Архив БВИ ->  
[Аудио] [Библиотека] [Систематика]
[Фантастика] [Филателия] [Энциклопудия]
    Русская фантастика

Станислав ЛЕМ: Библиография: 2014: Май

(на польском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Bajki robotów / Okł. Artur Łobuś. – Wrocław: Siedmioróg, 1996. – 92 s. – (Lektura / Siedmioróg. Czerwona Biblioteka: moją pasją jest przygoda). ISBN 83-7162-012-8.

  Spis treści:

   Trzej elektrycerze
   Uranowe uszy
   Jak Erg Samowzbudnik Bladawca pokonał
   Dwa potwory
   Biała śmierć
   Jak Mikromił i Gigacyan ucieczkę mgławic wszczęli
   Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła
   Doradcy króla Hydropsa
   Przyjaciel Automateusza
   Król Globares i mędrcy
   Bajka o królu Murdasie

     

Lem Stanisław. Bajki robotów / Okł. Artur Łobuś. – Wrocław: Siedmioróg, 1998. – 92 s. – (Lektura / Siedmioróg. Czerwona Biblioteka: moją pasją jest przygoda). ISBN 83-7162-012-8.

  Spis treści:

   Trzej elektrycerze
   Uranowe uszy
   Jak Erg Samowzbudnik Bladawca pokonał
   Dwa potwory
   Biała śmierć
   Jak Mikromił i Gigacyan ucieczkę mgławic wszczęli
   Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła
   Doradcy króla Hydropsa
   Przyjaciel Automateusza
   Król Globares i mędrcy
   Bajka o królu Murdasie

     

Ludzie i gwiazdy: Antologia opowiadań fantastycznonaukowych pisarzy Krajów Demokracji Ludowej / Wybrali opowiadania i napisali przedmowę (S. 5-16) Czesław Chruszczewski i Jerzy Kaczmarek; Okładkę projektował Jozef Petruk; Noty bibliograficzne (S. 454-460) opracował Jerzy Kaczmarek; Redaktor Ryszarda Wilczyńska. – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1976. – 464 s. – (SF). Nakład 20.000 + 290 egz.
Wydanie I.

  Spis treści:

   S. 229-295: Lem Stanisław. Ananke

Научно-философские работы

     

Lem Stanisław. Summa technologiae / Okładkę i kartę tytułową projektował Zbigniew Czarnecki; Posłowie «Dwadzieścia lat późnej» (S. 327-352) S.Lema. – Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1984. – 352 s. ISBN 83-222-0269-5.
Wydanie czwarte poszerzone

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

     

Lem Stanisław. Lube czasy / Opracowanie graficzne Wojciech Kołyszko; Ułożył Tomasz Fiałkowski. – Kraków: Znak, 1995. – 156 s. ISBN 83-7006-497-3.
Wydanie I. Teksty niniejsze ukazywały się w «Tygodniku Powszechnym» w latach 1994-1995 w cyklu «Świat według Lema».

  Spis treści:

   I. Za grzbietem wieku

    S. 7-9: Wiek papieru ściernego
    S. 10-12: Iskra nie zadeptana
    S. 13-15: Zagłada i jej uwertura
    S. 16-18: Poza granicą pojmowania
    S. 19-20: Dziedzictwo praczłowieka?
    S. 21-23: Podziemna rzeka
    S. 24-26: Na szalach bałkańskiej wagi
    S. 27-29: Szklany but
    S. 30-32: Prawo silniejszego
    S. 33-35: Hamulcowe klocki
    S. 36-38: Po wyjściu z Egiptu
    S. 39-41: Szalona lokomotywa

   II. Informacyjny prysznic

    S. 45-47: Krótkie spięcie
    S. 48-49: Pod prysznicem
    S. 50-51: Jętka jednodniówka
    S. 52-53: Tarcza i miecz
    S. 54-55: Księżyc z zielonego sera
    S. 56-57: Telekracja i przemoc

   III. Cena wolności

    S. 61-62: Podatek od zaniżonej eartości
    S. 63-64: Worek z krwią
    S. 65-67: Lube czasy [Lube czasy]
    S. 68-69: Czy wolno jeść szpinak?
    S. 70-71: Arytmetyka i etyka
    S. 72-73: Powrót do prajęzyka?
    S. 74-75: Godności i zaszczyty
    S. 76-78: Dwie cenzury
    S. 79-80: Co się stanie z Heleną?

