:

  

[John OSBORNE] (1929-1994), , « ».
¤¤¤

– .

– .

(1933-2001), , « ?», « », « ».

. – .

  

(. 1946), , , « », « - », «- - », «  – », « », « », « », « «» «».
¤¤¤

=> . H :

() ( ) (. 1932), , « », « », «», «».

– .

– .

  

(1922-2009), , , , . , « 50-60- .» ( .).
¤¤¤

– .

   

( ) [Ferdynand Antoni OSSENDOWSKI] (1876-1945), - , « «», « » «, ».
¤¤¤

=> Antoni Ferdynand OSSENDOWSKI
=> .

(. 1981), , « » ( .), « ».

    .    

(. 1980), , «», « », « », «», « », « », « », « », «».
¤¤¤
.
¤¤¤
=> :

(. 1939), , / «», « », « ».

– .

  

(. 1947), , « », « », « », « », « ».
¤¤¤

¤¤¤
=>

  

[Jane AUSTEN] (1775-1817), , « ».
¤¤¤

 -  

- [Andrzej OSTOJA-OWSIANY] (1930-2008), , «», « ».
¤¤¤
-

– . , ,

   

(1823-1886), , «», «-».
¤¤¤

=>

. – .