Станислав ЛЕМ: Библиография: 2023: Ноябрь

(на польском языке)

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Lem Stanisław. Dlaczego przestałem pisać science fiction? / Opracowała i przygotowała do druku Jagna Malejka // Postscriptum (Katowice). – 1999. – Nr. 30. – S. 10-19.
Publikowany przez nas tekst składa z fragmentów wypowiedzi wygłoszonej przez Stanisława Lema do studentów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Spotkanie odbyło się w Krakowie, w domu pisarza, w sierpniu 1999 roku.

Lem Stanisław. Dlaczego przestałem pisać science fiction? / Opracowała i przygotowała do druku Jagna Malejka // Postscriptum (Katowice). – 2006. – Nr. 51. – S. 31-40. – (Lem o sobie).
Publikowany przez nas tekst składa z fragmentów wypowiedzi wygłoszonej przez Stanisława Lema do studentów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Spotkanie odbyło się w Krakowie, w domu pisarza, w sierpniu 1999 roku.

Lem Stanisław. Krokiem naprzód na drodze wyjaśnienia przyczyn raka / (Jon) // Echo Krakowskie (Kraków). – 1952. – Nr. 64. – S. 1-2.
[Twierdzenia dra S.Lema]

Lem Stanisław. Promieniowanie nekrobiotyczne // Problemy (Warszawa). – 1952. – Nr. 6. – S. 428.

Литература о жизни и творчестве

Bereś Stanisław. Ita dixit Lem // Postscriptum (Katowice). – 2006. – Nr. 1 (51). – S. 9-30.

Hajduk-Gawron Wioletta. Bibliografia tłumaczeń twórczości Stanisława Lema // Postscriptum (Katowice). – 2006. – Nr. 1 (51). – S. 196-227.
W sporządzeniu zamieszczonej bibliografii tłumaczeń utworów S.Lema wydatnie pomagali Piotr Borzyński i Artur Wieczorek.

Jarzębski Jerzy. Modele ewolucji u Lema // Postscriptum (Katowice). – 2006. – Nr. 1 (51). – S. 55-66. – (Lemowe powieści).

Kijanowska Marianna. „DyLEMaty” Lema, LEMberg, „GoLEM XIV” i my: Lem – bo LEM // Postscriptum (Katowice). – 2006. – Nr. 1 (51). – S. 180-185.

Kozyckij Andrij. Lwów Lema / Fotografie Jolanty Tambor // Postscriptum (Katowice). – 2006. – Nr. 1 (51). – S. 41-54.

Oramus Dominika. Czy androidy marzą o pilocie Pirxie?: Android w wybranych utworach Stanisława Lema, Philipa K. Dicka i J.G.Ballarda // Postscriptum (Katowice). – 2006. – Nr. 1 (51). – S. 157-170. – (Lem a inni pisarze SF).

Oramus Marek. Majówka nawigatora Rohana, czyli o blędach Stanisława Lema // Postscriptum (Katowice). – 2006. – Nr. 1 (51). – S. 171-179. – (Lem inaczej).

Pawluk Olga. Moje spotkania ze Stanisławem Lemem // Postscriptum (Katowice). – 2006. – Nr. 1 (51). – S. 191-192.

Porytko Andrzej. O końcu futurologii ze stanowiska futurologii // Postscriptum (Katowice). – 2006. – Nr. 1 (51). – S. 186-190.

Rusin Monika. Stanisław Lem // Postscriptum (Katowice). – 2006. – Nr. 1 (51). – S. 7-8.

Smuszkiewicz Antoni. Droga do cyberpunku // Postscriptum (Katowice). – 2006. – Nr. 1 (51). – S. 125-140.

Stoff Andrzej. Dialog interpretacyjny na temat Powrotu z gwiazd // Postscriptum (Katowice). – 2006. – Nr. 1 (51). – S. 67-101.

Stoff Andrzej. Semantyzacja przestrzeni w powieści Stanisława Lema Solaris // Postscriptum (Katowice). – 2006. – Nr. 1 (51). – S. 102-115.

Tambor Jolanta. Prescriptum // Postscriptum (Katowice). – 2006. – Nr. 1 (51). – S. 5.

Tambor Jolanta. Stanisław Lem – fantasta o genialnej intuicji językowej // Postscriptum (Katowice). – 2006. – Nr. 1 (51). – S. 146-156. – (Lem a język).

Постановки и экранизации. Литература о них

Nieracka Agnieszka. Filmografia // Postscriptum (Katowice). – 2006. – Nr. 1 (51). – S. 193-195.

Nieracka Agnieszka. „Ja tych filmów zwyczajnie nie znoszę” – czyli o adaptacjach filmowych utworów Stanisława Lema // Postscriptum (Katowice). – 2006. – Nr. 1 (51). – S. 116-124. – (Lem a film).

Parowski Maciej. Lem w kinie // Postscriptum (Katowice). – 2006. – Nr. 1 (51). – S. 141-145.


(на русском языке)

Литература о жизни и творчестве

Борисов Владимир, Лукашин Александр. Как создавались шедевры: «Пикник на обочине» и «Сталкер» // Троицкий вариант – Наука (М.). – 2023. – 21 марта (№ 6). – С. 8-9. – (Наука и фантастика)