   IV. Koszmary futurologa

    S. 83-85: „Halo, tu jesteśmy!“
    S. 86-87: Księżycowe requiem
    S. 88-90: Błękitna planeta
    S. 91-93: Zmienna niezależna
    S. 94-96: Technologia i ciało
    S. 97-99: Dwa pantofle i drabina
    S. 100-102: Genetyczna ruletka
    S. 103-105: W pracowni rusznikarza

   V. Powrót do przeszłości

    S. 109-111: Z żabiej perspektywy
    S. 112-113: Mieszanina pamięci
    S. 114-115: Zapach minionego
    S. 116-118: Gdy ziemia dygoce
    S. 119-121: Przeszłość otwarta
    S. 122-124: Przystań na Wiślnej
    S. 125-127: Busola z Maisons-Laffitte
    S. 128-130: Okrutny mecenas
    S. 131-132: Goście z Petersburga
    S. 133-134: Uzwyczajnienie

   VI. Cud nie chciany?

    S. 137-139: Miazga
    S. 140-142: Między młyńskimi kamieniami
    S. 143-145: Na powierzchni i w głębi
    S. 146-147: Gdzie wzrok nie sięga
    S. 148-150: Bez przeszłości, bez przyszłości
    S. 151-152: Irracjonalizm i narodowe charaktery

Литература о жизни и творчестве

     

Jarzębski Jerzy: Wszechświat Lema / Redaktor prowadzący Krystyna Zaleska; Adiustacja Kalendarium życia i twórczości Stanisława Lema Alina Doboszewska; Indeksy Anita Kasperek; Projekt okładki i stron tytułowych Tomasz Lec; Na okładce wykorzystano zdjęcia: na pierwszej stronie okładki zdjęcie Stanisława Lema – autorstwa Mirosława Mroza; na czwartej stronie okładki zdjęcie Jerzego Jarzębskiego – autorstwa Jadwigi Rubiś. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003. – 340 s. ISBN 83-08-03343-1.
Wydanie pierwsze, drugi rzut

  Spis treści:

   S. 5-9: Wstęp
   S. 10-67: Science fiction a polityka – wersja Stanisława Lema
   S. 68-102: Kosmogonia i konsolacja
   S. 103-129: Intertekstualność a poznanie u Lema
   S. 130-174: Literackie przygody uniwersalnego Rozumu: (O eseistyce Stanisława Lema)
   S. 175-209: Przypadek i wartości: (O aksjologii Stanisława Lema)
   S. 210-229: Przygody Rycerzy św. Kontaktu
   S. 230-248: Chaos jako wyzwanie: późna eseistyka Lema
   S. 249-277: Lektura świata. Stanisław Lem jako czytelnik
   S. 278-297: Naturalne, sztuczne i dziura w kosmosie
   S. 298-313: Lem i świat po 11 września
   S. 314-315: Informacja bibliograficzna
   S. 316-333: Kalendarium życia i twórczości Stanisława Lema / Opracowała Alina Doboszewska
   S. 334-335: Indeks bohaterów książek Stanisława Lema
   S. 336-339: Indeks nazwisk

Oramus Marek. Czy Lem szkodzi polskiej fantastyce naukowej? // Przegląd Techniczny (Warszawa). – 1984. – No. 50 (9.12). – S. 45.

Redaktor [Hynowski Bronisław]. Pięciogwiazdkowy recenzent: [Marek Oramus i jego recenzja „Czy Lem szkodzi polskiej fantastyce naukowej?“] // Przegląd Techniczny (Warszawa). – 1984. – No. 50 (9.12). – S. 44.


(на русском языке)

Художественные произведения

     

Лем Станислав. Приключения Ийона Тихого: Сб. / Пер. с пол.; Сер. оформл. А.Кудрявцева; Худож. ред. О.Адаскина; Компьютерный дизайн С.Шумилина. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2004. – 654 с. – (Станислав Лем). Доп. тираж 5.000 экз. (п) ISBN 5-17-014361-3
Подп. в печ. 07.09.2004. Заказ 2642.

  Содерж.:

   Звездные дневники Ийона Тихого

    С. 7-8: Предисловие / Пер. З.Бобырь
    С. 9-11: Вступление к III изданию / Пер. К.Душенко
    С. 12-14: Предисловие к расширенному изданию / Пер. К.Душенко
    С. 15-16: Информационная заметка / Пер. К.Душенко
    С. 17-35: Путешествие седьмое / Пер. Д.Брускина
    С. 36-55: Путешествие восьмое / Пер. К.Душенко
    С. 56-91: Путешествие одиннадцатое / Пер. К.Душенко
    С. 92-101: Путешествие двенадцатое / Пер. З.Бобырь
    С. 102-122: Путешествие тринадцатое / Пер. А.Ермонского
    С. 123-147: Путешествие четырнадцатое / Пер. К.Душенко
    С. 148-160: Путешествие восемнадцатое / Пер. К.Душенко
    С. 161-204: Путешествие двадцатое / Пер. Ф.Величко, К.Душенко
    С. 205-261: Путешествие двадцать первое / Пер. К.Душенко
    С. 262-276: Путешествие двадцать второе / Пер. З.Бобырь
    С. 277-282: Путешествие двадцать третье / Пер. З.Бобырь
    С. 283-296: Путешествие двадцать четвертое / Пер. З.Бобырь
    С. 297-313: Путешествие двадцать пятое / Пер. З.Бобырь
    С. 314-334: Путешествие двадцать восьмое / Пер. К.Душенко
    С. 335-344: О выгодности дракона / Пер. К.Душенко

