Станислав ЛЕМ: Библиография: 2022: Январь

(на польском языке)

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Lem Stanisław. Autor „Astronautów” zaskoczony / Ze Stanisławem Lemem rozmawiała A.W. [A.Wysocka] // Kurier Szczeciński (Szczecin). – 1959. – Nr. 6. – S. 3.

Lem Stanisław. Rozmawiamy z pisarzami: Stanisław Lem / Rozmawiał Andrzej Dzierżanowski // Poglądy (Wrocław). – 1957. – Nr. 3/ – S. 3.

Lem Stanisław. Rozmowy z pisarzami: Stanisław Lem / Rozmawiał Włodzimierz Maciąg // Życie Literackie (Kraków). – 1957. – Nr. 24. – S. 3.

Lem Stanisław. Rzeczywistość wyprzedziła fantazję / Rozmowę przeprowadziła Jadwiga Radomińska // Kulisy (Warszawa). – 1957. – Nr. 38. – S. 3.

Lem Stanisław. W 1960 r. lecimy na Wenus!: Przygotowania do wyprawy odbywają się w Berlinie. Rozmowy o nich ze Stanisławem Lemem / Rozmawiał Maciej Krasicki // Express Poznański (Poznań). – 1959. – Nr. 73. – S. 4.


(на русском языке)

Художественные произведения

     

Лем Станислав. Кибериада: Сб. / Пер. с пол.; Компьютерный дизайн В.Воронина; Отв. ред. В.Демичев. – М.: Изд-во АСТ, 2021. – 607 с. – (Лем – собрание сочинений (Neo). Т. 6). 2.500 экз. (п) ISBN 978-5-17-133417-8.

  Содерж.:

   С. 5-34: Формула Лимфатера / Пер. В.Язневича

   Сказки роботов

    Сказки роботов

     С. 37-42: Три электрыцаря / Пер. И.Клеха
     С. 43-47: Урановые уши / Пер. К.Душенко
     С. 48-59: Как Эрг Самовозбудитель бледнотика одолел / Пер. К.Душенко
     С. 60-68: Сокровища короля Бискаляра / Пер. С.Легезы
     С. 69-75: Два чудовища / Пер. К.Душенко
     С. 76-80: Белая смерть / Пер. К.Душенко
     С. 81-85: Как Микромил и Гигациан разбеганию туманностей положили начало / Пер. К.Душенко
     С. 86-92: Сказка о цифровой машине, которая с драконом сражалась / Пер. И.Клеха
     С. 93-104: Советники короля Гидропса / Пер. К.Душенко
     С. 105-122: Друг Автоматея / Пер. И.Клеха
     С. 123-132: Король Глобарес и мудрецы / Пер. К.Душенко
     С. 133-141: Сказка о короле Мурдасе / Пер. К.Душенко

    Из сочинения Цифротикон, или О девиациях, суперфиксациях и аберрациях сердечных

     С. 142-152: О королевиче Ферриции и королевне Кристалле / Пер. К.Душенко

   Кибериада

    Кибериада

     С. 155-159: Как был спасен мир / Пер. С.Легезы
     С. 160-169: Машина Трурля / Пер. И.Клеха
     С. 170-176: Большая трепка / Пер. С.Легезы

    Семь путешествий Трурля и Клапауция

     С. 177-187: Путешествие первое, или Ловушка Гарганциана / Пер. К.Душенко
     С. 188-199: Путешествие первое А, или Электрибалт Трурля / Пер. И.Клеха
     С. 200-225: Путешествие второе, или Трурль и Клапауций на службе у короля Жестокуса / Пер. И.Клеха
     С. 226-241: Путешествие третье, или Вероятностные драконы / Пер. И.Клеха
     С. 242-249: Путешествие четвертое, или Как Трурль, королевича Пантарктика от мук сердечных избавить желая, Женотрон применил, и как потом дело дошло до использования Детомета / Пер. С.Легезы
     С. 250-265: Путешествие пятое, или О шалостях короля Балериона / Пер. А.Громовой
     С. 266-272: Путешествие пятое А, или Консультация Трурля / Пер. И.Клеха
     С. 273-289: Путешествие шестое, или Как Трурль с Клапауцием Демона Второго Порядка создали, чтобы разбойника Мордаса одолеть / Пер. И.Клеха
     С. 290-298: Путешествие седьмое, или Как Трурля собственное совершенство к беде привело / Пер. А.Громовой

