Станислав ЛЕМ: Библиография: 2015: Август

(на польском языке)

Литература о жизни и творчестве

     

Okołowski Paweł. Materia i wartości: Neolukrecjanizm Stanisława Lema / Recenzenci Janusz Dobieszewski, Ulrich Schrade; Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski; Ilustracjz na okładce Mateusz Okołowski, Atomy Lukrecjusza. Pyłki kurzu w wiązce światła w stodole na Lubelszczyźnie; Redaktor prowadzący Katarzyna Sobolewska; Redaktor Anna Marszałek-Florkiewicz; Indeksy Paweł Okołowski, Julia Burek, Anna Ciechanowicz. – Warszawa: Wydawnictwa Uniwesytetu Warszawskiego, 2010. – 562 s. ISBN 978-83-235-0664-5.
Wydanie I.


(на русском языке)

Художественные произведения

     

Короли ночи: Сб. зарубеж. фантастики / Пер. А.Боргарта; Ред. А.Немирова; Худож. В.Фролов. – Донецк: Кооп. «Новое время»; Об-во «АЛАН», 1993. – 368 с. 100.000 экз. (п) ISBN 5-87478-010-6.

  Содерж.:

   С. 259-346: Лем Станислав. Конгресс футурологов: Из воспоминаний Ийона Тихого
   С. 346-365: Профессор А.Доньда: Из воспоминаний Ийона Тихого

[Stanisław Lem. Kongres futurologiczny; Profesor A.Dońda]

Литература о жизни и творчестве

Борисов Владимир. Имя на карте // Шанс (Абакан). – 2015. – 2-8 апр. (№ 13). – С. 4. – (Живой Журнал ШАНСа читают все!)

Борисов Владимир. Мучения переводчика // Шанс (Абакан). – 2015. – 30 июля – 5 авг. (№ 30). – С. 4. – (Живой Журнал ШАНСа читают все!)
О переводах сборника «Голос Лема».

Борисов Владимир. Новости с Плутона // Шанс (Абакан). – 2015. – 16-22 июля (№ 28). – С. 4. – (Живой Журнал ШАНСа читают все!)

Борисов Владимир. Синдром Кольеров // Шанс (Абакан). – 2015. – 28 мая – 3 июня (№ 21). – С. 4. – (Живой Журнал ШАНСа читают все!)
Цитируется фрагмент из сборника «Голос Лема».

Кайтох Войцех. Утопия и тело: (О трех научно-фантастических романах пятидесятых годов XX столетия) / Пер. с пол. В.Борисова // Шанс (Абакан). – 2015. – 2-8 апр. (№ 13). – С. 10; 16-22 апр. (№ 15). – С. 10; 30 апр. – 6 мая (№ 17). – С. 10; 14-20 мая (№ 19). – С. 10; 28 мая – 3 июнч (№ 21). – С. 10; 11-17 июня (№ 23). – С. 10; 25 июня – 1 июля (№ 25). – С. 10. – (ФутурКонгресс)
[Wojciech Kajtoch. Utopia i ciało]

Надеждина Марина. Наша Родина – Солярис: [Рец. на кн.: Рябов О. Убегая – оглянись, или Возвращение к Ветлуге] // Кн. обозрение (М.). – 2015. – № 1-2. – С. 9. – (Рецензии / Русская проза)


(на испанском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanislaw. Aventuras estelares del piloto Pirx / Traducción: Laura Krauz; Illustración: René Quirós; Diseño de collección: Ángel Uriarte. – Madrid: Alianza Editorial, 2005. – 185 p. – (El libro de bolsillo. Biblioteca temática. BT 8909). ISBN 84-206-5909-6.

  Contenido:

   P. 7-59: La prueba
   P. 60-108: El accidente
   P. 109-184: Terminus

[Stanisław Lem. Test; Wypadek; Terminus]

     

Lem Stanisław. Diarios de las estrellas. Viajes y memorias / Traducción: Jadwiga Maurizio; Ilustración: Thomas Schluk; Presentacion „Gulliver en el país de los enanos mentales“ (P. 5-7) de Carlo Frabetti. – Barcelona: Bruguera, 1978. – 281 p. – (Nova Ciencia Ficcion. 19). ISBN 84-02-05746-2.
1.a edición: mayo, 1978

  Contenido:

   Diarios estelares de Ijon Tichy (Segunda Parte)

    P. 11-72: Viaje vigésimoprimero
    P. 73-88: Viaje vigésimosegundo
    P. 89-95: Viaje vigésimotercero
    P. 96-111: Viaje vigésimocuarto
    P. 112-130: Viaje vigésimoquinto
    P. 131-154: Viaje vigésimooctavo

