Архив БВИ ->  
[Аудио] [Библиотека] [Систематика]
[Фантастика] [Филателия] [Энциклопудия]
    Русская фантастика

Станислав ЛЕМ: Библиография: 2013: Июль

(на польском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Obłok Magellana / Okładkę projektował Wiktor Górka. – Warszawa: Iskry, 1963. – 372 s. Nakład 10.000 + 250 egz.
Wydanie IV.

  Spis treści:

   S. 7-8: Przedmowa
   S. 9: Wstęp do IV wydania
   S. 11-369: Obłok Magellana
   S. 370-371: Słowniczek terminów naukowych i wyrazów mniej znanych

     

Lem Stanisław. Wysoki Zamek / Opracowanie graficzne Jan S. Miklaszewski. – Warszawa: Czytelnik, 1968. – 212 s. – (Głowy Wawelskie). Nakład 10.280 egz.
Wydanie II.

     

Lem Stanisław. Wysoki Zamek / Projekt okładki Marek Pawłowski; Posłowie «Dziecko, którym byłem» (S. 147-152) Jerzy Jarzębski; Redaktor prowadzący Krystyna Zaleska. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2000. – 156 s. ISBN 83-08-03854-9.

Научно-философские работы

Lem Stanisław. Sonda w niebo i piekło przyszłości // Kultura (Warszawa). – 1973. – Nr. 40. – S. 1, 6-8; Nr. 41. – S. 6-7.

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

     

Lem Stanisław. Wejście na orbitę / Okładkę projektowała Zofia Darowska. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1962. – 239 s. Nakład 2.500 + 253 egz.

  Spis treści:

   Gwiazdy nawigacyjne

    S. 7-50: Science-fiction
    S. 51-74: O powieści kryminalnej
    S. 75-78: Zagęszczanie duchów
    S. 79-82: Kto jest głuchy
    S. 83-86: Nowe bajki amerykańskie
    S. 87-90: Falsyfikat
    S. 91-94: O geniuszu zapoznanym
    S. 95-98: O malarstwie abstrakcyjnym
    S. 99-102: Fizyka Pola i poezja
    S. 103-106: Z dziennika klinicysty
    S. 107-118: Mówi głos w ciemności
    S. 119-130: O Dostojewskim niepowsciągliwie

   Reakcje łańcuchowe

    S. 133-150: Dziesięć lat energii atomowej
    S. 151-157: O astronautyce – rzeczowo
    S. 158-161: Przemiany nauki
    S. 162-165: Jedność przeciwieństw
    S. 166-169: Technologia cudu
    S. 170-174: Mała improwizacja
    S. 175-177: Jak przyjmować gości z gwiazd
    S. 178-181: Talerze nieziemskie
    S. 182-185: Kociak zdalnie sterowany
    S. 186-189: Maszyna poszukuje twarzy
    S. 190-193: O roku 2000
    S. 194-197: Prognoza naukowa
    S. 198-202: O granicach postępu technicznego
    S. 203-218: Dokąd idziesz, świecie?

   Efemerydy

    S. 221-224: Kłopoty z importem
    S. 225-227: Podręcznik elegancji
    S. 228-231: Tatry zimą – suplement
    S. 232-236: Autowywiad

Lem Stanisław. Rozważania sylwiczne XCVI // Odra (Wrocław). – 2000. – Nr. 12. – S. 92-93.

Lem Stanisław. Wywiad Playboya: Szczera rozmowa z filosofem i fantastą (naukowym) o rozczarowaniu Księżycem, problemach z defekacją w próżni i pewnym księdziu, który chciał go nawrócić / Rozmawiał Jan Gondowicz; Zdjęcie Mariusz Makowski // Playboy (Warszawa). – 2000. – Nr. 8. – S. 34-41.


(на русском языке)

Художественные произведения

     

Смех с разных широт: Юмор и сатира за рубежом / Ред. Б.Егоров; Худож. В.Стацинский; Сост. М.Виленский. – М.: Правда, 1961. – 64 с.: ил. – (Б-ка «Крокодила». № 28). 150.000 экз. (о).