    С. 299-349: Сказка о трех машинах-рассказчицах короля Гениалона / Пер. К.Душенко
    С. 350-374: Альтруизин, или Правдивое повествование о том, как отшельник Добриций Космос пожелал осчастливить и что из этого вышло / Пер. К.Душенко
    С. 375-422: Блаженный / Пер. К.Душенко
    С. 423-482: Повторение / Пер. И.Левшина

    Воспитание Цифруши

     С. 483-495: Воспитание Цифруши / Пер. К.Душенко
     С. 496-521: Рассказ Первого Размороженца / Пер. К.Душенко
     С. 522-548: Рассказ Второго Размороженца / Пер. К.Душенко

   С. 549-597: Маска / Пер. И.Левшина
   С. 599-604: Загадка / Пер. К.Душенко

[Stanisław Lem. Formuła Lymphatera; Trzej elektrycerze; Uranowe uszy; Jak Erg Samowzbudnik Bladawca pokonał; Skarby króla Biskalara; Dwa potwory; Biała śmierć; Jak Mikromił i Gigacyan ucieczkę mgławic wszczęli; Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła; Doradcy króla Hydropsa; Przyjaciel Automateusza; Król Globares i mędrcy; Bajka o królu Murdasie; O królewiczu Ferrycym i królewnie Krystali; Jak ocalał świat; Maszyna Trurla; Wielkie lanie; Wyprawa pierwsza, czyli pułapka Gargancjana; Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla; Wyprawa druga, czyli oferta króla Okrucyusza; Wyprawa trzecia, czyli smoki prawdopodobieństwa; Wyprawa czwarta, czyli o tym, jak Trurl kobietron zastosował, królewicza Pantarktyka od mąk miłosnych chcąc zbawić i jak potem do użycia dzieciomiotu przyszło; Wyprawa piąta, czyli o figlach króla Baleryona; Wyprawa piąta A, czyli konsultacja Trurla; Wyprawa szósta, czyli jak Trurl i Klapaucjusz demona drugiego rodzaju stworzyli, aby zbójcę Gębona pokonać; Wyprawa siódma, czyli o tym, jak własna doskonałość Trurla do złego przywiodła; Bajka o trzech maszynach opowiadających króla Genialona; Altruizyna, czyli opowieść prawdziwa o tym, jak pustelnik Dobrycy kosmos uszczęśliwić zapragnął i co z tego wynikło; Kobyszczę; Powtórka; Edukacja Cyfrania; Opowieść pierwszego Odmorożeńca; Opowieść drugiego Odmorożeńca; Maska; Zagadka]

Научно-философские работы

     

Лем Станислав. Дилеммы XXI века: Сб. / Пер. с пол. В.Язневича; Компьютерный дизайн В.Воронина; Отв. ред. В.Демичев. – М.: Изд-во АСТ, 2021. – 639 с. – (Станислав Лем). 2.000 экз. (п) ISBN 978-5-17-133391-1.

  Содерж.:

   С. 5-6: Язневич Виктор. От составителя I. Предисловие

   За десять лет до «Суммы технологии»: Часть 1

    С. 7-15: Лем Станислав. Каким будет мир в 2000 году?
    С. 15-19: Перспективы будущего
    С. 19-28: Об астронавтике – по существу
    С. 28-33: О границах технического прогресса
    С. 33-37: Фельетон о 2000 годе
    С. 37-38: Язневич Виктор. От составителя II. За десять лет до...

   «Сумма технологии»: Часть 2

    С. 39-57: Лем Станислав. Куда идешь, мир?
    С. 57-61: Язневич Виктор. От составителя III. «Сумма технологии»
    С. 57-59: Лем Станислав. Письмо Девису Е.А. от 16 апреля 1968 г.
    С. 61-70: Уэллс, Ленин и будущее мира

    От составителя IV. Комментарии к статье «Уэллс, Ленин...»

     С. 70-71: Язневич Виктор. Комментарий переводчика
     С. 71-74: Околовский Павел. Комментарий философа

   «Сумма технологии» десять лет спустя: Часть 3

    С. 75-79: Лем Станислав. Рефлексии о футурологии
    С. 80-85: Границы предвидения
    С. 86-114: Звездная инженерия
    С. 114-135: История одной идеи
    С. 135-143: Язневич Виктор. От составителя V. Десять лет спустя
    С. 143-145: Лем Станислав. О Големе XIV, или Горчица после обеда
    С. 145-146: Язневич Виктор. От составителя VI. Примечания к статье «О Големе XIV...»

