Станислав ЛЕМ: Библиография: 2023: Апрель

(на польском языке)

Научно-философские работы

Lem Stanisław. Cytaty o filozofii / Wybór: Wiktor Jaźniewicz // Filozofuj! (Lublin). – 2021. – Nr. 5. – S. 53, 57, 61, 63, 65, 67, 70. – (2021 rokiem Stanisława Lema).

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Lem Stanisław. Wizja filozofa na krze // Znak (Kraków). – 1969. – Nr. 7/8. – S. 900-903. – („Mistrzowie naszego czasu”).

Lem Stanisław. Wizja filozofa na krze: Fragment z klasyka / Przedmowa: Filip Kobiela // Filozofuj! (Lublin). – 2021. – Nr. 5. – S. 65. – (2021 rokiem Stanisława Lema).

Литература о жизни и творчестве

Gomułka Jakub. Czy warto wierzyć w Boga? // Filozofuj! (Lublin). – 2021. – Nr. 5. – S. 59-61. – (2021 rokiem Stanisława Lema).

Grabarczyk Paweł. Technologie ułudy – kilka słów o fantomatyce i jej pochodnych // Filozofuj! (Lublin). – 2021. – Nr. 5. – S. 64-65. – (2021 rokiem Stanisława Lema).

Gräfrath Bernd. Kilka osobistych wspomnień o Lemie / Tłumaczenie: Elżbieta Drozdowska; Foto: Sybille Graefrath // Filozofuj! (Lublin). – 2021. – Nr. 5. – S. 69-70. – (2021 rokiem Stanisława Lema).

Grobler Adam. Ulepszyć ludzką naturę? // Filozofuj! (Lublin). – 2021. – Nr. 5. – S. 56-58. – (2021 rokiem Stanisława Lema).

Jaźniewicz Wiktor. Czy wiesz, że... // Filozofuj! (Lublin). – 2021. – Nr. 5. – S. 61. – (2021 rokiem Stanisława Lema).

Kobiela Filip. Filozof wbrew woli: Kalendarium życia i twórczości filozoficznej Stanisława Lema // Filozofuj! (Lublin). – 2021. – Nr. 5. – S. 71-73. – (2021 rokiem Stanisława Lema).

Kochanowski Marcin. W poszukiwaniu społeczeństwa doskonałego // Filozofuj! (Lublin). – 2021. – Nr. 5. – S. 58. – (2021 rokiem Stanisława Lema).

Majewski Paweł. Lem teraz i wtedy // Filozofuj! (Lublin). – 2021. – Nr. 5. – S. 68-69. – (2021 rokiem Stanisława Lema).

Miller Tomasz. Fizyka pełna smolów // Filozofuj! (Lublin). – 2021. – Nr. 5. – S. 66-67. – (2021 rokiem Stanisława Lema).

Nowości wydawnicze: Filozogiczny Lem: Wybór tekstów Stanisława Lema i opowiadania // Filozofuj! (Lublin). – 2021. – Nr. 5. – S. 73. – (2021 rokiem Stanisława Lema).

Okołowski Paweł. Lukrecjusz ze Lwowa / Rozmawia Filip Kobiela // Filozofuj! (Lublin). – 2021. – Nr. 5. – S. 51-53. – (2021 rokiem Stanisława Lema).

Szutta Natasza. Powrót z gwiazd i projekt udoskonalania człowieka / Ilustracja: Zuzanna Bołtryk // Filozofuj! (Lublin). – 2021. – Nr. 5. – S. 32-33. – (Filozofia w literaturze).

Witek E. Uchwala Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Stanisława Lema // Monitor Polski: Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa). – 2020. – 11 grudnia. – Poz. 1181.

Witek E. Uchwala Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Stanisława Lema // Filozofuj! (Lublin). – 2021. – Nr. 5. – S. 50. – (2021 rokiem Stanisława Lema).

Żełaniec Wojciech. Lem a ontologia // Filozofuj! (Lublin). – 2021. – Nr. 5. – S. 62-63. – (2021 rokiem Stanisława Lema).

