Станислав ЛЕМ: Библиография: 2014: Октябрь

(на польском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Biblioteka XXI wieku; Golem XIV / Rysunek na okładce: Stanisław Lem, Fetorówka obrzydlnica; Redakcja serii: Dariusz Fedor; Projekt okładki: Krystian Rosiński; Opracowanie graficzne: Edward Jewdokimow, Artur Hanc; Koordynacja projektu: Katarzyna Kubicka. – Warszawa: Agora SA, 2009. – 336 s. – (Biblioteka Gazety Wyborczej. Dzieła / Stanisław Lem; T. XVIII). ISBN 978-83-7552-571-7; ISBN serii 978-83-7552-400-0.

  Spis treści:

   Wielkość urojona

    S. 7-13: Wstęp
    S. 15-22: Cezary Strzybisz – «Nekrobie»
    S. 23-36: Reginald Gulliver – «Eruntyka»
    S. 37-63: „Historia literatury bitycznej“
    S. 65-82: „Ekstelopedia Vestranda“ w 44 magnetomach

   Prowokacja

    S. 87-119: Horst Aspernicus, „Der Völkermord. I. Die Endlösung als Erlösung. II. Fremdkörper Tod“
    S. 121-138: J.Johnson and S.Johnson, „One Human Minute“

   Biblioteka XXI wieku

    S. 143-173: Das Kreative Vernichtungsprinzip. The World As Holocaust
    S. 175-205: Weapon Systems of the Twenty First Century or The Upside-Down Evolution

   GOLEM XIV

    S. 209-224: Przedmowa
    S. 225-228: Wstęp
    S. 229-231: Pouczenie (dla osób uczestniczących po raz pierwszy w rozmowach z GOLEMEM)
    S. 233-263: Wykład inauguracyjny Golema: O człowieku trojako
    S. 265-305: Wykład XLIII: O sobie
    S. 307-323: Posłowie

   S. 325-332: Jarzębski Jerzy. Golem i przygody Rozumu

     

Lem Stanisław. Dzienniki gwiazdowe / Projekt okładki Zbigniew Czarniecki; Rysunki Autora. – Warszawa: Gebethner i Ska, 1991. – 340 s. ISBN 83-85205-18-7.

  Spis treści:

   Wstęp
   Wstęp do poszerzonego Wydania

   Z dzienników gwiazdowych Ijona Tichego

    Podróż siódma
    Podróż ósma
    Podróż jedenasta
    Podróż trzynasta
    Podróż czternasta
    Podróż dwudziesta
    Podróż dwudziesta pierwsza
    Podróż dwudziesta druga
    Podróż dwudziesta trzecia
    Podróż dwudziesta czwarta
    Podróż dwudziesta piąta
    Podróż dwudziesta ósma

   Ze wspomnień Ijona Tichego

    Ze wspomnień Ijona Tichego. I
    Ze wspomnień Ijona Tichego. V (Tragedia pralnicza)
    Ratujmy kosmos (List otwarty Ijona Tichego)

     

Lem Stanisław. Dzienniki gwiazdowe. 1 / Projekt graficzny serii i projekt okładki: Roman Kirilenko; Pod redakcją Jerzego Jarzębskiego. – Warszawa: Interart, 1994. – 367 s. – (Dzieła. 2). ISBN 83-7060-281-9 (Dzieła zebrane); ISBN 83-7060-283-5 (Dzienniki gwiazdowe. 1).
Wydanie I

  Spis treści:

   Przedmowa
   Wstęp

   Z dzienników gwiazdowych Ijona Tichego

    Podróż siódma
    Podróż ósma
    Podróż jedenasta
    Podróż dwunasta
    Podróż trzynasta
    Podróż czternasta
    Podróż osiemnasta
    Podróż dwudziesta
    Podróż dwudziesta pierwsza
    Podróż dwudziesta druga
    Podróż dwudziesta trzecia
    Podróż dwudziesta czwarta
    Podróż dwudziesta piąta
    Podróż dwudziesta ósma

     

