Архив БВИ ->  
[Аудио] [Библиотека] [Систематика]
[Фантастика] [Филателия] [Энциклопудия]
    Русская фантастика

Станислав ЛЕМ: Библиография: 2014: Июнь

(на польском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Bajki robotów / Rysunek na okładce: Stanisław Lem; Il.: Daniel Mróz; Projekt okładki: Krystian Rosiński. – Warszawa: Agora SA, 2008. – 160 s. – (Biblioteka Gazety Wyborczej. Dzieła / Stanisław Lem; T. 7). ISBN 978-83-7552-407-9; ISBN serii 978-83-7552-400-0.

  Spis treści:

   Trzej elektrycerze
   Uranowe uszy
   Jak Erg Samowzbudnik Bladawca pokonał
   Dwa potwory
   Biała śmierć
   Jak Mikromił i Gigacyan ucieczkę mgławic wszczęli
   Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła
   Doradcy króla Hydropsa
   Przyjaciel Automateusza
   Król Globares i mędrcy
   Bajka o królu Murdasie
   Orliński Wojciech. Słownik terminów Lemowskich
   Orliński Wojciech, Kandel Michael. Jak jest "ślusaria" po angielsku?

     

Lem Stanisław. Cyberiada / Okładka: Michał Sosnowski. – Warszawa: Świat Książki, 1998. – 413 s. – (Świat Książki. 1741). ISBN 83-7129-526-X.

  Spis treści:

   Jak ocalał świat
   Maszyna Trurla
   Wielkie lanie

   Siedem wypraw Trurla i Klapaucjusza

    Wyprawa pierwsza, czyli pułapka Gargancjana
    Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla
    Wyprawa druga, czyli oferta króla Okrucyusza
    Wyprawa trzecia, czyli smoki prawdopodobieństwa
    Wyprawa czwarta, czyli o tym, jak Trurl kobietron zastosował, królewicza Pantarktyka od mąk miłosnych chcąc zbawić i jak potem do użycia dzieciomiotu przyszło
    Wyprawa piąta, czyli o figlach króla Baleryona
    Wyprawa piąta A, czyli konsultacja Trurla
    Wyprawa szósta, czyli jak Trurl i Klapaucjusz demona drugiego rodzaju stworzyli, aby zbójcę Gębona pokonać
    Wyprawa siódma, czyli o tym, jak własna doskonałość Trurla do złego przywiodła

   Bajka o trzech maszynach opowiadających króla Genialona
   Altruizyna, czyli opowieść prawdziwa o tym, jak pustelnik Dobrycy kosmos uszczęśliwić zapragnął i co z tego wynikło
   Kobyszczę

   Edukacja Cyfrania

    Edukacja Cyfrania
    Opowieść pierwszego Odmrożeńca
    Opowieść drugiego Odmrożeńca

   Powtórka

     

Lem Stanisław. Cyberiada / Posł. Jerzy Jarzębski. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001. – 593 s. – (Dzieła zebrane Stanisława Lema. Tom 16).

     

Lem Stanisław. Cyberiada / Rysunek na okładce: Stanisław Lem; Il.: Daniel Mróz; Projekt okładki: Krystian Rosiński. – Warszawa: Agora SA, 2009. – 432 s. – (Biblioteka Gazety Wyborczej. Dzieła / Stanisław Lem; T. 15). ISBN 978-83-7552-415-4; ISBN serii 978-83-7552-400-0.

  Spis treści:

   Orliński Wojciech. Słownik terminów Lemowskich
   Michnik Adam. Summa smokologiae?

     

Lem Stanisław. Eden / Projekt tłoczenia Władysław Targosz; Redaktor Urszula Srokosz. – Kraków; Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1984. – 303 s. – (Dzieła). Nakład 100.000 + 350 egz. ISBN 83-08-01292-2.
Wyd. IV.

     

Lem Stanisław. Pokój na Ziemi / Okładkę oraz kartę tytułową projektował Zbigniew Czarnecki. – Warszawa: Gebethner i Ska, 1992. – 223 s. ISBN 83-85205-19-5.
Wyd. II

     

Lem Stanisław. Powrót z gwiazd / Obwolutę, tłoczenie, kartę tytułową projektowała Barbara Konarzewska; Redaktor Marek Halawa. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1970. – 239 s. – (Dzieła wybrane). Nakład 20.000 + 282 egz.
Wyd. III.

     

Lem Stanisław. Szpital Przemienienia / Projekt tłoczenia Władysław Targosz; Redaktor Urszula Srokosz. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982. – 224 s. – (Dzieła). Nakład 100.000 + 350 egz. ISBN 83-08-00710-4.
Wyd. IV.

     

Lem Stanisław. Wysoki Zamek; Wiersze młodzieńcze / Okładkę, obwolutę i kartę tytułową projektowała Barbara Konarzewska; Redaktor Irena Smorąg. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975. – 152 s. – (Dzieła wybrane). Nakład 40.000 + 283 egz.
Wyd. I.

