Архив БВИ ->  
[Аудио] [Библиотека] [Систематика]
[Фантастика] [Филателия] [Энциклопудия]
    Русская фантастика

Станислав ЛЕМ: Библиография: 2015: Апрель

(на польском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Eden / Ilustracja na okładce Jerzy Treutler; Układ typograficzny Jan Bokiewicz; Zdjęcie autora wykonał Bolesław Lutosławski. – Warszawa: Iskry, 1973. – 264 s. – (Biblioteka Literatury XXX-lecia). Nakład 30.275 egz.
Wydanie III.

     

Lem Stanisław. Opowieści o pilocie Pirxie / Projekt okładki: Tadeusz Gajl. – Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1992. – 381 s. – (Lektury ucznia). ISBN 83-03-03412-X.
Książka wydana wg opracowania Nowego Wydawnictwa Polskiego w Warszawie pod redakcją Mieczysława Szczepańskiego

  Spis treści:

   S. 5-33: Test
   S. 34-55: Patrol
   S. 56-69: Albatros
   S. 70-110: Terminus
   S. 111-174: Odruch warunkowy
   S. 175-206: Polowanie
   S. 207-233: Wypadek
   S. 234-250: Opowiadanie Pirxa
   S. 251-326: Rozprawa
   S. 327-380: Ananke

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

     

Dunin-Wąsowicz Paweł. Rozmowy Lampowe: 1993-2007 / Rysunki na okładce oraz str. 315: Agata Nowicka [Endo]; Rys. Ryszard Dąbrowski. – Warszawa: Lampa i Iskra Boża, 2007. – 328 s. ISBN 978-83-89603-22-7.

  Spis rozmów:

   S. 215-226: Lem Stanisław. Upustki i wypustki / Fot. Katarzyna Malinowska

Lem Stanisław. Co Pan na to, Panie Lem? (Odnosze wrażenie, że coraz więcej uczonych...) // Przekrój (Kraków). – 2000. – Nr. 45.

Lem Stanisław. Ład z chaosu // Przegląd (Warszawa). – 2002. – Nr. 30.

Литература о жизни и творчестве

     

Dunin-Wąsowicz Paweł. Rozmowy Lampowe: 1993-2007 / Rysunki na okładce oraz str. 315: Agata Nowicka [Endo]; Rys. Ryszard Dąbrowski. – Warszawa: Lampa i Iskra Boża, 2007. – 328 s. ISBN 978-83-89603-22-7.

  Spis rozmów:

   S. 3-4: Dunin-Wąsowicz Paweł. «Jako redaktor „Lampy”...»
   S. 115-124: Sieprawski Marek. Ja bym chciał, żeby były smoki
   S. 227-232: Świetlicki Marcin. Mentalny kloszard
   S. 255-260: Gawronkiewicz Krzysztof, Janusz Gregorz. Komiks za wycieraczką
   S. 267-278: Huberath Marek S. Wspólnota piekła i czyścca
   S. 293-304: Dukaj Jacek. Wszczepki i żywokryst

Hollanek Adam. Fantastyka par force // Nowa Fantastyka (Warszawa). – 1996. – Nr. 6. – S. 77. – (...3...2...1...).
Jeszcze kilka lat temu w czołowych czasopismach literackich różnych krajów byłego ZSRR fantaści, naśladujący naszego Zajdla w kontestowaniu rzeczywistości zdobywali pierwsze, twórcze ostrogi. A Lema nazywano tam słońcem SF, innych zaś polskich twórców księżycami tegp gatunku literatury. Dziś jeden z żyjących braci Strugackich bierze już poważny udział w dyskusjach politycznych teraźnejszości. Mój Boże!

Kamińska Anna Dorota. Ikarie // Nowa Fantastyka (Warszawa). – 1996. – Nr. 6. – S. 77. – (SF na świecie).
Pierwszy tegoroczny numer powinien zadowolić czeskich miłośników Lema – zawiera opowiadanie „Bajka o trzech maszynach opowiadających króla Genialona” oraz wywiad z pisarzem, przeprowadzony przez Ivana Adamovica. Pytania dotyczyły głównie twórczości literackiej Lema.

Materska Dominika, Popiołek Ewa. Lemiana 1995: Rec.: Piotr Krywak. Fantastyka Lema: droga do „Fiaska”; Antoni Smuszkiewicz. Stanisław Lem; Pavel Weigel. Stanisław Lem. Zivotopis / Fot. Jacek Wcisło // Nowa Fantastyka (Warszawa). – 1996. – Nr. 6. – S. 70-71. – (Krytycy o fantastyce).

