Станислав ЛЕМ: Библиография: 2016: Май

(на польском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Głos Pana / Projekt graficzny serii i projekt okładki: Roman Kirilenko; Pod redakcją Jerzego Jarzębskiego; Posłowie: Jerzy Jarzębski, «Bóg, Diabeł i list z Kosmosu» (S. 241-249). – Warszawa: Interart, 1996. – 252 s. – (Dzieła. 13). ISBN 83-7060-281-9 (Dzieła zebrane); ISBN 83-7060-370-X (Głos Pana).
Wydanie I

     

Lem Stanisław. Maska / Obwolutę, okładkę i kartę tytułową projektowała Barbara Konarzewska; Redaktor Urszula Srokosz. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977. – 276 s. – (Dzieła wybrane). Nakład 50.000 + 283 egz.
Wyd. II.

  Spis treści:

   S. 5-49: Maska
   S. 50-79: Profesor A.Dońda: Ze wspomnień Ijona Tichego
   S. 80-107: Sto trzydzieści siedem sekund

   Edukacja Cyfrania

    S. 108-119: Edukacja Cyfrania
    S. 120-144: Opowieść pierwszego Odmrożeńca
    S. 145-171: Opowieść drugiego Odmrożeńca

   S. 172-196: Wierny robot: Widowisko telewizyjne
   S. 197-245: Wyprawa profesora Tarantogi: Widowisko w sześciu częściach
   S. 246-274: Dziwny gość profesora Tarantogi: Widowisko telewizyjne

     

Lem Stanisław. Suplement. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976. – 212 s. – (Dzieła wybrane). Nakład 3.000 + 283 egz.
Wyd. I.

  Spis treści:

   Z tomu Dzienniki gwiazdowe

    S. 5-16: Podróż osiemnasta
    S. 17-55: Podróż dwudziesta
    S. 56-108: Podróż dwudziesta pierwsza

   Z tomu Cyberiada

    S. 109-155: Kobyszczę

   Z tomu Opowieści o pilocie Pirxie

    S. 156-209: Ananke

     

Lem Stanisław. Wizja lokalna / Projekt okładki i obwoluty Władysław Targosz; Redaktor Maria Bochenek. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982. – 316 s. Nakład 50.000 + 350 egz. ISBN 83-08-00742-2.
Wyd. I.

Научно-философские работы

     

Lem Stanisław. Dialogi. 1 / Projekt graficzny serii i projekt okładki: Roman Kirilenko; Pod redakcją Jerzego Jarzębskiego. – Warszawa: Interart, 1996. – 288 s. – (Dzieła. 11). ISBN 83-7060-281-9 (Dzieła zebrane); ISBN 83-7060-368-8 (Dialogi, t. I).
Wydanie I

  Spis treści:

   S. 5-8: Przedmowa
   S. 9-286: Dialogi

     

Lem Stanisław. Dialogi. 2 / Projekt graficzny serii i projekt okładki: Roman Kirilenko; Pod redakcją Jerzego Jarzębskiego; Posłowie: Jerzy Jarzębski, «Lata modzieńcze i dojrzałość cybernetyki» (S. 219-225). – Warszawa: Interart, 1996. – 228 s. – (Dzieła. 11). ISBN 83-7060-281-9 (Dzieła zebrane); ISBN 83-7060-369-6 (Dialogi, t. II).
Wydanie I

  Spis treści:

   Aneks, Część I: Dialogi po szesnastu latach

    S. 7-43: Tracone złudzenia, czyli od intelektroniki do informatyki
    S. 44-73: Cybernetyka stosowana: przykład z dziedziny socjologii

   Aneks, Część II

    S. 77-140: Etyka technologii i technologia etyki
    S. 141-218: Biologia i wartości

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

     

Lem Stanisław. Mój pogląd na literaturę / Rysunek na okładce: Stanisław Lem, Cegła z gwiazd, rysunek z domowego archiwum; Redakcja serii: Dariusz Fedor; Projekt okładki: Krystian Rosiński; Opracowanie graficzne: Cezary Bocianowski; Koordynacja projektu: Katarzyna Kubicka. – Warszawa: Agora SA, 2009. – 448 s. – (Biblioteka Gazety Wyborczej. Dzieła / Stanisław Lem; T. XXI). ISBN 978-83-7552-574-8; ISBN serii 978-83-7552-400-0.