   Memorias de Ijon Tichy

    P. 157-173: Memorias de Ijon Tichy. I
    P. 174-187: Memorias de Ijon Tichy. II
    P. 188-198: Memorias de Ijon Tichy. III
    P. 199-210: Memorias de Ijon Tichy. IV
    P. 211-231: Memorias de Ijon Tichy. V. Tragedia lavadoriana
    P. 232-242: El sanatorio del doctor Vliperdius
    P. 243-268: El doctor Diágoras
    P. 269-279: Salvemos el Cosmos. Carta abierta a Ijon Tichy

  [Stanisław Lem. Podróż dwudziesta pierwsza; Podróż dwudziesta druga; Podróż dwudziesta trzecia; Podróż dwudziesta czwarta; Podróż dwudziesta piąta; Podróż dwudziesta ósma; Ze wspomnień Ijona Tichego. I; Ze wspomnień Ijona Tichego. II; Ze wspomnień Ijona Tichego. III; Ze wspomnień Ijona Tichego. IV; Ze wspomnień Ijona Tichego. V (Tragedia pralnicza); Zakład doktora Vliperdiusa; Doktor Diagoras; Ratujmy kosmos (List otwarty Ijona Tichego)]

     

Lem Stanislaw. Fábulas de robots / Traductor: Melitón Bustamante; Portada: Ruiz Angeles. – Madrid: Guadarrama, 1977. – 219 p. – (Collección Universitaria de Bolsillo Punto Omega. Sección: Literatura moderna. Número 230). ISBN 84-335-0230-1.

  Contenido:

   P. 5-14: Los tres electroguerreros
   P. 15-21: Las orejas de Uranio
   P. 22-37: Cómo Erg autoexcitador venció a Paliducho
   P. 38-47: Los dos monstruos
   P. 48-54: La muerte blanca
   P. 55-61: Cómo Micromil y Gigacián organizaron la fuga de las nebulosas
   P. 62-70: Leyenda de la calculadora que luchó contra el dragón
   P. 71-85: Los consejeros del rey Hydropsios
   P. 86-106: El amigo de Automateo
   P. 107-118: El rey Globares y los sabios
   P. 119-129: Leyenda del rey Murdás
   P. 130-143: El príncipe Ferricio y la princesa Cristal: (Extraído del Cytrofikon, o desviaciones, superficciones y afectuosas locuras)
   P. 144-155: La máquina de Trurl
   P. 156-163: La gran paliza
   P. 164-178: Primera expedición o la trampa de Gargancián
   P. 179-197: Tercera expedición o los dragones de la verosimilitud
   P. 198-218: Sexta expedición o cómo Trurl y Klapaucio crearon un demonio de tipo secundario para triunfar del bandolero Gebón

[Stanisław Lem. Trzej elektrycerze; Uranowe uszy; Jak Erg Samowzbudnik Bladawca pokonał; Dwa potwory; Biała śmierć; Jak Mikromił i Gigacyan ucieczkę mgławic wszczęli; Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła; Doradcy króla Hydropsa; Przyjaciel Automateusza; Król Globares i mędrcy; Bajka o królu Murdasie; O królewiczu Ferrycym i królewnie Krystali; Maszyna Trurla; Wielkie lanie; Wyprawa pierwsza, czyli pułapka Gargancjana; Wyprawa trzecia, czyli smoki prawdopodobieństwa; Wyprawa szósta, czyli jak Trurl i Klapaucjusz demona drugiego rodzaju stworzyli, aby zbójcę Gębona pokonać]

     

Lem Stanisław. Golem XIV: Biblioteca del Siglo XXI / Traducción del polaco a cargo de Joanna Orzechowska; Imagen de cubierta: Albertus Seba. Gekarcinidae (Cangrejo de Tierra) (1734-1745); Diseño de collección y coordinación editorial: Enrigue Redel. – Madrid: Impedimenta, 2012. – 187 p. ISBN 978-84-15130-40-6.
Primera edición en Impedimenta: junio de 2012

  Contenido:

   P. 9-32: Prefacio
   P. 33-38: Introducción
   P. 39-42: Instrucciones (para aquellas personas que participan por primera vez en conversaciones con GOLEM)
   P. 43-94: Conferencia inaugural de GOLEM: Tres aspectos del hombre
   P. 95-160: Conferencia XLIII: Sobre mí mismo
   P. 161-187: Epilogo

[Stanisław Lem. Przedmowa; Wstęp; Pouczenie (dla osób uczestniczących po raz pierwszy w rozmowach z GOLEMEM); Wykład inauguracyjny Golema: O człowieku trojako; Wykład XLIII: O sobie; Posłowie]

     

Lem Stanisław. La investigación / Traducción: Jadwiga Maurizio; Ilustración: Eddie Jones; Presentacion „Agonía y muerte del sentido común“ (P. 5-6) de Carlo Frabetti. – Barcelona: Bruguera, 1977. – 220 p. – (Nova Ciencia Ficcion. 13). ISBN 84-02-05230-4.
1.a edición: junio, 1977
[Stanisław Lem. Śledztwo]

Lem Stanislaw. ¿Existe verdaderamente Mr. Smith? / Traducción de S.Mas; Ilustrado por Ramón Escolano // Nueva Dimensión (Barcelona). – 1968. – Nr. 2. – P. 38-44.
[Stanisław Lem. Czy pan istnieje, mr. Johns?]