   «Сумма технологии» двадцать лет спустя: Часть 4

    С. 147-158: Лем Станислав. Послесловие к «Диалогам»
    С. 159-174: Прогноз развития биологии до 2040 года
    С. 174-180: Предисловие впоследствии
    С. 181-186: Удивление
    С. 186-188: Язневич Виктор. От составителя VII. Двадцать лет спустя
    С. 189-207: Лем Станислав. Должны ли мы желать успеха Горбачёву?
    С. 208-210: Язневич Виктор. От составителя VIII. Комментарий к статье о М.С.Горбачёве

   «Сумма технологии» тридцать лет спустя: Часть 5

    С. 211-235: Лем Станислав. Жизнь во времена СПИДа
    С. 235-242: Попытка прогноза до 2000 года
    С. 242-250: Предварительный анализ XXI века
    С. 250-257: Исключительные угрозы и возможности будущего
    С. 258-260: Язневич Виктор. От составителя IX. Тридцать лет спустя
    С. 260-274: Лем Станислав. Sex Wars, или Человечество в XXI веке
    С. 274-276: Язневич Виктор. От составителя X. Примечания к статье «Sex Wars...»
    С. 274-275: Горбачев Михаил. Письмо Станиславу Лему от 04.06.1992 г.
    С. 275: Лем Станислав. Письмо Михаилу Горбачёву от 19.06.1992 г.
    С. 275: Горбачев Михаил. Письмо Станиславу Лему от 07.07.1992 г.

   «Сумма технологии» сорок лет спустя: Часть 6

    С. 277-289: Лем Станислав. Почему я перестал писать научную фантастику?
    С. 289-292: Мир в XXI веке
    С. 292-300: Мегабитовая бомба
    С. 301-308: На пороге квантехнологии
    С. 309-318: Повторение сказанного
    С. 318-319: Язневич Виктор. От составителя XI. Сорок лет спустя