Lem Stanisław. Dzienniki gwiazdowe. 2 / Projekt graficzny serii i projekt okładki: Roman Kirilenko; Pod redakcją Jerzego Jarzębskiego; Posłowie: Jerzy Jarzębski, «Spór między Munchhausenem a Gulliwerem». – Warszawa: Interart, 1994. – 324 s. – (Dzieła. 3). ISBN 83-7060-281-9 (Dzieła zebrane); ISBN 83-7060-284-3 (Dzienniki gwiazdowe. 2).
Wydanie I

  Spis treści:

   Ze wspomnień Ijona Tichego

    Ze wspomnień Ijona Tichego. I
    Ze wspomnień Ijona Tichego. II
    Ze wspomnień Ijona Tichego. III
    Ze wspomnień Ijona Tichego. IV
    Ze wspomnień Ijona Tichego. V (Tragedia pralnicza)
    Zakład doktora Vliperdiusa
    Doktor Diagoras
    Ratujmy kosmos (List otwarty Ijona Tichego)
    Kongres futurologiczny
    Profesor A.Dońda
    Pożytek ze smoka

     

Lem Stanisław. Dzienniki gwiazdowe / Okł.: Tomasz Lec; Wybór i posł. “Spór między Munchhausenem a Gulliwerem”: Jerzy Jarzębski. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1999. – 262 s. – (Fantastyczna Lektura). ISBN 83-08-02959-0.
1 wyd. w tej ed.

  Spis treści:

   Przedmowa
   Wstęp

   Z dzienników gwiazdowych Ijona Tichego

    Podróż siódma
    Podróż jedenasta
    Podróż trzynasta
    Podróż czternasta
    Podróż dwudziesta pierwsza
    Podróż dwudziesta czwarta

   Ze wspomnień Ijona Tichego

    Ze wspomnień Ijona Tichego. I
    Ze wspomnień Ijona Tichego. III
    Ze wspomnień Ijona Tichego. IV
    Ze wspomnień Ijona Tichego. V (Tragedia pralnicza)
    Doktor Diagoras
    Ratujmy kosmos (List otwarty Ijona Tichego)
    Profesor A.Dońda: (Ze wspomnień Ijona Tichego)

     

Lem Stanisław. Dzienniki gwiazdowe / Posł. Jerzy Jarzębski. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001. – 522 s. – (Dzieła zebrane Stanisława Lema. Tom 17). ISBN 83-08-03113-7; ISBN 83-08-02932-9 (Dzieła zebrane).

     

Lem Stanisław. Dzienniki gwiazdowe / Wybór i posł. Jerzy Jarzębski. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2002. – 282 s. – (Winiary). ISBN 83-08-03282-6.

     

Lem Stanisław. Dzienniki gwiazdowe / Wybór i posł. Jerzy Jarzębski; Rys. Stanisław Lem. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003. – 282 s. ISBN 83-08-03377-6.

     

Lem Stanisław. Opowieści o pilocie Pirxie / Rysunek na okładce: Stanisław Lem, Kosmita talerzowy łagodny; Redakcja serii: Dariusz Fedor, Paweł Goźliński; Projekt okładki: Krystian Rosiński; Opracowanie graficzne: Edward Jewdokimow, Artur Hanc; Koordynacja projektu: Katarzyna Kubicka. – Warszawa: Agora SA, 2008. – 384 s. – (Biblioteka Gazety Wyborczej. Dzieła / Stanisław Lem; T. V). ISBN 978-83-7552-405-5; ISBN serii 978-83-7552-400-0.

  Spis treści:

   S. 5-32: Test
   S. 33-53: Patrol
   S. 55-68: Albatros
   S. 69-107: Terminus
   S. 109-168: Odruch warunkowy
   S. 169-198: Polowanie
   S. 199-223: Wypadek
   S. 225-240: Opowiadanie Pirxa
   S. 241-310: Rozprawa
   S. 311-359: Ananke
   S. 361-365: Jarzębski Jerzy. Pirx i sekrety człowieczeństwa
   S. 367-372: Orliński Wojciech. Słownik terminów Lemowskich: Cz. V
   S. 373-376: Łukjanienko Siergiej. Dlaczego Lem zdjął różowe okulary? / Rozmawia Anna Żebrowska

     

Lem Stanisław. Polowanie / Okładkę projektował Daniel Mróz; Redaktor Katarzyna Krzemuska. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1965. – 144 s. Nakład 7.000 + 290 egz.
Wydanie I.

