Станислав ЛЕМ: Библиография: 2015: Декабрь

(на польском языке)

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Lem Stanisław. Dlaczego przestałem pisać science fiction? // Postscriptum (Katowice). – 1999. – Nr. 30. – S. 10-19.

Lem Stanisław. Dlaczego przestałem pisać science fiction? // Postscriptum (Katowice). – 2006. – Nr. 51. – S. 31-40.

Lem Stanisław. Przyszłość-człowiek-świat-film: Mówi Stanisław Lem / Rozmawiała: Bożena Janicka // Kino (Warszawa). – 1968. – Nr. 8. – S. 8-11.

Литература о жизни и творчестве

     

Kajtoch Wojciech. Szkice o fantastyce / Recenzent książki: prof. dr hab. Ignacy S. Fiut; Opracowanie graficzne – Mariusz Brzostowski. – Stawiguda: Solaris, 2015. – 220 s. – (Krytycy o fantastyce). ISBN 978-83-7590-225-9.

  Spis treści:

   S. 7-8: Parę słów wstępu

   I. O Lemie i innych

    S. 9-46: Utopia i ciało: (O trzech powieściach z lat pięćdziesiątych XX stulecia)
    S. 47-72: Wstęp do „Solaris” Stanisława Lema
    S. 73-79: O „Wizji lokalnej”
    S. 98-107: Nasza i moja przyszłość w Europie (na marginesie „PL+50”)
    S. 108-144: O tajemniczości symbolicznej w opowiadaniach

   II. Jeszcze o Strugackich

    S. 145-151: Notatka z rozmowy z Arkadijem Strugackim w dniu 7.05.1987
    S. 187-189: O słowniku języka ABS
    S. 196-202: Parę słów o Borisie Strugackim

   S. 203-215: Literatura
   S. 217-218: Nota wydawcy

     

Kajtoch Wojciech. Szkice polonistyczno-rusycystyczne / Recenzent: Ignacy S. Fiut; Skład, łamanie: Aleksander Kiklewicz; Projekt i opracowanie graficzne okładki: Olena Dudała; Na okładce wykorzystano obraz Juliusza Kossaka „Jan Chryzostom Pasek pod Lachowiczami”. – Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2015. – 187 s. ISBN 978-83-61605-38-6.

  Spis treści:

   S. 61-80: Utopia i ciało (o trzech fantastycznonaukowych powieściach z lat pięćdziesiątych XX stulecia)
   S. 159-178: O tajemniczości symbolicznej w opowiadaniach

Dębski Eugeniusz. O sztuce przyjemnego smagania buczem krytyki // Fenix (Warszawa). – 2001. – Nr. 7-8. – S. 102-105. – (Publicystyka).

Jaźniewicz Wiktor. Fenomen Stanisława Lema w świecie rosyjskojęzycznym // Odra (Wrocław). – 2007. – Nr. 11. – S. 44-50. – (Esej).

Подражания. Пародии

     

Oramus Marek. Dzień drogi do Meorii / Opracowanie graficzne serii Małgorzata Śliwińska; Ilustracja na okładce Bogusław Polch. – Warszawa: SuperNOWA, 1997. – 365 s. – (superNOWA). ISBN 83-7054-115-1.
Przewrotna, prorocza powieść Oramusa sumuje doświadczenia polskiej szkoły fantastyki socjologicznej, a jej tytuł nawiązuje ironicznie do nazwy wzorcowego miasta komunistycznego z Obłoku Magellana Stanisława Lema.


(на русском языке)

Художественные произведения

     

Лем Станислав. Солярис: Сб. / Пер. с пол.; Компьютерный дизайн А.Смирнова; Худож. ред. Е.Фрей. – М.: АСТ, 2015. – 991 с. – (Легендарная классика). 2.000 экз. (п) ISBN 978-5-17-091072-4.

  Содерж.:

   С. 5-38: Крыса в лабиринте / Пер. Д.Брускина
   С. 39-249: Эдем / Пер. Д.Брускина
   С. 251-403: Солярис / Пер. Д.Брускина
   С. 405-544: Непобедимый / Пер. А.Громовой
   С. 545-702: Глас Господа / Пер. А.Громовой, Р.Нудельмана, К.Душенко
   С. 703-989: Фиаско / Пер. В.Кулагиной-Ярцевой, И.Левшина

[Stanisław Lem. Szczur w labiryncie; Eden; Solaris; Niezwyciężony; Głos Pana; Fiasko]

     

Лем Станислав. Черное и белое: Сб. / Пер. с пол., нем., англ.; Компьютерный дизайн В.Воронина; Ред. Е.Барзова; Худож. ред. Е.Фрей. – М.: АСТ, 2015. – 640 с. – (Станислав Лем). 2.000 экз. (п) ISBN 978-5-17-084929-1.

