Станислав ЛЕМ: Библиография: 2023: Сентябрь

(на польском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Kongres futurologiczny: Ze wspomnień Ijona Tichego / Projekt okładki i układ typograficzny Tomasz Lec; Redaktor prowadzący Krystyna Zaleska; Posłowie «Futurologia i chichot diabła» (S. 124-129) Jerzy Jarzębski; Nota wydawnicza (S. 130). – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2002. – 132 s. – (Dzieła zebrane Stanisława Lema. [Tom 21]). ISBN 83-08-03300-8; ISBN 83-08-02932-9 (całość).

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

     

Miecugow Grzegorz. Inny Punkt Widzenia: Rozmowy o współczesnym świecie / Redakcja: Michał Mrowiec; Redakcja tekstu: Olga Ptasińska. – Gliwice: Helion, 2005. – 438 s. ISBN 83-246-0014-0.

  Spis treści:

   S. 197-216: Lem Stanisław. Inny Punkt Widzenia: [Wywiad]

Lem Stanisław. Polowanie na kurdle, apokalipsa i brednie: Z wizitą u Stanisława Lema / [Rozmawiał] Miłosz P. Wnuk // Prestiż (Szczecin). – 2005. – Nr. 4. – S. 40-43. – (Nauka i kultura).

Lem Stanisław. Wszystko ma swój koniec: Rozmowa ze Stanisławem Lemem / Fot. Krzysztof Wójcik, Anna Kaczmarz, Krzysztof Karolczyk; Rozmawiała Ewa Likowska // Przegląd (Warszawa). – 2001. – Nr. 43 (27 października). – S. 8-12. – (Wywiad).

Литература о жизни и творчестве

     

Fastyn Marcin. Stylizacja leksykalna utworów nurtu fantastyczno-ludycznego Stanisława Lema w przekładach na język bułgarski / Redaktor Naczelna Dr. hab. Mariola Jakubowicz; Redaktor prowadząca Barbara Grunwald-Hajdasz; Redakcja i korekta Dorota Muszyńska-Wolny. – Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2020. – 227 s. – (Prace Slawistyczne. Slavica. 149). e-ISBN 978-83-66369-39-9; ISSN 0208-4058.

     

Pencuła Mateusz. Ateistyczna apologetyka religii we współczesnej filozofii polskiej. – Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020. – 248 s. ISBN 978-83-235-4211-7.
Wydanie I.
S. 108-133: Stanisław Lem.

Budrowska Kamila. „Wywiad i atomy”: O niepublikowanym zbiorze opowiadań Stanisława Lema // Pamiętnik Literacki (Wrocław). – 2008. – Nr. 2. – S. 191-198.

Czapliński Przemysław. Stanisław Lem – spirala pesymizmu // Teksty Drugie (Warszawa). – 2001. – Nr. 6. – S. 59-75.

Kukulak Szymon Piotr. O trzech zegarach: Relatywistyczne fabuły w polskiej fantastyce naukowej (Lem – Huberath – Snerg) // Creatio Fantastyca (Kraków). – 2018. – Nr. 2. – S. 39-56. – (Compendium).


(на русском языке)

Художественные произведения

     

Лем Станислав. Рассказы о пилоте Пирксе / Пер. с пол.; Сер. оформл. А.Фереза, Е.Ферез; Худож. А.Черный. – М.: Изд-во АСТ, 2023. – 480 с. – (Эксклюзивная классика). Доп. тираж 4.000 экз. (о) ISBN 978-5-17-085751-7.
Подп. в печ. 05.05.2023. Заказ 4199.

  Содерж.:

   С. 3-38: Испытание / Пер. К.Душенко
   С. 39-120: Условный рефлекс / Пер. А.Борисова
   С. 121-147: Патруль / Пер. К.Душенко
   С. 148-165: Альбатрос / Пер. Т.Агапкиной
   С. 166-216: Терминус / Пер. Е.Вайсброта
   С. 217-257: Охота / Пер. Ф.Широкова
   С. 258-279: Рассказ Пиркса / Пер. К.Душенко
   С. 280-312: Несчастный случай / Пер. Е.Вайсброта
   С. 313-406: Дознание / Пер. А.Громовой, Р.Нудельмана
   С. 407-478: Ананке / Пер. А.Громовой

