Станислав ЛЕМ: Библиография: 2018: Февраль

(на польском языке)

Научно-философские работы

     

Lem Stanisław. Dialogi / Rysunek na okładce: Stanisław Lem, Rodzina do wyciskania w tubie, rysunek z domowego archiwum; Posłowie „Lata młodzieńcze i dojrzałość cybernetyki“ (S. 389-394) Jerzego Jarzębskiego; Redakcja serii: Dariusz Fedor; Projekt okładki: Krystian Rosiński; Opracowanie graficzne: Cezary Bocianowski, Artur Hanc; Koordynacja projektu: Katarzyna Kubicka. – Warszawa: Agora SA, 2010. – 400 s. – (Biblioteka Gazety Wyborczej. Dzieła / Stanisław Lem; T. XXXII). ISBN 978-83-7552-585-4; ISBN serii 978-83-7552-400-0.

  Spis treści:

   S. 5-7: Przedmowa do drugiego wydania [Dialogi]
   S. 9-223: Dialogi

   Aneks, Część I: Dialogi po szesnastu latach

    S. 227-254: Tracone złudzenia, czyli od intelektroniki do informatyki
    S. 255-277: Cybernetyka stosowana: przykład z dziedziny socjologii

   Aneks, część II

    S. 281-329: Etyka technologii i technologia etyki
    S. 330-387: Biologia i wartości


(на русском языке)

Художественные произведения

     

Лем Станислав. Непобедимый: Фантаст. роман / Пер. с пол. А.Громовой; Сер. оформл. Е.Ферез; Отв. ред. В.Демичев; Худож. ред. Е.Фрей. – М.: Изд-во АСТ, 2016. – 224 с. – (Эксклюзивная классика). Доп. тираж 4.000 экз. (о) ISBN 978-5-17-096300-3.
Подп. в печ. 05.09.2016
[Stanisław Lem. Niezwyciężony]