Постановки и экранизации. Литература о них

Kobiela Filip. Przekładaniec: Stanisław Lem wobec dylematów transplantacji // Filozofuj! (Lublin). – 2021. – Nr. 5. – S. 54-55. – (2021 rokiem Stanisława Lema).

Lipski Piotr. Solaris // Filozofuj! (Lublin). – 2021. – Nr. 5. – S. 44-45. – (Filozofia w filmie).


(на русском языке)

Художественные произведения

     

Лем Станислав. Кибериада: Сб. / Пер. с пол.; Сер. оформл. А.Фереза, Е.Ферез; Компьютерный дизайн В.Воронина; Отв. ред. В.Демичев. – М.: Изд-во АСТ, 2023. – 512 с. – (Эксклюзивная классика). 4.000 экз. (о) ISBN 978-5-17-152617-7.
Подп. в печ. 29.11.2022. Заказ 9849.

  Содерж.:

   С. 3-8: Как был спасен мир / Пер. С.Легезы
   С. 9-21: Машина Трурля / Пер. В.Борисова
   С. 22-29: Большая трепка / Пер. С.Легезы

   Семь путешествий Трурля и Клапауция

    С. 30-43: Путешествие первое, или Ловушка Гарганциана / Пер. К.Душенко
    С. 44-58: Путешествие первое А, или Электрубадур Трурля / Пер. В.Борисова
    С. 59-89: Путешествие второе, или Предложение короля Лютуса / Пер. В.Борисова
    С. 90-108: Путешествие третье, или Драконы правдоподобия / Пер. В.Борисова
    С. 109-119: Путешествие четвертое, или Как Трурль, королевича Пантарктика от мук сердечных избавить желая, Женотрон применил, и как потом дело дошло до использования Детомета / Пер. С.Легезы
    С. 120-139: Путешествие пятое, или О шалостях короля Балериона / Пер. А.Громовой
    С. 140-148: Путешествие пятое А, или Консультация Трурля / Пер. В.Борисова
    С. 149-169: Путешествие шестое, или как Трурль и Клапауций Демона Второго Рода создали, дабы разбойника Мордона одолеть / Пер. В.Борисова
    С. 170-180: Путешествие седьмое, или Как Трурля собственное совершенство к беде привело / Пер. А.Громовой

   С. 181-250: Сказка о трех машинах-рассказчицах короля Гениалона / Пер. К.Душенко
   С. 251-282: Альтруизин, или Правдивое повествование о том, как отшельник Добриций Космос пожелал осчастливить и что из этого вышло / Пер. К.Душенко
   С. 283-345: Блаженный / Пер. К.Душенко
   С. 346-424: Повторение / Пер. И.Левшина

   Воспитание Цифруши / Пер. К.Душенко

    С. 425-440: Воспитание Цифруши
    С. 441-474: Рассказ Первого Размороженца
    С. 475-510: Рассказ Второго Размороженца

[Stanisław Lem. Jak ocalał świat; Maszyna Trurla; Wielkie lanie; Wyprawa pierwsza, czyli pułapka Gargancjana; Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla; Wyprawa druga, czyli oferta króla Okrucyusza; Wyprawa trzecia, czyli smoki prawdopodobieństwa; Wyprawa czwarta, czyli o tym, jak Trurl kobietron zastosował, królewicza Pantarktyka od mąk miłosnych chcąc zbawić i jak potem do użycia dzieciomiotu przyszło; Wyprawa piąta, czyli o figlach króla Baleryona; Wyprawa piąta A, czyli konsultacja Trurla; Wyprawa szósta, czyli jak Trurl i Klapaucjusz demona drugiego rodzaju stworzyli, aby zbójcę Gębona pokonać; Wyprawa siódma, czyli o tym, jak własna doskonałość Trurla do złego przywiodła; Bajka o trzech maszynach opowiadających króla Genialona; Altruizyna, czyli opowieść prawdziwa o tym, jak pustelnik Dobrycy kosmos uszczęśliwić zapragnął i co z tego wynikło; Kobyszczę; Powtórka; Edukacja Cyfrania; Opowieść pierwszego Odmorożeńca; Opowieść drugiego Odmorożeńca]

Литература о жизни и творчестве

     

Клугер Даниэль. Вторая половина книги / Ред. В.Бабенко; Оформл., макет, верстка А.Петровой. – М.: Ломоносовъ, 2022. – 272 с. (п) ISBN 978-5-91678-719-1.