   Взгляд на мир с порога XXI века: Часть 7

    С. 320-328: Язневич Виктор. От составителя XII. Взгляд на мир
    С. 329-332: Лем Станислав. Взгляд с порога
    С. 332-335: Антипрогнозный зонт
    С. 335-339: Формула Дрейка
    С. 339-347: Одиноки ли мы?
    С. 347-350: Следующие двести лет
    С. 350-352: Вопрос
    С. 352-354: Пальцем в небо
    С. 354-356: Почему ошибался?
    С. 357-359: Изменения климата
    С. 359-361: Источники энергии
    С. 361-363: Роботофилия
    С. 364-366: Расстройство климата
    С. 366-368: Прионы
    С. 368-371: Сравнительная планетология
    С. 371-376: Между Венерой и Марсом
    С. 376-378: Генетика
    С. 378-381: Технологические перевороты
    С. 381-383: Идеальный спортсмен
    С. 383-388: Сферомахия
    С. 388-390: Компьютерная тюрьма
    С. 390-395: Музыка генов
    С. 395-398: Интеллектуальные устройства
    С. 398-400: Новый человек
    С. 400-402: Автоэволюция
    С. 402-406: Под опекой одежды
    С. 407-409: Генетический код
    С. 409-411: Преждевременный эксперимент
    С. 411-414: Клономания
    С. 414-416: Задатки гениальности
    С. 416-419: Неединогласный монолит
    С. 419-421: Вселенная
    С. 421-424: Бессмертие
    С. 424-426: Звездные войны
    С. 426-428: Война хакеров
    С. 429-431: Паразиты
    С. 431-433: Глобальная глобализация
    С. 434-437: Запутанный клубок
    С. 437-439: Чем больше читаю, тем меньше знаю
    С. 439-442: Больница без врачей
    С. 442-444: Земля словно термос
    С. 444-447: Вслепую блуждающая ошибка
    С. 447-449: Чем мудрее, тем глупее
    С. 449-451: Некто или Никто
    С. 452-454: Гибель Земли
    С. 454-456: Биогенетические надежды
    С. 456-459: Дьявол в будущем
    С. 459-461: Компьютер и мозг
    С. 462-464: Новые бедствия
    С. 464-467: Биогенетические битвы
    С. 467-469: Анализ предсказания
    С. 469-472: Молотком по компьютеру
    С. 472-474: Неожиданность из глубин
    С. 474-476: Созидание разрушением
    С. 477-479: За кулисами
    С. 479-482: Что важнее?
    С. 482-484: Большой Всплеск
    С. 484-486: Сон
    С. 487-489: Дружественный термоядер
    С. 489-492: А имя их – Легион
    С. 492-494: Белые пятна на карте нашего знания
    С. 494-496: Независимый климат
    С. 497-499: Путеводная мысль?
    С. 499-500: Луна как рынок
    С. 500-503: Вольная воля?
    С. 503-504: Перед следующим шагом
    С. 504-506: Клонирования я всегда опасался
    С. 507: Клоны
    С. 507-508: Перед сменой полюсов
    С. 509-511: Одиноки в космосе
    С. 511-515: Созидание через разрушение
    С. 515-516: Игра с природой
    С. 516-518: Модели и действительность
    С. 518-521: Вторжение технологии
    С. 521-522: Непроизвольный прогноз
    С. 522-525: Футурология у рулетки
    С. 525-527: Старость по-прежнему не радость
    С. 527-529: Начало и конец
    С. 530: Наносверхчеловек
    С. 531: Складирование радионуклидов
    С. 531-532: Плодотворящая инженерия
    С. 532-535: Искусственный лепет
    С. 535-536: Гармония из хаоса
    С. 536-539: Ухабы цивилизации
    С. 539-541: Дорога без отступления
    С. 541: Шизофрения политики
    С. 541-544: Космическое казино
    С. 544-546: Дорогостоящие промахи
    С. 546-547: Ученики чернокнижника
    С. 547: Мы плохо поправляем Природу
    С. 547-549: Загадка сознания
    С. 550: Кровавая современность
    С. 550: Склонированная глупость
    С. 550-551: Клонировать или не клонировать
    С. 551-553: Война за энергию
    С. 553: Ядерная рулетка
    С. 553-556: Дамокловы мечи
    С. 556-557: Расстройство климата
    С. 557: Парадоксы современности
    С. 557-559: Гибель цивилизации?
    С. 559-560: Медицина будущего
    С. 560-561: Дорога на эшафот
    С. 561-563: Более важные вопросы
    С. 563-565: На пути к шустрам?
    С. 565-567: Плоды компьютерной имитации
    С. 567-571: Вопросы и прогнозы
    С. 571-573: Множественность космосов
    С. 573-575: Апокалипсис
    С. 575-578: Под катком
    С. 578-579: Космический ГУЛАГ
    С. 579-580: Зелёных человечков нет
    С. 581-584: На Марс?
    С. 584-585: Генетическая летопись
    С. 585-587: Роман с футурологией
    С. 588-592: Горизонт во мгле
    С. 592-593: Нет ещё билетов в космос
    С. 593-594: Вернешот
    С. 594-595: «Мусор»
    С. 595-597: Энергетические проблемы и климат
    С. 597-598: Силы природы
    С. 599-600: Грязь на Титане
    С. 600-601: Пессимистические прогнозы
    С. 602-603: Автомобильная фантоматика
    С. 603-604: Будем ли жить дольше?
    С. 604-605: Синтетическое топливо
    С. 606-607: Вздор
    С. 607-608: Атомы для Польши
    С. 608-609: Бессмысленное сопротивление
    С. 609-611: Моя Сеть...
    С. 611-614: Голоса из Сети
    С. 614-615: Язневич Виктор. От составителя XIII. Примечания и дополнения к статье «Голоса из Сети»
    С. 615-618: Лем Станислав. Некоторые ответы на вопросы российских интернавтов

   С. 619-624: Язневич Виктор. Послесловие: «Сумма технологии» пятьдесят и более лет спустя
   С. 625-632: От составителя XIV. Персоналий