  Содерж.:

   I. Станислав Лем рассказывает.

    С. 7-31: «Я – Казанова науки»: (Интервью) / Пер. В.Язневича; [Беседовал] М.Орамус.
    С. 31-88: Мысли о литературе, философии и науке: (Интервью) / Пер. В.Язневича; [Беседовал] П.Свирски.
    С. 88-112: «Весь этот философский хлам»: (Интервью) / Пер. В.Язневича.
    С. 112-118: Универсальность мира Достоевского: (Интервью) / Пер. В.Борисова; [Беседовал] З.Подгужец.

   II. Станислав Лем размышляет.

    С. 121-135: От эргономики до этики / Пер. В.Язневича.
    С. 136-145: Урок катастрофы / Пер. В.Язневича.
    С. 145-153: Антропный принцип / Пер. В.Язневича.
    С. 154-160: Предисловие впоследствии / Пер. В.Язневича.
    С. 160-164: Озарение и мозг / Пер. В.Язневича.

    Искусственный интеллект.

     С. 164-166: Искусственный лепет / Пер. В.Язневича.
     С. 166-168: Модели и действительность / Пер. В.Язневича.

    Бессмертие.

     С. 168-171: Бессмертие / Пер. В.Язневича.
     С. 171-173: Старость по-прежнему не радость / Пер. В.Язневича.
     С. 173-177: Продление жизни: иллюзии и факты / Пер. В.Язневича.
     С. 177-178: Будем ли жить дольше? / Пер. В.Язневича.

    Во что верит тот, кто не верит?.

     С. 178-179: Письмо Станиславу Обиреку от 17.01.2001 / Пер. В.Язневича.
     С. 179-180: Письмо Станиславу Обиреку от 30.01.2001 / Пер. В.Язневича.
     С. 181-182: Письмо Станиславу Обиреку от 01.02.2001 / Пер. В.Язневича.
     С. 182: Письмо Станиславу Обиреку от 02.02.2001 / Пер. В.Язневича.
     С. 183-185: Письмо Станиславу Обиреку от 08.07.2001 / Пер. В.Язневича.
     С. 185-186: Письмо Станиславу Обиреку от 13.07.2001 / Пер. В.Язневича.

    С. 186-212: О детективном романе / Пер. В.Борисова.
    С. 212-214: Неудавшийся детектив: Примечание от составителя (Язневича В.И.) / Пер. В.Язневича

   III. Станислав Лем рецензирует

    С. 217-220: Рецензия на «Дневник и различные наблюдения» Т.А.Эдисона / Пер. В.Язневича.
    С. 220-225: Рецензия на «Левую руку тьмы» У. Ле Гуин / Пер. В.Борисова, А.Лукашина.
    С. 225-232: О романе «Дыра в нуле» М.К.Джозефа / Пер. В.Борисова, А.Лукашина.
    С. 232-234: Рецензия на «Похитителей завтрашнего дня» С.Комацу / Пер. В.Борисова, А.Лукашина.
    С. 235-238: Рецензия на «Время перемен» Р.Силверберга / Пер. В.Борисова, А.Лукашина.
    С. 239-242: Рецензия на «Игру со страхом» М.Выдмуха / Пер. В.Борисова, А.Лукашина.
    С. 243-245: Рецензия на «Земную Империю» А.Кларка / Пер. В.Борисова, А.Лукашина.
    С. 245-248: Рецензия на роман «Марсианский инка» Й.Уотсона / Пер. В.Борисова, А.Лукашина.
    С. 248-251: Рецензия на «Космическую революцию» У.С.Бейнбриджа / Пер. В.Борисова, А.Лукашина.
    С. 251-258: Прочитал «Любовь в Крыму» С.Мрожека / Пер. В.Язневича.

   IV. Станислав Лем рекомендует.

    С. 261-283: Послесловие к «Убику» Ф.Дика / Пер. В.Язневича.
    С. 284-299: Послесловие к «Необыкновенным рассказам» С.Грабинского / Пер. В.Язневича.
    С. 300-303: Послесловие к «Рассказам старого антиквара» М.Р.Джеймса / Пер. В.Борисова.
    С. 303-328: Послесловие к «Пикнику на обочине» А. и Б. Стругацких / Пер. В.Борисова.
    С. 328-336: Послесловие к «Волшебнику Земноморья» У. Ле Гуин / Пер. В.Борисова.
    С. 336-340: Предисловие к антологии фантастических рассказов / Пер. В.Язневича.

