Архив БВИ ->  
[Аудио] [Библиотека] [Систематика]
[Фантастика] [Филателия] [Энциклопудия]
    Русская фантастика

Станислав ЛЕМ: Библиография: 1987

(на польском языке)

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

     

Bereś Stanisław. Rozmowy ze Stanisławem Lemem / Okładkę projektował Władysław Targosz; Słowo wstępne (S. 5-6); Redaktor Irena Smorąg. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1987. – 403 s. Nakład 10.000 + 350 egz. ISBN 83-08-01656-1.
Wyd. I

  Spis treści:

   S. 7-47: Czas nie całkiem utracony
   S. 48-107: W pajęczej sieci książek
   S. 108-132: O „Golemie“ osobno
   S. 133-143: Rozczarowania filmowe
   S. 144-198: Gusta i dysgusta
   S. 199-239: Księga skarg i wniosków
   S. 240-289: W cywilizacyjnej jamie
   S. 290-340: Wyjaśniać świat
   S. 341-400: Pasja filozofowania


Архив БВИ ->  
[Аудио] [Библиотека] [Систематика]
[Фантастика] [Филателия] [Энциклопудия]
    Русская фантастика

© 2014 БВИ