  Содерж.:

   С. 9-10: О чем думал Репин: Вместо предисловия
   С. 227-245: Заброшенный замок Солярис
   С. 261-270: Примечания

     

Стругацкий Аркадий, Стругацкий Борис. Полное собрание сочинений: В 33 т. Т. 27. 1985-1986 / Концепция издания: С.Бондаренко, А.Воронин; Сост. С.Бондаренко, В.Курильский; Подгот. ил. материалов: А.Горбов, П.Северцов; Дизайн обл. А.Андреева; Корректор Н.Воробьёва; Компьютерная верстка: В.Борисов. – СПб.: Изд-во Сидорович; ИП Олексенко А.А., 2023. – 912 с. 350 экз.; 16 с. вкл. (п) ISBN 978-5-907465-12-1.
Лем Станислав – польский писатель, философ. С. 445, 455, 488, 490-491, 525, 532, 540, 548, 552, 557, 596, 622, 696, 707, 717, 777, 798-799, 811-812, 814, 824, 831, 833, 859, 865.

  Содерж.:

   С. 442-446: Стругацкий Аркадий. Воспоминание о будущем / Беседу вел М.Баранов
   С. 449-455: Стругацкий Борис. Больше невероятного в единицу времени / Беседу вела Г.Силина
   С. 484-494: Стругацкий Аркадий. «Научная фантастика – это признак высокой культуры каждой страны» / Интервью В.Мора
   С. 525-526: Стругацкий Борис. Вместо предисловия
   С. 527-548: Стругацкий Аркадий. И снова встреча...: (Аркадий Стругацкий в Саратове, 1985 год) / Интервью записали Р.Арбитман, В.Казаков
   С. 549-553: Острые вопросы «круглого стола» / Вопросы и подготовка к печати А.Лубенского; «Пояснение к публикации» В.Казакова
   С. 557-558: Приветствие 25-му японскому национальному съезду по научной фантастике
   С. 592-675: Дневник, 1984-1986
   С. 692-693: Рабочие записи, 30.04-02.05.1985
   С. 699-711: Рабочие записи, 1986-1987
   С. 712-718: Стругацкий Борис. Дневник, 1985-1988
   С. 749-869: Рудман Леонид. Комментарии и примечания

     

Лучший учитель – творчество: Сб. / Под ред. В.Лейбсона. – М.: Просвещение, 1966. – 226 с.
Лем Станислав: С. 207-210.

  Содерж.:

   С. 196-211: Васильев Игорь, Великович Александр. КЛФ при ДДК

     

Советская фантастика / Глав. ред. и учредитель С.Серебрянский; Отв. ред. и сост. Л.Лобарёв; Лит. ред. Е.Никитина, С.Квятковская, К.Левонесова, Н.Недова; Ред. А.Гагинский, С.Евсюкова, Б.Невский, А.Стрепетилов; Ил. на обл. А.Рико. – М.: Мир фантастики, 2021. – 160 с. – (Спецвыпуск # 7). 3.500 экз. (п).
Лем Станислав: С. 60, 71, 81, 108, 116, 130, 142, 153-154.