   Из воспоминаний Ийона Тихого

    С. 347-419: Из воспоминаний Ийона Тихого / Пер. В.Ковалевского
    С. 420-429: Клиника доктора Влипердиуса / Пер. К.Душенко
    С. 430-455: Доктор Диагор / Пер. Д.Брускина
    С. 456-465: Спасем Космос! (Открытое письмо Ийона Тихого) / Пер. К.Душенко
    С. 466-500: Профессор А.Донда / Пер. И.Левшина

   Пьесы о профессоре Тарантоге

    С. 503-557: Путешествие профессора Тарантоги: Пьеса в 6 частях / Пер. Е.Вайсброта
    С. 558-588: Черная комната профессора Тарантоги: Телевизионная пьеса / Пер. Е.Вайсброта
    С. 589-620: Странный гость профессора Тарантоги: Телевизионная пьеса / Пер. А.Громовой
    С. 621-653: Приемные часы профессора Тарантоги: Радиопьеса / Пер. К.Душенко

[Stanisław Lem. Przedmowa; Wstęp; Wstęp do poszerzonego Wydania; Nota informacyjna; Podróż siódma; Podróż ósma; Podróż jedenasta; Podróż dwunasta; Podróż trzynasta; Podróż czternasta; Podróż osiemnasta; Podróż dwudziesta; Podróż dwudziesta pierwsza; Podróż dwudziesta druga; Podróż dwudziesta trzecia; Podróż dwudziesta czwarta; Podróż dwudziesta piąta; Podróż dwudziesta ósma; Pożytek ze smoka; Ze wspomnień Ijona Tichego; Zakład doktora Vliperdiusa; Doktor Diagoras; Ratujmy kosmos (List otwarty Ijona Tichego); Profesor A.Dońda; Wyprawa profesora Tarantogi; Czarna komnata profesora Tarantogi; Dziwny gość profesora Tarantogi; Godzina przyjęć profesora Tarantogi]

     

Лем Станислав. Рассказы о пилоте Пирксе: Повести и рассказы; Фиаско: Роман / Пер. с пол.; Сер. оформл. А.Кудрявцева; Худож. ред. О.Адаскина; Компьютерный дизайн А.Сергеева. – М.: АСТ; АСТ МОСКВА, 2007. – 717 с. 3.000 экз. (п) ISBN 978-5-17-013016-0; ISBN 978-5-9713-5502-1; ISBN 978-985-16-2100-8
Подп. в печ. 03.05.2007. Заказ 1548.

  Содерж.:

   Рассказы о пилоте Пирксе

    С. 7-35: Испытание / Пер. К.Душенко
    С. 36-100: Условный рефлекс / Пер. А.Борисова
    С. 101-122: Патруль / Пер. К.Душенко
    С. 123-136: Альбатрос / Пер. Т.Агапкиной
    С. 137-178: Терминус / Пер. Е.Вайсброта
    С. 179-212: Охота / Пер. Ф.Широкова
    С. 213-230: Рассказ Пиркса / Пер. К.Душенко
    С. 231-257: Несчастный случай / Пер. Е.Вайсброта
    С. 258-336: Дознание / Пер. А.Громовой, Р.Нудельмана
    С. 337-396: Ананке / Пер. А.Громовой

   С. 397-716: Фиаско / Пер. В.Кулагиной-Ярцевой, И.Левшина

[Stanisław Lem. Test; Odruch warunkowy; Patrol; Albatros; Terminus; Polowanie; Opowiadanie Pirxa; Wypadek; Rozprawa; Ananke; Fiasko]

     

Лем Станислав. Футурологический конгресс; Осмотр на месте; Мир на земле / Пер. с пол.; Сер. оформл. А.Кудрявцева; Худож. ред. О.Адаскина; Компьютерный дизайн А.Сергеева. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2004. – 638 с. – (Станислав Лем). 5.100 экз. (п) ISBN 5-17-014362-1.

