Архив БВИ ->  
[Аудио] [Библиотека] [Систематика]
[Фантастика] [Филателия] [Энциклопудия]
    Русская фантастика

Станислав ЛЕМ: Библиография: 2015: Февраль

(на польском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Niezwyciężony / Projekt graficzny serii i projekt okładki: Roman Kirilenko; Pod redakcją Jerzego Jarzębskiego; Posłowie: Jerzy Jarzębski, «Cały ten złom» (S. 191-195). – Warszawa: Interart, 1995. – 200 s. – (Dzieła. 5). ISBN 83-7060-281-9 (Dzieła zebrane); ISBN 83-7060-286-X (Niezwyciężony).
Wydanie I

Научно-философские работы

Lem Stanisław. Biologia i wartości // Studia Filozoficzne (Warszawa). – 1968. – Nrr. 3-4.

Lem Stanisław. Etyka technologii i technologia etyki // Studia Filozoficzne (Warszawa). – 1967. – Nr. 3.

Lem Stanisław. Kultura i futurologia // Nurt (Poznań). – 1972. – Nr. 8. – S. 8-11.
Tekst ten jest zakończeniem „Fantastyki i futurologii” i ukazał się przed drukiem książki.

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Lem Stanisław. Bezdroża // Tygodnik Powszechny (Kraków). – 2003. – Nr. 8.

Lem Stanisław. Bezwstyd // Tygodnik Powszechny (Kraków). – 2003. – Nr. 23.

Lem Stanisław. Co Pan na to, Panie Lem? (Nie przyszło mi do głowy...) // Przekrój (Kraków). – 2000. – Nr. 47.

Lem Stanisław. Horyzont za mgłą // Tygodnik Powszechny (Kraków). – 2004. – Nr. 16.

Lem Stanisław. Koniec końców // Tygodnik Powszechny (Kraków). – 2004. – Nr. 13.

Lem Stanisław. Nie sądźcie, że wiecie wszystko o Stanisławie Lemie / Rozmawiał: Wojciech Jamroziak // Nurt (Poznań). – 1972. – Nr. 8. – S. 3-8.

Lem Stanisław. Przyszłość jest otwarta: Ze Stanisławem Lemem rozmawia Romasz Fiałkowski / Fot. Andrzej Żak // Tygodnik Powszechny. Apokryf (Kraków). – 2001. – Nr. 17 (wrzesień). – S. 2-3.

Lem Stanisław. Wielość kosmosów // Przegląd (Warszawa). – 2003. – Nr. 51.

Lem Stanisław. Wspomnienie o Mieczysławie Choynowskim // Tygodnik Powszechny (Kraków). – 2001. – Nr. 49.

Lem Stanisław. Zaniedbany front // Tygodnik Powszechny (Kraków). – 2003. – Nr. 27.

Lem Stanisław. Zaplecze // Tygodnik Powszechny (Kraków). – 2001. – 16 września (Nr. 37). – S. 16.

Литература о жизни и творчестве

     

Krywak Piotr. Stanisław Lem / Redaktor Kazimierz Olszański. – Warszawa; Krakós: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – 34 s. – (Nauka dla wszystkich. Nr. 234). Nakład 3.600 + 150 egz.
Wydanie I.

Bajerowicz Marcin. Okrutna, ale pouczająca lekcja // Nurt (Poznań). – 1972. – Nr. 8. – S. 30-32.

Barańczak Stanisław. Elektrycerze i cyberchanioły // Nurt (Poznań). – 1972. – Nr. 8. – S. 14-17.

Bereś Stanisław. Przypadek i konieczność / Rys. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow // Tygodnik Powszechny. Apokryf (Kraków). – 2001. – Nr. 17 (wrzesień). – S. 6.

Chapliński Przemysław. Sokrates piszący / Fot. Bolesław Lutosławski // Tygodnik Powszechny. Apokryf (Kraków). – 2001. – Nr. 17 (wrzesień). – S. 4-5.

Czudakowa Marietta. Mieszkańcy nieistniejącej krainy / Tłum. Jan Strzałka // Tygodnik Powszechny. Apokryf (Kraków). – 2001. – Nr. 17 (wrzesień). – S. 10. – (W oczach przyjaciół-Moskali).