Parowski Maciej. Jesień entuzjasty: Rec.: Stanisław Lem. Lube czasy // Nowa Fantastyka (Warszawa). – 1996. – Nr. 6. – S. 71. – (Recenzje).


(на русском языке)

Художественные произведения

Борисов Владимир. Можно ли предсказать детали?: [Борис Стругацкий и Станислав Лем о предсказаниях будущего] / Коллаж А.Ланковича // Шанс (Абакан). – 2014. – 11-17 дек. (№ 50). – С. 10. – (ФутурКонгресс).

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Борисов Владимир. Горе-предсказатели / Коллаж А.Ланковича // Шанс (Абакан). – 2014. – 25-30 дек. (№ 52). – С. 10. – (ФутурКонгресс).
В частности, Станислав Лем о неудачных предсказаниях будущего.

Борисов Владимир. Можно ли предсказать детали?: [Борис Стругацкий и Станислав Лем о предсказаниях будущего] / Коллаж А.Ланковича // Шанс (Абакан). – 2014. – 11-17 дек. (№ 50). – С. 10. – (ФутурКонгресс).

Ефремов Иван, Днепров Анатолий, Стругацкий Аркадий, Стругацкий Борис, Казанцев Александр, Лем Станислав. 50 лет назад / Рубрику ведет В.Борисов // Шанс (Абакан). – 2015. – 15-21 янв. (№ 2). – С. 10. – (ФутурКонгресс).

Лем Станислав. Вопрос / Пер. с пол. В.Язневича; Худож. Е.Станикова // Химия и жизнь – XXI век (М.). – 2015. – № 3. – С. 64, 3 с. обл. – (Неизвестный Лем).
[Stanisław Lem. Pytanie]

Лем Станислав. Гармония из хаоса / Пер. с пол. В.Язневича // Химия и жизнь – XXI век (М.). – 2015. – № 3. – С. 64. – (Неизвестный Лем).
[Stanisław Lem. Ład z chaosu]

Лем Станислав. «Лекарство от глупости»: Станислав Лем – о неудачных прогнозах будущего / Пер. с пол. В.Язневича; Рубрику ведет В.Борисов; Коллаж А.Ланковича // Шанс (Абакан). – 2014. – 27 нояб. – 3 дек. (№ 48). – С. 10. – (ФутурКонгресс).

[Stanisław Lem. Rozważania sylwiczne XC; Rozważania sylwiczne LXXXVII]

 
Лем Станислав. Станислав Лем: где прячется дьявол?: Всегда в подробностях, но иногда в будущем / Пер. с пол. В.Язневича; Рубрику ведет В.Борисов // Шанс (Абакан). – 2015. – 5-11 февр. (№ 5). – С. 10. – (ФутурКонгресс).

[Stanisław Lem. Globalna globalizacja; Diabeł w przyszłej rzeczy]

 

Литература о жизни и творчестве

Борисов Владимир. Скафандр Агасфера // Шанс (Абакан). – 2015. – 19-25 марта (№ 11). – С. 4. – (Живой Журнал ШАНСа читают все!).
Цитируются слова С.Лема о проблеме бессмертия.

Борисов Владимир. Философ или фантаст?: [О кн.: Язневич В. Станислав Лем] // Шанс (Абакан). – 2014. – 4-10 дек. (№ 49). – С. 4. – (Живой Журнал ШАНСа читают все!).

Борисов Владимир. Язык и коды: [О жизни и творчестве Станислава Лема] // Шанс (Абакан). – 2014. – 31 дек.; 2015. – 7 янв. (№ 53). – С. 4. – (Живой Журнал ШАНСа читают все!).

Гопман Владимир. От Стругацких до Лема: БВИ рассказывает... Хочется еще!: [Рец. на кн.: Борисов В. Читатель амфибрахия] // НГ Ex Libris (М.). – 2014. – 11 дек. (№ 45). – С. 7. – (Non-fiction).

Дорожная карта достижения бессмертия / Коммент. В.Борисова; Коллаж А.Ланковича // Шанс (Абакан). – 2015. – 19-25 марта (№ 11). – С. 10. – (ФутурКонгресс).

Хатуль Л. Где я? / Худож. П.Перевезенцев // Химия и жизнь – XXI век (М.). – 2005. – № 12. – С. 44-47. – (Технологии).
Эпиграф из «Солярис» Станислава Лема.

Хатуль Л. Нано и само / Худож. Н.Кращин // Химия и жизнь – XXI век (М.). – 2006. – № 10. – С. 52-55. – (Размышления).
Возможен, впрочем, и такой вариант: людям в ходе эволюции уменьшиться в размерах в тысячи и миллионы раз, но этот вариант уже рассмотрен Станиславом Лемом, и, не желая ступать на скользкую дорожку плагиата, мы пойдём другим путём..

