LEM STANISŁAW, nar. 1921 ve Lvově, vzděláním lékař, světoznámý spisovatel především v oblasti literatury SF. Dvakrát vyznamenán cenou ministra kultury, hlavní cenou kongresu SF v Poznani, státní cenou I. stupně aj. Česky vyšla dlouhá řada jeho knih, v poslední době Futurologický kongres, Rýma, Příběhy pilota Pirxe. Uvedená povídka je z polského svazku Maska.

Fantastika '80. – Praha: Lidové nakladatelství, 1980. – S. 205.