  Spis treści:

   S. 5-133: Wysoki Zamek

   Wiersze Młodzieńcze

    S. 137: Nie wiem, czy ręka ślepca i czułek ślimaczy...
    S. 138: Bethoven, symfonia piąta
    S. 139: List miłosny

    Małe Wiersze

     S. 140: Wieczór dzieciom pod uśpione powieki...
     S. 140: Księżyc z podbitym lila okiem...

    S. 141: Valse triste

    Z cyklu „Owady“

     S. 142: I. Ćma
     S. 142: II. Motyl
     S. 142: III. Gąsienica
     S. 142: Coda

    S. 143: W ścieżkach orlich, gdzie strome węzty...
    S. 144: Gołębie wpisywały w szkarłatne podniebie...
    S. 145: Cmentarz polny
    S. 146-147: Triolet
    S. 148: Piątką Przez Kraków
    S. 149-150: Miłość

     

Lem Stanisław. Wysoki Zamek; Wiersze Młodzieńcze / Projekt obwoluty i tłoczenia Władysław Pluta; Redaktor Irena Smorąg. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1991. – 224 s. ISBN 83-08-02173-5.

  Spis treści:

   S. 5-199: Wysoki Zamek

   Wiersze Młodzieńcze

    S. 203: Nie wiem, czy ręka ślepca i czułek ślimaczy...
    S. 204: Beethoven, Symfonia Piąta
    S. 205-206: List Miłosny

    Małe Wiersze

     S. 207: Wieczór dzieciom pod uśpione powieki...
     S. 207-208: Księżyc z podbitym lila okiem...

    S. 209: Valse Triste

    Z cyklu „Owady“

     S. 210: I. Ćma
     S. 210: II. Motyl
     S. 210: III. Gąsienica
     S. 211: Coda

    S. 212-213: W ścieżkach orlich, gdzie strome węzty...
    S. 214: Gołębie wpisywały w szkarłatne podniebie...
    S. 215: Cmentarz Polny
    S. 216-217: Triolet
    S. 218: Piątką Przez Kraków
    S. 219-221: Miłość

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

     

Dick Philip K. Ubik / Przełożył Michał Ronikier; Posłowiem (S. 243-264) zaopatrzył Stanisław Lem; Obwoluta i okładka: Janusz Bruchnalski; Ilustracje: Jerzy Skarżyński; Redaktor: Henryk Woźniakowski. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975. – 264 s. – (Stanisław Lem poleca). Nakład 20.000 + 283 egz.
Wyd. I.

Lem Stanisław. Co Pan na to, Panie LEM? / Fot. Bogdan Krężel; Rys. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow // Przekrój (Kraków). – 2001. – No. 22. – S. 82.

Литература о жизни и творчестве

Dajnowski Maciej. Groteska w twórczości Stanisława Lema. – Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. – 212 s. ISBN 83-7326-303-9.

Dajnowski Maciej. Pejzażysta Lem: szkice z motywiki. – Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. – 139 s. ISBN 978-83-7326-751-0.

Album gdańskie: Prace ofiarowane profesorowi Jósefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej / Pod redakcją Jana Daty i Bolesława Oleksowicza. – Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. – 938 s. ISBN 978-83-7326-641-4.

     

Tęsknota: Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji / Pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki i Janiny Radziszewskiej. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2010. – 345 s. – (Antropologia Emocji. T. 3). ISBN 978-83-60011-82-9.

  Spis treści:

   Dajnowski Maciej. Do czego tęsknią roboty Stanisława Lema?: Sztuczny człowiek jako figura refleksji antropologicznej

Паланiстыка Полонистика Polonystika 2013 / Redaktor Aleksander Kiklewicz. – Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2014.

     

Словенска научна фантастика: Зборника радова / Уредили Деjан Аjдачиђ и Боjан Jовиђ; Главни и одговорни уредник Весна Матовиђ; Рецензенти Корнелиjа Ичин, Петар Буњак. – Београд: Институт за књижевност и уметност, 2007. – 411 s. Nakład 500 egz. ISBN 86-7095-131-2.

  Spis treści:

   S. 91-120: Kajtoch Wojciech. O pierwszej powieści braci Strugackich
   S. 131-154: Stoff Andrzej. Technika jako „lustro“ dla człowieka w utworach Stanisława Lema
   S. 155-180: Brzostek Dariusz. Między prognozą a utopią. Science Fiction wobec paradygmatu racjanalności

Dajnowski Maciej. Asymetria jaźni w Pokoju na Ziemi Stanisława Lema // Slawistyka (Gdańsk). – 2010. – Nr. 11. – S. 107-112.

Dajnowski Maciej. „Wyciągnięta otwarcie ręka“: O związkach pejzażu i cielesnego doświadczania przestrzeni w „Wypadku“ Stanisława Lema // Przestrzenie Teorii (Poznań). – 2010. – Nr. 13. – S. 133-148.