   V. Станислав Лем вспоминает.

    С. 343-348: В стране памяти / Пер. В.Язневича.
    С. 348-352: Моя львовская библиотека / Пер. В.Борисова.
    С. 352-354: Сигара и англезы / Пер. В.Язневича.
    С. 354-356: Мои рождественские ели / Пер. В.Язневича.
    С. 356-358: Приятный кошмар / Пер. В.Язневича.
    С. 358: Донос на самого себя / Пер. В.Язневича.
    С. 358-362: Закат целомудрия / Пер. В.Язневича.
    С. 362-368: Жизнь в вакууме / Пер. В.Язневича.
    С. 369-372: Воспоминание о Мечиславе Хойновском / Пер. В.Язневича.
    С. 372-381: Так было / Пер. В.Борисова.
    С. 381-382: Иоанн Павел II / Пер. В.Язневича.

   VI. Станислав Лем критикует.

    С. 385-389: Сферомахия / Пер. В.Язневича.
    С. 389-391: Крайний идиотизм / Пер. В.Язневича.
    С. 392-394: Упадок искусства / Пер. В.Язневича.
    С. 394-400: Сайентология / Пер. В.Борисова.
    С. 400-402: Исключительно особое мнение / Пер. В.Язневича.
    С. 401: Об эвтаназии / Пер. В.Язневича.
    С. 401: О смертной казни! / Пер. В.Язневича.
    С. 402: Клоны / Пер. В.Язневича.
    С. 402: Странная взаимосвязь / Пер. В.Язневича.
    С. 402-406: Тайное совещание в аду / Пер. В.Язневича.

   VII. Станислав Лем советует.

    С. 409-416: Беспокойство / Пер. В.Язневича.

    Ухабы цивилизации.

     С. 416-418: Ухабы цивилизации / Пер. В.Язневича.
     С. 419-421: Маги и шарлатаны / Пер. В.Язневича.
     С. 421-423: Авантюристы / Пер. В.Язневича.
     С. 423-425: Книги, которые я не напишу / Пер. В.Язневича.

    С. 425-426: Синтетическое топливо / Пер. В.Язневича.
    С. 426-427: Атомы для Польши / Пер. В.Язневича.
    С. 428-430: Доктрина и практика / Пер. В.Язневича.
    С. 428: Горлопаны, к власти / Пер. В.Язневича.

   VIII. Станислав Лем удивляется.

    С. 433-438: Удивление / Пер. В.Язневича.
    С. 438-443: Музыка генов / Пер. В.Язневича.
    С. 443-445: Паразиты / Пер. В.Язневича.
    С. 446-448: Динозавры / Пер. В.Язневича.
    С. 448-450: Удивительное / Пер. В.Язневича.

   IX. Станислав Лем прогнозирует.

    С. 453-457: Перспективы будущего / Пер. В.Язневича.
    С. 457-464: Предварительный анализ XXI века / Пер. В.Язневича.

    Пальцем в небо.

     С. 464-466: Пальцем в небо / Пер. В.Язневича.
     С. 466-469: Следующие двести лет / Пер. В.Язневича.
     С. 469-471: Сплошные промахи / Пер. В.Язневича.

    С. 471-475: Вопросы и прогнозы / Пер. В.Язневича.
    С. 475-477: Футурология у рулетки / Пер. В.Язневича.
    С. 477-480: На Марс? / Пер. В.Язневича.
    С. 481-482: Мир в XXI веке / Пер. В.Язневича.

   X. Станислав Лем мечтает.

    С. 485-491: Офис Пегаса / Пер. В.Язневича.
    С. 491-498: Три моих желания / Пер. В.Язневича.
    С. 498-499: Исполненные желания / Пер. В.Язневича.
    С. 499-501: Как усовершенствовать демократию? / Пер. В.Язневича.
    С. 501-502: Десять пожеланий на новое тысячелетие / Пер. В.Язневича.

   XI. Станислав Лем шутит.

    С. 505-506: На тему «Астронавтов» / Пер. В.Язневича.

    Переучет.

     С. 506-510: Переучет / Пер. В.Борисова.
     С. 510-513: Переучет 2 / Пер. В.Борисова.

    Три письма Славомиру Мрожеку.

