Творчество Владимира САВЧЕНКО

2011

Литература о жизни и творчестве

Первушин Антон. Олег Газенко, Валерий Шаров. Притяжение космоса // Мир фантастики (М.). – 2011. – № 7. – С. 61. – (Кн. ряд/Научно-популярная литература)


        На болгарском языке

Литература о жизни и творчестве

     

ФантАstika 2010-11: Алманах за фантастика и бъдеще / Съставител, оформител и предпечат: Атанас П. Славов; Редакторски екип: Калин Ненов, Александър Карапанчев, Мирослав Моравски, Радосвета Гологанова. – София: Дружество на българските фантасти «Тера Фантазия»; Фондация «Човешката библиотека»; Издателска къща «ИнфоДАР», 2011. – 407 с. ISBN 978-954-761-495-6; ISSN 1313-3632.
С. 343: Бел. на съставителя: Преди повече от 20 години украинският писател фантаст (и инженер) Владимир Савченко публикува статията «Светът пред точката на кипване», където изказа (аргументирани с внушителна статистика) идеите за изменение на константите. Но кой ще ти слуша някакъв фантаст, който публикува в НФ алманаси...

    Съдържание:

      С. 339-343: 13 факта без научно обяснение