Творчество Георгия ГУРЕВИЧА

1987


        На английском языке

Художественные произведения

Gurevich Georgi. Atants / Trans. by Richard Hainsworth // Soviet Literature (Moscow). – 1987. – No. 12. – P. 138-171.
[Гуревич Георгий. Итанты. Таланты по требованию]


        На польском языке

Литература о жизни и творчестве

     

Niewiadowski Andrzej. Polska fantastyka naukowa: Przewodnik 1945-1985 / Opracowanie graficzne Tadeusz Łuczejko; Redaktor Mirosław Kowalski. – Warszawa: Iskry, 1987. – 108 s. Nakład 9750 + 250 egz.
Wydanie I.
Gurewicz G.: S. 85, 97.

    Spis treści:

      S. 84-97: Wydawnictwa