  Содерж.:

   С. 5-113: Футурологический конгресс: Из воспоминаний Йона Тихого / Пер. К.Душенко
   С. 115-408: Осмотр на месте / Пер. К.Душенко
   С. 409-635: Мир на земле / Пер. Е.Вайсброта

[Stanisław Lem. Kongres futurologiczny; Wizja lokalna; Pokój na ziemi]

Лем Станислав. Расследование / Пер. с пол. С.Ларина «От редакции» (С. 113-114) // Детектив и политика (М.). – 1989. – № 3. – С. 3-64; № 4. – С. 36-113. – (Состав преступления)
[Stanisław Lem. Śledztwo]

Научно-философские работы

Лем Станислав. Дилеммы XXI века / Пер. В.Язневича // Млечный Путь (Кфар-Саба). – 2013. – № 4. – С. 193-212. – (Переводы).

[Stanisław Lem. Vorschau auf das nächste Jahrhundert; Versuch einer Prognose bis zum Jahr 2000; Die Zukunft hält einmalige Bedrohungen und einmalige Chancen bereit; Świat w przyszłym stuleciu]

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Борисов Владимир. К вопросу о... // Шанс (Абакан). – 2014. – 22-28 мая (№ 21). – С. 4. – (Живой Журнал ШАНСа читают все!)
Цитата из «Мира на краю» С.Лема.

Лем Станислав. Из письма переводчику романа «Расследование» // Детектив и политика (М.). – 1990. – № 2. – С. 350-352. – (Из «ДиП» – почты)

Литература о жизни и творчестве

     

Ерёмина Ольга, Смирнов Николай. Иван Ефремов / Ред. В.Эрлихман; Худож. ред. Е.Кошелева. – М.: Мол. гвардия, 2013. – 683 с.: ил. – (Жизнь замечат. людей. Вып. 1440). 5.000 экз. (п) ISBN 978-5-235-03658-1
С. 442: Станислав Лем.

Б.а. Сведения об авторах: [Арс-Пегас; Антон Базелинский; Бен Бова; Андрей Буторин; Владимир Васильев; Люся Генсировская; Леонид Голубев; Сева Гуревич; Михаил Копелиович; Этьен Франсуа Лаграв; Юрий Лебедев; Станислав Лем; Алексей Лурье; Михаил Максаков; Екатерина Мнацаканян; Евгений Мякишев; Денис Поляков; Наталья Резанова; Виктор Язневич] // Млечный Путь (Кфар-Саба). – 2013. – № 4. – С. 250-252

Афанасьев И. Экспериментальные микроспутники россыпью // Новости космонавтики (М.). – 2014. – № 1. – С. 48-55. – (Запуски космических аппаратов)
Первый научный спутник Польши имеет также собственное имя Lem в память о великом фантасте и футурологе Станиславе Леме.

Борисов Владимир. Замечательные фантасты // Шанс (Абакан). – 2014. – 8-14 мая (№ 19). – С. 4. – (Живой Журнал ШАНСа читают все!)
О новых книгах в серии «ЖЗЛ», в частности, о книгах Г.Прашкевича «Жюль Верн», «Братья Стругацкие», «Брэдбери», «Станислав Лем», «Толкин».

Борисов Владимир. Идеи в России: [Об англо-русско-польском словаре] // Шанс (Абакан). – 2014. – 15-21 мая (№ 20). – С. 4. – (Живой Журнал ШАНСа читают все!)

Вассерман Анатолий. Анатолий Вассерман: «Горе – не от ума, а от его нехватки...» / [Беседовала] И.Васильчикова; Фото В.Тараканова // Шанс (Абакан). – 2014. – 8-14 мая (№ 19). – С. 14. – (Только в «Шансе»)
Я бы всем посоветовал прочесть следующие книги: «Анти-Дюринг» Фридриха Энгельса, «Сумма технологии» Станислава Лема, «Слепой часовщик» Ричарда Докинза и «Структура реальности» Дэвида Дойча. После прочтения этих четырех книг формируется, на мой взгляд, достаточно цельная картина мира.

Цветков Алексей. В устье Гудзона с Алексеем Цветковым: Пять эссе // Иностранная литература (М.). – 2014. – № 1. – С. 155-171.