[Stanisław Lem. Test; Odruch warunkowy; Patrol; Albatros; Terminus; Polowanie; Opowiadanie Pirxa; Wypadek; Rozprawa; Ananke]

     

Лем Станислав. Расследование: Роман / Пер. с пол. С.Ларина; Сер. оформл. А.Фереза, Е.Ферез; Компьютерный дизайн Е.Ферез; Отв. ред. В.Демичев; Худож. ред. Е.Фрей. – М.: Изд-во АСТ, 2022. – 256 с. – (Эксклюзивная классика). Доп. тираж 3.000 экз. (о) ISBN 978-5-17-111548-7.
Подп. в печ. 10.08.2022. Заказ 6552
[Stanisław Lem. Śledztwo]

     

Лем Станислав. Солярис: Роман / Пер. с пол. Д.Брускина; Сер. оформл. Е.Ферез; Отв. ред. Г.Веснина. – М.: Изд-во АСТ, 2021. – 288 с. – (Эксклюзивная классика. Лучшее). Доп. тираж 5.000 экз. (п) ISBN 978-5-17-103602-7.
Подп. в печ. 25.08.2021. Заказ 5562/21
[Stanisław Lem. Solaris]

Научно-философские работы

     

Лем Станислав. Сумма технологии / Пер. с пол. Ф.Широкова; Под общ. ред. С.Переслегина, Н.Ютанова; Предисл. Н.Ютанова «От редакции»: Сумма будущего (С. 5-6); Предисл. В.Парина «К советскому читателю» (С. 7-10); Послесл. С.Переслегина «Того, что достаточно для Геродота, мало для Герострата...» (С. 643-668); Коммент. С.Переслегина, Н.Ютанова, Р.Исмаилова. – М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2002. – 669 с. – (Philosophy). 5.000 экз. (п) ISBN 5-17-004182-9; ISBN 5-7921-0505-7.
Подп. в печ. 21.12.2001. Заказ 115.

  Содерж.:

   С. 11-13: Предисловие автора к русскому изданию 1968 г.
   С. 14-18: Предисловие автора к первому изданию
   С. 19-610: Сумма технологии
   С. 611-642: Послесловие. Двадцать лет спустя

[Stanisław Lem. Przedmowa do I wydania; Summa technologiae; Posłowie. Dwadzieścia lat później]

     

Лем Станислав. Сумма технологии / Пер. с пол. Ф.Широкова; Под общ. ред. С.Переслегина, Н.Ютанова; Предисл. Н.Ютанова «От редакции»: Сумма будущего (С. 5-6); Предисл. В.Парина «К советскому читателю» (С. 7-10); Послесл. С.Переслегина «Того, что достаточно для Геродота, мало для Герострата...» (С. 643-668); Коммент. С.Переслегина, Н.Ютанова, Р.Исмаилова. – М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2002. – 669 с. – (Philosophy). 2.500 экз. (п) ISBN 5-17-004182-9; ISBN 5-7921-0505-7.

  Содерж.:

   С. 11-13: Предисловие автора к русскому изданию 1968 г.
   С. 14-18: Предисловие автора к первому изданию
   С. 19-610: Сумма технологии
   С. 611-642: Послесловие. Двадцать лет спустя

[Stanisław Lem. Przedmowa do I wydania; Summa technologiae; Posłowie. Dwadzieścia lat później]

     

Лем Станислав. Сумма технологии / Пер. с пол. Ф.Широкова; Под общ. ред. С.Переслегина, Н.Ютанова; Предисл. Н.Ютанова «От редакции»: Сумма будущего (С. 5-6); Предисл. В.Парина «К советскому читателю» (С. 7-10); Послесл. С.Переслегина «Того, что достаточно для Геродота, мало для Герострата...» (С. 643-668); Коммент. С.Переслегина, Н.Ютанова, Р.Исмаилова. – М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2004. – 669 с. – (Philosophy). Доп. тираж 3.000 экз. (п) ISBN 5-17-004182-9; ISBN 5-7921-0505-7.