Duszenko Konstantin. Teolog „częściowo dozwolony” // Tygodnik Powszechny. Apokryf (Kraków). – 2001. – Nr. 17 (wrzesień). – S. 11. – (W oczach przyjaciół-Moskali).

Fikus Magdalena. Pytanie o Solaris // Tygodnik Powszechny. Apokryf (Kraków). – 2001. – Nr. 17 (wrzesień). – S. 12.

Jarzębski Jerzy. Czy Kosmos jest śmieszny? / Rys. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow // Tygodnik Powszechny. Apokryf (Kraków). – 2001. – Nr. 17 (wrzesień). – S. 8-9.

Kępiński Zdzisław B. Team z „Mavo”, czyli anty-„Astronauci” Stanisława Lema // Nurt (Poznań). – 1972. – Nr. 8. – S. 25-29.

Kmita Jerzy. Struktura i geniusz // Nurt (Poznań). – 1972. – Nr. 8. – S. 12-13, 48.

Krywak Piotr. Fantazje realistyczne Lema // Życie Literackie (Kraków). – 1973. – Nr. 24.

Lektor. Wybór na jubileusz: [Rec.: Lem S. Fantastyczny Lem] // Tygodnik Powszechny (Kraków). – 2001. – 16 września (Nr. 37). – S. 13. – (Wśród książek).

Poprawa Adam. Pisarz egzystencji / Fot. Danuta Węgiel // Tygodnik Powszechny. Apokryf (Kraków). – 2001. – Nr. 17 (wrzesień). – S. 13.

Pośpieszalska Nelly. „Głos Pana” czyli Zwiercadło z Nieba (2) // Nurt (Poznań). – 1972. – Nr. 8. – S. 33-38.

Redakcja „Tygodnika Powszechnego”. 80. urodziny Stanisława Lema // Tygodnik Powszechny. Apokryf (Kraków). – 2001. – Nr. 17 (wrzesień). – S. 1.

Smuszkiewicz Antoni. „Czyn najwyższy, czylim tylko dumny”: Człowiek wobec kosmosu w twórczości Stanisława Lema // Nurt (Poznań). – 1972. – Nr. 8. – S. 22-25.

Szaruga Leszek. Lema przypadki konieczne // Nurt (Poznań). – 1972. – Nr. 8. – S. 17-22.

Szczepański Jan Józef. Bardzo poważna zabawa // Tygodnik Powszechny. Apokryf (Kraków). – 2001. – Nr. 17 (wrzesień). – S. 3.

Szirokow Feliks. Oczarowanie / Tłum. Jan Strzałka // Tygodnik Powszechny. Apokryf (Kraków). – 2001. – Nr. 17 (wrzesień). – S. 10-11. – (W oczach przyjaciół-Moskali).

Szpakowska Małgorzata. „Trzeba było dalej żyć” / Rys. Stanisław Lem // Tygodnik Powszechny. Apokryf (Kraków). – 2001. – Nr. 17 (wrzesień). – S. 7.

Szybist M. Głos Pana z radia // Życie Literackie (Kraków). – 1969. – Nr. 26.

Wajsbrot Jewgienij. Sekrety syberijskich pielmieni / Tłum. Jan Strzałka // Tygodnik Powszechny. Apokryf (Kraków). – 2001. – Nr. 17 (wrzesień). – S. 11. – (W oczach przyjaciół-Moskali).

Wnuk-Lipiński Edmund. Lem jak Conrad // Tygodnik Powszechny. Apokryf (Kraków). – 2001. – Nr. 17 (wrzesień). – S. 12.

Zimniak Andrzej. Wojny XXI wieku // Fenix (Warszawa). – 2001. – Nr. 01. – S. 116-119. – (Od A do Z).
Takie rakietki będzie też można wystrzeliwać z czołgów, ręcznych wyrzutni. a nawet kieszonkowych rakietnic. Tylko – drobiazg – trzeba przedtem uzyskać warunki do zainicjowania reakcji fuzji. Lem zmagał się z tym problemem od strony literackiej w „Głosie Pana”, naukowcy zmagają się w laboratoriach i na poligonach. Na razie bez rezultatu, ale osobiście wierzę, ż im się uda.

Постановки и экранизации. Литература о них

Tarkowski Andrej. Dlaczego właśnie „Solaris”? // Nurt (Poznań). – 1972. – Nr. 8. – S. 37-38.