[Stanisław Lem. Jak będzie wyglądał świat w roku 2000?; Perspektywy przyszłości; O astronautice – rzeczowo; Człowiek i technika; Felieton o roku 2000; Dokąd idziesz, świece?; Wells, Lenin i przyszłość świata; Refleksje 1974; Granice przewidywania; Inżynieria gwiazdowa; Dzieje pewnego pomysłu; Nachwort; Prognoza rozwoju biologii do roku 2040; Vorwort im Nachhinein; Zdziwienie; Czy mamy życzyć Gorbaczowowi powodzenia?; Leben in der AIDS-Zeit; Versuch einer Prognose bis zum Jahr 2000; Vorschau auf das nächste Jahrhundert; Die Zukunft hält einmalige Bedrohungen und einmalige Chancen bereit; Sex wars (Ludzkość w XXI wieku); Dlaczego przestałem pisać science fiction?; Świat w przyszłym stuleciu; Bomba megabitowa; U progu kwantechnologii; Repetycja; Spojrzenie z progu; Rozważania sylwiczne LXXXVII; Rozważania sylwiczne LXXXIX; Czy jesteśmy sami?; Rozważania sylwiczne XC; Pytanie; Kulą w płot; Skąd błąd?; Zmiany klimatu; Źródła energii; Robotofile; Zakłócenie klimatu; Priony; Planetologia porównawcza; Między Wenerą a Marsem; Genetyka; Rozważania sylwiczne XCVIII; Sportowiec doskonały; Sferomachia; Zaścianek komputerowy; Muzyka genów; Urządzenia inteligentne; Nowy człowiek; Autoewolucja; Pod kuratelą podkoszulka; Kod genetyczny; Przedwczesny eksperyment; Klonomania; Zawiązki geniuszu; Monolit niejednomyślny; Wszechświat; Nieśmiertelność; Gwiezdne wojny; Wojna hackerów; Pasożyty; Globalna globalizacja; Splątany kłębek; Im wieęcej czytam, tym mniej wiem; Szpital bez lekarzy; Ziemia niczym termos; Ślepo błądzący błąd; Im mądrzej, tym głupiej; Ktoś albo Nikt; Zagłada Ziemi; Biogenetyczne nadzieje; Diabeł w przyszłej rzeczy; Komputer i mózg; Nowe plagi; Biogenetyczne bitwy; Badanie przepowiedni; Młotkiem w komputer; Niespodzianka z odwiertów; Kreacja przez destrukcję; Zaplecze; Rozważania sylwiczne CIV; Wielki Plusk; Sen; Przyjazne termojądra; A imię ich – Legion; Białe plamy na mapie naszej wiedzy; Niepodległy klimat; Myśl przewodnia?; Księżyc jako rynek; Wolna wola?; Przed następnym krokiem; Klonowania zawsze się bałem; Klony; Przed zmianą biegunów; Samotni w kosmosie; Zagłada i kreacja; Gra z naturą; Modele i rzeczywistość; Rozważania sylwiczne CXII; Bezwiedna prognoza; Przy ruletce – próba futurologiczna; Starość nadal nie radość; Początek i koniec; Nanonadczłowiek; Składowanie radionuklidów; Inżynieria płodowlana; Artificial Intelligence; Ład z chaosu; Wyboje cywilizacji; Droga bez odwrotu; Schizofrenia polityki; Kosmiczne kasyno; Wielkie koszty pudłowania; Uczniowie czarnoksiężnika; Kiepsko poprawiamy Naturę; Zagadka świadomości; Krwawa nowożytność; Sklonowana głupota; Klonować albo nie klonować; Wojna o energię; Nuklearna ruleta; Miecze Damoklesa; Zaburzenia klimatów; Paradoksy współczesności; Czy zmierzch cywilizacji?; Lecznictwo przyszłości; Droga na szafot; Rozważania sylwiczne CXXVI; Droga do bystrów?; Rozważania sylwiczne CXXVII; Pytania i prognozy; Wielość kosmosów; Apokalipsa; Pod walcem; Kosmiczny gułag; Zielonych ludzików nie ma; Na Marsa?; Kronika genowa; Rozważania sylwiczne CXXXI; Horyzont za mgłą; Jeszcze nie ma biletów w kosmos; Verneshot; «Śmiecie»; Rozważania sylwiczne CXXXVII; Siły natury; Błoto na Tytanie; Rozważania sylwiczne CXLII; Samochodowa fantomatyka; Czy będziemy żyć dłużej?; Syntetyczne paliwa; Rozważania sylwiczne CXLVI; Atomy dla Polski; Rozważania sylwiczne CXLIX; Moja sieć...; Głosy z sieci]

     

Лем Станислав. Сумма технологии: Сб. / Пер. с пол., нем.; Компьютерный дизайн В.Воронина; Отв. ред. В.Демичев. – М.: Изд-во АСТ, 2020. – 735 с. – (Лем – собрание сочинений (Neo)). 2.000 экз. (п) ISBN 978-5-17-133381-2.

