Станислав ЛЕМ: Библиография: 2016: Март

(на польском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Cyberiada / Projekt okładki i stron tytułowych Przemek Dębowski; Rysunki Daniel Mróz; Posłowie: Jerzy Jarzębski, „Naprawić świat“ (S. 497-503); Opieka redakcyjna Krystyna Zaleska. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2015. – 507 s. ISBN 978-83-08-05528-1.

  Spis treści:

   S. 5-11: Jak ocalał świat
   S. 12-23: Maszyna Trurla
   S. 24-31: Wielkie lanie

   Siedem wypraw Trurla i Klapaucjusza

    S. 35-48: Wyprawa pierwsza, czyli pułapka Gargancjana
    S. 49-62: Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla
    S. 63-91: Wyprawa druga, czyli oferta króla Okrucyusza
    S. 92-109: Wyprawa trzecia, czyli smoki prawdopodobieństwa
    S. 110-120: Wyprawa czwarta, czyli o tym, jak Trurl kobietron zastosował, królewicza Pantarktyka od mąk miłosnych chcąc zbawić i jak potem do użycia dzieciomiotu przyszło
    S. 121-139: Wyprawa piąta, czyli o figlach króla Baleryona
    S. 140-148: Wyprawa piąta A, czyli konsultacja Trurla
    S. 149-168: Wyprawa szósta, czyli jak Trurl i Klapaucjusz demona drugiego rodzaju stworzyli, aby zbójcę Gębona pokonać
    S. 169-179: Wyprawa siódma, czyli o tym, jak własna doskonałość Trurla do złego przywiodła

   S. 180-254: Bajka o trzech maszynach opowiadających króla Genialona
   S. 255-284: Altruizyna, czyli opowieść prawdziwa o tym, jak pustelnik Dobrycy kosmos uszczęśliwić zapragnął i co z tego wynikło
   S. 285-344: Kobyszczę

   Edukacja Cyfrania

    S. 345-359: Edukacja Cyfrania
    S. 360-390: Opowieść pierwszego Odmrożeńca
    S. 391-424: Opowieść drugiego Odmrożeńca

   S. 425-495: Powtórka

     

Lem Stanisław. Niezwyciężony / Projekt okładki i stron tytułowych Przemek Dębowski; Posłowie: Jerzy Jarzębski, „Cały ten złom“ (S. 250-257); Opieka redakcyjna Krystyna Zaleska. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2015. – 260 s. ISBN 978-83-08-06037-7.


(на русском языке)

Литература о жизни и творчестве

     

Переписка Ивана Антоновича Ефремова / Авт.-сост. О.Ерёмина; Ред. О.Ерёмина; Худож. оформл. И.Ткаченко, И.Цыцерева; Ил. Г.Тищенко. – М.: Вече, 2016. – 1536 с.: ил. 500 экз. (п) ISBN 978-5-4444-4715-4; ISBN 978-5-4444-4717-8.
Лем Станислав (1921-2006) – польский писатель-фантаст и футуролог. Наиболее известные произведения: «Звёздные дневники Ийона Тихого» (1953-1999), «Магелланово облако» (1955), «Возвращение со звёзд» (1961), «Солярис» (1961), «Сумма технологии» (1964). 343, 347, 358, 399, 444, 471, 557, 694, 698, 711, 830, 939, 1317

  Содерж.:

   С. 343: И.А.Ефремов – В.И.Дмитревскому: 11 июля 1958 г.
   С. 346-347: И.А.Ефремов – В.И.Дмитревскому: 26 сентября 1958 г.
   С. 358-359: И.А.Ефремов – В.И.Дмитревскому: 19 февраля 1959 г.
   С. 399: И.А.Ефремов – В.И.Дмитревскому: 20 сентября 1960 г.
   С. 444: И.А.Ефремов – В.И.Дмитревскому: 7 января 1962 г.
   С. 470-471: И.А.Ефремов – В.И.Дмитревскому: 16 ноября 1962 г.
   С. 557: И.А.Ефремов – Е.П.Брандису: 6 февраля 1965 г.
   С. 694: И.А.Ефремов – А.Ф.Бритикову: 4 августа 1966 г.
   С. 697-698: И.А.Ефремов – В.И.Дмитревскому: 11 августа 1966 г.
   С. 710-711: А.Майерс – И.А.Ефремову: 2 октября 1966 г. / Пер. М.Манчхашвили
   С. 830: И.А.Ефремов – А.Ф.Бритикову: 24 августа 1967 г.
   С. 938-939: А.Майерс – И.А.Ефремову: 12 июня 1968 г. / Пер. Л.Михайловой
   С. 1316-1317: А.А.Кокошин – И.А.Ефремову: 12 июля 1971 г.

     

Переписка Ивана Антоновича Ефремова. Указатели / Авт.-сост. О.Ерёмина; Ред. О.Ерёмина; Худож. оформл. И.Ткаченко, И.Цыцерева. – М.: Вече, 2016. – 176 с. 500 экз. (о) ISBN 978-5-4444-4716-1; ISBN 978-5-4444-4717-8.

  Содерж.:

   С. 5-54: Географический указатель
   С. 55-174: Именной указатель


(на румынском языке)

Литература о жизни и творчестве

Hobana Ion. O revistă spaniolă închinată fantasticului-ştiinţific: [Nueva Dimension] // Colecţia „Povestiri štiinţifico-fantastice” (Bukurešti). – 1968. – Nr. 331 (1 septembrie). – P. 30.
Cele trei numere apărute pînă acum (revista este bimestrială) respectă aceste principii. Alături de Ray Bradbury, A. E. Van Vogt, Poul Anderson, Arthur C. Clarke şi alţi reprezentanţi de seamă ai science-fictionului american şi englez, figurează argentineana Angelica Gorodischer, austriacul Kurt Luif, francezul Bernard Pechberty, germanul Walter Ernsting, italianul Lino Aldani, polonezul Stanislaw Lem, ruşii G. Altov şi Valentina Juravliova, suedezul Bertil Martensson, uruguaianul Carlos Maria Federici etc.


(на японском языке)

Художественные произведения

     

世界SF全集33 / 装丁 勝呂忠; 飯田規和 編. – 東京: 早川書房, 1971. – 585 p.
Сэкай НФ дзэнсю 33 (Полное собрание сочинений мировой НФ. Том 33) / Сотэй (Обл.) Сугуро Тадаси; Хэн (Сост.) Иида Норикадзу. – Токё: Хаякавасёбо, 1971. – Мокудзи (Содерж.): Рэму Сутанисурафу. Дзико (Несчастный случай) / Пер. Ёсигами Сёдзо

  目次:

   P. 285-318: レム・スタニスラフ. 事故 / 吉上昭三 訳

[Stanisław Lem. Wypadek]