Архив БВИ ->  
[Аудио] [Библиотека] [Систематика]
[Фантастика] [Филателия] [Энциклопудия]
    Русская фантастика

Станислав ЛЕМ: Библиография: 2012: Сентябрь

(на польском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Cyberiada / Oklejka, wyklejka, ilustracje i układ graficzny Daniel Mróz. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1972. – 491 s. Nakład 30.000 + 283 egz.
Wyd. III

  Spis treści:

   Bajki robotów

    S. 7-13: Trzej elektrycerze
    S. 14-20: Uranowe uszy
    S. 21-34: Jak Erg Samowzbudnik Bladawca pokonał
    S. 35-43: Dwa potwory
    S. 44-49: Biała śmierć
    S. 50-56: Jak Mikromił i Gigacyan ucieczkę mgławic wszczęli
    S. 57-64: Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła
    S. 65-79: Doradcy króla Hydropsa
    S. 80-101: Przyjaciel Automateusza
    S. 102-114: Król Globares i mędrcy
    S. 115-125: Bajka o królu Murdasie

   Z Dzieła Cyfrotikon, czyli o dewijacyach, superfiksacyach a waryacyach serdecznych

    S. 129-141: O królewiczu Ferrycym i królewnie Krystali

   Cyberiada

    S. 145-150: Jak ocalał świat
    S. 151-162: Maszyna Trurla
    S. 163-170: Wielkie lanie

   Siedem wypraw Trurla i Klapaucjusza

    S. 173-186: Wyprawa pierwsza, czyli pułapka Gargancjana
    S. 187-201: Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla
    S. 202-230: Wyprawa druga, czyli oferta króla Okrucyusza
    S. 231-248: Wyprawa trzecia, czyli smoki prawdopodobieństwa
    S. 249-259: Wyprawa czwarta, czyli o tym, jak Trurl kobietron zastosował, królewicza Pantarktyka od mąk miłosnych chcąc zbawić i jak potem do użycia dzieciomiotu przyszło
    S. 260-278: Wyprawa piąta, czyli o figlach króla Baleryona
    S. 279-287: Wyprawa piąta A, czyli konsultacja Trurla
    S. 288-307: Wyprawa szósta, czyli jak Trurl i Klapaucjusz demona drugiego rodzaju stworzyli, aby zbójcę Gębona pokonać
    S. 308-318: Wyprawa siódma, czyli o tym, jak własna doskonałość Trurla do złego przywiodła

   S. 319-397: Bajka o trzech maszynach opowiadających króla Genialona
   S. 398-428: Altruizyna, czyli opowieść prawdziwa o tym, jak pustelnik Dobrycy kosmos uszczęśliwić zapragnął i co z tego wynikło
   S. 429-488: Kobyszczę

     

Lem Stanisław. Głos Pana / Opracowanie graficzne Jan S. Miklaszewski. – Warszawa: Czytelnik, 1970. – 327 s. – (Głowy Wawelskie). Nakład 20.290 egz.
Wydanie II

     

Lem Stanisław. Obłok Magellana / Okładkę projektował Jerzy Zbijewski. – Warszawa: Iskry, 1967. – 432 s. – (Fantastyka. Przygoda). Nakład 30.000 + 257 egz.
Wydanie V.

  Spis treści:

   S. 7-9: Przedmowa
   S. 11-12: Wstęp do IV wydania
   S. 13-427: Obłok Magellana
   S. 428-430: Słowniczek terminów naukowych i mniej znanych

     

Киклевич Александр, Кожинова Алла. Польский язык / Отв. за вып. С.В.Процко. – Минск: ТетраСистемс, 2011. – 432 s. Nakład 2.000 egz. ISNB 978-985-536-181-8.
Изд. 8-е, перераб. и доп.

  Spis treści:

   S. 161-163, 170, 193, 201, 207, 210, 217: Lem Stanisław. [Цитаты на пол. и рус. яз.]
   S. 274-277: Lem Stanisław. Jak ocalał świat: (С сокращениями)

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

     

Lem Stanisław. Niemowlęctwo filmowej fantastyki / Z rosyjskiego przetłumaczyli: Wiktor Jaźniewicz i Maciej Plaza; Foto: Wojciech Druszcz // Film (Warszawa). – 2009. – Nr. 7. – S. 45, 47.