(на русском языке)

Художественные произведения

     

Лем Станислав. Библиотека XXI века: Сб. / Пер. с пол.; Послесл. К.Душенко «От составителя» (С. 603); Сер. оформл. А.Кудрявцева; Компьютерный дизайн А.Сергеева; Отв. за выпуск К.Душенко; Худож. ред. О.Адаскина; Мл. ред. Е.Лазарева. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2005. – 607 с. – (Станислав Лем). 5.100 экз. (п) ISBN 5-17-022908-9.

  Содерж.:

   Абсолютная пустота

    С. 7-11: Абсолютная пустота / Пер. К.Душенко
    С. 12-28: Робинзонады / Пер. В.Кулагиной-Ярцевой
    С. 29-40: Гигамеш / Пер. К.Душенко
    С. 41-48: Сексотрясение / Пер. К.Душенко
    С. 49-64: Группенфюрер Луи XVI / Пер. Е.Вайсброта
    С. 65-75: Ничто, или Последовательность / Пер. В.Кулагиной-Ярцевой
    С. 76-81: Перикалипсис / Пер. К.Душенко
    С. 82-91: Идиот / Пер. К.Душенко
    С. 92-97: Сделай книгу сам / Пер. Т.Казавчинской
    С. 98-107: Одиссей из Итаки / Пер. К.Душенко
    С. 108-112: Ты / Пер. В.Кулагиной-Ярцевой
    С. 113-121: Корпорация «Бытие» / Пер. К.Душенко
    С. 122-136: Культура как ошибка / Пер. Л.Векслер
    С. 137-159: О невозможности жизни; О невозможности прогнозирования / Пер. К.Душенко
    С. 160-188: Не буду служить / Пер. К.Душенко
    С. 189-220: Новая Космогония / Пер. Л.Векслер

   Мнимая величина / Пер. К.Душенко

    С. 223-231: Предисловие
    С. 232-239: Некробии
    С. 240-254: Эрунтика
    С. 255-282: История бит-литературы в пяти томах
    С. 283-300: Экстелопедия Вестранда в 44-х магнитомах

   Голем XIV / Пер. К.Душенко

    С. 303-320: Предисловие
    С. 321-324: Предуведомление
    С. 325-327: Памятка (для лиц, впервые участвующих в беседах с ГОЛЕМОМ)
    С. 328-365: Вступительная лекция ГОЛЕМА. О человеке трояко
    С. 366-417: Лекция XLIII. О себе
    С. 418-438: Послесловие

   Провокация

    С. 441-482: Народоубийство / Пер. К.Душенко
    С. 483-504: Одна минута человечества / Пер. Е.Вайсброта

   Библиотека XXI века / Пер. К.Душенко

    С. 507-541: Принцип разрушения как творческий принцип. Мир как всеуничтожение
    С. 542-576: Системы оружия двадцать первого века, или Эволюция вверх ногами

   С. 577-602: Записки всемогущего / Пер. К.Душенко

[Stanisław Lem. Stanisław Lem: «Doskonała próżnia»; Marcel Coscat: «Les Robinsonades»; Patrick Hannahan: «Gigamesh»; Simon Merril: «Sexplosion»; Alfred Zellermann: «Gruppenführer Louis XVI»; Solange Marriot: «Rien du tout, ou la conséquence»; Joachim Fersengeld: «Perycalypsis»; Gian Carlo Spallanzani: «Idiota»; «Do yourself a book»; Kuno Mlatje: «Odys z Itaki»; Raymond Seurat: «Toi»; Alistar Waynewright: «Being Inc.»; Wilhelm Klopper: «Die Kultur als Fehler»; Cezar Kouska: «De Impossibilitate Vitae»; «De Impossibilitate Prognoscendi»; Arthur Dobb: «Non serviam»; Alfred Testa: «Nowa Kosmogonia»; Wstęp; Cezary Strzybisz – «Nekrobie»; Reginald Gulliver – «Eruntyka»; Juan Rambellais... – «Historia literatury bitycznej»; Ekstelopedia Vestranda w 44 magnetomach; GOLEM XIV; Prowokacja; Jedna minuta; Das Kreative Vernichtungsprinzip. The World As Holocaust; Weapon Systems of the Twenty First Century or The Upside-Down Evolution; Pamiętnik]

     

Лем Станислав. Больница преображения; Высокий Замок: Романы; Рассказы / Пер. с пол.; Сер. оформл. А.Кудрявцева; Худож. Ю.Федичкин; Худож. ред. О.Адаскина; Компьютерный дизайн С.Сергеева. – М.: АСТ; АСТ МОСКВА, 2007. – 701 с. – (Станислав Лем). 3.000 экз. (п) ISBN 978-5-17-017550-5; ISBN 978-5-9713-4674-6; ISBN 978-985-16-1055-2.

