Станислав ЛЕМ: Библиография: 2024: Апрель

(на польском языке)

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Lem Stanisław. Dlaczego nie ma dobrych filmów fantastycznych? // Film (Warszawa). – 1962. – Nr. 32. – S. 6-7.

Lem Stanisław, Szczepański Jan Józef. Rozmowa na koniec wieku: Rozmowa z S.Lemem i J.J.Szczepańskim // Tygodnik Powszechny (Kraków). – 2006. – 9 kwietnia (Nr. 15). – S. 22-23. – (Stanisław Lem. 1921-2006).

Литература о жизни и творчестве

     

Kisielewski Stefan. Dzienniki / Opracowanie graficzne Krystyna Töpfer; Zdjęcie na obwolutę wykonał Jacek Sroka; Wprowadzenie Ludwik Bohdan Grzeniewski. – Warszawa: Iskry, 1996. – 975 s. – (Pisma wybrane). ISBN 83-207-1516-4.
S. 786: Tymczasem nagrody ministra kultury na 22 lipca dano dosyć sprawiedliwe, ale właśnie tak, aby o żadne problemy nie zahaczać. Na przykład literackie: Bunsch, Meissner i Lem – wszyscy trzej unikający jak ognia tematyki współczesnej.

     

Kisielewski Stefan. Dzienniki / Wprowadzenie Ludwik Bohdan Grzeniewski. – Warszawa: Iskry, 2001. – 975 s. ISBN 83-207-1673-X.
S. 786: Tymczasem nagrody ministra kultury na 22 lipca dano dosyć sprawiedliwe, ale właśnie tak, aby o żadne problemy nie zahaczać. Na przykład literackie: Bunsch, Meissner i Lem – wszyscy trzej unikający jak ognia tematyki współczesnej.

     

Woleński Jan. Granice niewiary. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 204. – 260 s. ISBN 83-08-03631-7.
Lem Stanisław. S. 87-88.

     

Passent Daniel. Codziennik. – Warszawa: Nowy Świat, 2006. – 352 s. ISBN 83-7386-181-5.
Paweł Okołowski: Wątpliwe jest twierdzenie Daniela Passenta z jego „Codziennika” (s. 786), że Lem popiera sprzeciw lewicy w kwestii zaostrzenia kodeksu karnego. Pisarz mówił zwykle coś przeciwnego, a to, co jest argumentem dla Passenta, jest jedynie wyrazem Lema nieufności do rządzących.

     

Lektury licealisty: Szkice / Pod red. Wojciecha Pykosza i Leszka Bugajskiego. – Wrocław: Ossolineum, 1986. – 224 s. Nakład 300.000 egz. ISBN 83-04-02140-4.

  Spis treści:

   S. 137-149: Kajtoch Wojciech. Wstęp do «Solaris»

Brzeziecki Andrzej. Dobro ponadnarodowe // Tygodnik Powszechny (Kraków). – 2006. – 9 kwietnia (Nr. 15). – (Stanisław Lem. 1921-2006).

Carroll Jonathan. Sparaliżowany zachwytem / Przeł. MF // Tygodnik Powszechny (Kraków). – 2006. – 9 kwietnia (Nr. 15). – (Stanisław Lem. 1921-2006).

Czudakowa Marietta. Lepiej już było / Przeł. JS // Tygodnik Powszechny (Kraków). – 2006. – 9 kwietnia (Nr. 15). – (Stanisław Lem. 1921-2006).

Fiałkowski Krzysztof. Czego nauczył nas Lem? // Tygodnik Powszechny (Kraków). – 2006. – 9 kwietnia (Nr. 15). – (Stanisław Lem. 1921-2006).

Fiałkowski Tomasz. Stanisław Lem, czyli życie spełnione / Fot. H.Makarewicz // Tygodnik Powszechny (Kraków). – 2006. – 9 kwietnia (Nr. 15). – (Stanisław Lem. 1921-2006).

Fiałkowski Tomasz, Franaszek Andrzej. Stanisław Lem (1921-2006) // Tygodnik Powszechny (Kraków). – 2006. – 9 kwietnia (Nr. 15). – (Stanisław Lem. 1921-2006).

Jarzębski Jerzy. Przyzwoitość // Tygodnik Powszechny (Kraków). – 2006. – 9 kwietnia (Nr. 15). – (Stanisław Lem. 1921-2006).

