?'?    
Архив БВИ ->  
[Аудио] [Библиотека] [Систематика]
[Фантастика] [Филателия] [Энциклопудия]
    Русская фантастика

Творчество Владимира САВЧЕНКО

1990

        На украинском языке

Художественные произведения

     

Ризиконавти: Науково-фантастичнi оповiдання / Упорядник Василь Головачов; Худож. Євген Сендзюк; Рецензент Михайло Слабошпицький; Ред. О.П.Ємченко; Зав. ред. С.Т.Кургузов; Худож. ред. Є.О.Iльницький. – Киïв: Веселка, 1990. – 312 с. – (Пригоди. Фантастика). 115.000 пр. ISBN 5-301-00287-2.

    Змiст:

      С. 239-310: Савченко Володимир. Зустрiчники

[Савченко Владимир. Встречники]


       На чешском языке:

Литература о жизни и творчестве

     

Stvořitelé nových světů: Antologie světové Science Fiction / Uspořádal, z anglických, dánských, esperantských, norských, polsjých, ruských a švédských originálů přeložil, průvodní texty a vysvětlivky napsal Ivo Železný; Graficky upravil Jan Solpera, obálka s použitím kresby Viktorie Ban-Jiránkové Leo Novotný; Odpovědný redaktor prvního vydání byl Miroslav Petrtýl. – Praha: Art-servis, 1990. – 319 s. Náklad 30.000 výtisků. ISBN 80-7116-011-3.
Vydání druhé.
   Obsah:
      S. 301: Železný Ivo. O spisovatelích, na které se nedostalo: Volodymyr Savčenko

 


Архив БВИ ->  
[Аудио] [Библиотека] [Систематика]
[Фантастика] [Филателия] [Энциклопудия]
    Русская фантастика

© БВИ, состав, 2014