  Содерж.:

   С. 5-213: Больница преображения / Пер. А.Ермонского, М.Игнатова
   С. 215-353: Высокий Замок / Пер. Е.Вайсброта

   Рассказы

    С. 357-361: Автоинтервью / Пер. Е.Вайсброта
    С. 362-405: Конец света в восемь часов: Американская сказка / Пер. Е.Вайсброта
    С. 406-415: Существуете ли Вы, мистер Джонс? / Пер. А.Якушева
    С. 416-456: Вторжение / Пер. А.Якушева
    С. 457-509: Друг / Пер. Ф.Широкова
    С. 510-531: Темнота и плесень / Пер. А.Монюковой
    С. 532-542: Вторжение с Альдебарана / Пер. Ф.Широкова
    С. 543-584: Молот / Пер. В.Никольского
    С. 585-597: Exodus / Пер. М.Литинской
    С. 598-623: Правда / Пер. А.Громовой
    С. 624-653: 137 секунд / Пер. В.Иваницкого
    С. 654-677: Лунная ночь: Радиопьеса / Пер. К.Душенко
    С. 678-696: Слоеный пирог / Пер. Е.Вайсброта
    С. 697-700: Загадка / Пер. К.Душенко

[Stanisław Lem. Szpital Przemienienia; Wysoki Zamek; Autowywiad; Koniec świata o ósmej; Czy pan istnieje, mr. Johns?; Inwazja; Przyjaciel; Ciemność i pleśń; Inwazja z Aldebarana; Młot; Exodus; Prawda; Sto trzydzieści siedem sekund; Noc księżycowa; Przekładaniec; Zagadka]

     

Лем Станислав. Возвращение со звезд; Глас Господа: Романы; Повести / Пер. с пол.; Сер. оформл. А.Кудрявцева; Худож. ред. О.Адаскина. – М.: АСТ, 2007. – 571 с. – (Станислав Лем). 5.000 экз. (п) ISBN 978-5-17-014067-1.

  Содерж.:

   С. 5-29: Моя жизнь / Пер. с нем. К.Душенко
   С. 31-68: Крыса в лабиринте / Пер. Д.Брускина
   С. 69-99: Формула Лимфатера / Пер. В.Ковалевского
   С. 101-338: Возвращение со звезд / Пер. Е.Вайсброта, Р.Нудельмана
   С. 339-522: Глас Господа / Пер. А.Громовой, Р.Нудельмана, К.Душенко
   С. 523-571: Маска / Пер. И.Левшина

[Stanisław Lem. Mein Leben; Szczur w labiryncie; Formuła Lymphatera; Powrót z gwiazd; Głos Pana; Maska]

     

Лем Станислав. Возвращение со звезд; Глас Господа: Романы; Повести / Пер. с пол.; Сер. оформл. А.Кудрявцева; Худож. ред. О.Адаскина. – М.: АСТ; АСТ МОСКВА, 2007. – 571 с. – (Станислав Лем). 3.000 экз. (п) ISBN 978-5-17-014067-1; ISBN 978-5-9713-5276-1.

  Содерж.:

   С. 5-29: Моя жизнь / Пер. с нем. К.Душенко
   С. 31-68: Крыса в лабиринте / Пер. Д.Брускина
   С. 69-99: Формула Лимфатера / Пер. В.Ковалевского
   С. 101-338: Возвращение со звезд / Пер. Е.Вайсброта, Р.Нудельмана
   С. 339-522: Глас Господа / Пер. А.Громовой, Р.Нудельмана, К.Душенко
   С. 523-571: Маска / Пер. И.Левшина

[Stanisław Lem. Mein Leben; Szczur w labiryncie; Formuła Lymphatera; Powrót z gwiazd; Głos Pana; Maska]

     

Лем Станислав. Расследование; Рукопись, найденная в ванне; Насморк: Романы / Пер. с пол.; Сер. оформл. А.Кудрявцева; Худож. ред. О.Адаскина; Компьютерный дизайн А.Сергеева. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. – 558 с. – (Станислав Лем). 3.000 экз. (п) ISBN 5-17-011179-7.

