:

ალექსანდრე აბაშელი – .

გრიგოლ გრიგოლის ძე აბაშიძე – .

გურამ დოჩანაშვილი – .

კონსტანტინე პიპინაშვილი – .

სერგო ფარაჯანოვი – .

ალექსანდრე (ისაკ) ბესარიონის ძე ჩოჩია – .