.Араб-Оглы «Диалоги с будущим» (С. 5-18); Ред. М.Конева, Л.Ермилова, Т.Горбачева; Худож. И.Мельников; Худож. ред. Ю.Гукова. – М.: Радуга, 1987. – 464 с. – (Б-ка фантастики. В 24-х т. Т. 19). 400.000 экз. (п).

  Содерж.:

   С. 19-176: Солярис / Пер. Г.Гудимовой, В.Перельман
   С. 177-463: Магелланово Облако / Пер. Л.Яковлева

[Stanisław Lem. Solaris; Obłok Magellana]

 

     

В тени сфинкса: Сб. науч.-фантаст. произведений / Предисл. Е.Парнова «На пороге третьего тысячелетия» (С. 5-18); Сост. Е.Умнякова; Зав. ред. В.Власенков; Старш. науч. ред. А.Белевцева; Мл. науч. ред. М.Харузина; Худож. К.Сошинская; Худож. ред. Н.Иванов. – М.: Мир, 1987. – 464 с. – (Зарубеж. фантаст.). 200.000 экз. (о).

  Содерж.:

   С. 305-430: Лем Станислав. Футурологический конгресс: Из воспоминаний Ийона Тихого / Пер. с пол. К.Душенко

[Stanisław Lem. Kongres futurologiczny]

Лем Станислав. Повторение: Фрагмент повести / Пер. с пол. И.Левшина; Ил. Л.Тишкова // Химия и жизнь (М.). – 1987. – № 3. – С. 86-93.
Вступ. заметка ред.
[Stanisław Lem. Powtórka]

Лем Станислав. Приемные часы профессора Тарантоги: Радиопьеса / Пер. с пол. Е.Вайсброта // Техника – молодежи. – 1987. – № 5. – С. 58-62.
[Stanisław Lem. Godzina przyjęć profesora Tarantogi]

Лем Станислав. Принцип разрушения как творческий принцип / Пер. с пол. К.Душенко // Природа (М.). – 1987. – № 9. – С. 68-77. – (Философия естествознания).
[Stanisław Lem. Das Kreative Vernichtungsprinzip. The World As Holocaust]

Лем Станислав. Солярис: [Главы, не публиковавшиеся в русских переводах] / Пер. с пол. Р.Нудельмана // 22 (Рамат-Ган). – 1987. – № 56. – С. 182-193.
Перевод публикуется без ведома автора. Фрагменты глав «Чудовища», «Мыслители», «Сны», «Старый мимоид».
[Stanisław Lem. Solaris]

Лем Станислав. Футурологический конгресс: Из воспоминаний Ийона Тихого / Пер. с пол. К.Душенко; Послесл. Э.Араб-Оглы «Станислав Лем о «поддельном мире» XXI столетия» (С. 84-86) // Иностранная литература (М.). – 1987. – № 7. – С. 32-83.
[Stanisław Lem. Kongres futurologiczny]

Лем Станислав. Футурологический конгресс: Из воспоминаний Ийона Тихого: (Отрывок из повести) / Пер. с пол. К.Душенко; Предисл. К.Душенко // Кн. обозрение (М.). – 1987. – 19 июня (№ 25). – С. 10, 15.
[Stanisław Lem. Kongres futurologiczny]

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Лем Станислав. Несколько слов читателям «Природы» // Природа (М.). – 1987. – № 9. – С. 77. – (Философия естествознания).

Литература о жизни и творчестве

     

Галь Нора. Слово живое и мертвое: Из опыта переводчика и редактора / Зав. ред. Е.Иванова; Ред. Н.Чернышева; Худож. ред. Н.Пескова. – М.: Книга, 1987. – 272 с. 18.500 экз. (п).
4-е, дополненное издание
С. 61, 105-106, 172: Примеры удачных и неудачных переводов из произведений С.Лема.