  Содерж.:

   С. 5-189: Расследование / Пер. С.Ларина
   С. 191-397: Рукопись, найденная в ванне / Пер. К.Душенко
   С. 399-558: Насморк / Пер. С.Ларина, В.Чепайтиса

[Stanisław Lem. Śledztwo; Pamiętnik znaleziony w wannie; Katar]

     

Лем Станислав. Расследование; Рукопись, найденная в ванне; Насморк: Романы / Пер. с пол.; Сер. оформл. А.Кудрявцева; Худож. ред. О.Адаскина; Компьютерный дизайн А.Сергеева. – М.: АСТ; АСТ МОСКВА, 2007. – 558 с. – (Станислав Лем). 3.000 экз. (п) ISBN 978-5-17-011179-4; ISBN 978-5-9713-4939-6; ISBN 978-985-16-1172-6.

  Содерж.:

   С. 5-189: Расследование / Пер. С.Ларина
   С. 191-397: Рукопись, найденная в ванне / Пер. К.Душенко
   С. 399-558: Насморк / Пер. С.Ларина, В.Чепайтиса

[Stanisław Lem. Śledztwo; Pamiętnik znaleziony w wannie; Katar]

     

Лем Станислав. Солярис; Эдем; Непобедимый / Пер. с пол.; Сер. оформл. и компьютерный дизайн А.Кудрявцева; Худож. ред. О.Адаскина. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. – 606 с. – (Станислав Лем). 7.000 экз. (п) ISBN 5-17-013015-5.

  Содерж.:

   С. 5-186: Солярис / Пер. Д.Брускина
   С. 187-436: Эдем / Пер. Д.Брускина
   С. 437-605: Непобедимый / Пер. А.Громовой

[Stanisław Lem. Solaris; Eden; Niezwyciężony]

     

Лем Станислав. Солярис; Эдем; Непобедимый / Пер. с пол.; Сер. оформл. и компьютерный дизайн А.Кудрявцева; Худож. ред. О.Адаскина. – М.: АСТ; АСТ МОСКВА, 2007. – 606 с. – (Станислав Лем). 4.000 экз. (п) ISBN 978-5-17-013015-3; ISBN 978-5-9713-3105-6.

  Содерж.:

   С. 5-186: Солярис / Пер. Д.Брускина
   С. 187-436: Эдем / Пер. Д.Брускина
   С. 437-605: Непобедимый / Пер. А.Громовой

[Stanisław Lem. Solaris; Eden; Niezwyciężony]

     

Лем Станислав. Солярис; Эдем; Непобедимый / Пер. с пол.; Сер. оформл. и компьютерный дизайн А.Кудрявцева; Худож. ред. О.Адаскина. – М.: АСТ; Астрель; Полиграфиздат, 2011. – 606 с. – (Станислав Лем). 1.500 экз. (п) ISBN 978-5-17-013015-3; ISBN 978-5-271-34032-1; ISBN 978-5-4215-1856-3.

  Содерж.:

   С. 5-186: Солярис / Пер. Д.Брускина
   С. 187-436: Эдем / Пер. Д.Брускина
   С. 437-605: Непобедимый / Пер. А.Громовой

[Stanisław Lem. Solaris; Eden; Niezwyciężony]

Лем Станислав. В аэропорту: [Отрывок из гл. «Рим – Париж» романа «Насморк»] / Пер. с пол. С.Ларина, В.Чепайтиса // Челяб. рабочий. – 1977. – 4 сент. (№ 209). – С. 3-4.
[Stanisław Lem. Katar]

Лем Станислав. Подарок Трурла: Фантаст. рассказ: Из кн. «Сказки роботов» / Пер. с пол. В.Рутминского // Ленинец (Уфа). – 1967. – 22 авг. (№ 100); 24 авг. (№ 101).
Первоначально рассказ был опубликован в составе «Сказок роботов»
[Stanisław Lem. Wielkie lanie]

Лем Станислав. Подарок Трурля / Пер. с пол. // На смену! (Свердловск). – 1965. – 21 янв. (№ 15); 23 янв. (№ 16).
[Stanisław Lem. Wielkie lanie]