  Spis treści:

   S. 5-10: Do moich czytelników

   Część pierwsza

    S. 15-29: Niebezpieczne związki
    S. 31-41: Głos autora w dyskusji nad Filozofią przypadku
    S. 43-57: Wyznania antysemioty
    S. 59-75: Tzvetana Todorova fantastyczna teoria literatury
    S. 77-94: O niekonsekwencji w literaturze
    S. 97-124: Markiz w grafie
    S. 127-164: Science fiction: beznadziejny przypadek – z wyjątkami / Przekład z j. niem. Anna i Antoni Klubowie
    S. 167-183: Mój pogląd na literaturę

   Część druga

    S. 187-197: O Dostojewskim niepowściągliwie
    S. 199-225: Lolita, czyli Stawrogin i Beatrycze
    S. 227-235: Andrzeja Kijowskiego poema narodowe
    S. 237-249: Przedmowa do Torpedy czasu A.Słonimskiego
    S. 253-264: Posłowie do Wojny światów H.G.Wellsa
    S. 267-286: Posłowie do Ubika Ph.Dicka
    S. 289-302: Posłowie do Niesamowitych opowieści S.Grabińskiego
    S. 305-326: Posłowie do Pikniku na skraju drogi i Lasu A. i B. Strugackich
    S. 329-335: O powstaniu powieści Wizja lokalna / Z j. niem. przełożyła Elżbieta Kalinowska

   Część trzecia

    S. 339-384: Summa technologiae. Posłowie do dyskusji
    S. 387-407: O poznaniu pozazmysłowym
    S. 409-434: Trzydzieści lat później

   S. 437-443: Jarzębski Jerzy. Scylla metodologii i Charibda polityki

[Lem Stanisław. Science Fiction: Ein hoffnungsloser Fall – mit Ausnahmen; Zur Entstehung meines Romans Lokaltermin]

Lem Stanisław. Bezwiedna prognoza // Przegląd (Warszawa). – 2002. – Nr. 20.

Lem Stanisław. Sukces // Kurier Lubelski (Lublin). – 1978. – Nr. 14. – S. 5.

Lem Stanisław. Urządzenia inteligentne // Przekrój (Kraków). – 2001. – Nr. 9.

Литература о жизни и творчестве

     

Jarzębski Jerzy: Pożegnanie z emigracją / O powojennej prozie polskiej. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1998. – 255 s. – (Obrazy Współczesności). ISBN 83-08-02921-3.


(на русском языке)

Художественные произведения

     

Лем Станислав. Возвращение со звезд / Пер. с пол. Г.Гудимовой, В.Перельман; Глав. ред. И.Бродский; Худож. В.Нартов. – М.: ДО «Глаголь», 1991. – 197 с. 10.000 экз. (п) ISBN 5-7312-0003-3
[Stanisław Lem. Powrót z gwiazd]

     

Гений детства: Становление человеческой личности в фокусе воспоминаний / Ред.-сост. С.Лебедев; При участии Н.Ключарёвой; Дизайн А.Балдина. – М.: Первое сентября, 2011. – 272 с. Доп. тираж 1.000 экз. (п) ISBN 978-5-8246-0157-2.

  Содерж.:

   С. 65-66: Лебедев Сергей. О самоценности блаженного ничегонеделания: Станислав Лем
   С. 67-78: Лем Станислав. Это было некое идеальное состояние, по насыщенности сравнимое разве что с первым днем каникул: Из книги «Высокий замок»

[Stanisław Lem. Wysoki Zamek]

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Лем Станислав. Антипрогнозный зонт / Пер. с пол. В.Язневича; Худож. Е.Станикова // Химия и жизнь – XXI век (М.). – 2015. – № 8. – С. 64, 3 с. обл. – (Неизвестный Лем)
[Stanisław Lem. Rozważania sylwiczne LXXXVII]

Лем Станислав. Интеллектуальные устройства / Пер. с пол. В.Язневича; Худож. В.Камаев // Химия и жизнь – XXI век (М.). – 2015. – № 12. – С. 64, 3 с. обл. – (Неизвестный Лем)
[Stanisław Lem. Urządzenia inteligentne]

Лем Станислав. Непроизвольный прогноз / Пер. с пол. В.Язневича // Химия и жизнь – XXI век (М.). – 2015. – № 8. – С. 3 обл. – (Неизвестный Лем)
[Stanisław Lem. Bezwiedna prognoza]

Литература о жизни и творчестве

Арбитман Роман. Два пана Станислава: [Станислав Ежи Лец и Станислав Лем] // Газета Наша Версия (Саратов). – 2016. – 20 мая (№ 18). – С. 8. – (Культура)

Борисов Владимир. Genius temporis: [О кн.: Лем С. Рукопись, найденная в ванне] // Шанс (Абакан). – 2016. – 11-17 февр. (№ 6). – С. 4. – (Живой Журнал ШАНСа читают все!)

