:

(. 1943), , «», «-», «».

  

(1893-1984), , , , , , «» ( .), / « », « », « », « », « », « », «. ».
¤¤¤

¤¤¤ .
¤¤¤ .
¤¤¤ . .
¤¤¤ . . -
¤¤¤ . .
¤¤¤ . ... 1914 .
=> : " ..."
=> .

  

(1916-1985), , «, , », «, , », «» / «».
¤¤¤

¤¤¤
=>
=> .

  

( ) [Alfred SZKLARSKI (Alfred BRONOWSKI)] (1912-1992), , « ».
¤¤¤

=> Alfred SZKLARSKI i jego ksiazki