Лем Станислав. Сокровища короля Бискалара / Пер. с пол. В.Рутминского // Веч. Свердловск. – 1965. – 16 марта (№ 62). – С. 3-4.
[Stanisław Lem. Skarby króla Biskalara]

Лем Станислав. Урановые уши: Из кн.: «Сказки роботов» / Пер. с пол. В.Рутминского // На смену! (Свердловск). – 1964. – 20 дек. (№ 251-252). – С. 4.
Сокр.
[Stanisław Lem. Uranowe uszy]

Научно-философские работы

Лем Станислав. Звездная инженерия / Пер. с пол. В.Язневича; Предисл. В.Язневича «Предисловие переводчика» (С. 182-183); Послесл. П.Амнуэля «Сорок лет спустя» (С. 206-209) // Млечный Путь (Кфар-Саба). – 2013. – № 3. – С. 182-209. – (Эссе).
[Stanisław Lem. Inżynieria gwiazdowa]

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Лем Станислав. 6. Филип Дик / Сост., пер., коммент. и фото В.Язневича // Космопорт (Минск). – 2014. – № 10. – С. 2-5. – (Станислав Лем о...).

Лем Станислав. 7. Альфред Ван Вогт / Сост., пер., коммент. и фото В.Язневича // Космопорт (Минск). – 2014. – № 11. – С. 2-4. – (Станислав Лем о...).

Лем Станислав. 8. Альфред Бестер / Сост., пер., коммент. и фото В.Язневича // Космопорт (Минск). – 2014. – № 12. – С. 2-4. – (Станислав Лем о...).

Лем Станислав. Горизонт во мгле / Пер. с пол. В.Язневича; Худож. П.Перевезенцев // Химия и жизнь – XXI век (М.). – 2015. – № 1. – С. 64, 3 с. обл. – (Неизвестный Лем).
[Stanisław Lem. Horyzont za mgłą]

Лем Станислав. Дорога без отступления / Пер. с пол. В.Язневича // Космопорт (Минск). – 2014. – № 10. – С. 6-7.
[Stanisław Lem. Droga bez odwrotu]

Лем Станислав. Множественность космосов / Пер. с пол. В.Язневича // Космопорт (Минск). – 2014. – № 12. – С. 4-5.
[Stanisław Lem. Wielość kosmosów]

Лем Станислав. Почему ошибался? / Пер. с пол. В.Язневича // Космопорт (Минск). – 2014. – № 11. – С. 4-5.
[Stanisław Lem. Skąd błąd?]

Литература о жизни и творчестве

     

О литературе для детей: Вып. 10. – Л.: Детская литература, 1965. – 240 с. 10.000 экз. (п).

  Содерж.:

   С. 166-174: Гор Геннадий. Мир без потолка: О проблеме мастерства в фантастике
   С. 184-192: Шалимов Александр. Жанр или метод?
   С. 193-203: Лазарев М. Ответственность фантаста

Б.а. Лауреаты Государственных премий 1976 года // Иностранная литература (М.). – 1976. – № 10. – С. 283. – (Из месяца в месяц / Польша).
Накануне празднования Дня Возрождения были объявлены имена лауреатов Государственных премий в области литературы. Премий первой степени были удостоены: /.../ широко известный советскому читателю писатель Станислав Лем – за творчество в целом...

Амнуэль Павел. Сорок лет спустя: Послесловие [к эссе С.Лема «Звездная инженерия»] // Млечный Путь (Кфар-Саба). – 2013. – № 3. – С. 206-209. – (Эссе).

Брандис Евгений, Дмитревский Владимир. «Ленинградская волна» в научной фантастике // Аврора (Л.). – 1976. – № 9. – С. 54-57.

Вандич Илона. Настоящее напряжённое // Дальний Поиск. ПФ (М.). – 2007. – № 1. – С. 279-283. – (Лит. критика. Дискуссии. Публицистика).
Используются определения фантастики и фэнтези Братьев Стругацких и Станислава Лема.

Файнбург Захар. Современное общество и научная фантастика // Вопросы философии (М.). – 1967. – № 6. – С. 32-43.
С. 39-40, 43: Станислав Лем.

Постановки и экранизации. Литература о них

Можегов Владимир. Фантастический мир // Дальний Поиск. ПФ (М.). – 2007. – № 1. – С. 265-269. – (Лит. критика. Дискуссии. Публицистика).
В частности, о к/ф «Солярис».