Dukaj Jacek. Biurokracja: istota myśląca: [Rec.: Lem S. Pamiętnik znaleziony w wannie] // Nowa Fantastyka (Warszawa). – 2001. – Nr. 9. – S. 73. – (Recenzje).

Hołyński Marek. Gdy Lema nie ma: E-mailem z Nowego Światu / Rys.
Daniel Mróz // Nowa Fantastyka (Warszawa). – 2001. – Nr. 9. – S. 75. – (Felieton).

Jęczmyk Lech. Życie jako okręt oglądany od spodu: Nowe Średniowiecze / Rys. Daniel Mróz // Nowa Fantastyka (Warszawa). – 2001. – Nr. 9. – S. 76. – (Felieton).

Krupecka Iwona. Ustanowić wartości: Problematyka aksjologiczna w „Głosie Pana“ Stanisława Lema // Przestrzenie Teorii (Poznań). – 2006. – Nr. 6. – S. 231-247.

Kunktator. Nano biologiczne: [Rec.: Lem S. Prognoza rozwoju biologii do roku 2040] // Nowa Fantastyka (Warszawa). – 2001. – Nr. 9. – S. 74. – (Recenzje).

Materska Dominika. Lem the Best: [Rec.: Lem S. Fantastyczny Lem] // Nowa Fantastyka (Warszawa). – 2001. – Nr. 9. – S. 73. – (Recenzje).

Oramus Marek. Pilot Pirx jako wieloboista: [Rec.: Lem S. Opowieści o pilocie Pirxie] // Nowa Fantastyka (Warszawa). – 2001. – Nr. 9. – S. 77. – (Felieton / Piąte piwo).

Oramus Marek. Z polecenia mistrza: [Rec.: Krasnowolski Jan. 9 łatwych kawałków] // Nowa Fantastyka (Warszawa). – 2001. – Nr. 9. – S. 74. – (Recenzje).

Pawlak Romuald. Przekroczyć Rubikon // Fenix (Warszawa). – 2001. – Nr. 03. – S. 4-10.
W ferworze pisania można strzelić dowolną głupotę, historia literatury dowodzi, że nawet Lemowi się to zdarzyło (dowodem początek Niezwyciężonego).

Predator. Zombie się budzą: [Rec.: Lem S. Śledztwo] // Nowa Fantastyka (Warszawa). – 2001. – Nr. 9. – S. 74. – (Recenzje).

Woźniak Ewelina. Lem dramatyczny // Przestrzenie Teorii (Poznań). – 2010. – Nr. 13. – S. 149-162.


(на русском языке)

Художественные произведения

     

Подвиг: Б-ка детектива, героики и приключений в 10 томах. Т. 6 / Под ред. А.Шевелева, В.Черняка; Худож. С.Радимов; Худож. ред. В.Кухарук. – СПб.: АО «Прибой»; М.: Журн. «Сельская молодежь», 1993. – 352 с.: ил. – (Психологический детектив). 102.000 экз. (п) ISBN 5-7041-0075-9.

  Содерж.:

   С. 4-117: Лем Станислав. Насморк: Роман / Пер. с пол. С.Ларина, В.Чепайтиса

[Stanisław Lem. Katar]

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Лем Станислав. Мысли о литературе, философии и науке: (Интервью): Часть 1 / Пер. с англ. В.Язневича; [Беседовал] П.Свирски // Млечный Путь (Кфар-Саба). – 2014. – № 1. – С. 177-200. – (Переводы)
[Stanislaw Lem. Reflections on Literature, Philosophy, and Science]

Научно-философские работы

Лем Станислав. Прошлое будущего / Пер. с нем. В.Язневича // Млечный Путь (Кфар-Саба). – 2013. – № 2. – С. 197-214. – (Переводы)
[Stanislaw Lem. Die Vergangenheit der Zukunft]

Литература о жизни и творчестве

Мышко Данута. Философские аспекты научной фантастики С.Лема: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. кандидата филол. наук. – М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1993. – 23 с
Библ.: 5 назв.

     

Проблема поиска жизни во Вселенной: Труды Таллинского симпозиума / Отв. ред. В.Амбарцумян, Н.Кардашев, В.Троицкий; Рецензенты В.Слыш, Н.Цейтлин; Ред.-сост. Л.Мухин, Г.Сучкин; Ред. изд-ва Н.Дудоладов; Худож. И.Максимов; Худож. ред. С.Литвак. – М.: Наука, 1986. – 256 с. 12.300 экз. (п).

  Содерж.:

   С. 54-60: Казютинский Вадим. Общие закономерности эволюций и проблема внеземных цивилизаций

     

Словенска научна фантастика: Зборника радова / Уредили Деjан Аjдачиђ и Боjан Jовиђ; Главни и одговорни уредник Весна Матовиђ; Рецензенти Корнелиjа Ичин, Петар Буњак. – Београд: Институт за књижевност и уметност, 2007. – 411 с. 500 экз. ISBN 86-7095-131-2.

