в им. сочет. тю:, уси; в фам. сочет. уси

丑乙 и Усиото

2

丑二 и Усидзи
丑二郎 и Усидзиро:

3

丑三 и Тю:дзо:, Усидзо:
丑三郎 и Тю:сабуро:, Усисабуро:
丑丸 ф Усимару
丑山 ф Усияма
丑川 ф Усикава

4

丑之介 и Усиносўкэ
丑之助 и Усиносўкэ
丑六 и Усироку
丑太郎 и Уситаро:

5

丑田 ф Усида

6

丑次 и Усидзи
丑次郎 и Усидзиро:

7

丑尾 ф Усио

8

丑岡 ф Усиока
丑治 и Усидзи
丑治郎 и Усидзиро:

9

丑祐 и Усисўкэ

10

丑島 ф Усидзима

11

丑野 ф Усино

12

丑雄 и Усио

16

丑衛 и Усиэ