Бамбу псевд. 万舞
Бандай ф 万代
Бандайя ф 万代屋
Бандзай ф 万才
Бандзи ф 万事
Банко ф 万古
Банкон ф 万昆
Банри псевд. 万里
Банроку ф 万緑
Бансё:сай ф 万松斉
Банъо ф 万尾