  Содерж.:

   С. 243-262: Назаренко Михаил. Гностический космос в романе Марины и Сергея Дяченко «Vita nostra»: (Текст и контекст)
   С. 305-327: Ковтун Елена. Рождение фэнтези: трансформация посылки в российской фантастике конца XX столетия

Б.а. Сведения об авторах: [Татьяна Адаменко; Ксения Артюхина; Дмитрий Бобылев; Алгис Будрыс; Ростислав Грищенков; Сева Гуревич; Альфред Коппел; Юрий Лебедев; Элизабета Левин; Станислав Лем; Михаил Максаков; Стивен Марлоу; Давид Сеглевич; Константин Ситников; Наталья Сорокоумова; Олеся Чертова; Леонид Шифман; Виктор Язневич] // Млечный Путь (Кфар-Саба). – 2014. – № 1. – С. 248-250

Б.а. Сведения об авторах: [Татьяна Адаменко; Юля Беломлинская; Владимир Борисов; Марцин Вольский; Наталия Гилярова; Леонид Голубев; Геннадий Григорьев; Чарльз Де Вет; Кори Доктороу; Сева Гуревич; Галина Илюхина; Этьен Франсуа Лаграв; Юрий Лебедев; Станислав Лем; Кирилл Луковкин; Джон Маверик; Михаил Максаков; Евгений Мякишев; Лукас Т. Фоули; Олеся Чертова; Леонид Шифман; Виктор Язневич] // Млечный Путь (Кфар-Саба). – 2013. – № 2. – С. 249-251

Левоневский Д. Станислав Лем в Ленинграде // Литература и жизнь (М.). – 1962. – 23 нояб. – С. 2

Ляпунов Борис. Проектируется грядущее: [Рец. на кн.: Лем С. Сумма технологии] // В мире книг (М.). – 1969. – № 7. – С. 16-17

Мельников А. Актуальная фантастика: [Рец. на кн.: Лем С. Астронавты] // Иностранная литература (М.). – 1958. – № 10. – С. 256-257

Молчун М. Станислав Лем в роли прорицателя // Деловой мир (М.). – 1992. – 4 янв. (№ 3). – С. 2
Изложение рождественского интервью в «Жице Варшавы». Современная ситуация в восточноевропейских странах.

Мышко Данута. «Антифинальная» позиция С.Лема в научно-фантастических романах 60-80-х годов: К проблеме типологии фабулы // Славяноведение (М.). – 1995. – № 5. – С. 45-49

Постановки и экранизации. Литература о них

     

Кнабе Георгий. Избранные труды: Теория и история культуры / Предисл. Л.Скворцова; Отв. ред. Н.Кузьменко. – М.: Летний сад; РОССПЭН, 2006. – 1200 с. – (Российские Пропилеи). 1.000 экз. (п) ISBN 5-89740-041-5; ISBN 5-8243-0564-1.

  Содерж.:

   С. 51-79: Диалектика повседневности

     

Межуев Борис. «Перестройка-2». Опыт повторения / Ред. М.Беляев; Худож. Е.Ильин. – М.: Весь Мир, 2014. – 204 с. (п) ISBN 978-5-7777-0578-5
С. 55, 69, 71: о к/ф «Солярис».

     

Словенска научна фантастика: Зборника радова / Уредили Деjан Аjдачиђ и Боjан Jовиђ; Главни и одговорни уредник Весна Матовиђ; Рецензенти Корнелиjа Ичин, Петар Буњак. – Београд: Институт за књижевност и уметност, 2007. – 411 с. 500 экз. ISBN 86-7095-131-2.

  Содерж.:

   С. 201-223: Харитонов Дмитрий. Функциональное предназначение фантастических элементов в творчестве В.П.Аксенова

Зоркая Нея. «Солярис» Андрея Тарковского // Сов. экран (М.). – 1973. – № 5. – С. 3-4

Кнабе Георгий. Диалектика повседневности // Вопросы философии (М.). – 1989. – № 5. – С. 29-53
В частности, о к/ф «Солярис».


(на английском языке)

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Lem Stanislaw. Chance and Order / Translated from the German by Franz Rottensteiner // The New Yorker (New York). – 1984. – January, 30. – P. 88-98.
[Stanisław Lem. Mein Leben]


(на белорусском языке)

Художественные произведения

     

Лем Станiслаў. Непераможны: Раман и апавяданнi / Пераклад з польскай мовы А.I.Бутэвiча; Мастак Н.В.Кузьмянкова; Рэдактар А.Г.Шклярэўская. – Мiнск: Лiтаратура i Мастацтва, 2011. – 256 с. – (Бiблiятэка сусветнай лiтаратуры). 1.600 экз. ISBN 978-985-6994-29-9.