  Содерж.:

   С. 11-13: Предисловие автора к русскому изданию 1968 г.
   С. 14-18: Предисловие автора к первому изданию
   С. 19-610: Сумма технологии
   С. 611-642: Послесловие. Двадцать лет спустя

[Stanisław Lem. Przedmowa do I wydania; Summa technologiae; Posłowie. Dwadzieścia lat później]

Литература о жизни и творчестве

     

Путило Олег. История волгоградского фэндома / Рецензенты В.Супрун, М.Ларионова. – Волгоград: Перископ-Волга, 2021. – 316 с. 500 экз. (п) ISBN 978-5-907288-92-8.
Посвящается памяти Бориса Завгороднего и Сергея Синякина.
Лем Станислав: С. 17-18, 46, 49, 51, 62, 129, 133 (сепульки), 137, 150, 201.

     

Путило Олег. История волгоградского фэндома: Моногр.: 2-е изд., испр. и доп. / Рецензенты В.Супрун, М.Ларионова. – Волгоград: Перископ-Волга, 2021. – 316 с. 500 экз. (п) ISBN 978-5-9500998-3-0.
Посвящается памяти Бориса Завгороднего и Сергея Синякина.
Лем Станислав: С. 17-18, 46, 49, 51, 62, 129, 133 (сепульки), 137, 150, 201.

     

Стругацкий Аркадий, Стругацкий Борис. Полное собрание сочинений: В 33 т. Т. 29. 1990-1993 / Концепция издания: С.Бондаренко, А.Воронин; Сост. С.Бондаренко, В.Курильский; Подгот. ил. материалов: А.Горбов, П.Северцов; Дизайн обл. А.Андреева; Корректор Н.Воробьёва; Компьютерная верстка: В.Борисов. – СПб.: Изд-во Сидорович; ИП Олексенко А.А., 2023. – 864 с.; 16 с. вкл. 350 экз. (п) ISBN 978-5-907465-14-5.
Лем Станислав – польский писатель, философ. С. 286-287, 322, 340, 382, 423-424, 500, 595, 723, 748, 762.

  Содерж.:

   С. 285-287: Стругацкий Борис. Несколько слов об Илье Иосифовиче Варшавском
   С. 321-328: «Мы не имеем к кино никакого отношения» / Беседу вел А.Измайлов
   С. 330-340: «– Что, Борис Натанович, трудно быть богом? – Ой, трудно...» / Запись Ю.Буркина, А.Молчанова
   С. 377-383: Игра в фанты по-научному / Интервью А.Быстрых
   С. 417-431: «Главное – преодолеть высокомерие западного издателя» / Интервью А.Черткова
   С. 494-503: Без напарника / Бориса Натановича расспрашивала С.Шидловская
   С. 593-597: Интервью А.Урбану
   С. 715-816: Рудман Леонид. Комментарии и примечания

Амнуэль Павел. Фантастическая реальность мироздания // Вести-Окна (Тель-Авив). – 2005. – 1 дек. – С. 26-28.

Борисов Владимир. Чушики на фоне электронной рулетки: [Хищные вещи века] / Ил. Р.Авотина // Троицкий вариант – Наука (М.). – 2023. – 7 марта (№ 5). – С. 12-13. – (Наука и фантастика).

Михайлов Николай. Записка Комитета по печати при СМ СССР об издании научно-фантастической литературы: 18 марта 1966 г. // Знание – сила (М.). – 1993. – № 7. – С. 96-97. – (Уроки истории / Фантасты под надзором ЦК КПСС).

Ревич Всеволод. Дела давно минувших дней // Знание – сила (М.). – 1993. – № 7. – С. 86-89. – (Уроки истории / Фантасты под надзором ЦК КПСС).

Яковлев Александр, Кириченко И. Записка Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС о недостатках в издании научно-фантастической литературы: 5 марта 1966 г. // Знание – сила (М.). – 1993. – № 7. – С. 90-96. – (Уроки истории / Фантасты под надзором ЦК КПСС).


(на английском языке)

Литература о жизни и творчестве

     

Under the Gallows of Zoto's Brothers: Essays on The Manuscript Found in Saragossa / Edited by Zbiegniew Białas; Editor of the Series History of Foreign Literatures Aleksander Abłamowicz; Reviewer Wiesaw Krajka. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001. – 210 pp. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr. 2015). ISBN 83-226-1092-0.