     

Сборник научной фантастики: Вып. 31 / Предисл. Е.Парнова «От составителя» (С. 3-6); Сост. Е.Парнов; Глав. отраслевой ред. В.Демьянов; Ред. В.Климачева; Мл. ред. Н.Терехина; Худож. ред. М.Гусева; Худож. Г.Басыров. – М.: Знание, 1987. – 239 с. 150.000 экз. (п).

  Содерж.:

   С. 232-237: Бабенко Виталий, Гопман Владимир. Меридианы фантастики: Хроника событий. Январь – июнь 1986 года
   С. 236: 65 лет со дня рождения крупнейшего польского фантаста Станислава Лема – автора многочисленных научно-фантастических произведений, из которых наиболее известны сборники рассказов «Сезам», «Звездные дневники», «Вторжение с Альдебарана», «Кибериада», «Сказки роботов», «Рассказы о пилоте Пирксе», романы «Астронавты», «Магелланово облако», «Эдем», «Возвращение со звезд», «Солярис», «Непобедимый», «Голос неба», «Дневник, найденный в ванне», «Насморк». С.Лем – также автор сборника рецензий на несуществующие книги «Идеальный вакуум», труда о философских аспектах прогнозирования будущего «Сумма технологии», обзора современной фантастики «Фантастика и футурология».

Бар-Селла Зеев. Status quo vadis: (Введение в теологию космических полетов) // 22 (Рамат-Ган). – 1987. – № 56. – С. 169-182. – (Размышления над текстом).

Ивонина Елена. «Контакт» // Сельская правда (Новокузнецк). – 1987. – 20 февр. (№ 25). – С. 4.

Калашников Николай. Десятый год «Контакта» // Кузнецкий рабочий (Новокузнецк). – 1987. – 3 сент. (№ 170). – С. 4. – (Культура и искусство).

Камышев В. Природа фантастики – земная...: [Рец. на кн.: Чернышева Т. Природа фантастики] // Сов. молодежь (Иркутск). – 1987. – 13 июня (№ 70). – С. 3. – (Рецензирует читатель).

Колотвин Валерий. Взгляд в завтра // Сельская правда (Новокузнецк). – 1987. – 26 февр. (№ 25). – С. 4.

Шерстова Е. Приподняться до звезд: К 80-летию И.А.Ефремова // Сов. молодежь (Иркутск). – 1987. – 1 сент. (№ 106). – С. 3.

Постановки и экранизации. Литература о них

Б.а. По роману С.Лема: [О работе в Театре драмы и комедии над постановкой спектакля «Солярис» рассказывают режиссёр В.Голиков, художник Л.Михайлов, артисты А.Рязанцев и Н.Бурдукова] // Театральный Ленинград. – 1987. – № 15. – С. 8-10. – (Идут репетиции).

Панфилов Глеб. Время не властно над его фильмами // Искусство кино (М.). – 1987. – № 3.

Тарковский Андрей, Козинцев Григорий. «Я часто думаю о Вас...» // Искусство кино (М.). – 1987. – № 6.

Юсов Вадим. Слово о друге // Сов. экран (М.). – 1987. – № 6.


(на английском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanislaw. Fiasco / Translated from the Polish by Michael Kandel; Jacket illustration by John Alfred Dorn III; Designed by Kate Nichols; Jacket design by Vaughn Andrews; Photo by Dr. Franz Rottensteiner, Vienna. – San Diego; New York; London: A Helen and Kurt Wolff Book; Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, 1987. – 322 pp. ISBN 0-15-130640-0.
[Stanisław Lem. Fiasko]

     

Lem Stanislaw. Fiasco / Translated from the Polish by Michael Kandel; Jacket illustration by John Alfred Dorn III; Jacket design by Vaughn Andrews; Photo by Dr. Franz Rottensteiner, Vienna. – London: André Deutsch, 1987. – 322 pp. ISBN 0-233-98141-1.
[Stanisław Lem. Fiasko]

     