Подражания. Пародии

Varshavsky Ilya. El conflicto / Traducción de Sebastián Castro // Nueva Dimensión (Barcelona). – 1972. – Nr. 38. – P. 9-10.
A Stanislav Lem, en recuerdo de nuestra discusión, que jamás será resuelta.
[Варшавский Илья. Конфликт]


(на итальянском языке)

Художественные произведения

     

Fantascienza: Guerra sociale? / A cura di Roberta Rambelli. – Milano: Silva Editore, 1965. – 510 p. – (La Situazioni. 26).

  Mantenimento:

   P. 399-408: Lem Stanislaw. Memorie trovate in una vasca da bagno / Trad. di Pier Francesco Paolini

[Stanisław Lem. Pamiętnik znaleziony w wannie]


(на немецком языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Also sprach GOLEM / Aus dem Polnischen von Friedrich Griese. – Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1984. – 186 S. – (Werke in Einzelausgaben). ISBN 3-458-14139-1.
Erste Aufgabe 1984

  Inhalt:

   S. 7-30: Vorrede
   S. 31-84: GOLEMs Antrittsvorlesung: Dreierlei über den Menschen
   S. 85-157: XLIII. Vorlesung. Über mich
   S. 159-186: Nachwort

[Stanisław Lem. Przedmowa; Wykład inauguracyjny Golema: O człowieku trojako; Wykład XLIII: O sobie; Posłowie]

     

Lem Stanisław. Frieden auf Erden: Roman / Aus dem Polnischen von Hubert Schumann; [Umschlagbild: Tom Breuer]; Redaktion und Beratung: Franz Rottensteiner; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1995. – 275 S. – (Phantastische Bibliothek. Band 220; suhrkamp taschenbuch 1574). ISBN 3-518-38074-5.
5. Auflage. Die Übersetzung wurde vom Autor autorisiert.
[Stanisław Lem. Pokój na ziemi]

     

Lem Stanisław. Solaris: Roman / Deutsche Übersetzung von Irmtraud Zimmermann-Göllheim; Das Umschlagbild ist von Jürgen Rogner; Redaktion: Sascha Mamczak. – Münschen: Wilhelm Heyne Verlag, 2003. – 285 S. – (Meisterwerke der Science Fiction. Band 06/8221). ISBN 3-453-21533-8.
4. Auflage

  Inhalt:

   S. 7-12: Le Guin Ursula K. Vorwort / Deutsche Übersetzung von Erik Simon
   S. 13-272: Solaris
   S. 275-285: Simon Erik. Über Stanisław Lem

[Stanisław Lem. Solaris]

     

Lem Stanisław. Transfer: Roman / Deutsch von Maria Kurecka; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1976. – 254 S. – (suhrkamp taschenbuch 324. Phantastische Bibliothek, Band 7). ISBN 3-518-06824-5.
Zweite Auflage, 11.-20. Tausend 1976
[Stanisław Lem. Powrót z gwiazd]

     

Einsicht ins Ich: Fantasien und Reflexionen über Selbst und Seele / Aus dem Amerikanischen übersetzt von Ulrich Enderwitz; Schutzumschlaggestaltung: Günter Hädeler; Ausgewählt und in Szene gesetzt von Douglas R. Hofstadter und Daniel C. Dennett. – Berlin; Darmstadt; Wien: Deutsche Buch-Gemeinschaft C.A.Koch's Verlag Nachf., 1987. – 485 S.

  Inhalt:

   S. 99-101: 6. Lem Stanisław. Prinzessin Blödiana / Deutsch von Jens Reuter
   S. 101: D.R.H. Reflexionen
   S. 277-283: 18. Lem Stanisław. Die siebente Reise oder Wie Trurls Vollkommenheit zum Bösen führte / Deutsch von Klaus Staemmler
   S. 283-284: D.C.D., D.R.H. Reflexionen
   S. 285-303: 19. Lem Stanisław. Non Serviam / Deutsch von Klaus Staemmler
   S. 304-307: D.C.D., D.R.H. Reflexionen

[Stanisław Lem. Bajka o trzech maszynach opowiadających króla Genialona; Wyprawa siódma, czyli o tym, jak własna doskonałość Trurla do złego przywiodła; Arthur Dobb: «Non serviam»]

     

