?'?    
Архив БВИ ->  
[Аудио] [Библиотека] [Систематика]
[Фантастика] [Филателия] [Энциклопудия]
    Русская фантастика

Творчество Владимира САВЧЕНКО

1978

        На болгарском языке

Художественные произведения

     

Савченко Владимир. Да откриеш себе си / Превод: Здравка Петрова; Предговор «Стръмните пътеки към бъдещето» (С. 7-12) на Дмитрий Биленкин. – Пловдив: Издателство «Христо Г. Данов», 1978. – 272 с.
[Савченко Владимир. Открытие себя]

 


Архив БВИ ->  
[Аудио] [Библиотека] [Систематика]
[Фантастика] [Филателия] [Энциклопудия]
    Русская фантастика

© БВИ, состав, 2015