ЛЕМ: Календарь: 21 сентября

1964: Czas nieutracony (Wydawnictwo Literackie), 3-е издание, (Dzieła wybrane) – сдано в набор.