Lem Stanisław. Stanisław Lem o «Harrym Potterze»: Z wywiadu Łukasza Maciejewskiego ze Stanisławem Lemem // Film (Warszawa). – 2009. – Nr. 7. – S. 46.

Литература о жизни и творчестве

Maciejewski Łukasz. Pierwszy raz w Polsce! Po 44 latach!: [Esej Lema «Niemowlęctwo filmowej fantastyki] // Film (Warszawa). – 2009. – Nr. 7. – S. 44.

Maciejewski Łukasz. Uśmiech Lema // Film (Warszawa). – 2009. – Nr. 7. – S. 46.


(на русском языке)

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Лем Станислав. Младенчество кинофантастики // Искусство кино (М.). – 1965. – № 6. – С. 10-11. – (К VI Моск. межд. кинофестивалю).

Лем Станислав. Размышления о методе: [Эссе] / Пер. с пол. Е.Вайсброта // Млечный Путь (Кфар-Саба). – 2012. – № 1. – С. 199-224. – (Переводы).

Литература о жизни и творчестве

Б.а. Сведения об авторах: [Павел Амнуэль; Роман Арбитман; Марьян Беленький; Наталья Бужилова; Евгений Вайсброт; Виктор Воробьев; Майк Гелприн; Таня Гринфельд; Ханох Левин; Станислав Лем; Юрий Лебедев; Святослав Логинов; Михаил Максаков; Эдвард Пейдж Митчелл; Уистен Хью Оден; Наталья Сорокоумова; Татьяна Топаркова; Олеся Чертова; Александр Шорин; Дэн Шорин] // Млечный Путь (Кфар-Саба). – 2012. – № 1. – С. 249-251

Аудиокниги

     

Лем Станислав, Брэдбери Рэй. Сборник инсценированных произведений. – М.: Гостелерадиофонд, 2008.

  Содерж.:

   Лем Станислав. Звездные дневники Ийона Тихого: [По мотивам путешествий 14-го, 22-го, 26-го] / Исполнители Р.Плятт, В.Благообразов, П.Полев, В.Паулус
   Время звучания: 51 мин.
   Тайна гибели Кондора: (По роману «Непобедимый») / Исполнители Н.Волков, В.Зозулин, А.Леонтьев, М.Янушкевич, В.Шалевич; От автора Н.Пеньков
   Время звучания: 52 мин.


(на английском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. The Futurological Congress: (From the memoirs of Ijon Tichy) / Translated from the Polish by Michael Kandel; Design: Philip Mann. – London: Secker & Warburg, 1975. – 149 pp. SBN 436-24419-5.
First published in England
[Stanisław Lem. Kongres futurologiczny]

     

Lem Stanislaw. More Tales of Pirx the Pilot / Jacket design by Jean-Marie Troillard; Foto: Dr. Franz Rottensteiner, Vienna. – San Diego; New York; London: A Helen and Kurt Wolff Book; Harсourt Brace Jovanovich, Publishers, 1982. – 220 pp. ISBN 0-15-162138-1.
First edition

  Contents:

   P. 3-20: Pirx's Tale / Translated by Louis Irabarne with the assistance of Magdalena Majcherczyk
   P. 21-50: The Accident / Translated by Louis Irabarne
   P. 51-89: The Hunt / Translated by Michael Kandel
   P. 90-161: The Inquest / Translated by Louis Irabarne with the assistance of Magdalena Majcherczyk
   P. 162-220: Ananke / Translated by Louis Irabarne with the assistance of Magdalena Majcherczyk

[Stanisław Lem. Opowiadanie Pirxa; Wypadek; Polowanie; Rozprawa; Ananke]


(на венгерском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. A világűr csavargója / Fordította Mach P. Edward; A boritólap és fedélterv Rogán Miklós munkája; Felelős szerkesztő: Pákozdy Ferenc; A fordítást az eredetivel egybevetette: Varga Iván. – Budapest: Európa Könyvkiadó, 1960. – 236 old.