Борисов Владимир. Комфортный ад: [О кн.: Лем С. Корпорация «Бытие»] // Шанс (Абакан). – 2016. – 3-9 марта (№ 9). – С. 4. – (Живой Журнал ШАНСа читают все!)

Борисов Владимир. Тридцать четвертый: [О кн.: Гречко Г. Космонавт # 34. От лучины до пришельцев] // Шанс (Абакан). – 2016. – 5-11 мая (№ 18). – С. 4. – (Живой Журнал ШАНСа читают все!)

Ястребов Сергей. Загадочная салинелла // Химия и жизнь – XXI век (М.). – 2016. – № 4. – С. 48-50. – (Расследование)
Эпиграф: Станислав Лем. Солярис.


(на английском языке)

Художественные произведения

     

Twenty Houses of the Zodiac: An Anthology of International Science Fiction / Edited by Maxim Jakubowski; Introduction (P. 9-12) by Maxim Jakubowski; Cover: Tim White. – London: New English Library, 1979. – 237 pp.
First NEL paperback edition July 1979

  Contents:

   P. 214-219: Lem Stanislaw. The White Death / Translated by Michael Kandel

[Stanisław Lem. Biała śmierć]

     

View from Another Shore: European Science Fiction / Cover by Gianni Benvenuti; Edited and with an Introduction (P. 9-17) by Franz Rottensteiner. – New York: A Jove / HBJ Book, 1978. – 255 pp. ISBN 0-515-04557-8 (pb).

  Contents:

   P. 21-67: Lem Stanisław. In Hot Pursuit of Happiness / Translated by Michael Kandel
   P. 249-255: Notes on the Authors

[Stanisław Lem. Kobyszczę]

Литература о жизни и творчестве

     

Lundwall Sam J. Science Fiction: An Illustrated History / Cover by Hans Arnold; Designed by Rick Fawcett. – New York: Grosser & Dunlap, 1978. – 208 pp. ISBN (hardcover edition): 0-448-14413-1; ISBN (paperback edition): 0-448-14414-Xred.
Lem, Stanislaw, 118, 142, 292, 144, 175
Solaris (Lem), 118

     

Potts Stephen W. The Second Marxian Invasion: The Fiction of the Strugatsky Brothers. – Rockville: Borgo Press / Wildside Press, 2007. – 104 pp. – (The Milford Series. Popular Writers of Today. Volume Fifty. ISSN 9163-2469). ISBN 0-89370-179-3; ISBN 0-89370-279-X (pbk.).
Lem, Stanislaw, 7, 81-82


(на болгарском языке)

Художественные произведения

     

Лем Станислав. Приключенията на звездния навигатор Пиркс / Преведе от полски Огнян Сапарев; Художник Димитър Трендафилов; Послеслов «Галактиката на Станислав Лем» (С. 223-225) от Огнян Сапарев; Редактор Васил Райков; Библиотечно оформление Борис Ангелушев; Художествен редактор Георги Недялков. – София: Народна младеж, 1974. – 228 с. – (Библиотека «Приключения и научна фантастика» № 124).

  Съдържание:

   С. 5-77: Условен рефлекс
   С. 78-160: Разследване
   С. 161-222: Ананке

[Stanisław Lem. Odruch warunkowy; Rozprawa; Ananke]

     

Лем Станислав. Фиаско: Роман / Преведе от полски Лина Василева; Рисунка на корицата Текла Алексиева; Предговор «Една книга от библиотеката на XXI век» (С. 5-11) на Лина Василева; Оформление Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев; Редактор Каталина Събева; Художествен редактор Иван Кенаров. – Варна: Книгоиздат-во «Георги Бакалов», 1991. – 423 с. – (Б-ка Галактика. 106).
Полска, I издание
[Stanisław Lem. Fiasko]


(на венгерском языке)

Художественные произведения

     

Galaktika 150: Tudományos-fantasztikus folyóirat / A kötetet Piotr Gierasinski, Jarosław Muriał, Krzysztof Gawronkiewicz, Slawomir Rogowski, Tomasz Niewiadomski, Bogusław Polch rajzai illustrálják; Főszerkesztő: Kuczka Péter; Felelős kiadó: Sziládi János igazgató; Felelős vezető: Grasselly István vexérigazgató; Munkatársak: Balázs Éva, Deák Ferencné, Kocsis Gáborné. – Budapest: Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1993. – 128 old. HU ISSN 0133-2430.