  Contents:

   P. 188-210: Wołk Marcin and Glasenapp Małgorzata. Two Labyrinths in Two Novels: Stanisław Lem and Jan Potocki


(на болгарском языке)

Литература о жизни и творчестве

Амнуел Павел. С горивото на въображението: [Откъс от брошура «Звездните кораби на въображение»] / Превод от руски език Росица Панайотова // Фантастика. Евристика. Прогностика (София). – 1988. – Бр. 4. – С. 28-29. – (Ускорител).
[Амнуэль Павел. Звёздные корабли воображения]

Георгиев Сандо. Да похапнем с фантазия // Фантастика. Евристика. Прогностика (София). – 1988. – Бр. 4. – С. 10-11.
Меденкоиди – бобини от бадеми с мед. Това е изделие на т. нар. гастронавтика (гастрономично инженерство), която превръща хранителни концентрати в оборудване за звездолети. Още примери ли? Има ги колкото искате в сборника «Звездни дневници» (1971) на Станислав Лем: тристепенна ракета «Ордьовър, Ястие, Десерт», електрокексове, прозорци от бронирана захар, буксирни въжета-колбасници, пожарогасители с плодов кисе́л, които гасит еднакво добре и пожарите, и жаждата, юргани от суфле...

Кирков Иван. Летящото столче на Иван Кирков / Александър Карапанчев // Фантастика. Евристика. Прогностика (София). – 1988. – Бр. 4. – С. 16-19. – (Галерия).

От вълшебника Гандалф до инженер Гарин // Фантастика. Евристика. Прогностика (София). – 1988. – Бр. 4. – С. 19. – (Отговори на викторината).


(на немецком языке)

Литература о жизни и творчестве

     

Zeitgestrüpp oder Die Räder von Himmel und Ende: Phantastische Geschichten über phantastische Geschichte / Coverillustration: Tais Teng; Herausgegeben von Erik Simon; Umschlaggestaltung: Timo Kümmel; Lektorat und Korrektorat: T.Low. – Meitingen/Erlingen: Verlag Totsten Low, 2023. – 380 S. ISBN: 978-3-96629-034-0.
1. Auflage

  Inhalt:

   S. 327-328: Pesach Amnuel


(на украинском языке)

Художественные произведения

     

Лем Станiслав. Казки роботiв; Кiберiада; Маска / Пер. з пол.; Iлюстрацiï Данiеля Мруза; Упорядкування та примiтки Володимира Арєнева; «Вiд укладача» (С. 5-6); Портрет Станiслава Лема Анжели Богаченко; Головний редактор Богдан Будний; Лiтературне редагування Бориса Щавурського й Олесi Стужук; Обкладинка Ростислава Крамара. – Тернопiль: Навчальна книга – Богдан, 2016. – 528 с. – (П'ятикнижжя Лемове. Книга 1). ISBN 978-966-10-4533-9 (серiя); ISBN 978-966-10-4532-2.

  Змiст:

   Казки роботiв

    С. 10-14: Троє електрицарiв / Переклав Юрiй Попсуєнко
    С. 15-19: Урановi вуха / Переклав Ростислав Доценко
    С. 19-29: Як Ерґ Самозбудник Блiдавця перемiг / Переклав Юрiй Попсуєнко
    С. 29-36: Скарби короля Бiскаляра / Переклала Iрина Шевченко
    С. 36-42: Двi потвори / Переклав Юрiй Попсуєнко
    С. 42-46: Бiла смерть / Переклав Юрiй Попсуєнко
    С. 46-50: Як Мiкромил и Ґiґацiян таке вчинили, що туманностi порозбiгалися / Переклала Мар'яна Гандзiй
    С. 50-56: Казка про цифрову машину, що змагалася з драконом / Переклав Юрiй Попсуєнко
    С. 56-66: Радники короля Гiдропса / Переклав Юрiй Попсуєнко
    С. 66-80: Автоматеïв друг / Переклав Юрiй Попсуєнко
    С. 80-88: Король Ґлобарес i мудрецi / Переклала Мар'яна Гандзiй
    С. 89-96: Казка про короля Мурдаса / Переклала Мар'яна Гандзiй
    С. 96-99: Загадка / Переклала Iрина Шевченко