  Содерж.:

   С. 56-63: Шикарев Сергей. Первопроходец будущего: Главные рубежи фантастики, обозначенные Иваном Ефремовым / Ил. Г.Праксейна, Г.Бойко, И.Шалито
   С. 71: Невский Борис, Арбитман Роман, Первушин Антон, Гремлёв Павел. Ариадна Громова
   С. 80-81: Невский Борис, Арбитман Роман, Первушин Антон, Гремлёв Павел. Генрих Альтов и Валентина Журавлёва / Фото А.Вахина
   С. 102-108: Первушин Антон. Меж плюсом и минусом: Краткая история главной фантастической редакции страны
   С. 114-118: Владимирский Василий, Лобарёв Лин. Запасной аэродром: Как журналы спасали фантастику / Ил. К.Арцеулова
   С. 130-133: Гремлёв Павел. Фантастика Шрёдингера: Почему в СССР так мало кинофантастики
   С. 142-143: Б.а. 75 фильмов для тех, кто хочет полностью разобраться в советской кинофантастике
   С. 150-156: Владимирский Василий, Лобарёв Лин. О дивный новый мир: С чего начиналась новая российская фантастика / Фото В.Коблова, Ю.Зубакина

Б.а. Литературный курьер // Лит. газета (М.). – 2008. – 22 окт. (№ 43). – (Литература).
Выдающийся польский писатель-фантаст Станислав Лем, оказывается, написал либретто сатирической оперы «Преклонение», посвящённой Иосифу Сталину.

Б.а. Литинформбюро: Литпремия // Лит. газета (М.). – 2016. – 29 июня (№ 25-26). – С. 5. – (Литература).
В номинации «Критика и публицистика» медаль «Семигранная гайка» и дополнительный денежный приз присуждены Геннадию Прашкевичу (Новосибирск) и Владимиру Борисову (Абакан) за книгу «Станислав Лем».

Б.а. Пятикнижие: Биография: Геннадий Прашкевич, Владимир Борисов. Станислав Лем // Лит. газета (М.). – 2015. – 1 апр. (№ 13). – С. 7. – (Кн. ряд / Библиосфера).

Б.а. «Романы, трактаты, утопии»: [Рец. на кн.: Прашкевич Г. Герберт Уэллс] // Лит. газета (М.). – 2011. – 2 марта (№ 8). – (Библиоман / Книжная дюжина).
Цитата из книги: «В конце концов, идею, самую сложную, можно облечь в форму захватывающего эссе. Так, кстати, в конце XX века поступал пан Станислав Лем, уставший от фантастики».

Борисов Владимир. Наш человек в антропоцене: Геннадий Прашкевич // Мир фантастики (М.). – 2021. – № 5. – С. 40-45. – (Кн. ряд / Современники).

Генин Александр. «Еврокон-91» // Фантакрим-МЕГА (Минск). – 1991. – № 3. – С. 17. – (Фантики).
Выбор жюри оказался таким: I – писатель Станислав ЛЕМ.

Губин Александр. «Игры в шахматы» с недугом: В Центре травматологии и ортопедии имени Илизарова / Беседу вел С.Рыков // Лит. газета (М.). – 2018. – 19 дек. (№ 51). – С. 18. – (Общество / Драматическая медицина).
– Как вы думаете, почему среди писателей немало врачей? Чехов, Вересаев, Булгаков, Аксёнов, Рабле, Лем, Луи Буссенар, Моэм, Конан Дойл...

Драгныш Татьяна. Космос как самочувствие: [Рец. на кн.: Мечта о Космосе] // Лит. газета (М.). – 2011. – 20 июля (№ 29). – (Человек).

Ерофеев Венедикт. От Москвы до самых Петушков / [Беседовала] И.Тосунян // Лит. газета (М.). – 2018. – 24 окт. (№ 43). – С. 8. – (Литература / Эпоха).
– На полчаса рассмешил Войнович. Я перечёл заново «Чонкина» и, правда, полчаса хохотал. Но ведь тут же и забыл. Правильно сказал Станислав Лем в «Книжном обозрении», что он вульгарен и мало имеет вкуса.

Зуев Олег. Война маскируется под мир: [Рец. на кн.: Холодная война 2.0] // Лит. газета (М.). – 2015. – 1 июля (№ 27). – С. 3. – (Кн. ряд / Новейшая история).
Общий настрой авторов книги выразили Владимир Овчинский и Елена Ларина: «Сегодня всё чётче проступает новое лицо войны, которую Запад ведёт против России. Она, как это предвидели и предсказывали, например, в своё время Д.Оруэлл и С.Лем, становится всё более трудно определимой, маскирующейся под мир».