     С. 513-515: В Кракове, у останков 1959 года / Пер. В.Язневича.
     С. 515-517: Краков, будто бы 23 января 1960 года (можно ли это точно знать?) / Пер. В.Язневича.
     С. 518-519: Краков, 14 ноября 1961 / Пер. В.Язневича.

    С. 519-523: Из меню Бабы-яги / Пер. В.Язневича.
    С. 520-522: Диктанты или... каким образом дядя Сташек в то время Михася – сейчас Михала – учил писать без ошибок / Пер. В.Язневича.
    С. 523-525: Спасение / Пер. В.Язневича.
    С. 525-527: К вопросу о глупости / Пер. В.Язневича.
    С. 527-530: Трактат о заднице / Пер. В.Язневича.

   XII. Станислав Лем повествует.

    С. 533-539: Два молодых человека / Пер. В.Язневича.
    С. 539-550: Матрас / Пер. В.Язневича.
    С. 551-564: Последнее путешествие Ийона Тихого / Пер. В.Язневича.
    С. 564-579: Господин Ф. / Пер. В.Язневича.
    С. 580-586: Тобина / Пер. В.Язневича.
    С. 586-592: Черное и белое / Пер. В.Язневича.

   XIII. Приложение.

    С. 595-600: Околовский Павел. Теология дьявола Станислава Лема: (О рассказе «Черное и белое») / Пер. В.Язневича.
    С. 600-632: Язневич Виктор. Из Станислава Лема обо всем понемногу: Библиографич. справка.

[Stanisław Lem. «Jestem Casanovą nauki»; Reflections on Literature, Philosophy and Science; Der ganze Kram der Philosophie; Uniwersalizm świata Dostojewskiego; Od ergonomiki do etyki; Lekcja katastrofy; Zasada antropiczna; Vorwort im Nachhinein; Iluminacja i mózg; Sztuczny bełkot; Modele i rzeczywistość; Nieśmiertelność; Starość nadal nie radość; Przedłużanie życia: iluzje i fakty; Czy będziemy żyć dłużej?; Listy do Stanisława Obirka SJ; O powieści kryminalnej; Rec.: Edison T.A. The Diary and Sundry Observation; Rez.: U.K. Le Guin: The Left Hand of Darkness; M.K.Josephs Roman «The Hole in the Zero»; Rez.: S.Komatsu: Pochititeli zavtrasnego dnja; Rez.: R.Silverberg: A Time of Changes; Rez.: M.Wydmuch: Gra ze strachem; Rez.: A.C.Clarke: Imperial Earth; Rez.: I.Watson: The Martian Inca; Rez.: W.S.Bainbridge: The Space Flight Revolution; Przeczytałem «Miłość na Krymie»; Posłowie do Ubika Ph.Dicka; Posłowie do «Niesamowitych opowieści» S.Grabińskiego; Posłowie [James M.R. Opowieści starego antykwariusza]; Posłowie do «Pikniku na skraju drogi» i «Lasu» A. i B. Strugackich; Posłowie [Le Guin U.K. Czarnoksiężnik z Archipelagu]; Vorwort [Is Gott ein Taoist?]; W krainie pamięci; Moja lwowska biblioteka; Cygaro i anglasy; Moje choinki; Sympatyczny koszmar; Donos na samego siebie; Zmierzch niewinności; Życie w próżni; Wspomnienie o Mieczysławie Choynowskim; Rozważania sylwiczne XVIII; Jan Paweł II; Sferomachia; Ostatni idiotyzm; Sztuka upodlona; Scjentologia; Votum separatissimum; O eutanazji; O karę śmierci!; Klony; Dziwna korelacja; Geheime Höllensache; Niepokoje; Wyboje cywilizacji; Magicy i szarlatani; Hochsztaplerzy; Rozważania sylwiczne XLIII; Syntetyczne paliwa; Atomy dla Polski; Doktryna i praktyka; Oszołomy, do władzy; Zdziwienie; Muzyka genów; Co Pan na to, Panie Lem? (Niepokoi pytanie...); Dynozaury; Zdziwienia; Perspektywy przyszłości; Vorschau auf das nächste Jahrhundert; Kulą w płot; Rozważania sylwiczne XC; Rozważania sylwiczne CXXXV; Pytania i prognozy; Przy ruletce – próba futurologiczna; Na Marsa?; Świat w przyszłym stuleciu; Urząd Pegaza; Moje trzy życzenia; Spełnione życzenia; Jak demokrację usprawnić?; Dziesięć życzeń na nowe tysiąclecie; W sprawie «Astronautów»; Felieton remanentowy; Felieton remanentowy II; Listy do Sławomira Mrożka; Z jadłospisu Baby-Jagi; Dyktanda czyli... w jaki sposób wujek Staszek wówczas Michasia – dziś Michała – uczył pisać bez błędów; Ratunek; W sprawie głupoty; Traktat o dupie; Dwóch młodych ludzi; Materac; Ostatnia podróż Ijona Tichego; Pan F.; Die Tobine; Czarne i białe; Paweł Okołowski. Stanisława Lema teologia diabła].