  Содерж.:

   С. 17-21: Лем Станислав. Клиент бога / Пер. с пол. И.Шиманской
   Сокр.; перепеч. без указания переводчика

[Stanisław Lem. Klient Panaboga]

Научно-философские работы

Лем Станислав. Зонд в рай и ад будущего / Пер. с пол. В.Язневича // Млечный Путь (Кфар-Саба). – 2013. – № 1. – С. 152-176. – (Переводы).
[Stanisław Lem. Sonda w niebo i piekło przyszłości]

Литература о жизни и творчестве

     

Турчин Алексей, Батин Михаил. Футурология: XXI век: бессмертие или глобальная катастрофа? / Вед. ред. Ю.Серова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 263 с.: ил. 3.000 экз. (п) ISBN 978-5-9963-1019-7
С. 20, 31-33, 69, 104, 235, 259: Лем С.

Б.а. Сведения об авторах: [Виталий Бабенко; Эдвард Бенсон; Луиза Болдуин; Владимир Васильев; Эльвира Вашкевич; Виктор Воробьев; Леонид Голубев; Таня Гринфельд; Фрэдди Зорин; Наталия Ипатова; Этьен Франсуа Лаграв; Юрий Лебедев; Станислав Лем; Михаил Максаков; Андрей Медведев; Эдвард Пейдж Митчелл; Уистен Хью Оден; Елена Трифоненко; Благио Туччи; Семен Цевелев; Леонид Шифман; Виктор Язневич] // Млечный Путь (Кфар-Саба). – 2013. – № 1. – С. 250-252.

Борисов Владимир. Интеристика // Шанс (Абакан). – 2013. – 14-20 марта (№ 11). – С. 4. – (Живой Журнал ШАНСа читают все!).

Брандис Евгений. Пора отбросить предубеждения! // Литература и жизнь (М.). – 1960. – 7 авг. – С. 3. – (О книгах науки и мечты).
Только что вышел в русском переводе и талантливый роман Станислава Лема «Магелланово облако». Читатели увидят в нем много общего с «Туманностью Андромеды», хотя пишет Лем иначе, чем Ефремов, и ставит перед собой иные творческие задачи. У польского и русского писателей мысль развивается примерно в одном направлении, и это, конечно, вполне естественно. Наши представления о коммунизме покоятся на строгих научных основаниях.

Брандис Евгений, Дмитревский Владимир. Будущее, его провозвестники и лжепророки: В мире научно-фантастической литературы // Коммунист (М.). – 1964. – № 2. – С. 75-86.

Брандис Евгений, Дмитревский Владимир. Орбита большой мечты // Октябрь (М.). – 1961. – № 11. – С. 201-207. – (Споры о книгах).

Генис Александр. Взгляд из тупика / Рис. С.Тюнина // Огонек (М.). – 1990. – № 52. – С. 17-19. – (Свободная трибуна).
Освободившись от научного, а тем более технического груза, фантастика превращается в источник новой мифологии. В своих лучших образцах, таких, как «Солярис» Лема или рассказы того же Борхеса, она становится художественной теологией, особым видом литературного богословия.

Коноплев В. «Время жестоких чудес» // Большая Кама (Пермь). – 1980. – 12 апр. (№ 29). – С. 4. – (Клуб любителей фантастики).
В частности, о романе С.Лема «Солярис».

Мирер Александр. Наперекор судьбе: [О жизни и творчестве Ариадны Громовой] // Сов. библиография (М.). – 1990. – № 6. – С. 41-44. – (Библиография фантастики).
Маленькая квартира с книжными полками вместо стен и перегородок была большим домом Фантастики. Там встречались громовой Аркадий Стругацкий и тихий Евгений Войскунский; туда примчался из театра Высоцкий, чтобы спеть Станиславу Лему, – прошло двадцать лет, а я ещё помню, что он пел. «Истопи мне баньку по-белому» и «Охоту на волков». Он был очень болен, петь ему было нельзя, и он спел всего две песни, и непроницаемый европеец, пан Станислав Лем, закрылся рукой и заплакал.

Померанцева Е. Сапарев О. Робот как литературный герой // Общественные науки за рубежом. Серия 7. Литературоведение (М.). – 1990. – № 5. – С. 121-124.
В частности, Лем и роботы.

Сытин Виктор. Отражение мечты // Москва. – 1961. – № 5. – С. 206-211. – (Лит. критика).
С. 209-210: С.Лем. Астронавты.

Чертков Андрей. Библиография советских фэнзинов // Сов. библиография (М.). – 1990. – № 1. – С. 118-122. – (Библиография фантастики).
Фэнзины: Голос Неба.