Kajtoch Wojciech. Nowa powieść Lema: [Recenzja: Lem S. Wizja lokalna] // Życie Literackie (Kraków). – 1983. – Nr. 17. – S. 11.

Lipska Ewa. Stanisław Lem nie umarł // Tygodnik Powszechny (Kraków). – 2006. – 9 kwietnia (Nr. 15). – (Stanisław Lem. 1921-2006).

Nycz Ryszard. Realistyczny, fantastyczny, ironiczny, alegoryczny... // Tygodnik Powszechny (Kraków). – 2006. – 9 kwietnia (Nr. 15). – (Stanisław Lem. 1921-2006).

Szpakowska Małgorzata. Zasada Hioba / Fot. D.Węgiel // Tygodnik Powszechny (Kraków). – 2006. – 9 kwietnia (Nr. 15). – (Stanisław Lem. 1921-2006).


(на русском языке)

Художественные произведения

     

Лем Станислав. Приключения Ийона Тихого: Сб. / Пер. с пол.; Худож. С.Неживясов; Компьютерный дизайн В.Половцева; Отв. ред. В.Демичев. – М.: Изд-во АСТ, 2023. – 1088 с. – (Мастера фантазии). 2.000 экз. (п) ISBN 978-5-17-133388-1.
Подп. в печ. 05.07.2023. Заказ 3924/23.

  Содерж.:

   Путешествия Ийона Тихого

    С. 7: Предисловие / Пер. В.Борисова
    С. 8-9: Вступление к III изданию / Пер. К.Душенко
    С. 10-11: Предисловие к расширенному изданию / Пер. К.Душенко
    С. 12-13: Информационная заметка / Пер. К.Душенко
    С. 14-28: Путешествие седьмое / Пер. Д.Брускина
    С. 29-44: Путешествие восьмое / Пер. К.Душенко
    С. 45-73: Путешествие одиннадцатое / Пер. К.Душенко
    С. 74-82: Путешествие двенадцатое / Пер. В.Борисова
    С. 83-99: Путешествие тринадцатое / Пер. С.Легезы
    С. 100-119: Путешествие четырнадцатое / Пер. К.Душенко
    С. 120-130: Путешествие восемнадцатое / Пер. К.Душенко
    С. 131-165: Путешествие двадцатое / Пер. К.Душенко
    С. 166-210: Путешествие двадцать первое / Пер. К.Душенко
    С. 211-223: Путешествие двадцать второе / Пер. В.Борисова
    С. 224-228: Путешествие двадцать третье / Пер. В.Борисова
    С. 229-239: Путешествие двадцать четвертое / Пер. В.Борисова
    С. 240-253: Путешествие двадцать пятое / Пер. В.Борисова
    С. 254-270: Путешествие двадцать восьмое / Пер. К.Душенко
    С. 271-278: О выгодности дракона / Пер. К.Душенко
    С. 279-290: Последнее путешествие Ийона Тихого / Пер. В.Язневича

   С. 291-298: Спасем Космос! (Открытое письмо Ийона Тихого) / Пер. К.Душенко

   Пьесы о профессоре Тарантоге

    С. 301-345: Путешествие профессора Тарантоги / Пер. Е.Вайсброта
    С. 346-370: Черная комната профессора Тарантоги / Пер. Е.Вайсброта
    С. 371-396: Странный гость профессора Тарантоги / Пер. А.Громовой
    С. 397-423: Приемные часы профессора Тарантоги / Пер. К.Душенко

   С. 425-673: Осмотр на месте / Пер. К.Душенко
   С. 674-675: «Осмотр на месте». Послесловие к Послесловию / Пер. В.Язневича
   С. 676-682: К истории возникновения романа «Осмотр на месте»: (Из писем Станислава Лема Францу Роттенштайнеру) / Пер. с нем. К.Душенко

   Звездные дневники

    С. 685-698: Из воспоминаний Ийона Тихого. I / Пер. В.Язневича
    С. 698-708: Из воспоминаний Ийона Тихого. II / Пер. В.Язневича
    С. 709-716: Из воспоминаний Ийона Тихого. III / Пер. В.Язневича
    С. 717-726: Из воспоминаний Ийона Тихого. IV / Пер. В.Язневича
    С. 726-742: Из воспоминаний Ийона Тихого. V (Стиральная трагедия) / Пер. В.Язневича
    С. 743-751: Клиника доктора Влипердиуса / Пер. К.Душенко
    С. 752-772: Доктор Диагор / Пер. Д.Брускина
    С. 773-800: Профессор А.Доньда: Из воспоминаний Ийона Тихого / Пер. В.Борисова