  Spis treści:

   S. 5-12: Dwóch młodych ludzi
   S. 13-54: Polowanie
   S. 55-89: Wypadek
   S. 90-112: Opowiadanie Pirxa
   S. 113-143: Altruizyna, czyli opowieść prawdziwa o tym, jak pustelnik Dobrycy kosmos uszczęśliwić zapragnął i co z tego wynikło

Lem Stanisław. Klient P.A.N.A.B.O.G.A. // Poprostu (Warszawa). – 1954. – Nr. 5. – S. 8.

Научно-философские работы

     

Lem Stanisław. Fantastyka i futurologia: T. 1 / Projekt tłoczenia Władysław Targosz. – Kraków; Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1989. – 475 s. – (Dzieła). Nakład 10.000 + 350 egz. ISBN 83-08-01908-0.
Wyd. III.

  Spis treści:

   Przedmowa
   Przedmowa do II wydania
   Wprowadzenie

   Struktury

    I. Język dzieła literackiego
    II. Świat dzieła literackiego
    III. Struktury kreacji literackiej
    IV. Od strukturalizmu do tradycjonalizmu
    V. Socjologia Science Fiction

   Przypisy

     

Lem Stanisław. Fantastyka i futurologia: T. 2 / Projekt tłoczenia Władysław Targosz; Posł. Jerzy Jarzębski. – Kraków; Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1989. – 610 s. – (Dzieła). Nakład 10.000 + 350 egz. ISBN 83-08-01908-0.
Wyd. III.

  Spis treści:

   Pola problemowe fantastyki

    I. Katastrofa
    II. Roboty i ludzie
    III. Kosmos i fantastyka
    IV. Metafizyka Science Fiction i futurologia wiary
    V. Erotyka i seks
    VI. Człowiek i nadczłowiek
    VII. Remanent
    VIII. Eksperyment w Science Fiction. Od Bradbury'ego do „New Wave“
    IX. Utopia i futurologia

   Zakończenie metafuturologiczne
   Zakończenie metafantastyczne
   Posłowie
   Przypisy
   Skorowidz nazwisk

     

Lem Stanisław. Fantastyka i futurologia. T. 1 / Rysunek na okładce: Stanisław Lem, Pidłak w deszczu, rysunek z domowego archiwum; Redakcja serii: Dariusz Fedor; Projekt okładki: Krystian Rosiński; Opracowanie graficzne: Cezary Bocianowski; Koordynacja projektu: Katarzyna Kubicka. – Warszawa: Agora SA, 2009. – 408 s. – (Biblioteka Gazety Wyborczej. Dzieła / Stanisław Lem; T. XXIII). ISBN 978-83-7552-576-2; ISBN serii 978-83-7552-400-0.

  Spis treści:

   S. 5-13: Przedmowa
   S. 15-16: Przedmowa do II wydania
   S. 19-25: Wprowadzenie

   Struktury

    S. 29-79: I. Język dzieła literackiego
    S. 81-187: II. Świat dzieła literackiego
    S. 189-284: III. Struktury kreacji literackiej
    S. 287-328: IV. Od strukturalizmu do tradycjonalizmu
    S. 331-359: V. Socjologia Science Fiction

   S. 361-395: Przypisy
   S. 397-402: Indeks nazwisk do t. 1

     

Lem Stanisław. Filozofia przypadku. T. 1 / Projekt tłoczenia Władysław Targosz. – Kraków; Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1988. – 350 s. – (Dzieła).

     

Lem Stanisław. Filozofia przypadku. T. 2 / Projekt tłoczenia Władysław Targosz. – Kraków; Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1988. – 430 s. – (Dzieła).

Lem Stanisław. Filozofia przypadku: T. 1 / Pod redakcją Jerzego Jarzębskiego. – Warszawa: Interart, 1997. – 354 s. – (Dzieła. 16/1).

Lem Stanisław. Filozofia przypadku: T. 2 / Pod redakcją Jerzego Jarzębskiego. – Warszawa: Interart, 1997. – 436 s. – (Dzieła. 16/2).