Подражания. Пародии

Бабиян Вартан. Райская планета: [Рассказ] / Ил. Л.Квасовой // Массаракш! Мир наизнанку (Ростов-на-Дону). – 2014. – № 142. – С. 10. – (Вареники с сюрпризом).


(на английском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanislaw. The Cyberiad: Fables for the Cybernetic Age / Translated from the Polish by Michael Kandel; Cover illustration by John Alfred Dorn III; Illustrated by Daniel Mróz; Cover design by Vaughn Andrews. – San Diego; New York; London: A Harvest Book; Harcourt Brace & Company, 1985. – 295 pp. ISBN 0-15-623550-1.
First Harvest/HBJ edition 1985; Printer's key CDEFGHIJ – 3 edition; tp: 203 x 134 mm; $7.95.

  Contents:

   P. 3-8: How the Word Was Saved
   P. 9-20: Trurl's Machine
   P. 21-30: A Good Shellacking

   The Seven Sallies of Trurl and Klapaucius

    P. 31-42: The First Sally, or The Trap of Gargantius
    P. 43-57: The First Sally (A), or Trurl's Electronic Bard
    P. 58-84: The Second Sally, or The Offer of King Krool
    P. 85-102: The Thirs Sally, or The Dragons of Probability
    P. 103-112: The Fourth Sally, or How Trurl Built a Femfatalatron to Save Prince Pantagoon from the Pangs of Love, and How Later He Resorted to a Cannonade of Babies
    P. 113-130: The Fifth Sally, or The Mischief of King Balerion
    P. 131-139: The Fifth Sally (A), or Trurl's Prescription
    P. 140-160: The Sixth Sally, or How Trurl and Klapaucius Created a Demon of the Second Kind to Defeat the Pirate Pugg
    P. 161-172: The Seventh Sally, or How Trurl's Own Perfection Led to No Good

   P. 173-248: Tale of the Three Storytelling Machines of King Genius
   P. 249-282: Altruizine or A True Account of How Bonhomius the Hermetic Hermit Tried to Bring About Universal Happiness, and What Came of It

   From the Cyphroeroticon, or Tales of Deviations, Superfixations and Aberrations of the Heart

    P. 283-295: Prince Ferrix and the Princess Crystal

[Stanisław Lem. Jak ocalał świat; Maszyna Trurla; Wielkie lanie; Wyprawa pierwsza, czyli pułapka Gargancjana; Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla; Wyprawa druga, czyli oferta króla Okrucyusza; Wyprawa trzecia, czyli smoki prawdopodobieństwa; Wyprawa czwarta, czyli o tym, jak Trurl kobietron zastosował, królewicza Pantarktyka od mąk miłosnych chcąc zbawić i jak potem do użycia dzieciomiotu przyszło; Wyprawa piąta, czyli o figlach króla Baleryona; Wyprawa piąta A, czyli konsultacja Trurla; Wyprawa szósta, czyli jak Trurl i Klapaucjusz demona drugiego rodzaju stworzyli, aby zbójcę Gębona pokonać; Wyprawa siódma, czyli o tym, jak własna doskonałość Trurla do złego przywiodła; Bajka o trzech maszynach opowiadających króla Genialona; Altruizyna, czyli opowieść prawdziwa o tym, jak pustelnik Dobrycy kosmos uszczęśliwić zapragnął i co z tego wynikło; O królewiczu Ferrycym i królewnie Krystali]


(на венгерском языке)

Художественные произведения

Lem Stanisław. 4. Fantasztikus kalandok a bzutok bolygóján: Fejezetek Ijon Tichy Csillagnaplójából / Mach P. Edward fordítása; Illusztrátor: Barczánfalvi Ferenc // Kincskereső (Szeged). – 1983. – 9. szám (December). – Old. 23-26. – (A világűr csavargója).
[Stanisław Lem. Podróż dwudziesta trzecia]

Lem Stanisław. 5. A Pinta Szabad Halőrsége: Fejezetek Ijon Tichy Csillagnaplójából / Mach P. Edward fordítása; Illusztrátor: Barczánfalvi Ferenc // Kincskereső (Szeged). – 1984. – 1. szám (Február). – Old. 5-9. – (A világűr csavargója).
[Stanisław Lem. Podróż trzynasta]

Lem Stanisław. További kalandok a Pintán és a Pantán: Fejezetek Ijon Tichy Csillagnaplójából / Mach P. Edward fordítása; Illusztrátor: Barczánfalvi Ferenc // Kincskereső (Szeged). – 1984. – 2. szám (Február). – Old. 4-9. – (A világűr csavargója).
[Stanisław Lem. Podróż trzynasta]