  Tartalom:

   Old. 3-5: Lem Stanisław. A rejtély / Ábrán László fordítása

[Stanisław Lem. Zagadka]

     

HiperGalaktika 03 / Főszerkesztő: Burger István; Irodalmi szerkesztő: Németh Attila; Tudományos szerkesztő: Kovács „Tücsi” Mihály; Társszerkesztő: Alföldi István; Olvasósszerkesztő: Kolonics Gabriella; Terjesztésvezető: Schittler Farkas; Szerkesztőségvezető: Pásztor Aliz; Lapterv/grafika: Varga Balázs. – Budapest: Metropolis Media Group Kft., 2009. – 194 old. HU-ISSN 1789-381X.

  Tartalom:

   Old. 176-186: Lem Stanisław. Corcoran professzor / Mach Edward fordítása
   Old. 193-194: Szerzőinkről: Hal Clement; Dragon György; Robert Silverberg; Szélesi Sándor; Jennifer Pelland; Képes Gábor; Henry Jones Jr.; F. Tóth Benedek; Kánai András; Michael T. Cricket; Stanisław Lem

[Stanisław Lem. Ze wspomnień Ijona Tichego. I]

Литература о жизни и творчестве

     

Galaktika 150: Tudományos-fantasztikus folyóirat / A kötetet Piotr Gierasinski, Jarosław Muriał, Krzysztof Gawronkiewicz, Slawomir Rogowski, Tomasz Niewiadomski, Bogusław Polch rajzai illustrálják; Főszerkesztő: Kuczka Péter; Felelős kiadó: Sziládi János igazgató; Felelős vezető: Grasselly István vexérigazgató; Munkatársak: Balázs Éva, Deák Ferencné, Kocsis Gáborné. – Budapest: Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1993. – 128 old. HU ISSN 0133-2430.

  Tartalom:

   Old. 50-51: Parowski Maciej, Kaczorowski Andrzej W. Megújulóban a lengyel sci-fi: Beszélgetés az NF főszerkesztőjével / Ábrán László fordítása

Подражания. Пародии

     

Galaktika 150: Tudományos-fantasztikus folyóirat / A kötetet Piotr Gierasinski, Jarosław Muriał, Krzysztof Gawronkiewicz, Slawomir Rogowski, Tomasz Niewiadomski, Bogusław Polch rajzai illustrálják; Főszerkesztő: Kuczka Péter; Felelős kiadó: Sziládi János igazgató; Felelős vezető: Grasselly István vexérigazgató; Munkatársak: Balázs Éva, Deák Ferencné, Kocsis Gáborné. – Budapest: Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1993. – 128 old. HU ISSN 0133-2430.

  Tartalom:

   Old. 6-8: Plowski Waldemar. A világ 2000 után: Beszélgetés Stanisław Lemmel / Ábrán László fordítása


(на испанском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanislaw. El breviario de los robots / Traducción: Jadwiga Maurizio; Diseño de cubierta: Neslé Soulé; Ilustraciones de Philippe Druillet. – Barcelona: Bruguera, 1983. – 127 p. – (Todolibro). ISBN 84-02-09742-1.
1.a edición en Todolibro: octubre, 1983

  Contenido:

   P. 5-49: Viaje undécimo
   P. 51-63: Viaje duodécimo
   P. 65-94: Viaje decimocuarto
   P. 95-102: Viaje vigésimotercero
   P. 103-125: Viaje vigésimoquinto

[Stanisław Lem. Podróż jedenasta; Podróż dwunasta; Podróż czternasta; Podróż dwudziesta trzecia; Podróż dwudziesta piąta]

     

Lem Stanisław. Ciberiada / Traducción: Jadwiga Maurizio; Diseño cubierta: Neslé Soulé; Presentacion „Fabulas de robots para no robots“ (P. 5-6) de Carlo Frabetti. – Barcelona: Bruguera, 1986. – 281 p. – (Libro Amigo. 698). ISBN 84-02-06959-2.
3.a edición: mayo, 1986