     

Lem Stanisław. Summa technologiae / Rysunek na okładce: Stanisław Lem, Narzeczona Robota, rysunek z domowego archiwum; Posłowie „Summa technologiae i jej potomstwo“ (S. 407-414) Jerzego Jarzębskiego; Redakcja serii: Dariusz Fedor; Projekt okładki: Krystian Rosiński; Opracowanie graficzne: Cezary Bocianowski, Artur Hanc; Koordynacja projektu: Katarzyna Kubicka. – Warszawa: Agora SA, 2010. – 424 s. – (Biblioteka Gazety Wyborczej. Dzieła / Stanisław Lem; T. XXVIII). ISBN 978-83-7552-581-6; ISBN serii 978-83-7552-400-0.

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

     

Pytlakowska Krystyna, Gomuła Jerzy. Zaczatowani. – Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2005. – 400 s. ISBN 83-60207-21-6.

  Spis treści:

   S. 356-367: Lem Stanisław. Czy jesteśmy imitacją?: (Wywiad)

Kalendarz Górno-Śląski na rok 1955. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1954.

     

Rozmowy na koniec wieku. 1 / Prowadzą Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski; Przedmowa: Marian Stala, „Koniec wieku, potrzeba mądrości”. – Kraków: Znak, 1997. – 294 s. ISBN 83-7006-715-8.
Wydanie I.

  Spis treści:

   Lem Stanisław. Ze Stanisławem Lemem o wiedzy i ignorancji

Chochoł. Paradoksy sowietyzacji // PPN. – 1978. – Nr. 27.

Chochoł. Prognozy Chochoła // Kultura (Paris). – 1978. – Nr. 3. – S. 3-13.

Chochoł. Prognozy Chochoła // PPN. – 1978. – Nr. 14.

Choynowski M., Komornicki T., Lem S. Naukoznawczy przegląd prasy zagranicznej // Życie Nauki (Kraków). – 1949. – Nr. 40/42. – S. 549-597.

Genetyka i biologia w ZSRR // Życie Nauki (Kraków). – 1948. – Nr. 35/36. – S. 417-422.
Опубликовано без указания автора.

Hussarski Roman, Lem Stanisław. O sztuce: Program «Jacht “Paradise”» // Archiwum Państwowy w Szczecinie, Zbiory. – 1951. – Kod 65/582. – Sygn. 122. – Poz. 40.

Lem Stanisław. «Bajkopisarz» dla dorosłych / jch // Słowo Polskie (Wrocław). – 1956. – Nr. 42. – S. 5.

Lem Stanisław. Bohaterem moich książek jest poznanie: (Wywiad) // Nowe Książki (Warszawa). – 1979. – Nr. 9.

Lem Stanisław. Byłem tym, który miał rację: (Wywiad) // Itd (Warszawa). – 1979. – Nr. 46. – S. 20-21.

Lem Stanisław. Cygaro i anglasy // Wysokie obcasy (Warszawa). – 2000. – Nr. 6. – S. 35.

Lem Stanisław. Czy Ukraina nas zdradzi? // Przegląd (Warszawa). – 2004. – Nr. 32.

Lem Stanisław. Do czytelników «Obłoku Magellana» // Przekrój (Kraków). – 1954. – Nr. 491. – S. 13-14.

Lem Stanisław. Droga bez odwrotu // Przekrój (Warszawa). – 2002. – Nr. 32.

Lem Stanisław. Elektroniczna epoka kamienna: (Wywiad) // Forum (Warszawa). – 1989. – Nr. 40. – S. 18.

Lem Stanisław. Felieton // Pismo (Kraków). – 1981. – Nr. 3. – S. 102-104.

Lem Stanisław. Imperializm na Marsie // Życie Literackie (Kraków). – 1953. – Nr. 7. – S. 3.

Lem Stanisław. Jesteśmy robaczkami na tej kuli ziemskiej: (Wywiad) // Dzikie Życie (Warszawa). – 1999. – Nr. 5.

Lem Stanisław. Komentarz autora // Poprostu (Warszawa). – 1954. – Nr. 5. – S. 8.

Lem Stanisław. Kropla paląca // Tygodnik Powszechny (Kraków). – 1997. – Nr. 17.