Lem Stanisław. 8. Rémek a Taira fölött: Fejezetek Ijon Tichy Csillagnaplójából / Mach P. Edward fordítása; Illusztrátor: Barczánfalvi Ferenc // Kincskereső (Szeged). – 1991. – 4. szám (Április). – Old. 31-39. – (A világűr csavargója).
[Stanisław Lem. Podróż dwudziesta piąta]


(на немецком языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanislaw. Der Planet des Todes: Roman / Aus dem Polnischen von Rudolf Pabel; Einbandentwurf: Klaus Krüger. – Berlin: Verlag Volk und Welt, 1980. – 249 S.
1. Auflage Paperback
[Stanisław Lem. Astronauci]

     

Lem Stanisław. Vom Nutzen des Drachen: Erzählungen / Umschlagillustration: Tom Breuer; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1993. – 201 S. – (suhrkamp taschenbuch 2199. Phantastische Bibliothek. Band 297). ISBN 3-518-38699-9.
Erste Auflage 1993. Die Übersetzung wurde vom Autor autorisiert.

  Inhalt:

   S. 7-91: Die Wiederholung / Aus dem Polnischen von Hubert Schumann

   Ziffranios Erziehung / Aus dem Polnischen von Hubert Schumann

    S. 92-108: Ziffranios Erziehung
    S. 108-146: Die Geschichte des Ersten Entfrosteten
    S. 147-186: Die Geschichte des Zweiten Entfrosteten

   S. 187-199: Vom Nutzen des Drachen: Aus den Forschungsreisen Ijon Tichys / Aus dem Polnischen von Hanna Rottensteiner

[Stanisław Lem. Powtórka; Edukacja Cyfrania; Opowieść pierwszego Odmrożeńca; Opowieść drugiego Odmrożeńca; Pożytek ze smoka]

Lem Stanisław. Vom Nutzen des Drachen / Aus dem Polnischen von Hanna Rottensteiner // Metall. – 1983. – Nr. 25-26 vom 16.12.1983.
[Stanisław Lem. Pożytek ze smoka]


(на словацком языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Sezam / Preložil dr. Michal Choluj; Ilustroval, obálku a väzbu navrhol Albín Brunovský; Šéfredaktorka L.Kyseĺová; Zodpovedný redaktor dr. T.Ušák; Výtvarný redaktor L.Nesselman. – Bratislava: Mladé letá, 1960. – 271 s. – (Svet dobrodružstiev). 8.260 výtlačkov.

  Obsah:

   S. 4-23: Electronic Subversive Ideas Detector
   S. 24-46: Sezam
   S. 48-58: Existuje mister Johns?
   S. 60-111: Krištáĺová guĺa
   S. 112-163: Koniec sveta o ôsmej: (Americká rozprávka)

   Vesmírny denník Iljona Tichého

    S. 165-166: Predhovor
    S. 166-177: Cesta trinásta
    S. 177-206: Cesta štrnásta
    S. 207-214: Cesta dvadsiata tretia
    S. 214-230: Cesta dvadsiata štvrtá
    S. 230-249: Cesta dvadsiata piata
    S. 249-264: Cesta dvadsiata šiesta a posledná

   S. 265-266: Vysvetlivky
   S. 267: Výslovnosť mien, ktoré sa v knihe častejšie vyskutujú

[Stanisław Lem. Electric Subversive Ideas Detector; Sezam; Czy pan istnieje, mr. Johns?; Kryształowa kula; Koniec świata o ósmej; Przedmowa; Podróż trzynasta; Podróż czternasta; Podróż dwudziesta trzecia; Podróż dwudziesta czwarta; Podróż dwudziesta piąta; Podróż dwudziesta szósta i ostatnia]


(на французском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanislas. Le Bréviaire des robots: Nouvelles / Traduit du polonais par Halina Sadowska. – Paris: Denoël, 1971. – 239 p. – (Présence du futur. n° 96).

  Table des matières:

   P. 11-68: L'ami
   P. 69-92: L'obscurité et la moississure
   P. 93-133: Le marteau

   Le Bréviaire des robots

    P. 135-173: Onzième voyage
    P. 173-183: Douzième voyage
    P. 183-210: Quatorzième voyage
    P. 210-217: Vingt-troisième voyage
    P. 217-235: Vingt-cinquième voyage

[Stanisław Lem. Przyjaciel; Ciemność i pleśń; Młot; Podróż jedenasta; Podróż dwunasta; Podróż czternasta; Podróż dwudziesta trzecia; Podróż dwudziesta piąta]


Архив БВИ ->  
[Аудио] [Библиотека] [Систематика]
[Фантастика] [Филателия] [Энциклопудия]
    Русская фантастика

© 2015 БВИ