Станислав ЛЕМ: Библиография: 2022: Март

(на польском языке)

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Lem Stanisław. 10 życzeń pana Lema na nowe tysiąclecie // Przekrój (Kraków). – 2000. – Nr. 52-53/2896-7 (24-31 grudnia). – S. 70.

Lem Stanisław. „Energetyka atomowa budzi...” / Rys. Daniel Mróz; Fot. Bogdan Krężel // Przekrój (Kraków). – 2000. – Nr. 49/2893 (3 grudnia). – S. 64. – (Nauka / Co Pan na to, Panie Lem?).

Lem Stanisław. „Facet skacze z setnego piętra...” / Fot. Bogdan Krężel // Przekrój (Kraków). – 2001. – Nr. 3/2900 (21 stycznia). – S. 67. – (Nauka / Co Pan na to, Panie Lem?).

Lem Stanisław. „Kto daje zgodę na autoewolucję...” / Rys. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow; Fot. Bogdan Krężel // Przekrój (Warszawa). – 2001. – Nr. 6/2903 (11 lutego). – S. 67. – (Nauka / Co Pan na to, Panie Lem?).

Lem Stanisław. „Nie przyszło mi do głowy...” / Rys. Daniel Mróz; Fot. Bogdan Krężel // Przekrój (Kraków). – 2000. – Nr. 47/2891 (19 listopada). – S. 58-59. – (Nauka / Co Pan na to, Panie Lem?).

Lem Stanisław. „Nie wiem, jak to się dzieje...” / Rys. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow; Fot. Bogdan Krężel // Przekrój (Warszawa). – 2001. – Nr. 8/2905 (25 lutego). – S. 67. – (Nauka / Co Pan na to, Panie Lem?).

Lem Stanisław. „Odnosze wrażenie...” / Rys. Daniel Mróz; Fot. Bogdan Krężel // Przekrój (Kraków). – 2000. – Nr. 45/2889 (5 listopada). – S. 62. – (Nauka / Co Pan na to, Panie Lem?).

Lem Stanisław. „Osobom, które piszą...” / Rys. Daniel Mróz; Fot. Bogdan Krężel // Przekrój (Kraków). – 2000. – Nr. 46/2890 (12 listopada). – S. 62. – (Nauka / Co Pan na to, Panie Lem?).

Lem Stanisław. „Pokusa wyklonowania człowieka będzie rosnąć...” / Rys. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow; Fot. Bogdan Krężel // Przekrój (Warszawa). – 2001. – Nr. 7/2904 (18 lutego). – S. 69. – (Nauka / Co Pan na to, Panie Lem?).

Lem Stanisław. Popularizacja nauki w Związku Radzieckim // Życie Nauki (Kraków). – 1949. – Nr. 43/48. – S. 207-210.

Lem Stanisław. „Prawdziwym i znamienitym osiągnięciom w nauce...” / Rys. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow; Fot. Bogdan Krężel // Przekrój (Warszawa). – 2001. – Nr. 11/2908 (18 marca). – S. 82. – (Nauka / Co Pan na to, Panie Lem?).

Lem Stanisław. „Prionów nie niszczy alkohol...” / Fot. Bogdan Krężel // Przekrój (Kraków). – 2001. – Nr. 4/2901 (28 stycznia). – S. 67. – (Nauka / Co Pan na to, Panie Lem?).

Lem Stanisław. Recenzja na „B.N.Mienszutkin. Żyznieopisanie Michała Wasiljewicza Łomonosowa” // Życie Nauki (Kraków). – 1950. – Nr. 1/2. – S. 126-128.

Lem Stanisław. „Robotofile, którzy przewidują nadzwyczajną mądrość robocią...” / Rys. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow; Fot. Bogdan Krężel // Przekrój (Kraków). – 2001. – Nr. 1/2898 (7 stycznia). – S. 66. – (Nauka / Co Pan na to, Panie Lem?).

Lem Stanisław. „Stałość jest raczej...” / Rys. Daniel Mróz; Fot. Bogdan Krężel // Przekrój (Kraków). – 2000. – Nr. 48/2892 (26 listopada). – S. 62. – (Nauka / Co Pan na to, Panie Lem?).

Lem Stanisław. „Sterując swoją ewolucją...” / Fot. Bogdan Krężel // Przekrój (Warszawa). – 2001. – Nr. 10/2907 (11 marca). – S. 82. – (Nauka / Co Pan na to, Panie Lem?).