  Contenido:

   P. 7-22: Expedición primera, o la trampa de Garganciano
   P. 23-38: Expedición primera A, o el Electrobardo de Trurl
   P. 39-69: Expedición segunda, o la oferta del rey Cruelio
   P. 71-89: Expedición tercera, o los dragones de la probabilidad
   P. 91-101: Expedición cuarta, o cómo Trurl se sirvió de un mujerotrón para liberar al príncipe Pantarctico de las torturas del amor, y cómo luego tuvo que usarse un lanzaniños
   P. 103-122: Expedición quinta, o las travesuras del rey Balerión
   P. 123-131: Expedición quinta A, o la consulta de Trurl
   P. 133-154: Expedición sexta, o cómo Trurl y Clapaucio crearon a un Demonio de Segunda Especie para vencer al pirata Morrón
   P. 155-165: Expedición séptima, o cómo su propia perfección puso a Trurl en un mal trance
   P. 167-246: Cuentos de las tres máquinas fabulistas del rey Genialón
   P. 247-279: Altruicina, o una historia verdadera donde se cuenta cómo el ermitaño Bonifacio quiso hacer feliz al Cosmos y cuáles fueron los resultados

[Stanisław Lem. Wyprawa pierwsza, czyli pułapka Gargancjana; Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla; Wyprawa druga, czyli oferta króla Okrucyusza; Wyprawa trzecia, czyli smoki prawdopodobieństwa; Wyprawa czwarta, czyli o tym, jak Trurl kobietron zastosował, królewicza Pantarktyka od mąk miłosnych chcąc zbawić i jak potem do użycia dzieciomiotu przyszło; Wyprawa piąta, czyli o figlach króla Baleryona; Wyprawa piąta A, czyli konsultacja Trurla; Wyprawa szósta, czyli jak Trurl i Klapaucjusz demona drugiego rodzaju stworzyli, aby zbójcę Gębona pokonać; Wyprawa siódma, czyli o tym, jak własna doskonałość Trurla do złego przywiodła; Bajka o trzech maszynach opowiadających króla Genialona; Altruizyna, czyli opowieść prawdziwa o tym, jak pustelnik Dobrycy kosmos uszczęśliwić zapragnął i co z tego wynikło]


(на немецком языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Eden: Roman einer außerirdischen Zivilisation / Deutsch von Caesar Rymarowicz; Umschlaggestaltung: Celestino Piatti. – Münschen: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1977. – 292 S. – (DTV. 943). ISBN 3-423-00943-8.
5. Auflage Dezember 1977: 45. bis 54. Tausend
[Stanisław Lem. Eden]

     

Lem Stanisław. Eden: Roman einer außerirdischen Zivilisation / Deutsch von Caesar Rymarowicz; Umschlaggestaltung: Celestino Piatti. – Münschen: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1983. – 292 S. – (DTV. 10106). ISBN 3-423-10106-7.
10. Auflage Januar 1983: 100. bis 111. Tausend
[Stanisław Lem. Eden]

     

Lem Stanisław. Der Flop / Auf dem Polnischen von Hubert Schumann; Umschlag: Angelika Rößler; Redakteur: H.D.Tschörtner; Autorenfoto: Barbara Morgenstern. – Berlin: Verlag Volk und Welt, 1989. – 175 S. – (Roman-Zeitung. Heft 4/1989 (469)).
[Stanisław Lem. Pokój na ziemi]

     

Lem Stanisław. Der futurologische Kongreß: Aus Ijon Tichys Erinneringen / Aus dem Polnischen von I.Zimmermann-Göllheim; Umschlag: Willy Fleckhaus. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1977. – 165 S. – (Band 477 der Bibliothek Suhrkamp). ISBN 3-518-01477-3.
6. bis 9. Tausend 1977
[Stanisław Lem. Kongres futurologiczny]

     

Lem Stanisław. Der futurologische Kongreß: Aus Ijon Tichys Erinneringen / Aus dem Polnischen von I.Zimmermann-Göllheim; Umschlagfoto: Roger Ressmeyer; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 2001. – 139 S. – (suhrkamp taschenbuch 534; Phantastische Bibliothek. Band 29). ISBN 3-518-37034-0.
16. Auflage 2001
[Stanisław Lem. Kongres futurologiczny]

     