Подражания. Пародии

Лемчик Ст. Невыносимо!: Внутренний монолог // Веч. Волгоград. – 1983. – 24 дек. (№ 294). – С. 4. – (ЮС. Сатира и юмор).

Постановки и экранизации. Литература о них

Б.а. Пришельцы и другие планеты в кино: Ч. 3 // Всё кино. Total DVD (М.). – 2012. – № 7. – С. 78-81. – (Откуда что берется).
5. Солярис (1972, Андрей Тарковский)

Демин Виктор. Краска страха // Экран (М.). – 1992. – № 2. – С. 2-3. – (Колонка редактора).
Андрей Тарковский всегда был склонен к печальному философствованию. Кто осудит, что ему было тесно на Земле, что тянкло к мыслящему Океану, к безжалостной Зоне, издевавшейся над человеком?

Словари, сборники афоризмов

Душенко Константин. Словарь современных цитат: 4750 цитат и выражений XX века, их источники, авторы, датировка / Ред. В.Мордерер; Ред.-консультант А.Иванченко; Оформл. худож. Е.Савченко; Дизайн внутр. оформл. А.Щербаковой; Отв. ред. М.Яновская; Худож. ред. Е.Савченко. – Второе изд., перераб. и доп. – М.: ЭКСМО, 2003. – 736 с. 3.000 экз. (п) ISBN 5-04-010048-5.
С. 223-224, 544: Лем С.


(на английском языке)

Художественные произведения

Lem Stanislaw. The Washing-Machine Tragedy: (From the Memoirs of Ijon Tichy, Space Traveller) / Translated, from the Polish, by Joel Stern and Maria Swiecicka-Ziemianek // The New Yorker (New York). – 1981. – November, 30. – P. 44-53.
[Stanisław Lem. Ze wspomnień Ijona Tichego. V (Tragedia pralnicza)]

Литература о жизни и творчестве

     

The Ultimate Encyclopedia of Science Fiction: The Definitive Illustrated Guide / General Editor: David Pringle; Other Contributors: David Langford, Brian Stableford, Paul Di Filippo, John Grant, Chris Gilmore; Project Editor: Simon Kirrane; Editorial assistant: Roland Hall; Designer: Norma Martin; Picture Research: Sarah Moule. – North Dighton: JG Press, 1996. – 304 pp. ISBN 1-57215-212-5.
P. 38, 48, 92, 210-211: Lem, Stanislaw

Garr Alice Carol. Two New Books from Germany: Eike Barmeyer, ed. Science Fiction: Theorie und Geschichte; Franz Rottensteiner, ed. Polaris 1: Ein Science Fiction Almanach // Science-Fiction Studies (Montreal). – 1974. – Vol. 1, Part 4, # 4 (Fall). – P. 285-287.

Постановки и экранизации. Литература о них

Salvestroni Simonetta. The Science-Fiction Films of Andrei Tarkovsky // Science-Fiction Studies (Montreal). – 1987. – Vol. 14, Part 3, # 43 (November). – P. 294-306.


(на болгарском языке)

Литература о жизни и творчестве

Сапарев Огнян. Роботът като литературен герой // Септември (София). – 1990. – Г. 43. – Кн. 2. – С. 225-240.


(на китайском языке)

Литература о жизни и творчестве

     

蕭星寒. 星空的旋律: 世界科幻小說簡史 / 责任编辑: 张颖ж 见习编辑: 韩桂丽. – 苏州: 古吴轩出版社, 2011. – 273 页. – (鼎足文库: 私塾小课. 003). ISBN 978-7-80733-643-3.
259-260: 斯坦尼斯拉夫•莱姆 [Станислав Лем]
[Сяо Синхань. Мелодия звёздного неба: Краткая история мировой научной фантастики]

     

理想藏书 / 余中先 余宁 译; 封扉设计 蔡立国; 皮埃尔•蓬塞纳 主编; 贝尔纳•皮沃 介绍; 策划编辑 陈学晶; 责任编辑 陈学晶 张 铎. – 上海: 上海人民出版社, 2011. – 680 页. ISBN 978-7-208-09682-0.
266: 斯坦尼斯瓦夫•兰姆. 索拉里斯 [Станислав Лем. Солярис]
[La bibliothèque idéale]