    З працi Цифротикон, або Про девiацiï, суперфiксацiï та серцевi варiацiï

     С. 99-109: Про королевича Ферицiя i королiвну Кришталю / Переклала Вiра Авксентьєва

   Кiберiада

    С. 112-116: Як уцiлiв Всесвiт / Переклав Юрiй Попсуєнко
    С. 117-126: Трурлева машина / Переклав Ростислав Доценко
    С. 126-131: Велика прочуханка / Переклав Ростислав Доценко

    Сiм виправ Трурля i Кляпавцiя / Переклала Вiра Авксентьєва

     С. 132-141: Виправа перша, або Ґарґанцiянова пастка
     С. 141-152: Виправа перша «А», або Трурлiв Електрибалт
     С. 152-172: Виправа друга, або Пропозицiя короля Жорстокiя
     С. 172-184: Виправа третя, або Смоки ймовiрностi
     С. 185-192: Виправа четверта, або Про те, як Трурль, бажаючи врятувати королевича Пантарктика вiд мук кохання, застосував жонотрон i як потiм довелося скористатися з дiтомета
     С. 192-205: Виправа п'ята, або Жарти короля Балерiона
     С. 205-211: Виправа п'ята «А», або Трурлева консультацiя
     С. 211-224: Виправа шоста, або Як Трурль i Кляпавцiй створили демона другого роду, щоб приборкати розбiйника Гембона
     С. 224-232: Виправа сьома, або Про те, як Трурлева майстернiсть накоïла лиха

    С. 232-289: Байка про три машини-оповiдачки короля Генiальйона / Переклала Вiра Авксентьєва
    С. 289-310: Альтруïзин, або Оповiдь про те, як пустельник Добрицiй захотiв ощасливити космос i що з того вийшло / Переклав Iван Сварник
    С. 310-352: Щаспобут / Переклав Iван Сварник

    Цифраньове виховання

     С. 352-363: Цифраньове виховання / Переклала Мар'яна Гандзiй
     С. 363-386: Розповiдь першого розмороженого / Переклав Олександр Гриценко
     С. 387-410: Розповiдь другого розмороженого / Переклав Олександр Гриценко

    С. 410-461: Повтор / Переклала Iрина Шевченко

   С. 462-503: Маска / Переклав Сергiй Легеза
   С. 504-517: Дукай Яцек. Хто написав Станiслава Лема? / Переклав Сергiй Легеза
   С. 518-524: Арєнев Володимир. Примiтки

[Stanisław Lem. Trzej elektrycerze; Uranowe uszy; Jak Erg Samowzbudnik Bladawca pokonał; Skarby króla Biskalara; Dwa potwory; Biała śmierć; Jak Mikromił i Gigacyan ucieczkę mgławic wszczęli; Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła; Doradcy króla Hydropsa; Przyjaciel Automateusza; Król Globares i mędrcy; Bajka o królu Murdasie; Zagadka; O królewiczu Ferrycym i królewnie Krystali; Jak ocalał świat; Maszyna Trurla; Wielkie lanie; Wyprawa pierwsza, czyli pułapka Gargancjana; Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla; Wyprawa druga, czyli oferta króla Okrucyusza; Wyprawa trzecia, czyli smoki prawdopodobieństwa; Wyprawa czwarta, czyli o tym, jak Trurl kobietron zastosował, królewicza Pantarktyka od mąk miłosnych chcąc zbawić i jak potem do użycia dzieciomiotu przyszło; Wyprawa piąta, czyli o figlach króla Baleryona; Wyprawa piąta A, czyli konsultacja Trurla; Wyprawa szósta, czyli jak Trurl i Klapaucjusz demona drugiego rodzaju stworzyli, aby zbójcę Gębona pokonać; Wyprawa siódma, czyli o tym, jak własna doskonałość Trurla do złego przywiodła; Bajka o trzech maszynach opowiadających króla Genialona; Altruizyna, czyli opowieść prawdziwa o tym, jak pustelnik Dobrycy kosmos uszczęśliwić zapragnął i co z tego wynikło; Kobyszczę; Edukacja Cyfrania; Opowieść pierwszego Odmrożeńca; Opowieść drugiego Odmrożeńca; Powtórka; Maska; Dukaj Jacek. Kto napisał Stanisława Lema?]