   С. 801-893: Футурологический конгресс: Из воспоминаний Ийона Тихого / Пер. К.Душенко
   С. 895-1085: Мир на Земле / Пер. Е.Вайсброта

[Stanisław Lem. Przedmowa; Wstęp; Wstęp do poszerzonego Wydania; Nota informacyjna; Podróż siódma; Podróż ósma; Podróż jedenasta; Podróż dwunasta; Podróż trzynasta; Podróż czternasta; Podróż osiemnasta; Podróż dwudziesta; Podróż dwudziesta pierwsza; Podróż dwudziesta druga; Podróż dwudziesta trzecia; Podróż dwudziesta czwarta; Podróż dwudziesta piąta; Podróż dwudziesta ósma; Pożytek ze smoka; Ostatnia podróż Ijona Tichego; Ratujmy kosmos (List otwarty Ijona Tichego); Wyprawa profesora Tarantogi; Czarna komnata profesora Tarantogi; Dziwny gość profesora Tarantogi; Godzina przyjęć profesora Tarantogi; Wizja lokalna; Wizja lokalna. Posłowie do Posłowia; Zur Entstehung meines Romans Lokaltermin; Ze wspomnień Ijona Tichego. I; Ze wspomnień Ijona Tichego. II; Ze wspomnień Ijona Tichego. III; Ze wspomnień Ijona Tichego. IV; Ze wspomnień Ijona Tichego. V (Tragedia pralnicza); Zakład doktora Vliperdiusa; Doktor Diagoras; Profesor A.Dońda; Kongres futurologiczny; Pokój na ziemi]

     

Лем Станислав. Провокация: Сб. / Пер. с пол.; Сер. оформл. А.Фереза, Е.Ферез; Компьютерный дизайн В.Воронина; Отв. ред. В.Демичев. – М.: Изд-во АСТ, 2023. – 384 с. – (Эксклюзивная классика). 4.000 экз. (о) ISBN 978-5-17-154628-1.
Подп. в печ. 05.04.2023. Заказ 172.

  Содерж.:

   Мнимая величина

    С. 5-15: Предисловие / Пер. К.Душенко
    С. 16-25: Цезарий Стшибиш. Некробии / Пер. К.Душенко
    С. 26-45: Реджинальд Гулливер. Эрунтика / Пер. К.Душенко
    С. 46-83: История бит-литературы в пяти томах / Пер. К.Душенко
    С. 84-109: Экстелопедия Вестранда в 44 магнитомах / Пер. К.Душенко

   Провокация

    С. 113-167: Хорст Асперникус. Народоубийство / Пер. К.Душенко
    С. 168-218: Дж.Джонсон и С.Джонсон. Одна минута человечества / Пер. с пол. Е.Вайсброта; Пер. с англ. В.Язневича

   Библиотека XXI века

    С. 221-267: Принцип разрушения как творческий принцип. Мир как всеуничтожение / Пер. К.Душенко
    С. 268-314: Системы оружия двадцать первого века, или Эволюция вверх ногами / Пер. К.Душенко

   Рассказы

    С. 317-347: Записки всемогущего / Пер. К.Душенко
    С. 348-368: Господин Ф. / Пер. В.Язневича

    Питавалы XXI века

     С. 369-372: Питавал 2044 г. / Пер. В.Язневича
     С. 372-377: Питавал 2056 г. / Пер. В.Язневича
     С. 377-380: Питавал 2057 г. / Пер. В.Язневича
     С. 380-383: Питавал 2068 г. / Пер. В.Язневича

[Stanisław Lem. Wstęp; Cezary Strzybisz – «Nekrobie»; Reginald Gulliver – «Eruntyka»; Juan Rambellais... – «Historia literatury bitycznej»; Ekstelopedia Vestranda w 44 magnetomach; Prowokacja; Jedna minuta; Das Kreative Vernichtungsprinzip. The World As Holocaust; Weapon Systems of the Twenty First Century or The Upside-Down Evolution; Pamiętnik; Pan F.; Pitaval 2044; Pitaval 2056; Pitaval 2057; Worldnet Pitaval 2068]

     

Лем Станислав. Рассказы о пилоте Пирксе: Фантаст. произведения / Пер. с пол.; В оформл. переплета исп. ил. П.Юлла; Внутр. ил. Д.Трендафилова; Идейный вдохновитель проекта Е.Бабак. – Киев: Глобус, 2019. – 1016 с. – (Весь Лем: Отцы-основатели). 10 экз. (п).