Lem Stanisław. „Tym razem, ku podziwieniu powszechnemu i własnemu...” / Rys. Daniel Mróz; Fot. Bogdan Krężel // Przekrój (Kraków). – 2000. – Nr. 50/2894 (10 grudnia). – S. 66. – (Nauka / Co Pan na to, Panie Lem?).

Lem Stanisław. „W czasach, kiedy byłem chłopcem...” / Rys. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow; Fot. Bogdan Krężel // Przekrój (Warszawa). – 2001. – Nr. 9/2906 (4 marca). – S. 69. – (Nauka / Co Pan na to, Panie Lem?).

Lem Stanisław. „W roku 2015 będzie żyć...” / Rys. Piotr Gidlewski; Fot. Bogdan Krężel // Przekrój (Kraków). – 2001. – Nr. 2/2899 (14 stycznia). – S. 66. – (Nauka / Co Pan na to, Panie Lem?).

Lem Stanisław. „Wenus się upiekła, a Mars zmumufikował...” / Rys. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow; Fot. Bogdan Krężel // Przekrój (Warszawa). – 2001. – Nr. 5/2902 (4 lutego). – S. 69. – (Nauka / Co Pan na to, Panie Lem?).

Lem Stanisław. „Zewsząd słychać powszechne uskarżanie się na co raz większy tłok...” / Rys. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow; Fot. Bogdan Krężel // Przekrój (Kraków). – 2000. – Nr. 51/2895 (17 grudnia). – S. 70. – (Nauka / Co Pan na to, Panie Lem?).

Lem S., Wróblewski J. Plan akcji popularizacji Nauki // Życie Nauki (Kraków). – 1949. – Nr. 43/48. – S. 148-152.

STL. Eksperymentalna pedagogika studiow wyższych w Związku Radzieckim // Życie Nauki (Kraków). – 1949. – Nr. 43/48. – S. 210-211.

Литература о жизни и творчестве

Nowak Dorota. Angielski w żłobku: Pokolenie końca wieku idzie do szkoły, mając 12 miesięcy. I nie jest to futurystyczna wizja Stanisława Lema / Rys. Piotr Gidlewski // Przekrój (Kraków). – 2001. – Nr. 1/2898 (7 stycznia). – S. 67. – (Nauka).


(на русском языке)

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Лем Станислав. Беседы с Лемом: Фрагменты из книги Станислава Береся / Пер. с пол. Константина Душенко; Фото Я.Грелсвски; Рис. А.Степанова, Ю.Миронова, Е.Глухова; Графика В.Вазарелли, Grieshach (Martucci); Живопись Джорджо де Кирико, Макса Эрнста // Студенческий меридиан (М.). – 1988. – № 9. – С. 42-46; № 10. – С. 50-52; № 12. – С. 37-42; 1989. – № 2. – С. 18-20, 22; № 3. – С. 50-53. – (Наши публикации).

[Stanisław Lem. Gusta i dyzgusta; Księga skarg i wniosków; Rozczarowania filmowe; Czas nieutracony; W pajęczej sieci; W cywilizacyjnej jamie]

Литература о жизни и творчестве

     

Вулис Абрам. В мире приключений: Поэтика жанра / Худож. И.Блиох; Ред. Л.Воронин; Худож. ред. А.Еремин. – М.: Сов. писатель, 1986. – 384 с. 20.000 экз. (п).
Лем Станислав: С. 99 (Сумма технологии), 346.

     

Шафиков Сагит. Философская фантастика Станислава Лема: Моногр. / Науч. ред. Р.Мурясов; Рецензенты А.Федоров, Е.Морозкина. – М.: Флинта, 2019. – 288 с. 500 экз. (о) ISBN 978-5-9765-3974-7.

Алексеев Вячеслав. Фантастика Станислава Лема // Мирт (СПб.). – 2012. – № 3 (80).

Шафиков Сагит. Ложь, дезинформация, верозия в интеллектуальной фантастике Станислава Лема // Доклады Башкирского университета (Уфа). – 2017. – Том 2. № 3. – С. 478-484.

Шафиков Сагит. Феномен Станислава Лема, или ЧТО и КАК пишет Лем-фантаст // Современные тенденции развития науки и технологий (Белгород). – 2016. – № 4-5. – С. 104-111.