Lem Stanisław. Książki moje, osobiste... // Rzeczpospolita (Warszawa). – 1999. – Nr. 108. – S. 28.

Lem Stanisław. Kto nas reprezentuje? // Przegląd (Warszawa). – 2004. – Nr. 35.

Lem Stanisław. Małpa w podróży / Rozm. przepr. Jacek Żakowski // Gazeta Wyborcza (Warszawa). – 2000. – Nr. 105. – S. 8-10.

Lem Stanisław. Michał Łomonosow... // Życie Nauki (Kraków). – 1950. – Nr. 1/2. – S. 126-128.

Lem Stanisław. Między czosnkiem a wiecznością: Rozmowa E.Lipskej z S.Lemem // Gazeta Wyborcza (Warszawa). – 2003. – Nr. 190. – S. 10-12.

Lem Stanisław. Nieodparte skojarzenie // Gazeta Wyborcza (Warszawa). – 2003. – 14 kwietnia (Nr. 88).

Lem Stanisław. „Nigdy Boga nie spotkałem”: (Wywiad) / Rozm. przepr. Krzysztof Myszkowski // Kwartalnik Artystyczny (Warszawa). – 1998. – Nr. 4. – S. 157-160.

Lem Stanisław. O «Astronautach» głos autora // Nowa Kultura (Warszawa). – 1952. – Nr. 19. – S. 9.

Lem Stanisław. O eutanazji // Polityka (Warszawa). – 2000. – Nr. 46. – S. 3-9.

Lem Stanisław. O karę śmierci! // Gazeta Wyborcza (Warszawa). – 2002. – Nr. 204.

Lem Stanisław. O książkach nieistniejących oraz o rzekomym braku wyobraźni: (Wywiad) // Lampa (Warszawa). – 2004. – Nr. 4.

Lem Stanisław. O współczesnych zadaniach i metodzie pisarstwa fantastyczno-naukowego // Nowa Kultura (Warszawa). – 1952. – Nr. 39. – S. 3, 6-7.

Lem Stanisław. Od «Czasu nieutraconego» do «Sezamu» // Naprzód (Warszawa). – 1956. – Nr. 20. – S. 3.

Lem Stanisław. Perspektywy przyszłości // Nowa Kultura (Warszawa). – 1954. – Nr. 36. – S. 2.

Lem Stanisław. Polskie triumfy, polskie klęski // Gazeta Wyborcza (Warszawa). – 1995. – Nr. 253. – S. 21.

Lem Stanisław. Powieść fantastyczna a nauka // Dziennik Polski (Kraków). – 1954. – Nr. 248. – S. 4.

Lem Stanisław. Przy ruletce – próba futurologiczna // Przekrój (Warszawa). – 2002. – Nr. 22.

Lem Stanisław. Psychologizm i realizm // Życie Nauki (Kraków). – 1947. – Nr. 15/16. – S. 213-216.

Lem Stanisław. Rozważania sylwiczne II // Odra (Wrocław). – 1992. – Nr. 5. – S. 74-79.

Lem Stanisław. Rozważania sylwiczne VII // Odra (Wrocław). – 1992. – Nr. 11. – S. 83-87.

Lem Stanisław. Rozważania sylwiczne LXX // Odra (Wrocław). – 1998. – Nr. 7. – S. 105-106.

Lem Stanisław. Schizofrenia polityki // Gazeta Wyborcza (Warszawa). – 2002. – 25 sierpnia (Nr. 198).

Lem Stanisław. Scjentologia // Kultura (Paris). – 1997. – Nr. 10. – S. 114-119.

Lem Stanisław. T.A.Edison: The Diary and Sundry Observations // Życie Nauki (Kraków). – 1948. – Nr. 35/36. – S. 472-473.

Lem Stanisław. Technika i wyzwolenie człowieka: W świetle Wielkiego Planu // Nowa Kultura (Warszawa). – 1952. – Nr. 41. – S. 1-2.

Lem Stanisław. U cioci // Dziennik Zachodni (Katowice). – 1961. – Nr. 1. – S. 3.

Lem Stanisław. W sprawie «Astronautów» // Problemy (Warszawa). – 1953. – Nr. 10. – S. 708.

