Творчество Георгия ГУРЕВИЧА

1949


        На польском языке

Художественные произведения

     

Gurewicz Jerzy. Łowcy chmur / Przełożył z rosyjskiego Janusz Przymanowski; Okładkę projektował Tadeusz Gronowski; Ilustracje wykonał Witold Kalicki. – Warszawa: Prasa Wojskowa, 1949. – 61 s. – (Nauka – Fantazja – Przygoda). Nakład 15.360 egz.
[Гуревич Георгий. Погонщики туч]