Постановки и экранизации. Литература о них

Б.а. Сканировать и анимировать: [О к/ф: Конгресс] // Огонек (М.). – 2014. – 10 марта (№ 9). – С. 45. – (Культура / Зеркало / Жанр)


(на английском языке)

Художественные произведения

     

Other Worlds, Other Seas: Science-Fiction Stories from Socialist Countries / Jacket design by Gail Burwen; Selected, Edited and with Preface (P. xi-xxxiii) by Darko Suvin. – New York: Random House, 1970. – 219 pp. (hc).
First edition; $5.95

  Contents:

   P. 5-31: Lem Stanislaw. The Patrol / Translated from the Polish by Thomas Hoisington
   P. 33-39: Lem Stanislaw. The Computer That Fought a Dragon / Translated from the Polish by Krzysztof Klinger
   P. 41-62: Lem Stanislaw. The Thirteenth Journey of Ion Tichy / Translated from the Polish by Thomas Hoisington
   P. 63-76: Lem Stanislaw. The Twenty-fourth Journey of Ion Tichy / Translated from the Polish by Jane Andelman

[Stanisław Lem. Patrol; Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła; Podróż trzynasta; Podróż dwudziesta czwarta]

     

Other Worlds, Other Seas: Science-Fiction Stories from Socialist Countries / Jacket design by Gail Burwen; Selected, Edited and with Preface (P. xi-xxxiii) by Darko Suvin. – New York: Random House, 1970. – 219 pp. (hc).
First edition; Printer's key 98765432 – 2 edition; $6.95

  Contents:

   P. 5-31: Lem Stanislaw. The Patrol / Translated from the Polish by Thomas Hoisington
   P. 33-39: Lem Stanislaw. The Computer That Fought a Dragon / Translated from the Polish by Krzysztof Klinger
   P. 41-62: Lem Stanislaw. The Thirteenth Journey of Ion Tichy / Translated from the Polish by Thomas Hoisington
   P. 63-76: Lem Stanislaw. The Twenty-fourth Journey of Ion Tichy / Translated from the Polish by Jane Andelman

[Stanisław Lem. Patrol; Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła; Podróż trzynasta; Podróż dwudziesta czwarta]

Литература о жизни и творчестве

     

Zool M.H. Bloomsbury Good Reading Guide to Science Fiction and Fantasy / Designed by Malcolm Smythe. – London: Bloomsbury, 1989. – 160 pp. – (Bloomsbury Reference). (pb) ISBN 0-7475-0387-7.
First published 1989. Printer's key 1098765432 - 2 edition. £4.99; Canada $12.95.
LEM, Stanislaw (born 1921). Polish novelist, short story writer and essayist. Pp. 26, 33, 45, 54, 59, 77, 80, 88-9, 108, 116, 117, 120, 122, 131, 146.

     

Ideas in Russia: Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Tom 8 / Pod redakcją Janusza Dobieszewskiego; Sekretarz redakcji Justyna Celmer; Konsultacja naukowa Andrzej de Lazari, Justyna Kurczak; Projekt graficzny okładki Łukasz Chmielewski. – Łódź: Ibidem, 2014. – 600 pp. ISBN 978-83-62331-21-5.

  Contents:

   P. 189-209: Okołowski Paweł, Jaźniewicz Wiktor. Lem / Transl. by Guy Russell Turr; Bibliografia: Paweł Okołowski, Wiktor Jaźniewicz, Janusz Dobieszewski


(на болгарском языке)

Литература о жизни и творчестве

     

Георгиев Любен. Роботите / Художник на илюстрациите и на корицата Ишхан Нигохосян; Рецензенти: Емануил Аврамов, Георги Сапунджиев; Научен редактор Иванка Цветкова; Художествен редактор Досю Досев. – София: Техника, 1987. – 152 с. 10.000 + 111 экз.
С. 7: Много, много отдавна, когато още нямаше електричество, зад седем планини живееше един добър, дебел човек, който имаше парен робот... Ст.Лем.


(на испанском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Diarios de las estrellas (Viajes) / Traducción de Jadwiga Maurizio; Cubierta: Ilustración: Chris Foss; Presentacion „Gulliver del espacio-tiempo“ (P. 5-6) de Carlo Frabetti. – Barcelona: Editorial Bruguera, S. A., 1978. – 221 p. – (Nova Ciencia Ficcion. 17). ISBN 84-02-05504-4.
1.a edición: febrero, 1978

  Contenido:

   P. 7-9: Introducción
   P. 11-13: Introducción a la edición ampliada

   De los diarios estelares de Ijon Tichy

    P. 17-36: Viaje séptimo
    P. 37-58: Viaje octavo
    P. 59-98: Viaje undécimo
    P. 99-109: Viaje duodécimo
    P. 110-131: Viaje decimotercero
    P. 132-158: Viaje decimocuarto
    P. 159-172: Viaje decimoctavo
    P. 173-220: Viaje vigésimo