Lem Stanisław. Die Geschichte von den drei geschichtenerzählenden Maschinen des Königs Genius / Aus dem Polnischen übersetzt von Jens Reuter; Umschlag: Willy Fleckhaus. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1985. – 128 S. – (Bibliothek Suhrkamp. Band 867). ISBN 3-518-01867-1.
Erste Auflage 1985
[Stanisław Lem. Bajka o trzech maszynach opowiadających króla Genialona]

     

Lem Stanisław. Der Schnupfen: Kriminalroman / Autorisierte Übersetzung aus dem Polnischen von Klaus Staemmler; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1983. – 202 S. – (suhrkamp taschenbuch 570; Phantastische Bibliothek. Band 33). ISBN 3-518-37070-7.
4. Auflage 1983
[Stanisław Lem. Katar]

     

Lem Stanisław. Sterntagebücher / Aus dem Polnischen von Caesar Rymarowicz; Umschlagzeichnung von Hans Ulrich & Ute Osterwalder; Mit Zeichnungen des Autors; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1978. – 481 S. – (Phantastische Bibliothek. Band 20; suhrkamp taschenbuch 459). ISBN 3-518-06959-4.
Erste Auflage 1978

  Inhalt:

   S. 7-8: Vorwort
   S. 9-10: Vorwort zur erweiterten Ausgabe

   Aus den Sterntagebüchern Ijon Tichys

    S. 13-32: Siebente Reise
    S. 33-52: Achte Reise
    S. 53-91: Elfte Reise
    S. 92-102: Zwölfte Reise
    S. 103-123: Dreizehnte Reise
    S. 124-151: Vierzehnte Reise
    S. 152-165: Achtzehnte Reise
    S. 166-211: Zwanzigste Reise
    S. 212-274: Einundzwanzigste Reise
    S. 275-290: Zweiundzwanzigste Reise
    S. 291-296: Dreiundzwanzigste Reise
    S. 297-310: Vierundzwanzigste Reise
    S. 311-329: Fünfundzwanzigste Reise
    S. 330-351: Achtundzwanzigste Reise

   Aus den Erinnerungen Ijon Tichys

    S. 355-370: Aus den Erinnerungen Ijon Tichys. I
    S. 371-384: Aus den Erinnerungen Ijon Tichys. II
    S. 385-394: Aus den Erinnerungen Ijon Tichys. III
    S. 395-406: Aus den Erinnerungen Ijon Tichys. IV
    S. 407-426: Aus den Erinnerungen Ijon Tichys. V (Die Waschmaschinen-Tragödie)
    S. 427-437: Die Anstalt des Doktor Vliperdius

   S. 438-463: Doktor Diagoras
   S. 464-479: Retten wir den Kosmos (Offener Brief Ijon Tichys)

[Stanisław Lem. Wstęp; Wstęp do poszerzonego Wydania; Podróż siódma; Podróż ósma; Podróż jedenasta; Podróż dwunasta; Podróż trzynasta; Podróż czternasta; Podróż osiemnasta; Podróż dwudziesta; Podróż dwudziesta pierwsza; Podróż dwudziesta druga; Podróż dwudziesta trzecia; Podróż dwudziesta czwarta; Podróż dwudziesta piąta; Podróż dwudziesta ósma; Ze wspomnień Ijona Tichego. I; Ze wspomnień Ijona Tichego. II; Ze wspomnień Ijona Tichego. III; Ze wspomnień Ijona Tichego. IV; Ze wspomnień Ijona Tichego. V (Tragedia pralnicza); Zakład doktora Vliperdiusa; Doktor Diagoras; Ratujmy kosmos (List otwarty Ijona Tichego)]

     

Lem Stanisław. Terminus: Und andere Geschichten des Piloten Pirx / Aus dem Polnischen übersetzt von Caesar Rymarowicz; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt; Redaktion und Beratung: Franz Rottensteiner. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1983. – 211 S. – (suhrkamp taschenbuch 740. Phantastische Bibliothek. Band 61). ISBN 3-518-37240-8.
2. Auflage 1983

  Inhalt:

   S. 7-48: Test
   S. 49-138: Der bedingte Reflex
   S. 139-155: Albatros
   S. 156-211: Terminus

[Stanisław Lem. Test; Odruch warunkowy; Albatros; Terminus]

     