Lem Stanislaw. Solaris / Translated from the French by Joanna Kilmartin and Steve Cox; Cover illustration by John Alfred Dorn III; Cover design by Vaughn Andrews. – San Diego; New York; London: A Harvest/HBJ Book; Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, 1987. – 204 pp. ISBN 0-15-683750-1.
First Harvest/HBJ edition 1987
[Stanisław Lem. Solaris]

Научно-философские работы

Lem Stanislaw. On Stapledon's Star Maker / Translated by Istvan Csicsery-Ronay, Jr. // Science-Fiction Studies (Montreal). – 1987. – Vol. 14, Part 1, # 41 (March). – P. 1-8.
[Stanisław Lem. Fantastyka i futurologia]

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

     

Bartoszewski Władysław. The Warsaw Ghetto: A Christian Testimony / Translated by Stephen G. Cappellari; Cover illustration: Käthe Kollwitz; Foreword (P. vii-x) by Stanisław Lem; Text design by Ann Schroeder; Photo by Ursula Edelmann; Jacket design: Steve Snider. – Boston: Beacon Press, 1987. – 117 pp. ISBN 0-8070-5602-2.

Постановки и экранизации. Литература о них

Salvestroni Simonetta. The Science-Fiction Films of Andrei Tarkovsky // Science-Fiction Studies (Montreal). – 1987. – Vol. 14, Part 3, # 43 (November). – P. 294-306.


(на болгарском языке)

Литература о жизни и творчестве

     

Георгиев Любен. Роботите / Художник на илюстрациите и на корицата Ишхан Нигохосян; Рецензенти: Емануил Аврамов, Георги Сапунджиев; Научен редактор Иванка Цветкова; Художествен редактор Досю Досев. – София: Техника, 1987. – 152 с. 10.000 + 111 экз.
С. 7: Много, много отдавна, когато още нямаше електричество, зад седем планини живееше един добър, дебел човек, който имаше парен робот... Ст.Лем.


(на венгерском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanislaw. Kiberiáda / Fordította Murányi Beatrix; A fedélrajz Papp Oszkár munkája; Felelős szerkesztő: Szappanos Balázs. – Budapest: Európa Könyvkiadó, 1987. – 416 old. ISBN 963-07-3975-5.
Második kiadás


(на латышском языке)

Научно-философские работы

     

Lems S. Summa technologiae / No poļu val. tulk. Juris Birzvalks; J.Birzvalka pēcvārds «Tulkotāja pēcvārds» (Lpp. 426-429); Red. Č.Šklenniks, A.Lauzis; Mākslieniks A.Rušmanis; Māksl. red. G.Krutojs. – Rīga: Zinātne, 1987. – 432 lpp., il. – (Apvārsnis). Metiens 30.000 eks.
[Stanisław Lem. Summa technologiae]


(на немецком языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Also sprach GOLEM / Aus dem Polnischen von Friedrich Griese; Umschlagzeichnung von Tom Breuer; Redaktion und Beratung: Franz Rottensteiner; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1987. – 186 S. – (suhrkamp taschenbuch 1266. Phantastische Bibliothek. Band 175). ISBN 3-518-37766-3.
2. Auflage 1987

  Inhalt:

   S. 7-30: Vorrede
   S. 31-84: GOLEMs Antrittsvorlesung: Dreierlei über den Menschen
   S. 85-157: XLIII. Vorlesung. Über mich
   S. 159-186: Nachwort

[Stanisław Lem. Przedmowa; Wykład inauguracyjny Golema: O człowieku trojako; Wykład XLIII: O sobie; Posłowie]

     

Lem Stanisław. Eden: Roman einer außerirdischen Zivilisation / Deutsch von Caesar Rymarowicz; Umschlaggestaltung: Celestino Piatti. – Münschen: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1987. – 292 S. – (DTV. 10106). ISBN 3-423-10106-7.
13. Auflage März 1987: 128. bis 133. Tausend
[Stanisław Lem. Eden]

     