(на немецком языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Die Jagd: Neue Geschichten des Piloten Pirx / Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1978. – 262 S. – (suhrkamp taschenbuch 302. Phantastische Bibliothek, Band 18). ISBN 3-518-36802-8.
Vierte Auflage, 31.-40. Tausend

  Inhalt:

   S. 7-31: Die Patrouille / Übersetzt von Roswitha Buschmann
   S. 32-68: Die Jagd / Übersetzt von Roswitha Buschmann
   S. 69-99: Der Unfall / Übersetzt von Roswitha Buschmann
   S. 100-119: Pirx erzählt / Übersetzt von Kurt Kelm
   S. 120-202: Die Verhandlung / Übersetzt von Roswitha Buschmann
   S. 203-262: Ananke / Übersetzt von Barbara Sparing

[Stanisław Lem. Patrol; Polowanie; Wypadek; Opowiadanie Pirxa; Rozprawa; Ananke]

     

Lem Stanisław. Mondnacht: Hör- und Fernsehspiele. – Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1977. – 272 S. – (Werke in Einzelausgaben). ISBN 3-458-05050-7.
1.-4. Tausend: 1977

  Inhalt:

   S. 5-35: Die Mondnacht: Rundfunk-Hörspiel / Aus dem Polnischen übersetz von Klaus Staemmler
   S. 37-106: Die Forschungreise des Professors Tarantoga / Aus dem Polnischen übersetz von Charlotte Eckert
   S. 107-149: Der seltsame Gast des Professors Taranroga / Aus dem Polnischen übersetz von Charlotte Eckert
   S. 151-194: Professor Tarantoga Sprechstunde: Rundfunk-Hörspiel / Aus dem Polnischen übersetz von Klaus Staemmler
   S. 195-207: Gibt es Sie, Mister Johns? / Aus dem Polnischen übersetz von I.Zimmermann-Göllheim
   S. 209-244: Der getreue Roboter / Aus dem Polnischen übersetz von Jutta Janke
   S. 245-271: Schichttorte: Drehbuch / Aus dem Polnischen übersetz von Klaus Staemmler

[Stanisław Lem. Noc księżycowa; Wyprawa profesora Tarantogi; Dziwny gość profesora Tarantogi; Godzina przyjęć profesora Tarantogi; Czy pan istnieje, mr. Johns?; Wierny robot; Przekładaniec]

     

Lem Stanislaw. Der Planet des Todes: Utopischer Roman / Deutsch von Rudolf Pabel; Einbandentwurf: Betcke/Berg; Illustrationen: Ingeborg Friebel. – Berlin: Verlag Volk und Welt, 1959. – 280 S.
Ungekürzte, verbilligte Ausgabe
[Stanisław Lem. Astronauci]

     

Lem Stanisław. Die Ratte im Labyrinth / Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt; Ausgewählt von Franz Rottensteiner; Redaktion und Beratung: Franz Rottensteiner. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1982. – 274 S. – (suhrkamp taschenbuch 806. Phantastische Bibliothek. Band 73). ISBN 3-518-37306-4.
Erste Auflage 1982

  Inhalt:

   S. 7-45: Die Ratte im Labyrinth / Deutsch von Klaus Staemmler
   S. 46-56: Invasion vom Aldebaran / Aus dem Polnischen von Caesar Rymarowicz
   S. 57-85: Hundertsiebenunddreißig Sekunden / Aus dem Polnischen von Klaus Staemmler
   S. 86-133: Die Maske / Aus dem Polnischen von Klaus Staemmler
   S. 134-147: Herr F. / Aus dem Polnischen von Jens Reuter
   S. 148-154: Die Tobine
   S. 155-162: Meine drei Wünsche
   S. 163-207: Weltuntergang um acht: (Ein amerikanischen Märchen) / Aus dem Polnischen von Roswitha Buschmann
   S. 208-237: Das schwarze Kabinett Professor Tarantogas: Ein Fernsehspiel / Aus dem Polnischen von Jens Reuter
   S. 238-269: Professor A.Donda / Aus dem Polnischen von Klaus Staemmler
   S. 270-273: Das Rätsel / Aus dem Polnischen von Klaus Staemmler

[Stanisław Lem. Szczur w labiryncie; Inwazja z Aldebarana; Sto trzydzieści siedem sekund; Maska; Pan F.; Die Tobine; Moje trzy życzenia; Koniec świata o ósmej; Czarna komnata profesora Tarantogi; Profesor A.Dońda; Zagadka]