[Stanisław Lem. Wstęp; Wstęp do poszerzonego Wydania; Podróż siódma; Podróż ósma; Podróż jedenasta; Podróż dwunasta; Podróż trzynasta; Podróż czternasta; Podróż osiemnasta; Podróż dwudziesta]

     

Lem Stanislav. El invencible / Traducción de M.Horne y F.A.. – Barcelona: Minotauro, 1986. – 198 p. ISBN 84-450-7062-2.
Primera edición: septembre 1986
[Stanisław Lem. Niezwyciężony]

     

Lem Stanisław. Memorias encontradas en una bañera / Traducción de Jadwiga Maurizio; Cubierta: Ilustración: Paul Lehr; Presentacion „A la realidad por el irrealismo“ (P. 5-6) de Carlo Frabetti. – Barcelona: Editorial Bruguera, S. A., 1977. – 222 p. – (Nova Ciencia Ficcion. 16). ISBN 84-02-05392-0.
1.a edición: diciembre, 1977
[Stanisław Lem. Pamiętnik znaleziony w wannie]

     

Lem Stanisław. Retorno de las estrellas / Traducción de Pilar Giralt, Jadwiga Maurizio; Cubierta: Ilustración: Thomas Schlüc; Presentacion „El retorno imposiblec“ (P. 5-6) de Carlo Frabetti. – Barcelona: Editorial Bruguera, S. A., 1978. – 282 p. – (Nova Ciencia Ficcion. 22). ISBN 84-02-06124-9.
1.a edición: diciembre, 1978
[Stanisław Lem. Powrót z gwiazd]


(на немецком языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Eden: Roman einer außerirdischen Zivilisation / Aus dem Polnischen von Caesar Rymarowicz; Schutzumschlag: Jürgen Richter. – München: Nymphenburger Verlaghandlung GmbH, 1972. – 287 S.
[Stanisław Lem. Eden]


(на сербохорватском языке)

Художественные произведения

Lem Stanislav. Klinika dra Vliperdiusa / Preveo Božidar Stančić // Sirius (Zagreb). – 1978. – Br. 30. – S. 136-143.
[Stanisław Lem. Zakład doktora Vliperdiusa]


(на чешском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Pánův hlas / Přebal a vazbu navrhl Teodor Rotrekl; Vybral Ivo Železný; Grafická úprava Miloslav Fulín; Odpovědný redaktor Ivo Železný; Výtvarný redaktor František Kraus. – Praha: Svoboda, 1981. – 733 s. – (Omnia). Náklad 70.000 výtisků.

  Obsah:

   S. 5-49: Topolny a Czwartek / Přeložil František Jungwirth
   S. 51-95: Konec světa v osm hodin / Přeložil František Jungwirth
   S. 97-110: Exodus / Přeložil František Jungwirth
   S. 111-135: Deník / Přeložil František Jungwirth
   S. 137-213: Přelíčení / Přeložil Pavel Weigel
   S. 215-414: Pánův hlas / Přeložil František Jungwirth
   S. 415-466: Maska / Přeložil František Jungwirth
   S. 467-497: Sto třicet sedm vteřin / Přeložil František Jungwirth

   Hry a scénáře

    S. 501-511: A existujete vlastně vůbec, pane Johnsi? / Přeložil František Jungwirth
    S. 513-539: Věrný robot: Televizní hra / Přeložil Pavel Weigel
    S. 541-562: Propletenec: Filmový scénář / Přeložil František Jungwirth
    S. 563-587: Měsíční noc: Rozhlasová hra / Přeložil František Jungwirth
    S. 589-638: Výpravy profesora Tarantogy: Hra o šesti obrazech / Přeložil Pavel Weigel
    S. 639-666: Černá komnata profesora Tarantogy: Televizní hra / Přeložil Pavel Weigel
    S. 667-696: Podivný host profesora Tarantogy: Televizní hra / Přeložil Pavel Weigel
    S. 697-730: Audienční hodina profesora Tarantogy: Rozhlasová hra / Přeložil František Jungwirth

[Stanisław Lem. Topolny i Czwartek; Koniec świata o ósmej; Exodus; Pamiętnik; Rozprawa; Głos Pana; Maska; Sto trzydzieści siedem sekund; Czy pan istnieje, mr. Johns?; Wierny robot; Przekładaniec; Noc księżycowa; Wyprawa profesora Tarantogi; Czarna komnata profesora Tarantogi; Dziwny gość profesora Tarantogi; Godzina przyjęć profesora Tarantogi]


(на эстонском языке)

Постановки и экранизации. Литература о них

Tarkovski Andrei. Uue filmi mõtisklusi / Kiriapaneks Olga Surkova // Sirp ja Vasar (Tallinn). – 1978. – 28. aprill (Nr. 17). – Lk. 12.
[Тарковский Андрей. Перед новыми задачами]