  Змест:

   С. 3-147: «Непераможны»: Раман
   С. 148-192: Сябар: Апавяданне
   С. 193-218: Сто трыццаць сем секунд: Апавяданне
   С. 219-237: Цемра i цвiль: Апавяданне
   С. 238-243: Казка пра вылiчальную машыну, якая з цмокам змагалася
   С. 244-253: Язневiч Вiктар. Выключная мiсiя Станiслава Лема

[Stanisław Lem. Niezwyciężony; Przyjaciel; Sto trzydzieści siedem sekund; Ciemność i pleśń; Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła]


(на немецком языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Frieden auf Erden: Roman / Aus dem Polnischen von Hubert Schumann; Redaktion und Beratung: Franz Rottensteiner; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1990. – 275 S. – (Phantastische Bibliothek. Band 220; suhrkamp taschenbuch 1574). ISBN 3-518-38074-5.
3. Auflage. Die Übersetzung wurde vom Autor autorisiert.
[Stanisław Lem. Pokój na ziemi]

     

Lem Stanisław. Der futurologische Kongreß: Aus Ijon Tichys Erinneringen / Aus dem Polnischen von I.Zimmermann-Göllheim; Umschlagzeichnung von Hans Ulrich & Ute Osterwalder; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1979. – 139 S. – (suhrkamp taschenbuch 534; Phantastische Bibliothek. Band 29). ISBN 3-518-37034-0.
Erste Auflage 1979
[Stanisław Lem. Kongres futurologiczny]

     

Lem Stanisław. Der futurologische Kongreß: Aus Ijon Tichys Erinneringen / Aus dem Polnischen von I.Zimmermann-Göllheim; Umschlagfoto: Roger Ressmeyer; Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 2014. – 139 S. – (suhrkamp taschenbuch 534; Phantastische Bibliothek. Band 29). ISBN 978-3-518-37034-6.
24. Auflage 2014
[Stanisław Lem. Kongres futurologiczny]

     

Lem Stanisław. Robotermärchen / Aus dem Polnischen von Caesar Rymarowicz; Mit Holzstichcollagen von Horst Hussel; Ausgewählt von Jutta Janke. – Berlin: Eulenspiegel Verlag, 1979. – 176 S.
3. Auflage

  Inhalt:

   S. 5-13: Die drei Elektritter
   S. 14-22: Die Uranohren
   S. 23-42: Wie Erg der Selbsterreger den Blasser besiegte
   S. 43-56: König Biskalars Schätze
   S. 57-75: König Hydrops Ratgeber
   S. 76-90: Trurls Maschine
   S. 91-100: Die Tracht Prügel
   S. 101-117: Die Falle des Gargancjan
   S. 118-141: Von den Drachen der Wahrscheinlichkeit
   S. 142-167: Wie Trurl und Klapaucius einen Dämon Zweiter Ordnung schufen, um Mäuler den Mörder zu besiegen
   S. 168-175: Wie Mikromil und Gigacjan die Flucht der Nebelflecken einleiteten

[Stanisław Lem. Trzej elektrycerze; Uranowe uszy; Jak Erg Samowzbudnik Bladawca pokonał; Skarby króla Biskalara; Doradcy króla Hydropsa; Maszyna Trurla; Wielkie lanie; Wyprawa pierwsza, czyli pułapka Gargancjana; Wyprawa trzecia, czyli smoki prawdopodobieństwa; Wyprawa szósta, czyli jak Trurl i Klapaucjusz demona drugiego rodzaju stworzyli, aby zbójcę Gębona pokonać; Jak Mikromił i Gigacyan ucieczkę mgławic wszczęli]

     

Lem Stanisław. Der Schnupfen: Kriminalroman / Autorisierte Übersetzung aus dem Polnischen von Klaus Staemmler; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1981. – 202 S. – (suhrkamp taschenbuch 570; Phantastische Bibliothek. Band 33). ISBN 3-518-37070-7.
Dritte Auflage, 48.-67. Tausend 1981
[Lem Stanisław. Katar]

     

Lem Stanisław. Solaris: Roman / Deutsch von Irmtraud Zimmermann-Göllheim; Umschlaggestaltung: Celestino Piatti. – Münschen: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1984. – 237 S. – (DTV. 10177). ISBN 3-423-10177-6.
3. Auflage Juli 1984: 31. bis 45. Tausend
[Stanisław Lem. Solaris]

     

Lem Stanisław. Sterntagebücher / Aus dem Polnischen von Caesar Rymarowicz; Umschlagzeichnung von Hans Ulrich & Ute Osterwalder; Mit Zeichnungen des Autors; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1980. – 481 S. – (Phantastische Bibliothek. Band 20; suhrkamp taschenbuch 459). ISBN 3-518-06959-4.
Vierte Auflage, 43.-62. Tausend 1980

  Inhalt:

   S. 7-8: Vorwort
   S. 9-10: Vorwort zur erweiterten Ausgabe

   Aus den Sterntagebüchern Ijon Tichys

    S. 13-32: Siebente Reise
    S. 33-52: Achte Reise
    S. 53-91: Elfte Reise
    S. 92-102: Zwölfte Reise
    S. 103-123: Dreizehnte Reise
    S. 124-151: Vierzehnte Reise
    S. 152-165: Achtzehnte Reise
    S. 166-211: Zwanzigste Reise
    S. 212-274: Einundzwanzigste Reise
    S. 275-290: Zweiundzwanzigste Reise
    S. 291-296: Dreiundzwanzigste Reise
    S. 297-310: Vierundzwanzigste Reise
    S. 311-329: Fünfundzwanzigste Reise
    S. 330-351: Achtundzwanzigste Reise

   Aus den Erinnerungen Ijon Tichys

    S. 355-370: Aus den Erinnerungen Ijon Tichys. I
    S. 371-384: Aus den Erinnerungen Ijon Tichys. II
    S. 385-394: Aus den Erinnerungen Ijon Tichys. III
    S. 395-406: Aus den Erinnerungen Ijon Tichys. IV
    S. 407-426: Aus den Erinnerungen Ijon Tichys. V (Die Waschmaschinen-Tragödie)
    S. 427-437: Die Anstalt des Doktor Vliperdius

   S. 438-463: Doktor Diagoras
   S. 464-479: Retten wir den Kosmos (Offener Brief Ijon Tichys)

[Stanisław Lem. Wstęp; Wstęp do poszerzonego Wydania; Podróż siódma; Podróż ósma; Podróż jedenasta; Podróż dwunasta; Podróż trzynasta; Podróż czternasta; Podróż osiemnasta; Podróż dwudziesta; Podróż dwudziesta pierwsza; Podróż dwudziesta druga; Podróż dwudziesta trzecia; Podróż dwudziesta czwarta; Podróż dwudziesta piąta; Podróż dwudziesta ósma; Ze wspomnień Ijona Tichego. I; Ze wspomnień Ijona Tichego. II; Ze wspomnień Ijona Tichego. III; Ze wspomnień Ijona Tichego. IV; Ze wspomnień Ijona Tichego. V (Tragedia pralnicza); Zakład doktora Vliperdiusa; Doktor Diagoras; Ratujmy kosmos (List otwarty Ijona Tichego)]

     

Lem Stanisław. Transfer: Roman / Deutsch von Maria Kurecka; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1978. – 254 S. – (suhrkamp taschenbuch 324. Phantastische Bibliothek, Band 7). ISBN 3-518-06824-5.
Vierte Auflage, 31.-40. Tausend 1978
[Stanisław Lem. Powrót z gwiazd]

     

Lem Stanisław. Wie die Welt noch einmal davonkam: Der Kyberiade erster Teil / Umschlagzeichnung von Hans Ulrich und Ute Osterwalder; Mit Illustrationen von Daniel Mróz; Redaktion und Beratung: Franz Rottensteiner; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1986. – 186 S. – (suhrkamp taschenbuch 1181. Phantastische Bibliothek. Band 158). ISBN 3-518-37681-0.
2. Auflage 1986

  Inhalt:

   S. 9-14: Wie die Welt noch einmal davonkam / Aus dem Polnischen von Jens Reuter
   S. 15-26: Trurls Maschine / Aus dem Polnischen von Caesar Rymarowicz
   S. 27-34: Die Tracht Prügel / Aus dem Polnischen von Caesar Rymarowicz
   S. 35-46: Die erste Reise oder Die Falle des Gargancjan / Aus dem Polnischen von Karl Dedecius
   S. 47-62: Die Reise Eins A oder Trurls Elektrobarde / Aus dem Polnischen von Jens Reuter
   S. 63-95: Die zweite Reise oder König Grausams Angebot / Aus dem Polnischen von Jens Reuter
   S. 97-113: Die dritte Reise oder Von den Drachen der Wahrscheinlichkeit / Aus dem Polnischen von Caesar Rymarowicz
   S. 115-124: Die vierte Reise oder Wie Trurl ein Femmefatalotron baute, um Prinz Bellamor von Liebesqualen zu erlösen, und wie es danach zum Babybombardement kam / Aus dem Polnischen von Jens Reuter
   S. 125-144: Die fünfte Reise oder Die Possen des Königs Balerion / Aus dem Polnischen von Jens Reuter
   S. 145-154: Die Reise Fünf A oder Wie man den berühmten Konstrukteur Trurl konsultierte / Aus dem Polnischen von Jens Reuter
   S. 155-174: Die sechste Reise oder Wie Trurl und Klapaucius einen Dämon Zweiter Ordnung schufen, um Mäuler den Räuber zu besiegen / Aus dem Polnischen von Caesar Rymarowicz
   S. 175-185: Die siebente Reise oder Wie Trurls Vollkommenheit zum Bösen führte / Aus dem Polnischen von Klaus Staemmler