(на башкирском языке)

Художественные произведения

Лем С. Подарок Трурла // Ленинце (Уфа). – 1967. – 22 авг. (№ 100); 24 авг. (№ 101).
[Stanisław Lem. Wielkie lanie]


(на болгарском языке)

Художественные произведения

     

Научно-фантастични разкази: Превод / Съставительство Д-р Димитър Пеев и Д-р Светослав Славчев; Редактор Жени Божилова; Художник Димитър Трендафилов; Худ. редактор Васил Йончев. – София: Народна култура, 1969. – 488 с.

  Съдържание:

   С. 264-289: Лем Станислав. Патрул / Превела Малина Иванова

[Stanisław Lem. Patrol]


(на венгерском языке)

Научно-философские работы

Galaktika 5: Tudományos-fantasztikus antológia / Összeállította és szerkesztette Kuczka Péter. – Budapest: Kozmosz Könyvek, 1973. – 128 old.

[Stanisław Lem. Fantastyka i futurologia]

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

     

Lem Stanisław. Sex Wars / Fordította: Mihályi Zsuzsa; Borítóterv: Tóth Norbert; Felelős kiadó: Votisky Zsuzsa; Felelős szerkesztő: Horváth Balázs. – Budapest: Typotex, 2007. – 202 old. – (Utolsó válogatás). ISBN 978-963-9664-71-5.

  Tartalom:

   Old. 7-34: A Sex Wars, azaza világ és Lengyelország

   Elmékedések silva reruma

    Old. 35-46: Elmékedések silva reruma XV
    Old. 47-54: Elmékedések silva reruma XVI
    Old. 55-65: Elmékedések silva reruma XX
    Old. 67-80: Elmékedések silva reruma XXVI
    Old. 81-93: Elmékedések silva reruma XXVII
    Old. 95-104: Elmékedések silva reruma XXIX

    Elmékedések silva reruma XXXI

     Old. 105-111: Bűnügyi krónika 2056-ból
     Old. 112-115: Bűnügyi krónika 2057-ból
     Old. 115-117: Világméretű bűnügyi krónika 2068-ból

    Old. 119-133: Elmékedések silva reruma XXXII
    Old. 135-142: Elmékedések silva reruma XL
    Old. 143-150: Elmékedések silva reruma XLI: Az ezredik év – a kétezredik év
    Old. 151-157: Elmékedések silva reruma XLIII
    Old. 159-166: Elmékedések silva reruma L
    Old. 167-172: Elmékedések silva reruma LI
    Old. 173-185: Elmékedések silva reruma LXI
    Old. 187-190: Elmékedések silva reruma LXXVI
    Old. 191-195: Elmékedések silva reruma LXXXIII
    Old. 197-201: Elmékedések silva reruma XCII

[Stanisław Lem. SEX WARS, czyli świat i Polska; Rozważania sylwiczne XV; Rozważania sylwiczne XVI; Rozważania sylwiczne XX; Rozważania sylwiczne XXVI; Rozważania sylwiczne XXVII; Rozważania sylwiczne XXIX; Pitaval 2056; Pitaval 2057; Worldnet Pitaval 2068; Rozważania sylwiczne XXXII; Rozważania sylwiczne XL; Rozważania sylwiczne XLI. Rok 1000 – Rok 2000; Rozważania sylwiczne XLIII; Rozważania sylwiczne L; Rozważania sylwiczne LI; Rozważania sylwiczne LXI; Rozważania sylwiczne LXXVI; Rozważania sylwiczne LXXXIII; Rozważania sylwiczne XCII]


(на испанском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanislaw. Fábulas de robots / Traducción: Jadwiga Maurizio; Ilustraciones de Isidre Monés; Diseño de colleción: Neslé Soulé. – Barcelona: Bruguera, 1981. – 223 p. – (Club Joven Bruguera. 34). ISBN 84-02-06959-2.
1.a edición: septiembre, 1981

  Indice:

   P. 5-15: Los tres electroguerreros
   P. 17-26: Las orejas de Uranio
   P. 27-46: De cómo Erg Autoexcitador, venció a Paliducho
   P. 47-59: Los dos monstruos
   P. 61-70: La muerte blanca
   P. 71-80: De cómo Micromil y Gigaciano provocaron la fuga de las nebulosas
   P. 81-92: Leyenda de la calculadora que luchó contra el dragón
   P. 93-111: Los consejeros del rey Hidropsio
   P. 113-135: El amigo de Automateo
   P. 137-152: El rey Globaldo y los sabios
   P. 153-167: Leyenda del rey Murdano
   P. 169-184: El príncipe Ferriciano y la princesa Cristalia
   P. 185-193: Cómo se salvó el mundo
   P. 195-210: La máquina de Trurl
   P. 211-221: La gran paliza

[Stanisław Lem. Trzej elektrycerze; Uranowe uszy; Jak Erg Samowzbudnik Bladawca pokonał; Dwa potwory; Biała śmierć; Jak Mikromił i Gigacyan ucieczkę mgławic wszczęli; Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła; Doradcy króla Hydropsa; Przyjaciel Automateusza; Król Globares i mędrcy; Bajka o królu Murdasie; O królewiczu Ferrycym i królewnie Krystali; Jak ocalał świat; Maszyna Trurla; Wielkie lanie]


(на немецком языке)

Художественные произведения

     

Die Rekonstruktion des Menschen: Phantastische Geschichten / Illustrationen von Irmhild und Hilmar Proft; Herausgegeben von Erik Simon. – Berlin: Verlag Das Neue Berlin, 1980. – 440 S. 20.000 ex.

  Inhalt:

   S. 5-21: Lem Stanisław. Die Rekonstruktion der Gattung / Aus dem Polnischen von Friedrich Griese
   S. 22-58: Lem Stanisław. Die demographische Implosion / Aus dem Polnischen von Christa und Johannes Jankowiak

[Stanisław Lem. Summa technologiae; Opowieść drugiego Odmrożeńca]

     

Die Rekonstruktion des Menschen: Phantastische Geschichten / Illustrationen von Irmhild und Hilmar Proft; Herausgegeben von Erik Simon. – Berlin: Verlag Das Neue Berlin, 1982. – 440 S. 20.000 ex.
2. Auflage

  Inhalt:

   S. 5-21: Lem Stanisław. Die Rekonstruktion der Gattung / Aus dem Polnischen von Friedrich Griese
   S. 22-58: Lem Stanisław. Die demographische Implosion / Aus dem Polnischen von Christa und Johannes Jankowiak

[Stanisław Lem. Summa technologiae; Opowieść drugiego Odmrożeńca]

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

     

Strugazki Arkadi und Boris. Picknick am Wegesrand: Utopische Erzählung / Aus dem Russischen von Aljonna Möckel; Umschlagzeichnung: Thomas Franke; Redaktion und Beratung: Franz Rottensteiner; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1981. – 215 S. – (suhrkamp taschenbuch 670; Phantastische Bibliothek. Band 49). ISBN 3-518-37170-3.
Erste Auflage 1981

  Inhalt:

   S. 189-215: Lem Stanisław. Nachwort / Übersetzte Friedrich Griese aus dem Polnischen

[Stanisław Lem. Posłowie do «Pikniku na skraju drogi» i «Lasu» A. i B. Strugackich]


(на сербохорватском языке)

Художественные произведения

     

Лем Станислав. Соларис: Роман / Превод Петар Вуjичић; Корице Боле Милорадовић; Директор Душан Поповић; Главни и отговорни уредник Угљеша Крстић; Уредник Никола Бертолино. – Београд: Београдски издавачко-графички завод, 1972. – 192 s. – (Џепна књига. 15).
[Stanisław Lem. Solaris]


(на японском языке)

Художественные произведения

レム・スタニスラフ. 泰平ヨンの航星日記. 第24回の旅 / 袋一平 訳; イラストレーション: 金森達 // S-Fマガジン (東京). – 1962. – Vol. 3; No. 12 (37). – P. 107-115.
Рэму Сутанисурафу. Тайхэй Ён-но ко-боси никки. Дай 24-кай-но таби (Звёздный дневник Ийона Тихого. 24-е путешествие) / Пер. Фукуро Иппэй; Рис. Канамори Тору // S-F Магадзин. – 1962. – № 12.
[Stanisław Lem. Podróż dwudziesta czwarta]


Архив БВИ ->  
[Аудио] [Библиотека] [Систематика]
[Фантастика] [Филателия] [Энциклопудия]
    Русская фантастика

© 2015 БВИ