     

Lem Stanisław. Solaris: Roman / Aus dem Polnischen von I.Zimmermann-Göllheim; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1975. – 239 S. – (suhrkamp taschenbuch 226. Phantastische Bibliothek. Band 11). ISBN 3-518-06726-5.
Zweite Auflage, 13.-22. Tausend 1975
[Stanisław Lem. Solaris]

     

Lem Stanisław. Der Schnupfen: Kriminalroman / Autorisierte Übersetzung aus dem Polnischen von Klaus Staemmler; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1989. – 202 S. – (suhrkamp taschenbuch 570; Phantastische Bibliothek. Band 33). ISBN 3-518-37070-7.
7. Auflage 1989
[Stanisław Lem. Katar]

     

Lem Stanisław. Sterntagebücher / Aus dem Polnischen von Caesar Rymarowicz; Umschlagzeichnung von Hans Ulrich & Ute Osterwalder; Mit Zeichnungen des Autors; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1984. – 481 S. – (Phantastische Bibliothek. Band 20; suhrkamp taschenbuch 459). ISBN 3-518-36959-8.
8. Auflage 1984.

  Inhalt:

   S. 7-8: Vorwort
   S. 9-10: Vorwort zur erweiterten Ausgabe

   Aus den Sterntagebüchern Ijon Tichys

    S. 13-32: Siebente Reise
    S. 33-52: Achte Reise
    S. 53-91: Elfte Reise
    S. 92-102: Zwölfte Reise
    S. 103-123: Dreizehnte Reise
    S. 124-151: Vierzehnte Reise
    S. 152-165: Achtzehnte Reise
    S. 166-211: Zwanzigste Reise
    S. 212-274: Einundzwanzigste Reise
    S. 275-290: Zweiundzwanzigste Reise
    S. 291-296: Dreiundzwanzigste Reise
    S. 297-310: Vierundzwanzigste Reise
    S. 311-329: Fünfundzwanzigste Reise
    S. 330-351: Achtundzwanzigste Reise

   Aus den Erinnerungen Ijon Tichys

    S. 355-370: Aus den Erinnerungen Ijon Tichys. I
    S. 371-384: Aus den Erinnerungen Ijon Tichys. II
    S. 385-394: Aus den Erinnerungen Ijon Tichys. III
    S. 395-406: Aus den Erinnerungen Ijon Tichys. IV
    S. 407-426: Aus den Erinnerungen Ijon Tichys. V (Die Waschmaschinen-Tragödie)
    S. 427-437: Die Anstalt des Doktor Vliperdius

   S. 438-463: Doktor Diagoras
   S. 464-479: Retten wir den Kosmos (Offener Brief Ijon Tichys)

[Stanisław Lem. Wstęp; Wstęp do poszerzonego Wydania; Podróż siódma; Podróż ósma; Podróż jedenasta; Podróż dwunasta; Podróż trzynasta; Podróż czternasta; Podróż osiemnasta; Podróż dwudziesta; Podróż dwudziesta pierwsza; Podróż dwudziesta druga; Podróż dwudziesta trzecia; Podróż dwudziesta czwarta; Podróż dwudziesta piąta; Podróż dwudziesta ósma; Ze wspomnień Ijona Tichego. I; Ze wspomnień Ijona Tichego. II; Ze wspomnień Ijona Tichego. III; Ze wspomnień Ijona Tichego. IV; Ze wspomnień Ijona Tichego. V (Tragedia pralnicza); Zakład doktora Vliperdiusa; Doktor Diagoras; Ratujmy kosmos (List otwarty Ijona Tichego)]

     

Lem Stanislaw. Die Sterntagebücher des Weltraumfahrers Ijon Tichy / Deutsch von Caesar Rymarowicz; Gesamtaustattung: Werner Klemke; Herausgegeben von Astral Sternu Tarantoga, Professor der Astralzoologie an der Universität Fomalhaut. – Berlin: Verlag Volk und Welt, 1961. – 192 S.
Sonderausgabe für die kleine Hausbibliothek

  Inhalt:

   S. 5-6: Vorrede
   S. 7-25: Zwölfte Reise
   S. 25-72: Vierzehnte Reise
   S. 72-99: Zweiundzwanzigste Reise
   S. 101-113: Dreiundzwanzigste Reise
   S. 113-136: Vierundzwanzigste Reise
   S. 136-168: Fünfundzwanzigste Reise
   S. 168-190: Sechsundzwanzigste und letzte Reise