[Stanisław Lem. Jak ocalał świat; Maszyna Trurla; Wielkie lanie; Wyprawa pierwsza, czyli pułapka Gargancjana; Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla; Wyprawa druga, czyli oferta króla Okrucyusza; Wyprawa trzecia, czyli smoki prawdopodobieństwa; Wyprawa czwarta, czyli o tym, jak Trurl kobietron zastosował, królewicza Pantarktyka od mąk miłosnych chcąc zbawić i jak potem do użycia dzieciomiotu przyszło; Wyprawa piąta, czyli o figlach króla Baleryona; Wyprawa piąta A, czyli konsultacja Trurla; Wyprawa szósta, czyli jak Trurl i Klapaucjusz demona drugiego rodzaju stworzyli, aby zbójcę Gębona pokonać; Wyprawa siódma, czyli o tym, jak własna doskonałość Trurla do złego przywiodła]

     

Einsicht ins Ich: Fantasien und Reflexionen über Selbst und Seele / Aus dem Amerikanischen übersetzt von Ulrich Enderwitz; Ausgewählt und in Szene gesetzt von Douglas R. Hofstadter und Daniel C. Dennett. – Stuttgart: Klett-Cotta, 1988. – 485 S. ISBN 3-608-93038-8.
Dritte, unveränderte Auflage, 1988

  Inhalt:

   S. 99-101: Lem Stanisław. Prinzessin Blödiana / Deutsch von Jens Reuter
   S. 101: D.R.H. Reflexionen
   S. 277-283: Lem Stanisław. Die siebente Reise oder Wie Trurls Vollkommenheit zum Bösen führte / Deutsch von Klaus Staemmler
   S. 283-284: D.C.D., D.R.H. Reflexionen
   S. 285-303: Lem Stanisław. Non Serviam / Deutsch von Klaus Staemmler
   S. 304-307: D.C.D., D.R.H. Reflexionen

[Stanisław Lem. Bajka o trzech maszynach opowiadających króla Genialona; Wyprawa siódma, czyli o tym, jak własna doskonałość Trurla do złego przywiodła; Arthur Dobb: «Non serviam»]


(на сербохорватском языке)

Художественные произведения

Lem Stanislaw. Test / Preveo Drago Bujan // Sirius (Zagreb). – 1977. – Br. 10. – S. 66-94.
[Stanisław Lem. Test]

Литература о жизни и творчестве

Živković Zoran. SF novosti // Sirius (Zagreb). – 1977. – Br. 10. – S. 142.
U konteksti prethodne vijesti, intervju Zorana Živkovića sa Stanislavom Lemom objavljen je u 11. broju talijanskog SF mjesečnika »ROBOT«.


(на сербском языке)

Литература о жизни и творчестве

     

Словенска научна фантастика: Зборника радова / Уредили Деjан Аjдачиђ и Боjан Jовиђ; Главни и одговорни уредник Весна Матовиђ; Рецензенти Корнелиjа Ичин, Петар Буњак. – Београд: Институт за књижевност и уметност, 2007. – 411 с. Тираж 500 примерака. ISBN 86-7095-131-2.

  Содерж.:

   С. 343-382: Аjдачиђ Деjан. Идеолошке проjекциjе у словенским научно-фантастичним књижевностима

Постановки и экранизации. Литература о них

     

Словенска научна фантастика: Зборника радова / Уредили Деjан Аjдачиђ и Боjан Jовиђ; Главни и одговорни уредник Весна Матовиђ; Рецензенти Корнелиjа Ичин, Петар Буњак. – Београд: Институт за књижевност и уметност, 2007. – 411 с. Тираж 500 примерака. ISBN 86-7095-131-2.

  Содерж.:

   С. 283-304: Тропин Тиjана. Сталкер Андреjа Тарковског као адаптациjа књижевног научнофантастичног дела


(на украинском языке)

Художественные произведения

     

Лем Станiслав. Високий Замок / Переклад з польскоï Лариси Андрiєвськоï; Художник Антон Бегляров; Фото Георгiя Беглярова; Лiтературный редактор Галина Крук; Художнє оформлення Антона Беглярова; Вiдповiдальний за випуск Орест Бакайчук; Головний редактор Юрiй Винничук. – Львiв: ЛА «Пiрамiда», 2002. – 164 с. ISBN 966-7188-67-1.

  Змiст:

   С. 152-155: Станiслав Лем про себе
   С. 155-157: Про Станiслава Лема
   С. 158-160: Бiблiографiя

[Stanisław Lem. Wysoki Zamek]


(на французском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanislas. Mémoires d'Ijon Tichy / Traduit du polonais par Dominique Sila. – Paris: Calmann-Lévy, 1977. – 229 p. – (Dimensions SF. n° 28). ISBN 2-7021-0218-2.