Лаврентьев Максим. Совпадение культур: [Рец. на кн.: Гранатовые чётки] // Лит. газета (М.). – 2008. – 21 мая (№ 21). – (Совместный проект / Евразийская муза).
Это раньше поляк Станислав Лем, испытывавший глубочайший пиетет перед древним народом, уснащал свои романы о будущем армянскими фамилиями.

Прашкевич Геннадий. Тайна осиного гнезда: Теряем мы или обретаем – можно понять только по прошествии времени / [Беседовал] Ю.Татаренко // Лит. газета (М.). – 2020. – 8 апр. (№ 14). – С. 12. – (Литература / Библиосфера / Писатель у диктофона).

Твердеева Кира. Ни сотни без крена: Золотая сотня // Лит. газета (М.). – 2012. – 18 июля (№ 29). – (Литература).
Свою «золотую сотню» прислал Дмитрий Колесников, литературный критик и преподаватель факультета Института международных образовательных программ СпбГПУ. /.../ Уделено внимание жанру фантастики и даже фэнтези. Два пункта занимает Д.Р.Р.Толкиен «Властелин колец» (хорошо хоть нет Д.Роулинг «Гарри Поттер»!), а также Р.Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» и С.Лем «Солярис».

Яропольский Георгий. Благословенная каторга / Беседовала А.Ермакова // Лит. газета (М.). – 2011. – 21 дек. (№ 51). – (Многоязыкая лира России).
– Ваш совет пишущим?
– Не писать доносов. И отдельно – совет рецензентам: читать, о чём пишете. Иной раз ткнёшься – кажется, совсем про другую книгу изложено. Воображённую рецензентом. Это у Станислава Лема был такой жанр: рецензии на несуществующие романы. Но Лем придумывал ещё и имена с названиями. Так оно честнее.


Постановки и экранизации. Литература о них

     

Жижек Славой. Киногид извращенца: Кино, философия, идеология: сб. эссе / Пер. с англ.; Предисл. А.Павлова «Киногид извращенца»: теперь в бумаге» (С. 7-32); Ред. Н.Шевченко; Худож. ред. С.Сакнынь. – Екатеринбург: Гонзо, 2014. – 472 с. 3.000 экз. (п) ISBN 978-5-904577-34-6.

  Содерж.:

   С. 171-211: Андрей Тарковский, или Вещь из внутреннего пространства / Пер. О.Турухиной


(на румынском языке)

Литература о жизни и творчестве

     

Almanah Anticipaţia 1984 / Coperta: Alexandru Andrieş, Bogdan Malinescu; Redactor şef: Ioan Albescu; Redactor şef adjunct: Gheorghe Badea; Redactor almanahului: Maria Păun; Prezentaria grafică: arh. Alexandru Andrieş. – Bucureşti: Ştiinţă şi tehnică, 1984. – 312 p.
Lem Stanislaw. P. 44, 48-49, 69, 75-77, 79, 83.

  Cuprinsul:

   P. 44: Ursuleanu Dan. Cuanticipaţii
   P. 48-49: Mironov Alexandru. Literatura S.F.
   P. 69-70: Ionică Lucian. Literatura ştiinţifico-fantastică: Schiţa unei posibile structuri / Il. Dănuţ Ungureanu, Alexandru Andrieş
   P. 75-77: Iordache Dan. Solaris: Micro-eseu despre un film S.F. aparte
   P. 78-70: Radian Sanda. Pe tema personajelor din literatura S.F. / Il. Nicolae Lengher
   P. 81-84: Robu Cornel. Două orientări: În anticipaţia romănească actuală / Il. Dănuţ Ungureanu


(на украинском языке)

Художественные произведения

     

Лем Станiслав. Iз зоряних щоденникiв Iйона Тихого; Зi спогадiв Iйона Тихого; Мир на Землi / Пер. з пол.; Iлюстрацiï Лiлiï Василенко; Упорядкування та коментарi Володимира Арєнева; Портрет Станiслава Лема Анжели Богаченко; Головний редактор Богдан Будний; Лiтературне редагування Бориса Щавурського, Богдана Мельничука; Обкладинка Ростислава Крамара. – Тернопiль: Навчальна книга – Богдан, 2017. – 608 с. – (П'ятикнижжя Лемове. Книга 3). ISBN 978-966-10-4533-9 (серiя); ISBN 978-966-10-4536-0.