[Stanisław Lem. Przedmowa; Podróż dwunasta; Podróż czternasta; Podróż dwudziesta druga; Podróż dwudziesta trzecia; Podróż dwudziesta czwarta; Podróż dwudziesta piąta; Podróż dwudziesta szósta i ostatnia]

Научно-философские работы

     

Lem Stanisław. Phantastik und Futurologie: 1. Teil / Übersetzt von Beate Sorger und Wiktor Szacki (vom Autor autorisiert). – Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1977. – 480 S. – (Werke in Einzelausgaben). ISBN 3-458-005026-4.
1. bis 3. Tausend: 1977
[Stanisław Lem. Fantastyka i futurologia]

Литература о жизни и творчестве

     

Rottensteiner Franz. Im Labor der Visionen: Anmerkungen zur phantastischen Literatur: 19 Aufsätze und Vorträge aus den Jahren 2000-2012 / Umschlagillustration: Helmut Wenske. – Lüneburg: Dieter von Reeken, 2013. – 268 S. ISBN 978-3-940679-72-7.
1. Auflage 2013

  Inhalt:

   S. 11-31: Die Zukunft der Science Fiction
   S. 47-71: Zur Kritik an der Zukunft
   S. 99-112: Religion und Science Fiction
   S. 162-173: Stanisław Lem und die letzten Dinge
   S. 174-188: Solaris – Ein Roman und seine Verfilmungen
   S. 212-220: Herbert W. Franke: Science Fiction als Gedankenexperiment
   S. 236-250: Der streitbare Feminismus der Joanna Russ
   S. 263-265: Quellenverzeichnus

     

Phantastische Filmwelten: Sechster Kongress der Phantasie / Hrsg. R. Gustav Gaisbauer unter Mitarbeit von Beata und Jacek Rzeszotnik. – Passau: Erster Deutscher Fantasy Club, 2005. – 130 S. – (Sekundärliterarische Reihe. Band 55; Fantasia 185). ISBN 978-3-932621-78-9.

  Inhalt:

   S. 37-44: Rottensteiner Franz. Solaris – Ein Roman und seine Verfilmungen

     

Siebter Kongress der Phantasie: Die letzten Dinge: Die andere Welt in Literatur, Kunst, Medien und Religion / Hrsg. R. Gustav Gaisbauer unter Mitarbeit von Beata und Jacek Rzeszotnik. – Passau: Erster Deutscher Fantasy Club, 2008. – 356 S. – (Sekundärliterarische Reihe. Band 65; Fantasia 216/217). ISBN 978-3-939914-08-2.

  Inhalt:

   S. 29-34: Rottensteiner Franz. Herbert W. Franke: Science Fiction als Gedankenexperiment
   S. 133-140: Rottensteiner Franz. Stanisław Lem und die letzten Dinge


(на сербохорватском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanislav. Fijasko / Prevela Emilija Bogdanović; Grafička oprema Milan Joavanović; Urednici Žika Bogdanović, Zoran Živković; Recenzent Damir Mikuločić; Redakcja prevoda Žika Bogdanović; Stručni konsultant Zoran Živković; Lektura i korektura Mirjana Živković. – Beograd: Polaris, 1988. – 295 s. – (SF Biblioteka Polaris). Tiraž 1.500 primeraka. (pb).
Samostalno autorsko prevodilačko izdanje Mirjana Živković, Zoran Živković, Emilija Bogdanović i Žika Bogdanović
[Stanisław Lem. Fiasko]

     

Lem Stanislav. Fijasko / Prevela Emilija Bogdanović; Za izdavača Antun Onsea; Urednik Ivan Škunca. – Opatija: Otokar Keršovani, 1988. – 295 s. Tiraž 8.000 primeraka. ISBN 86-385-0062-9 (hp).
[Stanisław Lem. Fiasko]

     

Lem Stanislav. Glas gospodara / Preveo Petar Vujičić; Slika na koricama Slobodan Jevtić; Urednik Ivan V. Lalić; Recenzent Žika Bogdanović; Oprema knjige Dobrilo M. Nikolić. – Beograd: Jugoslavija, 1978. – 173 s. – (Biblioteka Kentaur. Naučna fantastika). Tiraž 8.000 primeraka.
[Stanisław Lem. Głos Pana]