  Tartalom:

   Gsillagnapló

    Old. 5-6: Előszó
    Old. 7-17: Tizenkettedik utazás
    Old. 18-40: Tizenharmadik utazás
    Old. 40-67: Tizennegyedik utazás
    Old. 67-83: Huszonkettedik utazás
    Old. 83-89: Huszonharmadik utazás
    Old. 89-104: Huszonnegyedik utazás
    Old. 104-122: Huszonötödik utazás
    Old. 122-136: Huszonhatodik, egyben utolsó utazás

   Old. 137-146: Létezik ön, Mr. Johns?
   Old. 147-196: Világvége – nyolckor: (Amerikai történet)
   Old. 197-234: A próba

[Stanisław Lem. Przedmowa; Podróż dwunasta; Podróż trzynasta; Podróż czternasta; Podróż dwudziesta druga; Podróż dwudziesta trzecia; Podróż dwudziesta czwarta; Podróż dwudziesta piąta; Podróż dwudziesta szósta i ostatnia; Czy pan istnieje, mr. Johns?; Koniec świata o ósmej; Test]


(на голландском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanislaw. Solaris / Vertaald door C.C.W.Bekker-Offers. – Utrecht; Antwerpen: Uitgeverij Het Spectrum, 1984. – 191 blz. – (Prisma Science Fiction. 2385. ScienceFictionClassics). ISBN 90-274-1528-5.
[Stanisław Lem. Solaris]


(на итальянском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanislaw. Vuoto assoluto / Traduzione di Alberto Zoina; In copertina: Bruno Munari, Libro illeggibile. – Roma: Riuniti, 1990. – 224 p. – (I Grandi). ISBN 88-359-3392-7.
I edizione: ottobre 1990

  Mantenimento:

   P. 3-7: Stanislaw Lem. Vuoto assoluto
   P. 9-26: Marcel Coscat. Les Robinsonades
   P. 27-38: Patrick Hannahan. Gigamesh
   P. 39-45: Simon Merril. Sexplosion
   P. 47-65: Alfred Zellermann. Gruppenführer Louis XVI
   P. 67-76: Solange Marriot. Rien de tout, ou la conséquence
   P. 77-82: Joachim Fersengeld. Pericalypsis
   P. 83-91: Gian Carlo Spallanzani. L'idiota
   P. 93-98: Do yourself a book
   P. 99-108: Kuno Mlatje. Odysseus of Itaca
   P. 109-113: Raymond Seurat. Toi
   P. 115-124: Alistar Waynewright. Being Inc.
   P. 125-138: Wilhelm Klopper. Die Kultur als Fehler
   P. 139-162: Cezar Kouska. De impossibilitate vitae e De impossibilitate prognoscendi
   P. 163-191: Arthur Dobb. Non serviam
   P. 193-223: Alfred Testa. La nuova cosmogonia

[Stanisław Lem. Stanisław Lem: «Doskonała próżnia»; Marcel Coscat: «Les Robinsonades»; Patrick Hannahan: «Gigamesh»; Simon Merril: «Sexplosion»; Alfred Zellermann: «Gruppenführer Louis XVI»; Solange Marriot: «Rien du tout, ou la conséquence»; Joachim Fersengeld: «Perycalypsis»; Gian Carlo Spallanzani: «Idiota»; «Do yourself a book»; Kuno Mlatje: «Odys z Itaki»; Raymond Seurat: «Toi»; Alistar Waynewright: «Being Inc.»; Wilhelm Klopper: «Die Kultur als Fehler»; Cezar Kouska: «De Impossibilitate Vitae»; «De Impossibilitate Prognoscendi»; Arthur Dobb: «Non serviam»; Alfred Testa: «Nowa Kosmogonia»]


(на немецком языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Nacht und Schimmel: Erzählungen / Aus dem Polnischen von I.Zimmermann-Göllheim; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1982. – 291 S. – (Phantastische Bibliothek. Band 1; suhrkamp taschenbuch 356). ISBN 3-518-36856-7.
6. Auflage

