Творчество Владимира САВЧЕНКО

1977

        На болгарском языке

Художественные произведения

     

Съветска фантастика: Антология / Съставители Станка Пенчева, Любен Дилов, Огнян Сапарев; Предговор от Огнян Сапарев «Фантастика и хуманизъм» (С. 5-9); Ред. Станка Пенчева; Ред. от издателството Здравка Петрова; Худож. Радина Цачева; Худ.-ред. Веселин Христов. – Пловдив: Издателство «Христо Г. Данов», 1977. – 470 с.

    Съдържание:

      С. 271-301: Савченко Владимир. Втора експедиция на Странната планета / Превел Марко Марков

[Савченко Владимир. Вторая экспедиция на Странную планету]