LEM STANISŁAW, ur. w 1921 r. we Lwowie, pisarz, eseista, lekarz z wykształcenia. Jest członkiem Komitetu „Rok 2000” PAN, a także międzynarodowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych i literackich. Debiutował w 1951 r. powieścią Astronauci, która zapoczątkowała światowy rozgłos jego twórczości, tłumaczonej w następnych latach na wiele języków. Jest autorem poczytnych powieści i opowiadań, które odgrywają podstawową rolę w rozwoju i nobilitacji gatunku SF, m.in. Obłok Magellana (1965), Dzienniki gwiazdowe (1957), Solaris (1961), Księga robotów (1961), Cyberiada (1965), Głos pana (1968), napisanych w formie esejów: Doskonała próżnia (1971), Wielkość urojona (1973) oraz szkiców literackich Rozprawy i szkice (1975). Duże uznanie również nauki, zyskały jego syntezy i monografie traktujące o rozwoju współczesnej cywilizacji technicznej oraz literaturze: Summa technologiae (1964), Filozofia przypadku (1968), Fantastyka i futurologia (1970). Otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, dwukrotnie, II stopnia (1965), I stopnia (1973), Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych (1968), nagrodę główną Jury Międzynarodowego Spotkania Pisarzy SF w Poznaniu (1973), Nagrodę Państwową I stopnia za całokształt twórczości (1976).

 

Wehikuł wyobraźni. – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1978. – S. 469.