Станислав ЛЕМ: Библиография: 2020: Июнь

(на польском языке)

Литература о жизни и творчестве

     

Oramus Marek. Bogowie Lema / Projekt okładki: Kamil Iwańczyk. – Stawiguda: Solaris, 2016. – 407 s. – (Krytycy o fantastyce). ISBN 978-83-7590-263-1.
Wydanie drugie rozszerżone

  Spis treści:

   S. 11-16: Wstęp

   Z Lemem i o Lemie

    S. 19-26: Trurl i Klapaucjusz nie żyją
    S. 27-38: Moje spotkania z Lemem
    S. 39-49: Samotność długo dystansowca
    S. 50-57: Trzykroć wypędzony
    S. 58-84: Jestem Casanovą nauki: (Wywiad ze Stanisławem Lemem)
    S. 85-117: Bogowie Lema
    S. 118-128: Nie jestem prorokiem zagłady: (Wywiad ze Stanisławem Lemem)
    S. 129-140: Posąg astrogatora
    S. 141-154: Majówka nawigatora Rohana, czyli o błędach Stanisława Lema
    S. 155-166: Komputery Stanisława Lema
    S. 167-195: Cywilizacja nie stawia oporu: (Wywiad ze Stanisławem Lemem)
    S. 196-207: Więźniowe etykosfery
    S. 208-211: Transatlantycki translator: [Stanisław Lem. Sława i Fortuna. Listy do Michaela Kandla 1972-1987]
    S. 212-220: Wierny przez niewierność: (Rozmowa z Michaelem Kandelem, amerykańskim tłumaczem Lema)
    S. 221-240: Lem – istota nieznana: (Rozmowa z Franzem Rottensteinerem, wydawcą i krytykiem, byłym agentem literackim Lema) / Współpraca: Dominika Oramus
    S. 241-249: Lem czołgista
    S. 250-257: Milcząca gwiazda

   Drugie czytanie Lema

    S. 261-265: Ptaki jak ludzie: [Rec.: Lem S. Wizja lokalna]
    S. 266-270: Doktryna nieingerencji: [Rec.: Lem S. Eden]
    S. 271-275: Bratnia pomoc: [Rec.: Lem S. Fiasko]
    S. 276-280: Szok nieprzystosowania: [Rec.: Lem S. Powrót z gwiazd]
    S. 281-285: Rozum nieludzki: [Rec.: Lem S. Golem XIV]
    S. 286-289: Efekt symultaniczny: [Rec.: Lem S. Katar]
    S. 290-294: Maszyny nas wyzwolą: [Rec.: Lem S. Pokój na Ziemi]
    S. 295-299: Czas utracony: [Rec.: Lem S. Wysoki Zamek]
    S. 300-304: Pożar w małpiarni: [Rec.: Lem S. Okamgnienie]
    S. 305-310: Dyżyrny futurolog kraju: [Rec.: Lem S. Świat na krawędzi]
    S. 311-315: Gasnący umysł: [Rec.: Lem S. Moloch; Rasa drapieżców]

   Piąte piwo

    S. 319-325: Pilot Pirx jako Sherlock Holmes: [Rec.: Lem S. Opowieści o pilocie Pirxie]
    S. 326-332: Twardzi mężczyźni w wesołym miasteczku: [Rec.: Lem S. Powrót z gwiazd]
    S. 333-341: Gdzie są komuniści?!!!: [Rec.: Lem S. Obłok Magellana]
    S. 342-347: Trzech docentów nad galaretą: [Rec.: Lem S. Solaris]
    S. 348-357: Robotnicy kosmosu: [Rec.: Lem S. Niezwyciężony]
    S. 358-360: Fallus nad Ewaną: [Rec.: Stanisław Lem – pisarz, myśliciel, człowiek]
    S. 361-366: Lube zgliszcza: [Rec.: Lem S. Tako rzecze... Lem]
    S. 367-372: Życie literackie i reszta świata: [Rec.: Lem S. Listy albo opór materii]
    S. 373-378: Wojna, szpiedzy i atom: [Rec.: Lem S. Lata czterdzieste. Dyktanda]
    S. 379-384: Projektowanie przyszłości: [Rec.: Lem S. Summa technologiae]
    S. 385-391: Dzieci Wszechświata: [Rec.: Lem S. Głos Pana]

   Aneks

    S. 395: List z Procjona B
    S. 396-403: Stanisław Lem o „Miejscu na Ziemi”

   S. 404-407: Skorowidz


(на русском языке)

Литература о жизни и творчестве

     

Стругацкий Аркадий, Стругацкий Борис. Полное собрание сочинений: В 33 т. Т. 22. 1977 / Концепция издания: С.Бондаренко, А.Воронин; Сост. С.Бондаренко, В.Курильский, Ю.Флейшман; Подгот. ил. материалов: А.Горбов, П.Северцов; Отв. ред. С.Бондаренко; Дизайн обл. А.Андреева; Корректор Н.Воробьёва; Компьютерная верстка: В.Борисов. – Иерусалим: Млечный Путь, 2019. – 672 с.; 16 с. вкл. (о).
Лем Станислав – польский писатель, философ. С. 301-302, 306, 471, 485, 508, 531, 623, 637, 641

  Содерж.:

   Варианты рукописей и изданий / Подготовлено: С.Бондаренко, В.Казаков

    С. 298-474: «Машина желаний» и «Сталкер»

   С. 483-488: Стругацкий Аркадий, Феоктистов Константин. Реальность чуда и чудо реальности / Запись диалога Г.Цитриняка
   С. 507-509: Стругацкий Аркадий. Человек и неведомое / Беседовал Б.Тух

   Стругацкий Аркадий, Стругацкий Борис. Переписка, 1977

    С. 531: Стругацкий Аркадий. Аркадий – брату, 19 сентября 1977, М. – Л.

   С. 621-650: Курильский Виктор, Рудман Леонид. Комментарии и примечания

Гречко Георгий. Георгий Гречко: «В фантастике всё на пределе» / Беседовал Д.Байкалов // Если (М.). – 2007. – № 6. – С. 160-162. – (Видеодром / Интервью)