Lem Stanisław. Das Fiasko: Roman / Aus dem Polnischen von Hubert Schumann; Einbandentwurf: Schulz/Labowski; Illustration: Stephan Köhler; Foto: Barbara Morgenstern. – Berlin: Verlag Volk und Welt, 1987. – 450 S. ISBN 3-353-00158-1.
1. Auflage
[Stanisław Lem. Fiasko]

     

Lem Stanisław. Frieden auf Erden: Roman / Aus dem Polnischen von Hubert Schumann; Umschlaggestaltung: Hermann Michels; Umschlagfoto: Rob Atkins / The Image Bank; Die Übersetzung wurde vom Autor autorisiert. – Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1987. – 275 S. – (Werke in Einzelausgaben). ISBN 3-458-16587-8.
Zweite Auflage 1987
[Stanisław Lem. Pokój na ziemi]

     

Lem Stanisław. Lokaltermin: Roman / Aus dem Polnischen von Hubert Schumann; Umschlagzeichnung von Tom Breuer; Redaktion und Beratung: Franz Rottensteiner; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1987. – 341 S. – (Phantastische Bibliothek. Band 200; suhrkamp taschenbuch 1455). ISBN 3-518-37955-0.
Erste Auflage. Die Übersetzung wurde vom Autor autorisiert
[Stanisław Lem. Wizja lokalna]

     

Lem Stanisław. Die Ratte im Labyrinth / Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt; Ausgewählt von Franz Rottensteiner; Redaktion und Beratung: Franz Rottensteiner. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1987. – 274 S. – (suhrkamp taschenbuch 806. Phantastische Bibliothek. Band 73). ISBN 3-518-37306-4.
5. Auflage 1987

     

Lem Stanisław. Der Schnupfen: Kriminalroman / Autorisierte Übersetzung aus dem Polnischen von Klaus Staemmler; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1987. – 202 S. – (suhrkamp taschenbuch 570. Phantastische Bibliothek. Band 33). ISBN 3-518-37070-7.
6. Auflage 1987
[Stanisław Lem. Katar]

     

Lem Stanisław. Transfer: Roman / Deutsch von Maria Kurecka; Umschlaggestaltung: Celestino Piatti. – Münschen: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1987. – 254 S. – (DTV. 10105). ISBN 3-423-10105-9.
4. Auflage Mai 1987: 37. bis 42. Tausend
[Stanisław Lem. Powrót z gwiazd]

     

Lem Stanisław. Der Unbesiegbare: Utopischer Roman / Aus dem Polnischen von Roswitha Dietrich. – Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1987. – 222 S. – (Fischer Taschenbuch 1199). 3-596-21199-9.
141.-148. Tausend: Juli 1987
[Stanisław Lem. Niezwyciężony]

     

Einsicht ins Ich: Fantasien und Reflexionen über Selbst und Seele / Aus dem Amerikanischen übersetzt von Ulrich Enderwitz; Schutzumschlaggestaltung: Günter Hädeler; Ausgewählt und in Szene gesetzt von Douglas R. Hofstadter und Daniel C. Dennett. – Berlin; Darmstadt; Wien: Deutsche Buch-Gemeinschaft C.A.Koch's Verlag Nachf., 1987. – 485 S.

     

Die Ermordung des Drachen: Phantastische Geschichten / Vorwort (S. 7-12) von Franz Rottensteiner; Herausgegeben von Franz Rottensteiner; Redaktion und Beratung: Franz Rottensteiner; Umschlagzeichnung: Tom Breuer; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1987. – 299 S. – (suhrkamp taschenbuch 1481. Phantastische Bibliothek. Band 203). ISBN 3-518-37981-X.
Erste Auflage 1987

  Inhalt:

   S. 205-261: Lem Stanislaw. Die Maske / Aus dem Polnischen von Klaus Staemmler

[Stanisław Lem. Maska]

     