(на венгерском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Teljes science-fiction univerzuma III / Fordította: Murányi Beatrix; Boritó: Havancsák Gyula; Lektor: Jihász Ferenc és Barna Ildikó; Felelős kiadó: Szukits László és Szukits Gábor; Felelős vezető: Bördős János. – Szeged: Szukits Könyvkiadó, 2008. – 709 old. ISBN 978-963-497-175-7.

  Tartalom:

   Csillagnapló

    Old. 7: Előszó
    Old. 9-10: Bevezetés

    Ijon Tichy csillagnaplójából

     Old. 11-21: Hetedik utazás
     Old. 21-32: Nyolcadik utazás
     Old. 32-52: Tizenegyedik utazás
     Old. 52-57: Tizenkettedik utazás
     Old. 57-68: Tizenharmadik utazás
     Old. 68-82: Tizennegyedik utazás
     Old. 82-89: Tizennyolcadik utazás
     Old. 89-113: Huszadik utazás
     Old. 113-144: Huszonegyedik utazás
     Old. 144-152: Huszonkettedik utazás
     Old. 152-155: Huszonharmadik utazás
     Old. 155-162: Huszonnegyedik utazás
     Old. 163-172: Huszonötödik utazás
     Old. 172-183: Huszonnyolcadik utazás

    Ijon Tichy emlékeiből

     Old. 184-192: Ijon Tichy emlékeiből. I
     Old. 192-199: Ijon Tichy emlékeiből. II
     Old. 199-204: Ijon Tichy emlékeiből. III
     Old. 204-210: Ijon Tichy emlékeiből. IV
     Old. 210-220: Ijon Tichy emlékeiből. V (Mosógép-tragédia)
     Old. 220-225: Vliperdius doktor intézete
     Old. 225-238: Diagorász doktor
     Old. 238-243: Mentsük meg a kozmoszt! (Ijon Tichy nyílt levele)
     Old. 243-261: Donda professzor
     Old. 261-266: A sárkány haszna

   Old. 268-403: Helyszíni szemle
   Old. 405-515: Béke a Földön

   Rakottas

    Old. 519-523: Létezik ön, Mr. Johns?
    Old. 523-537: A hűséges robot: Tévéjátek
    Old. 538-566: Tarantoga professzor űrutazása: Színjáték hat részben
    Old. 567-581: Tarantoga professzor fekete szobája: Tévéjátek
    Old. 582-598: Tarantoga professzor különös vendége: Tévéjátek
    Old. 599-610: Rakottas: Filmforgatókönyv
    Old. 611-627: Tarantoga professzor fogadóórája: Tévéjátek
    Old. 627-639: Holdéjszaka: Rádiójáték
    Old. 639-672: Lem Stanisław és Szczepański Jan Józef. A fürdőkádban talált kézirat: [Filmforgatókönyv]
    Old. 673-699: Lem Stanisław és Szczepański Jan Józef. Szénanátha: Filmforgatókönyv

   Old. 701-706: Függelék: Luzán és kurlandi fogalmak földi megfelelőinek értelmező szótára. Bevezetés

[Stanisław Lem. Przedmowa; Wstęp; Podróż siódma; Podróż ósma; Podróż jedenasta; Podróż dwunasta; Podróż trzynasta; Podróż czternasta; Podróż osiemnasta; Podróż dwudziesta; Podróż dwudziesta pierwsza; Podróż dwudziesta druga; Podróż dwudziesta trzecia; Podróż dwudziesta czwarta; Podróż dwudziesta piąta; Podróż dwudziesta ósma; Ze wspomnień Ijona Tichego. I; Ze wspomnień Ijona Tichego. II; Ze wspomnień Ijona Tichego. III; Ze wspomnień Ijona Tichego. IV; Ze wspomnień Ijona Tichego. V (Tragedia pralnicza); Zakład doktora Vliperdiusa; Doktor Diagoras; Ratujmy kosmos (List otwarty Ijona Tichego); Profesor A.Dońda; Pożytek ze smoka; Wizja lokalna; Pokój na ziemi; Czy pan istnieje, mr. Johns?; Wierny robot; Wyprawa profesora Tarantogi; Czarna komnata profesora Tarantogi; Dziwny gość profesora Tarantogi; Przekładaniec; Godzina przyjęć profesora Tarantogi; Noc księżycowa; Pamiętnik znaleziony w wannie (Scenariusz); Katar (Scenariusz)]