  Содерж.:

   Рассказы о пилоте Пирксе

    С. 7-31: Испытание / Пер. К.Душенко
    С. 33-88: Условный рефлекс / Пер. А.Борисова
    С. 90-108: Патруль / Пер. К.Душенко
    С. 110-121: Альбатрос / Пер. Т.Агапкиной
    С. 123-156: Терминус / Пер. Е.Вайсброта
    С. 158-185: Охота / Пер. Ф.Широкова
    С. 187-201: Рассказ Пиркса / Пер. К.Душенко
    С. 203-225: Несчастный случай / Пер. Е.Вайсброта
    С. 227-291: Дознание / Пер. А.Громовой, Р.Нудельмана
    С. 293-341: Ананке / Пер. А.Громовой

   С. 343-609: Фиаско / Пер. В.Кулагиной-Ярцевой, И.Левшина

   Фантастика и футурология: Книга 1 / Пер. С.Макарцева

    С. 613-621: Предисловие
    С. 621-622: Предисловие ко второму изданию
    С. 622-628: Введение
    С. 628-953: Фантастика и футурология
    С. 953-1009: Примечания
    С. 1009-1014: Сноски

[Stanisław Lem. Test; Odruch warunkowy; Patrol; Albatros; Terminus; Polowanie; Opowiadanie Pirxa; Wypadek; Rozprawa; Ananke; Fiasko; Przedmowa; Przedmowa do II wydania; Wprowadzenie; Fantastyka i futurologia]

     

Зарубежная фантастика: Вып. 1. – Л.: Ферро-Логос, 1991. – 224 с. 50.000 экз. (о).
На титульном листе место издания, издательство и год издания не указаны.
Подп. в печ. 11.02.1991. Заказ 72.

  Содерж.:

   С. 153-173: Лем Станислав. Правда: Фантазия / Пер. с пол. Д.Брускина

[Stanisław Lem. Prawda]

     

Зарубежная фантастика. – Баку: Коммунист; Л.: Ферро-Логос, 1991. – 224 с. 75.000 экз. (о).
Подп. в печ. 11.02.1991. Заказ 1253.

  Содерж.:

   С. 153-173: Лем Станислав. Правда: Фантазия / Пер. с пол. Д.Брускина

[Stanisław Lem. Prawda]

     

Зарубежная фантастика: Вып. II. – Л.: Ферро-Логос, 1991. – 294 с. 100.000 экз. (о) ISBN 5-86005-007-0.
Подп. в печ. 29.03.1991. Заказ 271.

  Содерж.:

   С. 125-131: Лем Станислав. Сказка о цифровой машине, которая сражалась с драконом / Пер. с пол. Ф.Широкова
   С. 132-135: Автоинтервью / Пер. с пол. Е.Вайсброта

[Stanisław Lem. Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła; Autowywiad]

     

Зарубежная фантастика. – Л.: Ферро-Логос, 1991. – 294 с. Доп. тираж 100.000 экз. (о) ISBN 5-86005-007-0.
Подп. в печ. 29.03.1991. Заказ 429.

  Содерж.:

   С. 125-131: Лем Станислав. Сказка о цифровой машине, которая сражалась с драконом / Пер. с пол. Ф.Широкова
   С. 132-135: Автоинтервью / Пер. с пол. Е.Вайсброта

[Stanisław Lem. Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła; Autowywiad]

     

Порог понимания: Сб. зарубеж. фантастики / Худож. С.Ладыгин; Ред.-сост. А.Полищук. – Благовещенск: ИКФ «Восток», 1992. – 144 с. – (Антология мировой фантастики). 100.000 экз. (о) ISBN 5-7112-0006-2.