Fünf Löffel Elixier: Und andere phantastische Erzählungen / Einbandentwurf: Jens Prockat / Illustration: Stephan Köhler; Herausgegeben von Barbara Antkowiak, Jutta Janke, Karl-Heinz Jähn, Hannelore Menke, Hans Skirecki. – Berlin: Verlag Volk und Welt, 1987. – 324 S. ISBN 3-353-00266-9.
I. Auflage 1987 (veränderte Ausgabe des 1978 erschienenen Bandes »Der Fotograf des Unsichtbaren«)

  Inhalt:

   S. 169-223: Lem Stanisław. Die Maske / Aus dem Polnischen von Hubert Schumann

[Stanisław Lem. Maska]

     

Fünf Löffel Elixier: Und andere phantastische Erzählungen / Einbandentwurf: Jens Prockat / Illustration: Stephan Köhler; Herausgegeben von Barbara Antkowiak, Jutta Janke, Karl-Heinz Jähn, Hannelore Menke, Hans Skirecki. – Hamburg: «HOHENHEIM» Verlag, 1987. – 324 S. ISBN 3-8147-0044-9.

  Inhalt:

   S. 169-223: Lem Stanisław. Die Maske / Aus dem Polnischen von Hubert Schumann

[Stanisław Lem. Maska]

Научно-философские работы

     

Lem Stanisław. Über außersinnliche Wahrnehmung: Essays. Band 2 / Aus dem Polnischen von Friedrich Griese; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1987. – 547 S. – (suhrkamp taschenbuch 1372). ISBN 3-518-37872-4.
Erste Auflage 1987

  Inhalt:

   S. 7-34: Über außersinnliche Wahrnehmung
   S. 35-71: Verlorene Illusionen oder Von der Intellektronik zur Informatik
   S. 72-149: Biologie und Werte
   S. 150-179: Angewandte Kybernetik: ein Beispiel aus dem Bereich der Soziologie

[Stanisław Lem. O poznaniu pozazmysłowym; Tracone złudzenia, czyli od intelektroniki do informatyki; Biologia i wartości; Cybernetyka stosowana: przykład z dziedziny socjologii]

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

     

Lem Stanisław. Science fiction: Ein hoffnungsloser Fall mit Ausnahmen / Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1987. – 223 S. – (suhrkamp taschenbuch 1439. Essays. Band 3). ISBN 3-518-37939-9.
Erste Auflage 1987

     

Autogramme. – Köln: Ford-Werke, 1987. – 72 S. 2.500 ex.

  Inhalt:

   S. 64-70: Lem Stanisław. Das Auto und Wir

     

Lem Stanisław. Über AIDS, Literatur, Kritiker und anderes: Ein Monolog, unterbrechen von einigen Einwürfen / Aufgezeichnet von Franz Rottensteiner in Juni 1987 // Quarber Merkur: Franz Rottensteiners unillustrierte Literaturzeitschrift (Wien). – 1987. – # 68 (Dezember). – S. 32-50.

Литература о жизни и творчестве

     

Prüffelder der Phantasie: Sowjetische Essays zur Phantastic und Science-fiction / Einbandentwurf und Illustrationen: Jens Prockat; Herausgegeben von Wsewolod Rewitsch. – Berlin: Verlag Das Neue Berlin, 1987. – 375 S. ISBN 3-360-00136-2.
1. Auflage

Bereś Stanisław. Die Apokrypha des Stanisław Lem / Aus dem Polnischen von Hanna Rottensteiner // Quarber Merkur: Franz Rottensteiners unillustrierte Literaturzeitschrift (Wien). – 1987. – # 67 (Juli). – S. 37-53.
[Bereś Stanisław. Apokryfy Lema]

Koseler Michael. Wolfgang Kasack, Hrsg. Science-Fiction in Osteuropa // Quarber Merkur: Franz Rottensteiners unillustrierte Literaturzeitschrift (Wien). – 1987. – # 68 (Dezember). – S. 69-70. – (Der Seziertisch).