Научно-философские работы

     

Lem Stanislav. Summa technologiae / Preveo s poljskog Petar Vujičić; Omot: Miodrag Knežević; Predgovor III izdanju (S. 9-34); Urednik Jovan Hristić; Recenzija: Petar Vujičić; Nacrt korica: Dušan Ristić. – Beograd: Nolit, 1977. – 452 s. – (Književnost i civilizacija). Tiraž 4.000 primeraka.
[Stanisław Lem. Summa technologiae]


(на чешском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Kyberiáda: Baiky kybernetického věku / Přeložil František Jungwirth; Ilustrace Vratislav Hlavatý; Doslov «Lemova kosmická groteska» (S. 177-183) napsal Otakar Bartoš; Odpovědný redaktor Jaroslav Šanda; Výtvarbý redaktor Bohuslav Holý. – Praha: Československý spisovatel, 1978. – 187 s. – (Spirála). Náklad 65.000 výtisků.
Vydání první.

  Obsah:

   S. 7-13: Jak byl zachráněn svět
   S. 14-24: Trurlův stroj
   S. 25-32: Velký výprask

   Sedm výprav Trurla a Klapaciuse

    S. 34-47: Výprava první čili Gargantuova lest
    S. 48-61: Výprava první (A) čili Trurlův elektrobard
    S. 62-90: Výprava druhá čili nabídka krále Kruťáka
    S. 91-108: Výprava třetí čili draci pravděpodobnosti
    S. 109-118: Výprava čtvrtá čili kterak Trurl zhotovil feminotron, aby prince Pantarktika zbavil milostného souženi, a jak použil později děckometu
    S. 119-136: Výprava pátá čili nezbedné kousky krále Baleriona
    S. 137-144: Výprava pátá (A) čili Trurlova rada
    S. 145-165: Výprava šestá čili jak Trurl a Klapacius stvořili démona druhého stupně, aby piráta Tlamsu přemohli
    S. 166-175: Výprava sedmá čili jak vlastní dokonalost byla Trurlovi na škodu

[Stanisław Lem. Jak ocalał świat; Maszyna Trurla; Wielkie lanie; Wyprawa pierwsza, czyli pułapka Gargancjana; Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla; Wyprawa druga, czyli oferta króla Okrucyusza; Wyprawa trzecia, czyli smoki prawdopodobieństwa; Wyprawa czwarta, czyli o tym, jak Trurl kobietron zastosował, królewicza Pantarktyka od mąk miłosnych chcąc zbawić i jak potem do użycia dzieciomiotu przyszło; Wyprawa piąta, czyli o figlach króla Baleryona; Wyprawa piąta A, czyli konsultacja Trurla; Wyprawa szósta, czyli jak Trurl i Klapaucjusz demona drugiego rodzaju stworzyli, aby zbójcę Gębona pokonać; Wyprawa siódma, czyli o tym, jak własna doskonałość Trurla do złego przywiodła]

     

Lem Stanislaw. Solaris / Z polského přeložili Bořivoj Křemenák a Erich Sojka; Obálka Michal Houba. – Praha: Knižní klub, 1994. – 187 s. ISBN 80-85634-59-7.
Vydání druhé.
[Stanisław Lem. Solaris]

Lem Stanislaw. Bajka o třech strojích, které vyprávěly králi Genialonovi / Přeložil Pavel Weigel; Ilustroval Martin Kubáč // Ikarie (Praha). – 1996. – Nr. 1. – S. 15-32. – (Světová SF).
[Stanisław Lem. Bajka o trzech maszynach opowiadających króla Genialona]

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Lem Stanislaw. Vždy jsem se považoval za realistu: Rozhovor se Stanislawem Lemem / Přeložili Pavel Weigel a Longin A. Wdowiak; Otázky kladl Ivan Adamovič // Ikarie (Praha). – 1996. – Nr. 1. – S. 33-34. – (Interview).
[Stanisław Lem. Я всегда считал себя реалистом]

Литература о жизни и творчестве

Novotný František. Lemova suma světa: Stanislaw Lem: Summa technologiae // Ikarie (Praha). – 1995. – Nr. 10. – S. 42-45. – (Publicistika).


Архив БВИ ->  
[Аудио] [Библиотека] [Систематика]
[Фантастика] [Филателия] [Энциклопудия]
    Русская фантастика

© 2013 БВИ