     

Лем Станислав. Эдем: [Роман] / Пер. с пол. Д.Брускина; Сер. оформл. Е.Ферез; Отв. ред. В.Демичев; Худож. ред. Е.Фрей. – М.: Изд-во АСТ, 2015. – 320 с. – (Эксклюзивная классика). 5.000 экз. (о) ISBN 978-5-17-090512-6.
[Stanisław Lem. Eden]

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Лем Станислав. Апокалипсис / Пер. с пол. В.Язневича; Худож. С.Дергачев // Химия и жизнь – XXI век (М.). – 2015. – № 10. – С. 3 обл. – (Неизвестный Лем).
[Stanisław Lem. Apokalipsa]

Лем Станислав. «Весь этот философский хлам»: (Интервью) / Пер. с нем. В.Язневича // Млечный Путь (Кфар-Саба). – 2014. – № 3. – С. 196-216. – (Переводы).
[Stanislaw Lem. Der ganze Kram der Philosophie]

Лем Станислав. «Все только начинается!»: Беседа / Пер. с пол. В.Головского; Вела Б.Яницка // Сов. культура (М.). – 1968. – 30 нояб. – С. 4.
Пер. из журн.: Kino. – 1968. – # 8.
[Stanisław Lem. Przyszłość-człowiek-świat-film]

Лем Станислав. Молотком по компьютеру / Пер. с пол. В.Язневича // Химия и жизнь – XXI век (М.). – 2015. – № 10. – С. 64. – (Неизвестный Лем).
[Stanisław Lem. Młotkiem w komputer]

Лем Станислав. Мысли о литературе, философии и науке: (Интервью): Часть 4 / Пер. с англ. В.Язневича; [Беседовал] П.Свирски // Млечный Путь (Кфар-Саба). – 2014. – № 4. – С. 191-220. – (Переводы).
[Stanisław Lem. Lem in a Nutshell]

Лем Станислав. Почему я перестал писать научную фантастику? / Пер. с пол. В.Язневича // Млечный Путь (Кфар-Саба). – 2015. – № 2. – С. 179-188. – (Переводы).
[Stanisław Lem. Dlaczego przestałem pisać science fiction?]

Литература о жизни и творчестве

     

Каган-Пономарев Михаил. Литераторы-врачи: Очерки и подходы с приложением Биобиблиографического словаря / Худож.-дизайнер А.Кубанов. – М.: Дашков и Кº, 2007. – 440 с. 250 экз. (п) ISBN 978-5-91131-655-6.
С. 23, 30, 52-54, 58, 65, 70-71, 78, 108, 110, 112, 148-156, 169, 178, 231, 235, 238, 242, 245-246, 248, 304: Станислав Лем.

  Содерж.:

   С. 6-78: Литераторы-врачи: Первое приближение к теме, догадки и попытки обобщения
   С. 107-113: Литераторы-врачи преимущественно визуалы?
   С. 148-156: Лем-Потрошитель
   С. 169-178: Фантаст широкого профиля
   С. 213-231: Психиатр-литературовед
   С. 232-236: Спорный случай
   С. 237-250: Подведём итоги: Часть III
   С. 251-368: Биобиблиографический словарь: Часть IV

     

Каган-Пономарев Михаил. Литераторы-врачи: Очерки и подходы с приложением Биобиблиографического словаря. – М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2014. – 752 с. (п) ISBN 978-5-4344-0186-9.
Изд. 3-е, испр. и доп.
С. 20, 25, 42-43, 46, 51-52, 55-56, 61, 90-91, 92, 123-128, 137, 143, 189, 206, 209, 211-212, 214-217, 262, 428, 632: Станислав Лем.