Yamada Kazuko. 1986 – SF heute: Ballard, Lem und das wissenschaftliche Denken / Aus dem Japanischen von Michael Noetzel // Quarber Merkur: Franz Rottensteiners unillustrierte Literaturzeitschrift (Wien). – 1987. – # 68 (Dezember). – S. 3-12.
[山田和子. 1986-SFの現在--バラード,レムと科学思想]


(на португальском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanislaw. Viagens de Ijon Tichy / Traduzido do inglês por António Sabler; Capa: Henrique Cayatte; Com desenhos do autor. – Lisboa: Caminho, 1987. – 181 p. – (Caminho: ficção cientifica. № 45 (policial)). 13.000 ex.


(на румынском языке)

Художественные произведения

     

România literară: Almanah: Realitate. Fantastic. Utopie. S.F. / Coperta: Tudor Jebeleanu; Colaboratori: Lucian Hanu şi Doina Rodina; Coordinarea artictică: Elena Marinescu; Reproduceri foto: Mihai Jigău şi Mihai Mustaţa; Caricaturi de Ion Barbu. – Bucureşti: România literară, 1987. – 320 p.

  Cuprinsul:

   P. 181-193: Lem Stanislaw. Testul / În româneşte de Vl.Rodina

[Stanisław Lem. Test]

Литература о жизни и творчестве

     

România literară: Almanah: Realitate. Fantastic. Utopie. S.F. / Coperta: Tudor Jebeleanu; Colaboratori: Lucian Hanu şi Doina Rodina; Coordinarea artictică: Elena Marinescu; Reproduceri foto: Mihai Jigău şi Mihai Mustaţa; Caricaturi de Ion Barbu. – Bucureşti: România literară, 1987. – 320 p.

  Cuprinsul:

   P. 314-315: Toia Gheorghe. S.F.-ul şi cinematografia: Cuvinte încrucişate


(на украинском языке)

Художественные произведения

     

Лем Станiслав. Солярiс; Едем: Романи / Переклад з польськоï Дмитра Андрухова; Худож. В.Ф.Яворський; Пiслямова В.Дмитревського «Насамперед – зрозумiти» (С. 408-414); Ред. В.С.Тiмукiна, Ю.Г.Попсуєнко; Худож. ред. О.О.Мiхнушев. – Киïв: Молодь, 1987. – 416 с. 65.000 пр.

  Змiст:

   С. 3-180: Солярiс: Роман
   С. 181-407: Едем: Роман

[Stanisław Lem. Solaris; Eden]

Лем Станiслав. Винахiд професора Декантора: Фантаст. новела // Людина i свiт (Киïв). – 1987. – № 6. – С. 52-57, 63.
[Stanisław Lem. Ze wspomnień Ijona Tichego. II]


(на французском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanislas. Le rhume / Traduit du polonais par Dominique Sila; Illustration W.Siudmak; Maquette M.Allandrieu; Collection dirigée par Jacques Goimard. – Paris: Presses Pocket, 1987. – 189 p. – (Science-Fiction. n° 5251). ISBN 2-266-01918-X.
[Stanisław Lem. Katar]


(на шведском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanislaw. Fiasko / Översättning av Martin von Zweigbergk; Omslag: Pia Forsberg. – Stockholm: Brombergs, 1987. – 477 s. ISBN 91-7608-288-1.
[Stanisław Lem. Fiasko]

     

Lem Stanislaw. Segraren / Översättning Strachil Peev; Omslag Anders Wickberg. – Stockholm: Brombergs, 1987. – 179 s. – (Brombergs Pocket). ISBN 91-7608-378-0.
[Stanisław Lem. Niezwyciężony]


(на японском языке)

Художественные произведения

     

レム スタニスラフ. エデン / 小原雅俊 訳; カバー 野中 昇. – 東京: 早川書房, 1987. – 423 p. – (SF 745). ISBN 4-15-010745-9.
1 刷 (15.11.1987).
[Stanisław Lem. Eden]