(на японском языке)

Художественные произведения

     

レム スタニスワフ. 天の声・枯草熱 / 沼野充義 「<九・一一以後>にこそ読まれるべき作家レム」 (P. 397-406). – 東京: 国書刊行会, 2005. – 409 p. – (スタニスワフ・レムコレクション). ISBN 4-336-04503-8.
1 刷 (31.10.2005)

  目次:

   P. 5-219: 天の声 / 深見弾 訳
   P. 221-395: 枯草熱 / 沼野充義・吉上昭三 訳

[Stanisław Lem. Głos Pana; Katar]

     

レム スタニスワフ. 天の声・枯草熱 / 沼野充義 「<九・一一以後>にこそ読まれるべき作家レム」 (P. 397-406). – 東京: 国書刊行会, 2006. – 409 p. – (スタニスワフ・レムコレクション). ISBN 4-336-04503-8.
2 刷 (20.11.2006)

  目次:

   P. 5-219: 天の声 / 深見弾 訳
   P. 221-395: 枯草熱 / 沼野充義・吉上昭三 訳

[Stanisław Lem. Głos Pana; Katar]

     

レム スタニスラフ. 宇宙創世期ロボットの旅 / 吉上昭三・村手義治 訳; カバー絵 岩淵慶造; 吉上昭三 「機智あふれた宇宙のお伽噺」: 訳者あとがき (P. 203-206). – 東京: 集英社, 1973. – 207 p.

  目次:

   P. 7-26: 哲人『広袤大師』の罠 -第一の旅
   P. 27-50: 詩人『白楽電』の絶唱 -番外の旅
   P. 51-92: 獣王『残忍帝』の誘惑 -第二の旅
   P. 93-120: 竜の存在確率論 -第三の旅
   P. 121-135: 汎極王子の恋路 -第四の旅
   P. 137-164: 舞踊王の戯れ -第五の旅
   P. 165-179: コンサルタント・トルルの腕前 -番外の旅
   P. 181-210: 盗賊『馬面』氏の高望み -第六の旅
   P. 211-226: トルルの完全犯罪 -第七の旅

[Stanisław Lem. Wyprawa pierwsza, czyli pułapka Gargancjana; Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla; Wyprawa druga, czyli oferta króla Okrucyusza; Wyprawa trzecia, czyli smoki prawdopodobieństwa; Wyprawa czwarta, czyli o tym, jak Trurl kobietron zastosował, królewicza Pantarktyka od mąk miłosnych chcąc zbawić i jak potem do użycia dzieciomiotu przyszło; Wyprawa piąta, czyli o figlach króla Baleryona; Wyprawa piąta A, czyli konsultacja Trurla; Wyprawa szósta, czyli jak Trurl i Klapaucjusz demona drugiego rodzaju stworzyli, aby zbójcę Gębona pokonać; Wyprawa siódma, czyli o tym, jak własna doskonałość Trurla do złego przywiodła]

     

レム スタニスラフ. 宇宙創世期ロボットの旅 / 吉上昭三・村手義治 訳; カバー・岩淵慶造; 吉上昭三 「機智あふれた宇宙のお伽噺」 (P. 227-230). – 東京: 早川書房, 1976. – 232 p. – (SF 203).
1 刷 (31.08.1976)

  目次:

   P. 7-26: 哲人『広袤大師』の罠 -第一の旅
   P. 27-50: 詩人『白楽電』の絶唱 -番外の旅
   P. 51-92: 獣王『残忍帝』の誘惑 -第二の旅
   P. 93-120: 竜の存在確率論 -第三の旅
   P. 121-135: 汎極王子の恋路 -第四の旅
   P. 137-164: 舞踊王の戯れ -第五の旅
   P. 165-179: コンサルタント・トルルの腕前 -番外の旅
   P. 181-210: 盗賊『馬面』氏の高望み -第六の旅
   P. 211-226: トルルの完全犯罪 -第七の旅

[Stanisław Lem. Wyprawa pierwsza, czyli pułapka Gargancjana; Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla; Wyprawa druga, czyli oferta króla Okrucyusza; Wyprawa trzecia, czyli smoki prawdopodobieństwa; Wyprawa czwarta, czyli o tym, jak Trurl kobietron zastosował, królewicza Pantarktyka od mąk miłosnych chcąc zbawić i jak potem do użycia dzieciomiotu przyszło; Wyprawa piąta, czyli o figlach króla Baleryona; Wyprawa piąta A, czyli konsultacja Trurla; Wyprawa szósta, czyli jak Trurl i Klapaucjusz demona drugiego rodzaju stworzyli, aby zbójcę Gębona pokonać; Wyprawa siódma, czyli o tym, jak własna doskonałość Trurla do złego przywiodła]