Lem Stanisław. 7. A Nagy Inda bolygóján: Fejezetek Ijon Tichy Csillagnaplójából / Mach P. Edward fordítása; Illusztrátor: Barczánfalvi Ferenc // Kincskereső (Szeged). – 1984. – 3. szám (Marcius). – Old. 8-14. – (A világűr csavargója).
[Stanisław Lem. Podróż dwudziesta czwarta]

Lem Stanisław. 8. Rémek a Taira fölött: Fejezetek Ijon Tichy Csillagnaplójából / Mach P. Edward fordítása; Illusztrátor: Barczánfalvi Ferenc // Kincskereső (Szeged). – 1984. – 4. szám (Április). – Old. 4-11. – (A világűr csavargója).
[Stanisław Lem. Podróż dwudziesta piąta]

Lem Stanisław. 9. Miért lehetetlen az élet a Földön: Fejezetek Ijon Tichy Csillagnaplójából / Mach P. Edward fordítása; Illusztrátor: Barczánfalvi Ferenc // Kincskereső (Szeged). – 1984. – 5. szám (Majus). – Old. 5-8. – (A világűr csavargója).
[Stanisław Lem. Podróż dwudziesta druga]


(на немецком языке)

Художественные произведения

     

Quasar 2: Science Fiction aus vier Kontinenten / Ins Deutsche übertragen von Marcel Bieger; Titelillustration: NEL [Tim White]; Hrsg. Maxim Jakubowski. – Bergisch Gladbach: Bastei-Verlag Gustav H. Lübbe, 1980. – 286 S. – (Bastei-Lübbe-Taschenbuch. Science Fiction Special. Band 22019). ISBN 3-404-22019-2.

  Inhalt:

   S. 256-261: Lem Stanislaw. Der weiße Tod

[Stanisław Lem. Biała śmierć]

Литература о жизни и творчестве

     

Salewski Michael. Zeitgeist und Zeitmaschine: Science Fiction und Geschichte / Umschlaggestaltung: Celestino Piatti; Umschlagbild: »Drie bollen I« von M.C.Escher. – Münschen: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1986. – 298 S. – (DTV. 4445). ISBN 3-423-04445-4.
Originalauflage Juni 1986
Stanisław Lem. S. 12, 24, 30-31, 49-53, 69, 92, 135, 214, 224, 231, 256-257, 259, 261, 270, 287, 290-292, 295.

     

Lexikon der deutschsprachigen Science Fiction-Literatur seit 1900: Mit einem Blick auf Osteuropa / Herausgegeben Christoph F. Lorenz; Umschlagabbildung: Otto W. Gails „Der Schuss ins All”, Bergstadtverkag Breslau, 1925. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017. – 636 S. ISBN 978-3-631-67236-5.
Lem Stanisław: S. 41, 139, 141, 235, 300, 529, 531, 535, 538, 552, 589-596.

  Inhalt:

   S. 27-44: Esselborn Hans. Vom Unmöglichen zum Vorstellbaren. Zum Unterschied zwischen dem „Phantastischen” Genre und der „eigentlichen” Science Fiction
   S. 125-152: Schwartz Matthias. Science Fiction in Osteuropa
   S. 231-238: Steinmüller Karlheinz. Del' Antonio, Eberhardt
   S. 299-303: Kruschel Karsten. Fuhrmann, Rainer
   S. 529-535: Steinmüller Karlheinz. Simon, Erik
   S. 537-541: Steinmüller Karlheinz. Sjöberg, Arne
   S. 551-556: Kruschel Karsten. Tuschel, Karl-Heinz
   S. 589-596: Rzeszotnik Jacek. Lem. Stanisław


(на румынском языке)

Художественные произведения

Lem Stanislaw. A cincea expediţie A sau consultarea lui Trurl / În româneşte de Adrian Rogoz // Colecţia „Povestiri štiinţifico-fantastice” (Bukurešti). – 1971. – Nr. 388 (15 ianuarie). – P. 22-27.
Din volumul CIBERIADA
[Stanisław Lem. Wyprawa piąta A, czyli konsultacja Trurla]

Постановки и экранизации. Литература о них

A.R. În curînd emisiuni SF româneşti pe micul ecran? // Colecţia „Povestiri štiinţifico-fantastice” (Bukurešti). – 1973. – Nr. 449. – P. 22.