  Содерж.:

   С. 7-61: Литераторы-врачи: Первое приближение к теме, догадки и попытки обобщения
   С. 89-93: Литераторы-врачи преимущественно визуалы?
   С. 123-128: Лем-Потрошитель
   С. 137-143: Фантаст широкого профиля
   С. 177-189: Психиатр-литературовед
   С. 204-206: Спорный случай
   С. 209-218: Подведём итоги
   С. 233-680: Биобиблиографический словарь: Часть IV

     

Караваев Алексей. Четыре истории: Визуальные очерки / Технич. ред. А.Тужилкин; Худож. ред. А.Швец; Дизайн, вёрстка: Г.Кафтанова. – Волгоград: ПринТерра-Дизайн, 2015. – 268 с.: ил. – (Как издавали фантастику в СССР). 1.000 экз. (п) ISBN 978-5-98424-188-5.
С. 92, 105, 121, 123-125, 133, 143, 150, 203-204, 206, 216-218, 220-221, 226, 235-236, 241, 259-261: Станислав Лем.

  Содерж.:

   С. 56-163: Техника – молодёжи: Фантастические миры
   С. 202-267: Зарубежная фантастика: Окно в мир

     

Вторые Лемовские чтения: Сб. материалов Всероссийской научной конференции с международным участием памяти Станислава Лема 28-30 марта 2013 г. / Предисл. А.Нестерова (С. 3-4); Отв. ред. А.Нестеров; Рецензенты Р.Таллер, С.Лишаев. – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2014. – 253 с. (о) ISBN 978-5-7883-0991-0.

  Содерж.:

   С. 8-17: Саморукова Ирина. Фантастический мир и фантастический сюжет: проблема инновации в science fiction
   С. 88-95: Мальчукова Нина. Проблема Другого в романах С.Лема «Солярис» и В.Пелевина «S.N.U.F.F.»
   С. 105-112: Поздняков Константин. Проблема понимания в рассказе С.Лема «Лунная ночь» и фельетонах И.Ильфа и Е.Петрова
   С. 120-128: Смердова Екатерина. Станислав Лем о возможности кибернетического моделирования творческих процессов. Машина и текстопорождение
   С. 233-241: Долинина Марина. Кто воскреснет в кибернетическом аватаре?: Методологические замечания по поводу обретения кибернетического бессмертия

Б.а. Коротко об авторах // Иностранная литература (М.). – 1962. – № 11. – С. 287-288.
С. 287: Станислав Лем.

Б.а. Сведения об авторах: [Татьяна Адаменко; Антон Базелинский; Андрей Бударов; Ольга Бэйс; Оксана Волковницкая; Лиза Гольдштейн; Сева Гуревич; Елена Кушнир; Юрий Лебедев; Станислав Лем; Борис Лисицын; Роберт Лок; Михаил Максаков; Евгения Мильченко; Артур Рив; Тогрул Сафаров; Дмитрий Старцев; Альберт Тейчнер; Жак Фатрелл; Дмитрий Филиппенко; Леонид Шифман; Виктор Язневич] // Млечный Путь (Кфар-Саба). – 2014. – № 3. – С. 250-252.

Б.а. Сведения об авторах: [Татьяна Адаменко; Леонид Ашкенази; Эллис Батлер; Кирилл Берендеев; Николай Зайков; Рои Ишурон; Артур Касл; Виктория Килеева; Сергей Крайнов; Ольга Краузе; Елена Кушнир; Юрий Лебедев; Станислав Лем; Оксана Логашова; Михаил Максаков; Яэль Михаэли; Нат // Млечный Путь (Кфар-Саба). – 2014. – № 4. – С. 250-252.

Б.а. Сведения об авторах: [Татьяна Адаменко; Роберт Барр; Кирилл Берендеев; Владимир Борисов; Вероника Волынская; Веолетта Голомыздо; Айгуль Иксанова; Войцех Мацей Кайтох; Михаил Копелиович; Юрий Лебедев; Станислав Лем; Михаил Максаков; Л.Т.Мид; Дмитрий Старцев; Наталья Уланова; Леонид Шифман; Дэн Шорин; Роберт Юстас; Виктор Язневич] // Млечный Путь (Кфар-Саба). – 2015. – № 2. – С. 261-263.

Борисов Владимир. Абсолютный вакуум: [О кн.: Лем С. Абсолютная пустота] // Шанс (Абакан). – 2015. – 24-30 сент. (№ 38). – С. 4. – (Живой Журнал ШАНСа читают все!).

Борисов Владимир. Благодетельные аутодафе: [О кн.: Лем С. Абсолютная пустота] // Шанс (Абакан). – 2015. – 10-16 дек. (№ 49). – С. 4. – (Живой Журнал ШАНСа читают все!).