  Inhalt:

   S. 7-28: Nacht und Schimmel
   S. 29-82: Der Freund
   S. 83-105: >Tagebuch<
   S. 107-135: Die Lymphatersche Formel
   S. 137-167: Die neue Kosmogonie
   S. 169-207: Die Invasion
   S. 209-247: Der Hammer
   S. 249-274: Die Wahrheit
   S. 275-281: Zwei junge Männer
   S. 283-291: Gibt es Sie, Mister Johns?

[Stanisław Lem. Ciemność i pleśń; Przyjaciel; Pamiętnik; Formuła Lymphatera; Alfred Testa: «Nowa Kosmogonia»; Inwazja; Młot; Prawda; Dwóch młodych ludzi; Czy pan istnieje, mr. Johns?]

     

Lem Stanisław. Der Unbesiegbare: Utopischer Roman / Aus dem Polnischen übertragen von Roswitha Dietrich; Umschlagfoto: Hans Maier. – Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1984. – 159 S. – (Fischer Taschenbuch 1199). ISBN 3-596-21299-9.
128.-135. Tausend: April 1984
[Stanisław Lem. Niezwyciężony]

     

Lem Stanisław. Waffensysteme des 21. Jahrhunderts oder The Upside Down Evolution (Die verkehrte Evolution): Aus Lems Bibliothek des 21. Jahrhunderts / Aus dem Polnischen von Edda Werfel; Umschlagzeichnung Helmut Wenske; Redaktion und Beratung: Franz Rottensteiner; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1983. – 85 S. – (Phantastische Bibliothek. Band 124; suhrkamp taschenbuch 998). ISBN 3-518-37498-2.
Erste Auflage
[Stanisław Lem. Weapon Systems of the Twenty First Century or The Upside-Down Evolution]

     

Schöne Bescherungen: Komische phantastische Geschichten / Umschlagillustration: Josh Kirby; Herausgegeben von Erik Simon und Friedel Wahren. – München: Wilhelm Heyne Verlag, 2000. – 396 S. – (Heyne Allgemeine Reihe 01/13284). ISBN 3-453-18272-2.

  Inhalt:

   S. 367-368: Simon Erik. Stanisław Lem
   S. 369-388: Lem Stanisław. Von den Drachen Wahrscheinlichkeit / Aus dem Polnischen von Caesar Rymarowicz

[Stanisław Lem. Wyprawa trzecia, czyli smoki prawdopodobieństwa]


(на норвежском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanislaw. Høysnue / Oversatt av Arne Hem; Omslag av Bruno Oldani; Etterord «Stanislaw Lem: Fantasiens systemteoretiker» (S. 152-160) av Jon Bing. – Oslo: Pax Forlag A/S, 1978. – 160 S. – (Andre Paxspenning-bøker. Pax 605). ISBN 82-530-0971-2.
[Stanisław Lem. Katar]


(на украинском языке)

Художественные произведения

Лем Станiслав. Солярiс: Роман / З польськоï переклав Дмитро Андрухiв; Худ. I.М.Гаврилюк; Передмова: Ю.Ф.Ярмиш. Через тернiï до зiрок (С. 5-8). – Киïв: ВВФ «Котигорошко» ЛТД, 1996. – 192 с. – (Шкiльна бiблiотека). 10.000 пр. ISBN 5-7707-7796-6.
[Stanisław Lem. Solaris]

Литература о жизни и творчестве

Карацупа Вiталий: Львiв'янин Станiслав Лем / До 90-рiччя письменника (1921 – 2006) // Украïнський Фантастичний Оглядач (УФО) (Львiв). – 2011. – № 3. – С. 78-82. – (Не проза).
Бiблiографiя творiв Станiслава Лема на украïнськiй мовi


Архив БВИ ->  
[Аудио] [Библиотека] [Систематика]
[Фантастика] [Филателия] [Энциклопудия]
    Русская фантастика

© 2012 БВИ