Lem Stanisław. Wbrew nadziei mam nadzieje: Wywiad // Przekrój (Kraków). – 2001. – Nr. 37. – S. 18-23.

Lem Stanisław. Wiedeń: Mrówka w ementalerze // Polityka (Warszawa). – 1997. – Nr. 31. – S. 33-35.

Lem Stanisław. Wrota do Europy // Gazeta Wyborcza (Warszawa). – 2003. – Nr. 139.

Lem Stanisław. Wszystkie narody są okropne: (Wywiad) / Rozm. przepr. Piotr Mucharski // Res Publica Nowa (Warszawa). – 2001. – Nr. 1. – S. 55-59.

Lem Stanisław. Z głupstwa powstaje bardzo wiele zła: Wywiad / Rozm. przepr. Piotr Kitrasiewicz // Magazyn Literacki (Warszawa). – 2000. – Nr. 3. – S. 37-38.

Lem Stanisław. Z wizytą u Stanisława Lema: Wywiad // Gwiazda Polarna (USA). – 1993. – Nr. 37. – S. 1, 9.

Lem Stanisław. Zawsze byłem niewidzialny / Rozm. przepr. Katarzyna Janowska // Polityka (Warszawa). – 1998. – Nr. 46. – S. 44, 46, 48.

Lem Stanisław. Zdziwienie // Pismo (Kraków). – 1983. – Nr. 3. – S. 96-98.

Lem Stanisław. Zgon Sowietów // Tygodnik Powszechny (Kraków). – 1992. – Nr. 4. – S. 10.

ls. O kopernikański światopogląd // Życie Nauki (Kraków). – 1946. – Nr. 11/12. – S. 421-422.

Znawca P. Czy mamy życzyć Gorbaczowowi powodzenia? // Kultura (Paris). – 1987. – Nr. 4. – S. 73-86.

Znawca P. Lekcja katastrofy // Kultura (Paris). – 1986. – Nr. 6. – S. 9-16.

Znawca P. W oczach Sowietów // Kultura (Paris). – 1983. – Nr. 11. – S. 37-41.

Литература о жизни и творчестве

Oramus Marek. Grobowiec socjologicznej SF // Sfinks (Stawiguda). – 2014. – Nr. 2. – S. 4. – (Mutacja nadmiarowa).
Liczne utwory tego typu wypuścił Stanisław Lem, i to grubo wcześniej niż fantastom socjologicznym taka myśl przyszła do głowy.


(на русском языке)

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Будущее искусственного интеллекта / Ред.-сост. К.Е.Левитин, Д.А.Поспелов. – М.: Наука, 1991. – 302 с.

Лем Станислав. Вернувшийся со звезд / Записала Ю.Чуприна // Общая газета (М.). – 2000. – 20-26 янв. (№ 16). – С. 16.

Лем Станислав. Но кое-что все-таки сбывается: (Интервью) // Московская правда. – 1996. – № 168. – С. 1, 4.

Лем Станислав. О тщетности прогнозов сбывающихся и несбывающихся / Пер. с пол. Л.Резниченко; Коммент. Л.Резниченко // Человек (М.). – 2000. – № 1. – С. 67-72.
Выступление на Междунар. конгрессе по логике, философии и методологии науки (Краков, 1999).

Лем Станислав. Предсказать политическое будущее невозможно: (Интервью) // Московская правда. – 1996. – № 166. – С. 1, 6.

Лем Станислав. Созидание через разрушение / Пер. с пол. В.Язневича; Фото В.Язневича // Химия и жизнь (М.). – 2014. – № 9. – С. 44-46. – (Книги).
[Stanisław Lem. Kreacja przez destrukcję]

Лем Станислав. Станислав Лем: «Дать из себя максимум...» / Беседовала А.Краевская // Польское обозрение (Варшава). – 1974. – № 3. – С. 16-17, 20.

Лем Станислав. Стратегии паразитов, вирус СПИДа и одна эволюционная гипотеза / Пер. К.Душенко // Природа (М.). – 1989. – № 5. – С. 96-104.