  Содерж.:

   Предисловия

    С. 7-10: Вступление / Пер. В.Язневича
    С. 11-14: Предисловие к первому изданию / Пер. Ф.Широкова
    С. 15-18: Предисловие ко второму изданию / Пер. Ф.Широкова
    С. 19-21: Предисловие автора к русскому изданию 1968 г. / Пер. Ф.Широкова
    С. 22-48: Предисловие к третьему изданию / Пер. В.Язневича
    С. 49-52: Предисловие к немецкому изданию / Пер. В.Язневича
    С. 53-66: Предисловие. Двадцать лет спустя / Пер. В.Язневича

   С. 67-581: Сумма технологии / Пер. Ф.Широкова

   Послесловия

    С. 585-593: Введение в дискуссию / Пер. В.Язневича
    С. 594-644: Послесловие к дискуссии / Пер. В.Язневича
    С. 645-682: Послесловие. Двадцать лет спустя / Пер. Ф.Широкова
    С. 683-712: Послесловие. Тридцать лет спустя / Пер. В.Язневича
    С. 713-733: Послесловие. Прошлое будущего / Пер. В.Язневича

[Stanisław Lem. Summa technologiae. Wstęp; Przedmowa do I wydania; Przedmowa do II wydania; Przedmowa do Summa technologiae; Sonda w niebo i piekło przyszłości; Vorwort zur deutschen Ausgabe; Zwanzig Jahre später; Summa technologiae; Summa technologiae. Wprowadzenie do dyskusji; Summa technologiae. Posłowie do dyskusji; Posłowie. Dwadzieścia lat później; Trzydzieści lat później; Die Vergangenheit der Zukunft]


(на немецком языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Irrläufer: Erzählungen / Aus dem Polnischen von Hanna Rottensteiner; Umschlagfoto: Per-Andre Hoffmann; Redaktion und Beratung: Franz Rottensteiner; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 2003. – 242 S. – (suhrkamp taschenbuch 1890. Phantastische Bibliothek. Band 285). ISBN 3-518-38390-6.
4. Auflage.

  Inhalt:

   S. 7-10: Vorwort
   S. 11-31: Der Garten der Dunkelheit
   S. 32-53: Der Fremdling
   S. 54-70: Exodus
   S. 71-110: Unser Mann in Hiroshima
   S. 111-132: D-Day
   S. 133-185: Atomstadt
   S. 186-242: Plan Anti-V

[Stanisław Lem. Vorwort [Irrläufer]; Ogród ciemności; Obcy; Exodus; Człowiek z Hiroshimy; D-Day; Miasto atomowe; Plan Anti-V]

Литература о жизни и творчестве

     

Das Science Fiction Jahr 2002 / Herausgegeben von Wolfgang Jeschke; Das Umschlagbild malte Giancarlo Donato. – München: Wilhelm Heyne Verlag, 2002. – 859 S. – (Heyne Science Fiction & Fantasy. Band 06/6490. Das Science Fiction Jahr # 17). ISBN 3-453-19674-0.
Lem Stanisław: S. 51, 294, 527, 539-553, 787-789, 807, 851.

  Inhalt:

   S. 15-180: Urbanek Hermann. Die deutsche SF-Szene 2000/2001
   S. 257-335: Gaschler Peter M. Das Jahrtausend der Bilder: Die Filmczene 2000/2001
   S. 513-538: Iwoleit Michael K. Update des Menschen – Trends in Greg Egans Kurzgeschichtenwerk
   S. 539-553: Neuhaus Wolfgang. Ein Realismus der höheren Art: Erinnerung an das Buch »Also sprach GOLEM« von Stanisław Lem aus Anlass seines achtzigsten Geburtstages
   S. 787-789: Kruschel Karsten. Stanisław Lem. Riskante Konzepte
   S. 799-859: Bauer Werner. Phantastische Literatur im Heyne-Taschenbuch 2001