Das Monster im Park: 16 Erzählungen aus der Welt von morgen / Umschlaggestaltung: Celestino Piatti; Herausgegeben von Jürgen com Scheidt. – Münschen: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1975. – 236 S. – (DTV phantastica. 961). ISBN 3-423-00961-6.
2. Auflage Februar 1975: 15. bis 24. Tausend

  Inhalt:

   S. 191-197: Lem Stanislaw. Von der Rechenmachine, die mit dem Drachen kämpfte / Aus dem Polnischen von Caesar Rymarowicz

[Stanisław Lem. Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła]

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

     

Zuławski Jerzy. Auf dem Silbermond: Science-fiction-Roman / Aus dem Polnischen von Edda Werfel; Mit einem Nachwort (S. 291-296) con Stanisław Lem; Redaktion und Beratung: Franz Rottensteiner; Umschlagfoto: Michael Weisser; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1983. – 296 S. – (suhrkamp taschenbuch 865. Phantastische Bibliothek. Band 88). ISBN 3-518-37365-X.
Erste Auflage 1983
[Żuławski Jerzy. Na srebrnym globie]

Литература о жизни и творчестве

     

Quarber Merkur 115: Franz Rottensteiners Literaturzeitschrift für Science Fiction und Phantastik / Titelabbildung: »Innenwelten/Außenwelten«, Helmut Wenske. – Giessen: Verlag Lindenstruth, 2014. – 280 S. ISBN 978-3-934273-94-8; ISSN 1433-7932.

  Inhalt:

   S. 189-190: Rottensteiner Franz. Hans Frey. Philosophie und Science Fiction
   S. 216-217: Rottensteiner Franz. Gerry Canavan & Kim Stanley Robinson (Hrsg.). Green Planets. Ecology and Science Fiction
   S. 219-220: Rottensteiner Franz. Sascha Mamczak, Sebastian Pirling & Wolfgang Jeschke (Hrsg.). Das Science Fiction Jahr 2013
   S. 253-257: Rzeszotnik Jacek. Lem – Mrozek. Listy (Lem – Mrozek. Briefe)


(на португальском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanislaw. Solaris / Tradução Reinaldo Guarany; O texto na capa: Fausto Cunha; Postfácio «As Infinitas Parábolas de Stanislaw Lem e Solaris» (P. 217-228) por Darko Suvin; Revisão tipográfica: Henrique Tarnapolsky e Salvador Pittaro. – Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1984. – 228 p. – (Mundos da Ficção Científica. 33).
[Stanisław Lem. Solaris]


(на французском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanislas. Contes inoxydables / Nouvelles traduit du polonais par Dominique Sila; Illustration de couverture Zorïn et Mïrka. – Paris: Denoël, 1989. – 203 p. – (Présence du futur. n° 330). ISBN 2-207-50330-5.

  Table des matières:

   P. 7-16: Les trois électribuns
   P. 17-25: Les oreilles d'uranium
   P. 27-45: Comment Erg l'automorphe triompha du blêmard
   P. 47-58: Deux monstres
   P. 59-67: Comment Microphile et Gigatien suscitèrent la fuite des nébuleuses
   P. 69-87: Les conseillers du roi Hydrogue
   P. 89-113: L'ami d'Automathieu
   P. 115-130: Le roi Globares et les sages
   P. 131-145: Conte du roi Trognace
   P. 147-160: Les trésors du roi Biscalare
   P. 161-177: Le prince Ferrice et la princesse Cristalie
   P. 179-188: La mort blanche
   P. 189-199: Conte de la machine à calculer qui combattit le dragon

[Stanisław Lem. Trzej elektrycerze; Uranowe uszy; Jak Erg Samowzbudnik Bladawca pokonał; Dwa potwory; Jak Mikromił i Gigacyan ucieczkę mgławic wszczęli; Doradcy króla Hydropsa; Przyjaciel Automateusza; Król Globares i mędrcy; Bajka o królu Murdasie; Skarby króla Biskalara; O królewiczu Ferrycym i królewnie Krystali; Biała śmierć; Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła]


(на чешском языке)

Художественные произведения

Lem Stanisław. Podivný host profesora Tarantogy: (Televizní hra) / Přeložil Ludvik Štepán; Ilustroval Antonín Vojtek // Světová literatura (Praha). – 1980. – Nr. 3. – S. 112-133. – (Ze světa sci-fi).
[Stanisław Lem. Dziwny gość profesora Tarantogi]


(на шведском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanislaw. Den stora framtidskongressen: Ur Ijon Tichys minnen / Till svenska av Sven Christer Swahn; Omslagsbild: Ulf Wahlström. – Malmö: Bernces, 1978. – 193 s. ISBN 91-500-0364-X.
Första upplagan 1978
[Stanisław Lem. Kongres futurologiczny]