Лем Станислав. Стратегии паразитов, вирус СПИДа и одна эволюционная гипотеза / Пер. с пол. К.Душенко; Введение и коммент. М.Супотницкого // Эпидемия ВИЧ/СПИД в Украине (Киев). – 2006. – № 6. – С. 752-773.

Лем Станислав. Стратегии паразитов, вирус СПИДа и одна эволюционная гипотеза / Пер. с пол. К.Душенко; Введение и коммент. М.Супотницкого // Новости медицины и фармации (Киев). – 2013. – № 15.

Лем Станислав. Фантастика и наука // Знание – сила (М.). – 1965. – № 6. – С. 40-42.

Лем Станислав. Фантастика на грани науки / Записал Г.Федоров // Техника – молодежи (М.). – 1977. – № 5. – С. 44-46.

Лем Станислав. Час у Станислава Лема / Беседовал Л.Чирков // Неделя (М.). – 1973. – 10-16 сент. (№ 37). – С. 17.

Литература о жизни и творчестве

     

Фанткритик: 10 ярких лет: Рецензии и критические статьи: Юбилейный сборник / Сост. Ю.Зартайская; Верстка В.Владимирского. – СПб.: Свое издательство, 2014. – 144 с. 1.000 экз. (п) ISBN 978-5-4386-0585-0.
1-й завод 100 экз..

  Содерж.:

   С. 74-78: Шлыков Валерий. Футурология и фантастика с точки зрения будущего: Версия Станислава Лема

Ашкинази Леонид. Тот мир – Станислав Лем: [Рец. на кн.: Язневич В. Станислав Лем] // Химия и жизнь (М.). – 2014. – № 9. – С. 44-45. – (Книги).

Михайлик Елена. Срез отложенного времени: из истории понятий: Обзор журнальных публикаций (ноябрь 1962 года) // Новый мир (М.). – 2012. – № 11. – С. 170-177. – (Далекое близкое).

Срока Магдалена. Фантастическая литература в Польше и в России // Новый филологический вестник (М.). – 2005. – № 1. – С. 273-277.
В частности, о Леме и братьях Стругацких.

Супотницкий Михаил. Предвидение Станислава Лема: что сказал и чего не сказал великий писатель о ВИЧ/СПИД-пандемии // Новости медицины и фармации (Киев). – 2013. – № 16.

Тихоненко Томас. Еще немного о СПИДе и гипотезе С.Лема // Новости медицины и фармации (Киев). – 2013. – № 15.

Шикарев Сергей. Спасение утопающих: [Рец. на кн.: Ерёмина О., Смирнов Н. Иван Ефремов] // Новый мир (М.). – 2014. – № 7. – С. 191-198. – (Рецензии. Обзоры).

Подражания. Пародии

     

Савин Игорь. Savas. Фантастические изохайку Игоря Савина: Выпуск первый / Лит. консультант В.Краснянская; Ред. В.Лебедев. – М.: В.И.П. ПрестижГрупп, 2014. – 96 с. 500 экз. (п) ISBN 978-5-9901600-5-7.
С. 28-29: Если вы будете на Солярисе, то обязательно попадёте на станцию «Ржавая». Через неё проходят все, кто прилетает к Умнику. Как правило, это тоже умники, только меньшего размера – учёные, художники, музыканты, писатели. Они валят сюда толпами за советом, когда сами уже ничего не соображают. Есть туристы – эти, в основном, прибывают, чтобы потрепать себе нервы. И многим это явно удаётся, потому что госпиталь станции забит до отказа и непрерывно эвакуирует их обратно. А работяги, то есть, мы, появляются на Ржавой спокойно, без переживаний и фанфар. Потому как спецы и на Солярисе требуются.


(на немецком языке)

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

     

Autogramme. – Köln: Ford-Werke, 1987. – 72 S. 2.500 ex.

  Inhalt:

   S. 64-70: Lem Stanisław. Das Auto und Wir

     

Einladung zum Denken: Ein kleiner Streifzug durch die analytische Philosophie: 14 Gespräche mit Philosophen / Hrsg. von Dagmar Borchers, Olaf Brill und Uwe Czaniera. – Wien: Verlag Hölder-Pichler-Tempsky, 1998. – 267 S. ISBN 3-209-02459-6.