  Змiст:

   Iз зоряних щоденникiв Iйона Тихого

    С. 8: Передмова / Переклав Роман Терещенко
    С. 9-10: Вступ / Переклала Софiя Олiйник
    С. 11-25: Подорож сьома / Переклала Iрина Шевченко
    С. 25-41: Подорож восьма / Переклав Тарас Ярмолюк
    С. 41-69: Подорож одинадцята / Переклав Тарас Ярмолюк
    С. 69-77: Подорож дванадцята / Переклав Роман Терещенко
    С. 77-94: Подорож тринадцята / Переклала Iрина Шевченко
    С. 94-113: Подорож чотирнадцята / Переклав Роман Терещенко
    С. 114-124: Подорож вiсiмнадцята / Переклала Iрина Шевченко
    С. 124-161: Подорож двадцята / Переклала Iрина Шевченко
    С. 162-206: Подорож двадцять перша / Переклала Iрина Шевченко
    С. 206-217: Подорож двадцять друга / Переклав Роман Терещенко
    С. 217-221: Подорож двадцять третя / Переклав Роман Терещенко
    С. 221-231: Подорож двадцять четверта / Переклала Iрина Шевченко
    С. 232-245: Подорож двадцять п'ята / Переклав Роман Терещенко
    С. 246-263: Подорож двадцять восьма / Переклала Iрина Шевченко

   Зi спогадiв Iйона Тихого

    С. 266-279: I. Професор Коркоран / Переклав Микола Бiденко
    С. 279-289: II. Винахiд професора Декантора / Переклала Iрина Шевченко
    С. 289-298: III. Професор Зазуль / Переклала Iрина Шевченко
    С. 298-307: IV. Фiзик Мольтерiс / Переклала Iрина Шевченко
    С. 307-322: V. Пральна трагедiя / Переклала Iрина Шевченко
    С. 323-330: Клiнiка доктора Влiпердiуса / Переклала Iрина Шевченко
    С. 331-351: Доктор Дiаґор / Переклала Iрина Шевченко
    С. 351-359: Рятуймо Космос (Вiдкритий лист Iйона Тихого) / Переклав Микола Бiденко
    С. 360-386: Професор Доньда / Переклав Олег Король
    С. 386-395: Користь iз драконiв / Переклала Iрина Шевченко

   С. 397-588: Мир на Землi / Переклали Юрiй Галайко та Олесь Герасим
   С. 589-596: Назаренко Михайлов. Старий мiмоïд
   С. 597: Арєнев Володимир. Пiслямова вiд укладача
   С. 598-605: Арєнев Володимир. Коментарi

[Stanisław Lem. Przedmowa; Wstęp; Podróż siódma; Podróż ósma; Podróż jedenasta; Podróż dwunasta; Podróż trzynasta; Podróż czternasta; Podróż osiemnasta; Podróż dwudziesta; Podróż dwudziesta pierwsza; Podróż dwudziesta druga; Podróż dwudziesta trzecia; Podróż dwudziesta czwarta; Podróż dwudziesta piąta; Podróż dwudziesta ósma; Ze wspomnień Ijona Tichego. I; Ze wspomnień Ijona Tichego. II; Ze wspomnień Ijona Tichego. III; Ze wspomnień Ijona Tichego. IV; Ze wspomnień Ijona Tichego. V (Tragedia pralnicza); Zakład doktora Vliperdiusa; Doktor Diagoras; Ratujmy kosmos (List otwarty Ijona Tichego); Profesor A.Dońda; Pożytek ze smoka; Pokój na ziemi]