Станислав ЛЕМ: Библиография: 2020: Июль

(на польском языке)

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Lem Stanisław. Psychologizm i realizm: [Rec.: Borensztajn M. Źródła twórczości, “Warszawa”, 1947, nr. 3] // Życie Nauki (Kraków). – 1947. – Nr. 15/16. – S. 213-216.

ml. [Wydany w postaci...]: [Rec.: Słomkowski A. Pochodzenie człowieka w świetle nauki Kościoła] // Życie Nauki (Kraków). – 1947. – Nr. 17/18. – S. 280-281.

Литература о жизни и творчестве

     

Niewiadowski Andrzej. Polska fantastyka naukowa: Przewodnik 1945-1985 / Opracowanie graficzne Tadeusz Łuczejko; Redaktor Mirosław Kowalski. – Warszawa: Iskry, 1987. – 108 s. Nakład 9750 + 250 egz.
Wydanie I.
Lem Stanisław: S. 11, 14-15, 18-19, 21-22, 26, 41, 43, 48, 50-52, 69-70, 80, 84, 87-93, 96-98, 104-105.

  Spis treści:

   S. 7-19: I. Od romansu naukowego do literatury fantastyczno-naukiwej
   S. 20-23: Kilka słów o krytyce science fiction
   S. 26: Bereś Stanisław
   S. 37-38: Gosk Tadeusz
   S. 41: Hussarski Roman
   S. 42-43: Jarzębski Jerzy
   S. 48: Krywak Piotr
   S. 50-52: Lem Stanisław
   S. 69-70: Stoff Andrzej
   S. 80: Zgorzelski Andrzej
   S. 84-97: Wydawnictwa
   S. 98: Czasopisma
   S. 104-105: Bibliografia: Zestawienie wybranych prac krytycznych o polskiej literaturze SF lat 1944-1985 (układ alfabetyczny)


(на русском языке)

Литература о жизни и творчестве

     

Стругацкий Аркадий, Стругацкий Борис. Полное собрание сочинений: В 33 т. Т. 23. 1978: Кн. 2 / Концепция издания: С.Бондаренко, А.Воронин; Сост. С.Бондаренко, В.Курильский, Ю.Флейшман; Подгот. ил. материалов: А.Горбов, П.Северцов; Отв. ред. С.Бондаренко; Дизайн обл.: А.Андреев; Корректор Н.Воробьёва; Компьютерная верстка: В.Борисов. – Иерусалим: Млечный Путь, 2019. – 466 с.; 32 с. вкл. (о).
Лем Станислав – польский писатель, философ. С. 577, 580, 677, 689, 770, 780, 826, 840, 844, 852.

  Содерж.:

   Варианты рукописей и изданий / Подготовлено: С.Бондаренко, В.Казаков

    С. 575-660: «Погоня в Космосе» и «Конец Планеты Негодяев» (сценарии мультфильма)

  С. 677-679: Стругацкий Аркадий. Безбрежная фантастика / Интервью А.Славова

  Стругацкий Аркадий, Стругацкий Борис. Переписка, 1978

   С. 689: Стругацкий Аркадий. Аркадий – брату, 20 января 1978, М. – Л.

  С. 738-778: Стругацкий Аркадий. Дневник, 1977-1979
  С. 779-786: Дневник, 1978-1987
  С. 817-855: Курильский Виктор, Рудман Леонид. Комментарии и примечания


(на болгарском языке)

Литература о жизни и творчестве

Слово и памет: Сборник с доклади от Осемнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. – Пловдив: АИ Паисий Хилендарски, 2017. – с. ISBN 978-619-202-232-7.


(на немецком языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Solaris: Roman / Deutsch von Irmtraud Zimmermann-Göllheim; Umschlaggestaltung: Celestino Piatti. – Münschen: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1986. – 237 S. – (DTV. 10177). ISBN 3-423-10177-6.
4. Auflage Juni 1986: 46. bis 55. Tausend
[Stanisław Lem. Solaris]


(на чешском языке)

Художественные произведения

     

Roboti a androidi: Science Fiction / Přebal, vazbu a grafickou úpravu navrhl Miroslav Jiránek; Z různých originálů vybral a poznámku o autorech napsal Ivo Železný; Odpovědný redaktor Jiří Pondělíček; Výtvarná redaktorka Jaroslava Lorenzová. – Praha: Svoboda, 1988. – 623 s. Náklad 90.000 výtisků.

  Obsah:

   S. 395-403: Lem Stanisław. O princi Ferritovi a princezně Krystalce / Z polského originálu přeložil Pavel Weigel
   S. 604-621: Železný Ivo. O autorech

[Stanisław Lem. O królewiczu Ferrycym i królewnie Krystali]