Борисов Владимир. Мастерство прокрустики: [О кн.: Лем С. Эдем] // Шанс (Абакан). – 2015. – 12-18 нояб. (№ 45). – С. 4. – (Живой Журнал ШАНСа читают все!).

Жидкий Пришелец. Информационная пилюля: Мысли по поводу книжек Станислава Лема, прочтенных на протяжении жизни, коя была и есть горька / Рубрику ведет В.Борисов // Шанс (Абакан). – 2015. – 1-7 окт. (№ 39). – С. 10. – (ФутурКонгресс).

Кайтох Войцех. Утопия и тело: (О трех научно-фантастических романах пятидесятых годов XX столетия) / Пер. с пол. В.Борисова // Млечный Путь (Кфар-Саба). – 2015. – № 2. – С. 190-216. – (Эссе).
[Wojciech Kajtoch. Utopia i ciało]

Подражания. Пародии

     

Варшавский Илья. Сюжет для романа: Сб. науч.-фантаст. рассказов / Предисл. Б.Стругацкого «Несколько слов об Илье Иосифовиче Варшавском» (С. 3-5); Ред. В.Климачева; Глав. отраслевой ред. В.Демьянов; Мл. ред. М.Гришина; Худож. А.Блаксин; Худож. ред. М.Гусева. – М.: Знание, 1990. – 223 с. 200.000 экз. (о) ISBN 5-07-000939-7.
Рассказ «Конфликт» имеет посвящение: «Станиславу Лему – в память о нашем споре, который никогда не будет решен»..

  Содерж.:

   С. 14-17: Конфликт

Берендеев Кирилл. Дневник Бортинженера // Млечный Путь (Кфар-Саба). – 2014. – № 4. – С. 81-103. – (Рассказы).
Посвящение: Станиславу Лему. Напоминает «Эдем».

Постановки и экранизации. Литература о них

     

Орав Ыйе. Юри Ярвет / Ред. Э.Болгарина, М.Рюрикова; Худож. С.Лифатов; Худож. ред. А.Юркевич; В брошюре исп. фото С.Вишневского, Х.Маасикметса, В.Мендунена, В.Мурашко, В.Нисанова, Б.Резникова. – М.: Всесоюз. творч.-производст. об-ние «Киноцентр», 1988. – 48 с. 25.000 экз. (о).
С. 32, 35, 43-44, 48: Солярис.

     

Вторые Лемовские чтения: Сб. материалов Всероссийской научной конференции с международным участием памяти Станислава Лема 28-30 марта 2013 г. / Предисл. А.Нестерова (С. 3-4); Отв. ред. А.Нестеров; Рецензенты Р.Таллер, С.Лишаев. – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2014. – 253 с. (о) ISBN 978-5-7883-0991-0.

  Содерж.:

   С. 49-61: Кирсанова Лидия, Коротина Ольга. Дискурс фантастического в его отношении к самому себе и реальности (объективности)

Б.а. Научная фантастика и кино // Иностранная литература (М.). – 1962. – № 11. – С. 282. – (Из месяца в месяц / Польша).
Изложение статьи С.Лема в польском журнале «Фильм».

Борисов Владимир. Шарм старины: [О к/ф: Безмолвная звезда; Икар-1] // Шанс (Абакан). – 2015. – 17-23 сент. (№ 37). – С. 4. – (Живой Журнал ШАНСа читают все!).

Елисеев Никита. Сухое пламя: [О прозе Фридриха Горенштейна] // Лехаим (М.). – 2012. – № 3.
В частности, о сценарии к/ф «Солярис».


(на испанском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanislaw. El congreso de futurología / Traducción del original polaco: Melitón Bustamante; Cubierta de Julie Vivas. – Barcelona: Barral Editores, 1975. – 145 p. – (Series de respuesta. 126. Breve. Biblioteca de literaturas. 21). ISBN 84-211-0326-1.
Primera edición: febrero, 1975
[Stanisław Lem. Kongres futurologiczny]


(на французском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanislas. L'Invincible / Traduit du polonais par Anna Posner; Collection dirigée par Gérard Klein. – Paris: Éditions Robert Laffont, 1972. – 235 p. – (Ailleurs et demain).
[Stanisław Lem. Niezwyciężony]

     

Lem Stanislas. Solaris: Roman / Traduit du polonais par Jean-Michel Jasienko; Création: Stéphane Dumont. – Paris: Denoël, 1985. – 251 p. – (Présence du futur. n° 90). ISBN 2-207-30090-0.
[Stanisław Lem. Solaris]