     

レム スタニスラフ. 宇宙創世期ロボットの旅 / 吉上昭三・村手義治 訳; カバー・鶴田一郎; 吉上昭三 「機智あふれた宇宙のお伽噺」 (P. 227-230). – 東京: 早川書房, 1991. – 232 p. – (SF 203). ISBN 4-15-010203-1.
9 刷 (31.07.1991)

  目次:

   P. 7-26: 哲人『広袤大師』の罠 -第一の旅
   P. 27-50: 詩人『白楽電』の絶唱 -番外の旅
   P. 51-92: 獣王『残忍帝』の誘惑 -第二の旅
   P. 93-120: 竜の存在確率論 -第三の旅
   P. 121-135: 汎極王子の恋路 -第四の旅
   P. 137-164: 舞踊王の戯れ -第五の旅
   P. 165-179: コンサルタント・トルルの腕前 -番外の旅
   P. 181-210: 盗賊『馬面』氏の高望み -第六の旅
   P. 211-226: トルルの完全犯罪 -第七の旅

[Stanisław Lem. Wyprawa pierwsza, czyli pułapka Gargancjana; Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla; Wyprawa druga, czyli oferta króla Okrucyusza; Wyprawa trzecia, czyli smoki prawdopodobieństwa; Wyprawa czwarta, czyli o tym, jak Trurl kobietron zastosował, królewicza Pantarktyka od mąk miłosnych chcąc zbawić i jak potem do użycia dzieciomiotu przyszło; Wyprawa piąta, czyli o figlach króla Baleryona; Wyprawa piąta A, czyli konsultacja Trurla; Wyprawa szósta, czyli jak Trurl i Klapaucjusz demona drugiego rodzaju stworzyli, aby zbójcę Gębona pokonać; Wyprawa siódma, czyli o tym, jak własna doskonałość Trurla do złego przywiodła]

     

レム スタニスラフ. 宇宙飛行士ピルクス物語: 上 / 深見弾 訳; カバーイラスト John Harris; 大野典弘 「システム工学という思考法」 (P. 359-367). – 東京: 早川書房, 2008. – 416 p. – (SF 1680). ISBN 978-4-15-011680-4.

  目次:

   P. 7-66: テスト
   P. 67-109: パトロール
   P. 111-140: <アルバトロス>号
   P. 141-222: テルミヌス
   P. 223-350: 条件反射
   P. 351-414: 狩り

[Stanisław Lem. Test; Patrol; Albatros; Terminus; Odruch warunkowy; Polowanie]

     

レム スタニスラフ. 宇宙飛行士ピルクス物語: 下 / 深見弾 訳; カバーイラスト John Harris; 大野典弘 「システム工学という思考法」 (P. 359-367). – 東京: 早川書房, 2008. – 368 p. – (SF 1681). ISBN 978-4-15-011681-1.

  目次:

   P. 7-61: 事故
   P. 63-98: ピルクスの話
   P. 99-248: 審問
   P. 249-358: 運命の女神

[Stanisław Lem. Wypadek; Opowiadanie Pirxa; Rozprawa; Ananke]

レム スタニスワフ. マスク / 深見弾 訳; イラストレーション 岩淵慶造 // SF マガジン (東京). – 1981. – Vol. 22; No. 9. – P. 216-255.
[Stanisław Lem. Maska]

レム スタニスワフ. 赤鉄王子と水晶王女の物語 / 深見弾 訳; イラストレーション 天野嘉孝 // SF マガジン (東京). – 1983. – Vol. 24; No. 5. – P. 32-42.
[Stanisław Lem. O królewiczu Ferrycym i królewnie Krystali]

Литература о жизни и творчестве

     

SF ベスト 201 / カバーイラスト / 多田由美; 伊藤典夫 編. – 東京: 新書館, 2005. – 223 p. ISBN 4-403-25084-X.

  目次:

   P. 102: 大森望. 完全な真空 Doskonała Próżnia (1971)
   P. 172: 中村融. 宇宙飛行士ピルクス物語 Opowieści o pilocie Pirxie (1968)

深見弾. クローズアツプされる共産圏SF // SF マガジン (東京). – 1978. – Vol. 19; No. 1. – P. 122-125. – (SFスキャナー).


Архив БВИ ->  
[Аудио] [Библиотека] [Систематика]
[Фантастика] [Филателия] [Энциклопудия]
    Русская фантастика

© 2014 БВИ