Stanisław Lem urodził się w 1921 r. we Lwowie. Tam ukończył szkołę średnią i rozpoczął studia medyczne, przerwane w chwili wybuchu wojny. Debiutował wierszami i opowiadaniami w „Kuźnicy” i „Tygodniku Powszechnym”. Pierwszą jego książką z gatunku science-fiction była powieść pt. „Astronauci”. Napisał dotychczas dwadzieścia cztery książki o tematyce fantastyczno-naukowej. Lem stał się pisarzem znanym nie tylko w Europie i na całym świecie. Książki jego zostały przetłumaczone na trzydzieści języków.

Stanisława Lema interesuje też problematyka współczesna. Jest on autorem powieści współczesnej „Czas nieutracony”, powieści autobiograficznej „Wysoki zamek”, zawierającej wspomnienia z lat dziecinnych i młodzieńczych spędzonych we Lwowie, oraz esejów filozoficznych: „Dialog” oraz „Summa technologiae”.

Za swoją twórczość otrzymał w 1957 r. nagrodę miasta Krakowa, a w 1965 roku nagrodę Ministra Kultury i Sztuki.

 

// Lem Stanisław. Eden. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1973.