(на японском языке)

Художественные произведения

     

レム スタニスラフ. ソラリス / 沼野充義 訳; Cover Design = 岩郷重力 + N.S.; 沼野充義: 愛を超えてーー訳者解説 (P. 389-420). – 東京: 早川書房, 2015. – 421 p. – (SF 2000). ISBN 978-4-15-012000-9.
1 刷 (15.04.2015)
Рэму Сутанисурафу. Сорарису / Пер. Нумано Мицуёси; Дизайн обл.: Иваго Дзюрёку; Нумано Мицуёси: Ай-о коэтэ: Якуся кайсэцу /После любви: Комментарии переводчика/ (С. 389-420). – Токё: Хаякава, 2015.

[Stanisław Lem. Solaris]

     

レム スタニスラフ. ソラリス / 沼野充義 訳; Cover Design = 岩郷重力 + N.S.; 沼野充義: 愛を超えてーー訳者解説 (P. 389-420). – 東京: 早川書房, 2015. – 421 p. – (SF 2000). ISBN 978-4-15-012000-9.
3 刷 (15.07.2015)
Рэму Сутанисурафу. Сорарису / Пер. Нумано Мицуёси; Дизайн обл.: Иваго Дзюрёку; Нумано Мицуёси: Ай-о коэтэ: Якуся кайсэцу /После любви: Комментарии переводчика/ (С. 389-420). – Токё: Хаякава, 2015.

[Stanisław Lem. Solaris]

レム・スタニスラフ. 泰平ヨンの航星日記. 第12回の旅 / 袋一平 訳; イラストレーション: 金森達 // S-Fマガジン (東京). – 1962. – Vol. 3; No. 4 (28). – P. 103-110.
Рэму Сутанисурафу. Тайхэй Ён-но ко-боси никки. Дай 12-кай-но таби (Звёздный дневник Ийона Тихого. 12-е путешествие) / Пер. Фукуро Иппэй; Рис. Канамори Тору // S-F Магадзин. – 1962. – № 4.
[Stanisław Lem. Podróż dwunasta]

レム・スタニスラフ. 泰平ヨンの航星日記. 第14回の旅 / 袋一平 訳; イラストレーション: 金森達 // S-Fマガジン (東京). – 1962. – Vol. 3; No. 7 (31). – P. 73-90.
Рэму Сутанисурафу. Тайхэй Ён-но ко-боси никки. Дай 14-кай-но таби (Звёздный дневник Ийона Тихого. 14-е путешествие) / Пер. Фукуро Иппэй; Рис. Канамори Тору // S-F Магадзин. – 1962. – № 7.
[Stanisław Lem. Podróż czternasta]

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

レム・スタニスラフ. コンベヤーからファンタジイ / 小笠原豊樹 訳 // S-Fマガジン (東京). – 1962. – Vol. 3; No. 4 (28). – P. 134-137.
Рэму Сутанисурафу. Комбэя кара фантадзи (Фантазия с конвейера) / Пер. Огасавара Тоёки // S-F Магадзин. – 1962. – № 4.
[Stanisław Lem. Фантастика с конвейера]

レム・スタニスラフ. プロメテウスの火 / 袋一平 訳; Interviever: バイシェフ・B // S-Fマガジン (東京). – 1966. – Vol. 7; No. 4 (80). – P. 83-88.
Рэму Сутанисурафу. Пуромэтэусу-но хи (Огонь Прометея) / [Записал] Б.Баисефу; Пер. Фукуро Иппэй // S-F Магадзин. – 1966. – № 4.
[Stanisław Lem. Факел Прометея]

レム・スタニスラフ. レム、SF映画を語る / 紹介: 袋一平 // S-Fマガジン (東京). – 1969. – Vol. 10; No. 5 (120). – P. 111-115.
Рэму Сутанисурафу. Рэму, SF эйга-о катару (Лем, Разговор о НФ кино) / Сёкай (Введение): Фукуро Иппэй // S-F Магадзин. – 1969. – № 5.
[Stanisław Lem. Przyszłość-człowiek-świat-film]

Литература о жизни и творчестве

ウェルチストフ・E. レムの "秘密" / 袋一平 訳 // S-Fマガジン (東京). – 1966. – Vol. 7; No. 4 (80). – P. 80-83.
Уэрутисутофу E. Рэму-но "химицу" ("Секреты" Лема) / Пер. Фукуро Иппэй // S-F Магадзин. – 1966. – № 4.
[Велтистов Евгений. «Секреты» Станислава Лема]