  Table des matières:

   P. 7-21: Sauvons le Cosmos (Lettre ouverte de Ijon Tichy)

   Mémoires de Ijon Tichy

    P. 25-46: Mémoires de Ijon Tichy. I
    P. 47-64: Mémoires de Ijon Tichy. II
    P. 65-78: Mémoires de Ijon Tichy. III
    P. 79-95: Mémoires de Ijon Tichy. IV
    P. 96-121: Mémoires de Ijon Tichy. V (La tragédie des machines à laver)

   P. 123-138: La clinique du docteur Vliperdius
   P. 139-175: Le docteur Diagoras
   P. 177-226: Le professeur A.Donda

[Stanisław Lem. Ratujmy kosmos (List otwarty Ijona Tichego); Ze wspomnień Ijona Tichego. I; Ze wspomnień Ijona Tichego. II; Ze wspomnień Ijona Tichego. III; Ze wspomnień Ijona Tichego. IV; Ze wspomnień Ijona Tichego. V (Tragedia pralnicza); Zakład doktora Vliperdiusa; Doktor Diagoras; Profesor A.Dońda]


(на чешском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Hvězdné deníky 1 / Přebal a vazba Valentino Sani. – Praha: Baronet; Knižní klub, 1999. – 336 s. ISBN 80-7214-230-5; ISBN 80-242-0114-3.
Vydání první.

  Obsah:

   S. 9: Předmluva / Přeložil Pavel Weigel
   S. 11-12: Úvod / Přeložil Pavel Weigel
   S. 13-30: Sedmá cesta / Přeložil František Jungwirth
   S. 31-50: Osmá cesta / Přeložila Helena Stachová
   S. 51-87: Jedenáctá cesta / Přeložil František Jungwirth
   S. 89-98: Dvanáctá cesta / Přeložil František Jungwirth
   S. 99-119: Třináctá cesta / Přeložil František Jungwirth
   S. 121-146: Čtrnáctá cesta / Přeložil František Jungwirth
   S. 147-159: Osmnáctá cesta / Přeložila Helena Stachová
   S. 161-204: Dvacátá cesta / Přeložila Helena Stachová
   S. 205-263: Dvacátá první cesta / Přeložila Helena Stachová
   S. 265-278: Dvacátá druhá cesta / Přeložil Pavel Weigel
   S. 279-284: Dvacátá třetí cesta / Přeložil Pavel Weigel
   S. 285-297: Dvacátá čtvrtá cesta / Přeložil Pavel Weigel
   S. 299-314: Dvacátá pátá cesta / Přeložil Pavel Weigel
   S. 315-335: Dvacátá osmá cesta / Přeložila Helena Stachová

[Stanisław Lem. Przedmowa; Wstęp; Podróż siódma; Podróż ósma; Podróż jedenasta; Podróż dwunasta; Podróż trzynasta; Podróż czternasta; Podróż osiemnasta; Podróż dwudziesta; Podróż dwudziesta pierwsza; Podróż dwudziesta druga; Podróż dwudziesta trzecia; Podróż dwudziesta czwarta; Podróż dwudziesta piąta; Podróż dwudziesta ósma]


(на японском языке)

Художественные произведения

     

レム スタニスラフ. 虚数 / カバー Mark Kostabi. – 東京: 国書刊行会, 1998. – 326 p. – (Contemporary Writers). ISBN 4-336-03593-8.

  目次:

   虚数

    P. 11-25: 序文 / 長谷見一雄 訳
    P. 27-40: 『ネクロビア』ツェザーリ・シテシビシ / 長谷見一雄 訳
    P. 41-58: 『エルンティク』レギナルド・ガリヴァー / 西成彦 訳
    P. 59-105: 『ビット文学の歴史』第一巻 ジュアン・ランベレーほか / 沼野充義 訳
    P. 108-131: 『ヴェストランド・エクステロペディア』 / 長谷見一雄 訳

   GOLEM XIV

    P. 135-158: まえがき / 長谷見一雄 訳
    P. 159-164: 序文 / 長谷見一雄 訳
    P. 165-168: 注意 (GOLEMとの対話に初めて出席する人のために) / 長谷見一雄 訳
    P. 169-225: GOLEM就任講義ーー人間論三態 / 長谷見一雄 訳
    P. 226-297: 第四十三講ーー自己論 / 長谷見一雄 訳
    P. 298-326: あとがき / 長谷見一雄 訳

[Stanisław Lem. Wstęp; Cezary Strzybisz – «Nekrobie»; Reginald Gulliver – «Eruntyka»; Juan Rambellais... – «Historia literatury bitycznej»; Ekstelopedia Vestranda w 44 magnetomach; Przedmowa; Wstęp; Pouczenie (dla osób uczestniczących po raz pierwszy w rozmowach z GOLEMEM); Wykład inauguracyjny Golema: O człowieku trojako; Wykład XLIII: O sobie; Posłowie]

 


Архив БВИ ->  
[Аудио] [Библиотека] [Систематика]
[Фантастика] [Филателия] [Энциклопудия]
    Русская фантастика

© 2014 БВИ