ЛЕМ: Календарь: 6 сентября

1961: Wejście na orbitę (Wydawnictwo Literackie) – сдано в набор.