Станислав ЛЕМ: Библиография: 2016: Июль

(на польском языке)

Художественные произведения

     

Polska nowela wspólczesna. ** / Wybór, wstęp i noty Tadeusz Bujnicki, Jacek Kajtoch; Ilustracja na okładce Zofia Darowska; Opracowanie graficzne Jan Bokiewicz. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976. – 428 s. – (Biblioteka Literatury XXX-lecia). Nakład 30.283 egz.
Wydanie II

  Spis treści:

   S. 135-145: Lem Stanisław. Bajka o królu Murdasie

     

Wehikuł wyobraźni: Antologia opowiadań fantastycznonaukowych polskich pisarzy współczesnych / Wybrał Bronisław Kledzik; Okładkę projektował Jozef Petruk; Redaktor: Ryszarda Wliczyńska. – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1978. – 476 s. – (SF). Nakład 20.000 + 290 egz.
Wyd. I.

  Spis treści:

   S. 137-199: Lem Stanisław. Kobyszczę
   S. 200-218: Lem Stanisław. Ze wspomnień Ijona Tichego
   S. 219-236: Lem Stanisław. Eruntyka

Литература о жизни и творчестве

Skarpetki Bilba // Fikcje (Katowice). – 1987. – Nr. 50 (Grudzień). – S. 3. okł..
Z dużym niepokojem stwierdzamy, że incydent w Zurychu dotyczący srebrnej łyżeczki, którego ofiarą padł Ijon Tichy, zawiera w sobie głębsze podteksty, niż mogłoby się wydawać...


(на русском языке)

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Мусалимов Виктор. Станислав Лем в письмах к переводчику / Пер. с пол. В.Мусалимова // Млечный Путь (Кфар-Саба). – 2015. – № 3. – С. 181-194. – (Переводы).


(на английском языке)

Литература о жизни и творчестве

Balcerzak Ewa. Lem / Transl. by Krystyna Cękalska. – Warszawa: Authors Agency, 1973. – 53 pp. – (Profiles of Contemporary Writers).


(на чешском языке)

Художественные произведения

Lem Stanisław. Dokonalá prázdnota / Přeložil Ludvik Štepán; Předmluvu (S. 45-46) napsal L.Š. // Světová literatura (Praha). – 1975. – Nr. 5. – S. 45-65.

[Stanisław Lem. Simon Merril: «Sexplosion»; «Do yourself a book»; Alistar Waynewright: «Being Inc.»; Alfred Zellermann: «Gruppenführer Louis XVI»]