Год 2015:

        На польском языке

     

Kajtoch Wojciech. Szkice o fantastyce / Recenzent książki: prof. dr hab. Ignacy S. Fiut; Opracowanie graficzne – Mariusz Brzostowski. – Stawiguda: Solaris, 2015. – 220 s. – (Krytycy o fantastyce). ISBN 978-83-7590-225-9.

  Spis treści:

   S. 7-8: Parę słów wstępu
   S. 47-72: Wstęp do „Solaris” Stanisława Lema
   S. 183-184: Z moich strugackianów
   S. 196-202: Parę słów o Borisie Strugackim
   S. 203-215: Literatura