Lem Stanisław. Transfer: Roman / Deutsch von Maria Kurecka; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1977. – 254 S. – (suhrkamp taschenbuch 324. Phantastische Bibliothek, Band 7). ISBN 3-518-06824-5.
Dritte Auflage, 21.-30. Tausend 1977
[Stanisław Lem. Powrót z gwiazd]

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Lem Stanisław. Erfolg / Aus dem Polnischen von Edda Werfel // Quarber Merkur: Franz Rottensteiners unillustrierte Literaturzeitschrift (Wien). – 1979. – # 50 (Februar). – S. 44-48.
[Stanisław Lem. Sukces]

Lem Stanisław. Ian Watson. The Martian Inca // Quarber Merkur: Franz Rottensteiners unillustrierte Literaturzeitschrift (Wien). – 1979. – # 50 (Februar). – S. 65-66. – (Der Seziertisch).

Lem Stanisław. William Sims Bainbridge. The Space Flight Revolution // Quarber Merkur: Franz Rottensteiners unillustrierte Literaturzeitschrift (Wien). – 1979. – # 50 (Februar). – S. 80-82. – (Der Seziertisch).

Литература о жизни и творчестве

     

Schwartz Matthias. Expeditionen in andere Welten: Sowjetische Abenteuerliteratur und Science-Fiction von der Oktoberrevolution bis zum Ende der Stalinzeit. – Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2014. – 684 S. ISBN 978-3-412-21057-1.
Die vorligende Arbeit wurde 2010 vom Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften der Freien Universität Berlin als Dissertationsschrift angenommen.
Lem, Stanisław (1921-2006): S. 37, 541, 615.

Arab-Ogly E. Dialoge mit der Zukunft / Aus dem Russischen von Beate Bütow-Sorger // Quarber Merkur: Franz Rottensteiners unillustrierte Literaturzeitschrift (Wien). – 1979. – # 50 (Februar). – S. 52-64.
[Араб-Оглы Эдвард. Диалоги с будущим]

Balcerzak Ewa. Polnische Sekundärliteratur zu Stanisław Lem // Quarber Merkur: Franz Rottensteiners unillustrierte Literaturzeitschrift (Wien). – 1972. – No. 30 (April). – S. 15.

Ende Dagmar. Untersuchungen zum Menschen- und Gesellschaftsbild in ausgewählten Science-Fiction-Werken Stanisław Lems und zu deren Aufnahme durch die Literaturkritik der DDR 1954-1990: Thesen zur Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades "doctor habilitatus", vorgelegt dem Sensat des Wissenschaftlichen Rates der Pädagogischen Hochschule Magdeburg // Quarber Merkur: Franz Rottensteiners unillustrierte Literaturzeitschrift (Wien). – 1992. – # 78 (Dezember). – S. 3-14.

Rottensteiner Franz. Der Fotograf des Unsichtbaren und andere phantastische Geschuchten // Quarber Merkur: Franz Rottensteiners unillustrierte Literaturzeitschrift (Wien). – 1979. – # 50 (Februar). – S. 78-80. – (Der Seziertisch).

Rottensteiner Franz. Stanisław Lem. Mondnacht // Quarber Merkur: Franz Rottensteiners unillustrierte Literaturzeitschrift (Wien). – 1979. – # 50 (Februar). – S. 75-77. – (Der Seziertisch).

Rottensteiner Franz. Zum Geleit // Quarber Merkur: Franz Rottensteiners unillustrierte Literaturzeitschrift (Wien). – 1979. – # 50 (Februar). – S. 2.


(на румынском языке)

Литература о жизни и творчестве

Rebegea Ana Barbara. Pulsul nostru actual: Reflecţii pe marginea actualei anticipaţii româneşti // Colecţia „Povestiri štiinţifico-fantastice” (Bukurešti). – 1973. – Nr. 436 (15 ianuarie). – P. 19-24; Nr. 437 (1 februarie). – P. 15-22.
Неоднократно упоминается «Солярис» С.Лема.


(на французском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanislas. La Cybériade: Nouvelles / Traduit du polonais par Dominique Sila; Création Stéphane Dumont. – Paris: Denoël, 1980. – 315 p. – (Présence du futur. n° 109).