  Inhalt:

   S. 195-217: Lem Stanislaw. Der ganze Kram der Philosophie

     

Der gläserne Zaun: Aufsätze zu Hans Peter Duerrs »Traumzeit« / Herausgegeben von Rolf Gehlen und Bernd Wolf. – Frankfurt am Main: Syndikat, 1983. – 321 S. ISBN 3-8108-0212-3.

  Inhalt:

   S. 232-242: Lem Stanisław, Feyerabend Paul. Nocheinmal: Können Hexen fliegen?

Lem Stanislaw. Der ganze Kram der Philosophie: Ein Gespräch mit Stanislaw Lem / Dagmar Borchers // WESER-KURIER Magazin. – 1995. – 19. August. – S. 2.

Lem Stanislaw. Visionär ohne Illusionen: (Interview) // Die Zeit (Hamburg). – 2005. – # 31.


(на румынском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanislaw. Cei trei electrocavaleri / În româneşte de Adrian Rogoz şi Radu Tudor; Coperta: Victor Wegemann // Colecţia Povestiri štiinţifico-fantastice (Bukurešti). – 1965. – Nr. 259-260. – P. 18-21.
[Stanisław Lem. Trzej elektrycerze]

Литература о жизни и творчестве

     

Cărăşel Aurel. Mic dicţionar de autori SF / Coperta de Dan N. Mihăilescu; Director: Dan-Ion Vlad; Redactor: Viorel Pîrligras. – Bucureşti: Vlad & Vlad, 1996. – 240 p. ISBN 973-96644-7-4.

  Cuprinsul:

   P. 155-158: Stanislaw LEM (N. 1921)

Rottensteiner Franz. Anticipaţia europeană este prezentată americanilor / În romăneşte de Ioana Ruxandra Boiangiu // Colecţia Povestiri štiinţifico-fantastice (Bukurešti). – 1973. – Nr. 456. – P. 13-18.

T.R. Stanislaw Lem / Portret: Alexandru Diaconu // Colecţia Povestiri štiinţifico-fantastice (Bukurešti). – 1965. – Nr. 259-260. – P. 17.

Tracul Maximin. Un chin numit Solaris // Colecţia „Povestiri štiinţifico-fantastice” (Bukurešti). – 1974. – Nr. 464. – P. 16-18. – (Fantezii de centaur).

Постановки и экранизации. Литература о них

Dorian Dorel. Kelvin-Rubliov-Tarkovski // Colecţia Povestiri štiinţifico-fantastice (Bukurešti). – 1973. – Nr. 451. – P. 27-28.


(на турецком языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanislaw. Yıldızların dönüşü / Çeviren: Aslı Kayabal. – İstanbul: Baskan Yayinlari, 1984. – 256 s. – (Baskan Kurgu-Bilim Dizisi. 16).
[Stanisław Lem. Powrót z gwiazd]


(на чешском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Sezam / Přeložil J.R.Burian; Obálku navrhl Zdeněk Majzner; Odpovědný redaktor Jaroslav Piskáček. – Praha: Naše vojsko, 1957. – 240 s. – (Knižnice vojenských příběhů. Svazek 57). Náklad 52.400 výtisků.
Vadání I.

  Obsah:

   S. 5-55: Křišťálová koule
   S. 56-78: Sezam
   S. 79-97: Electronic Subversive Ideas Detector
   S. 98-115: Zákazník PANABOHA
   S. 116-163: Hormon Agatotropický

   Hvězdný deník Ijona Tichého

    S. 164-165: Předmluva
    S. 165-182: Cesta dvacátá druhá
    S. 182-188: Cesta dvacátá třetí
    S. 189-204: Cesta dvacátá čtvrtá
    S. 204-223: Cesta dvacátá pátá
    S. 223-238: Cesta dvacátá šestá a poslední

[Stanisław Lem. Kryształowa kula; Sezam; Electric Subversive Ideas Detector; Klient Panaboga; Hormon agatotropowy; Przedmowa; Podróż dwudziesta druga; Podróż dwudziesta trzecia; Podróż dwudziesta czwarta; Podróż dwudziesta piąta; Podróż dwudziesta szósta i ostatnia]