  Содерж.:

   С. 50-69: Лем Станислав. Правда / Пер. с пол. А.Громовой

[Stanisław Lem. Prawda]

Научно-философские работы

     

Лем Станислав. Сумма технологии: Фантаст. произведения / Пер. с пол.; В оформл. переплета исп. ил. Р.Кальвица; Идейный вдохновитель проекта Е.Бабак. – Киев: Глобус, 2019. – 1032 с. – (Весь Лем: Отцы-основатели). 10 экз. (п).
Подп. в печ. 11.06. Заказ 45.

  Содерж.:

   Сумма технологии

    С. 7-8: Ютанов Николай. От редакции: Сумма будущего
    С. 8-12: Парин Василий. К советскому читателю
    С. 12-14: Лем Станислав. Предисловие автора к русскому изданию 1968 г.
    С. 14-17: Предисловие автора к первому изданию
    С. 18-429: Сумма технологии / Пер. А.Громовой, Д.Иорданского, Р.Нудельмана, Б.Пановкина, Л.Плинера, Р.Трофимова, Ю.Ярошевского, Ф.Широкова
    С. 429-460: Послесловие. Двадцать лет спустя / Пер. Ф.Широкова
    С. 460-484: Переслегин Сергей. Того, что достаточно для Геродота, мало для Герострата...
    С. 484-537: Переслегин Сергей, Ютанов Николай. Сноски

   Фантастика и футурология

    С. 539-1016: Лем Станислав. Фантастика и футурология: Книга 2 / Пер. Е.Вайсброта
    С. 1017-1020: Яжембский Ежи. Забавы и обязанности научной фантастики / Пер. Ю.Данилова
    С. 1021-1027: Вайсброт Евгений. Примечания

[Stanisław Lem. Przedmowa do I wydania; Summa technologiae; Posłowie. Dwadzieścia lat później; Fantastyka i futurologia; Jerzy Jarzębski. Igraszki i powinności fantastyki naukowej]

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Лем Станислав. Вопрос остается открытым: [О парапсихологии] // Неделя (М.). – 1962. – № 48. – С. 19. – (Существует ли феномен: Ученые спорят).

Лем Станислав. Интервью со Станиславом Лемом: [О НФ в еженедельнике «Polityka»] / Пер. с пол. // Иностранная литература (М.). – 1961. – № 11. – С. 282-283.
[Stanisław Lem. Makabreska czyli rozmowa ze Stanisławem Lemem]

Лем Станислав. Как рождаются фантастические книги: Беседа со Станиславом Лемом / Пер. с пол. С.Ларина; Записали С.Братковский, Е.Зеленьский // Вопросы литературы (М.). – 1962. – № 3. – С. 171-176. – (Польские писатели о своем труде).
[Stanisław Lem. Jak powstają jego książki]

Лем Станислав. Капитаны межзвездных ракет: Беседа со Станиславом Лемом / Записал М.Васильев // В мире книг (М.). – 1961. – № 11. – С. 17.

Лем Станислав. Научная фантастика и кино: [Изложение статьи «Почему нет хороших фантастических фильмов?», фрагменты] / Пер. с пол. // Иностранная литература (М.). – 1962. – № 11. – С. 282. – (Из месяца в месяц / Польша).
[Stanisław Lem. Dlaczego nie ma dobrych filmów fantastycznych?]

Лем Станислав. Слово фантаста: Беседа со Станиславом Лемом / Пер. с пол.; Записал С.Братковский // Неделя (М.). – 1962. – 7-13 янв. (№ 2). – С. 10-11.
[Stanisław Lem. Jak powstają jego książki]

Литература о жизни и творчестве

     

Мзареулов Константин. Фантастика: Общий курс / Ил. на обл. А.Монто, Э.Алвим Корреа, А.Побединского, Р.Писарева. – Севастополь: Шико-Севастополь, 2018. – 392 с. – (Б-ка фантаста). 1.000 экз. (п) ISBN 978-966-492-694-9.
С. 379-388: Станислав Лем.

     

Стругацкий Аркадий, Стругацкий Борис. Полное собрание сочинений: В 33 т. Т. 32. 2001-2004 / Концепция издания: С.Бондаренко, А.Воронин; Сост. С.Бондаренко, В.Курильский; Подгот. ил. материалов: А.Горбов, П.Северцов; Дизайн обл. А.Андреева; Корректор Н.Воробьёва; Компьютерная верстка: В.Борисов. – СПб.: Изд-во Сидорович; ИП Олексенко А.А., 2024. – 880 с.; 16 с. вкл. 350 экз. (п) ISBN 978-5-907465-17-6.
Лем Станислав – польский писатель, философ. С. 313, 318, 343, 348, 380, 421, 437, 461, 467, 475, 573, 582, 593, 599, 603, 619, 728, 759, 769, 785-786.