  Table des matières:

   P. 11-17: Comment le monde échappa à la ruine
   P. 19-31: La machine de Trurl
   P. 33-40: La grande rossée

   Les sept croisades de Trurl et Clapaucius

    P. 41-55: Première croisade ou le piège de Gargancien
    P. 56-71: Croisade n° 1 bis ou l'électrouvère de Trurl
    P. 72-103: Seconde croisade ou l'offre du roi férotien
    P. 104-123: Troisième croisade ou le dragon des probabilités
    P. 124-134: Quatrième croisade ou comment Trurl recourut au féminiotron dans le but de délivrer le prince Pantarctique des tourments de l'amour et comment l'on en vint subséquemment à faire usage du lance-mômes
    P. 135-154: Cinquième croisade ou les tours du roi Jambonnier
    P. 155-164: Croisade n° 5 bis ou la consultation de Trurl
    P. 165-186: Sixième croisade où comment Trurl et Clapaucius conçurent un démon de seconde espèce afin de terrasser l'infâme Grandgueulier
    P. 187-198: Septième croisade ou comment la perfection de Trurl fut à la source de bien des maux

   P. 199-280: Histoire des trois machines à raconter du roi Genialain
   P. 281-314: L'altruizine ou l'histoire véridique de l'ermite Bonnas lequel voulut faire le bonheur de l'univers et ce qui s'ensuivit

[Stanisław Lem. Jak ocalał świat; Maszyna Trurla; Wielkie lanie; Wyprawa pierwsza, czyli pułapka Gargancjana; Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla; Wyprawa druga, czyli oferta króla Okrucyusza; Wyprawa trzecia, czyli smoki prawdopodobieństwa; Wyprawa czwarta, czyli o tym, jak Trurl kobietron zastosował, królewicza Pantarktyka od mąk miłosnych chcąc zbawić i jak potem do użycia dzieciomiotu przyszło; Wyprawa piąta, czyli o figlach króla Baleryona; Wyprawa piąta A, czyli konsultacja Trurla; Wyprawa szósta, czyli jak Trurl i Klapaucjusz demona drugiego rodzaju stworzyli, aby zbójcę Gębona pokonać; Wyprawa siódma, czyli o tym, jak własna doskonałość Trurla do złego przywiodła; Bajka o trzech maszynach opowiadających króla Genialona; Altruizyna, czyli opowieść prawdziwa o tym, jak pustelnik Dobrycy kosmos uszczęśliwić zapragnął i co z tego wynikło]

     

Lem Stanislas. Solaris / Traduit du polonais par Jean-Michel Jasienko. – Paris: Denoël, 2010. – 321 p. – (Folio SF. 92). ISBN 978-2-07-042239-5.
[Stanisław Lem. Solaris]


(на японском языке)

Художественные произведения

     

レム・スタニスラフ. 砂漠の惑星 / 飯田規和 訳; Cover Design 岩郷重力 + Wonder Workz; 飯田規和: 訳者あとがき (P. 307-312); 上遠野浩平. 解説ーー終点と決断についての仮説ーー (P. 313-319). – 東京: 早川書房, 2006. – 320 p. – (SF 1566). ISBN 978-4-15-011566-1.
Рэму Сутанисурафу. Сабаку-но вакусэй (Планета-пустыня) / Пер. Иида Норикадзу; Обл. Иваго Дзюрёку; Иида Норикадзу: Якуся атогаки /Послесловие переводчика/ (С. 307-312); Кадоно Кохэи. Кайсэцу: Сютэн то кэцудан-ни цуйто-но касэцу /Комментарий: Гипотеза о конечной точке и решении/ (С. 313-319). - Токё: Хаякава, 2006.
1 刷 (15.06.2006).

[Stanisław Lem. Niezwyciężony]

     

レム・スタニスラフ. 砂漠の惑星 / 飯田規和 訳; Cover Design 岩郷重力 + Wonder Workz; 飯田規和: 訳者あとがき (P. 307-312); 上遠野浩平. 解説ーー終点と決断についての仮説ーー (P. 313-319). – 東京: 早川書房, 2008. – 320 p. – (SF 1566). ISBN 978-4-15-011566-1.
Рэму Сутанисурафу. Сабаку-но вакусэй (Планета-пустыня) / Пер. Иида Норикадзу; Обл. Иваго Дзюрёку; Иида Норикадзу: Якуся атогаки /Послесловие переводчика/ (С. 307-312); Кадоно Кохэи. Кайсэцу: Сютэн то кэцудан-ни цуйто-но касэцу /Комментарий: Гипотеза о конечной точке и решении/ (С. 313-319). - Токё: Хаякава, 2008.
2 刷 (15.07.2008).

[Stanisław Lem. Niezwyciężony]