  Содерж.:

   С. 312-315: Стругацкий Борис. Человек, который знает о космосе больше...
   С. 316-319: Продолжение «Заветного Списка»
   С. 340-349: «X-files» – несусветная чушь! / Интервью В.Кожемякина
   С. 380-381: «Фантастика стоит на трех китах» / Беседу вел М.Трофименков
   С. 421-422: Постскриптум / Интервью И.Стогова
   С. 433-435: Новый человек будет создан / Интервью А.Никонова
   С. 460-464: Нужно платить за всё: либо душами, либо жизнями, либо и тем и другим / Беседовал М.Рыбаков
   С. 464-468: Всю жизнь борюсь с собственной ленью / Интервью Л.Безруковой
   С. 475-480: Волшебный сплав / Интервью В.Камша
   С. 573-576: «Мы одной крови – вы и мы» / Беседовал В.Ларионов
   С. 576-584: Извне / Вопросы по электронной почте задавали Н.Третьяков, Ф.Сибирский
   С. 591-595: Ответы на вопросы М.Латышевой
   С. 595-600: Мини-интервью Э.Геворкяну
   С. 602-612: Интервью для польского журнала «SFinks»
   С. 618-620: Интервью итальянской студентке
   С. 679-800: Рудман Леонид. Комментарии и примечания

Mif1959. Это контакт, а вы – ксенолог: И не будет обратной дороги: [Рец. на кн.: Филенко Е. Гребень волны; Гнездо Феникса] // Коммерческие вести (Омск). – 2020. – 22 янв. (№ 2). – С. 20. – (Кн. клуб).

Николаев Н.Н. Рецензия на «С.Лем, Диалоги. Краков, 1957» // Вопросы философии (М.). – 1958. – № 8. – С. 179-180.

Диафильмы

     

Горюнова А. Андрей Тарковский: Диафильм / Худож.-оформитель И.Ищенко; Ред. Н.Гостюшева. – М.: Диафильм, 1991.
1 дф. (40 кадров, ч.-б.). – Д-021-91.

Аудиокниги

     

Лем Станислав. Эдем / Читает В.Самойлов. – М.: Говорящая кн., 2003. – (Мировая фантастика от А до Я).
1 CD. 9 часов 21 минута 5 секунд.
[Stanisław Lem. Eden]


(на немецком языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Die Astronauten / Aus dem Polnischen von Rudolf Pabel; Umschlagzeichnung von Hans Ulrich & Ute Osterwalder; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1978. – 285 S. – (Phantastische Bibliothek. Band 16; suhrkamp taschenbuch 441). ISBN 3-518-06941-1.
Erste Auflage, 1.-12. Tausend

  Inhalt:

   S. 7-9: Vorwort zur 8. polnischen Auflage / Übersetzt von Klaus Staemmler
   S. 11-285: Die Astronauten

[Stanisław Lem. Słowo wstępne; Astronauci]

     

Lem Stanisław. Nacht und Schimmel: Erzählungen / Aus dem Polnischen von I.Zimmermann-Göllheim; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1983. – 291 S. – (Phantastische Bibliothek. Band 1; suhrkamp taschenbuch 356). ISBN 3-518-36856-7.
7. Auflage

  Inhalt:

   S. 7-28: Nacht und Schimmel
   S. 29-82: Der Freund
   S. 83-105: >Tagebuch<
   S. 107-135: Die Lymphatersche Formel
   S. 137-167: Die neue Kosmogonie
   S. 169-207: Die Invasion
   S. 209-247: Der Hammer
   S. 249-274: Die Wahrheit
   S. 275-281: Zwei junge Männer
   S. 283-291: Gibt es Sie, Mister Johns?

[Stanisław Lem. Ciemność i pleśń; Przyjaciel; Pamiętnik; Formuła Lymphatera; Alfred Testa: «Nowa Kosmogonia»; Inwazja; Młot; Prawda; Dwóch młodych ludzi; Czy pan istnieje, mr. Johns?]